Nyheter

Vi förmedlar nyheter med genusforskning och jämställdhet i fokus. Genom artiklar, personporträtt och analyser berättar vi om genusforskningens utveckling och innehåll, samt tillför ett genusperspektiv på aktuella samhällsfrågor. Vi följer den forskningspolitiska utvecklingen och rapporterar om beslut, händelser och aktörer som påverkar fältet.

Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling

2016-05-20 09:57

Nyhet 

Inkomstskillnaderna är mindre i samkönade kvinnliga par än i jämförbara heterosexuella efter att paren fått barn. Det visar en ny ...

Läs Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling ›

Kvinna leker med barn

Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden

2016-05-18 11:44

Nyhet 

May-Britt Öhmans forskning om dammar och vattenkraftsexploatering skär över olika vetenskapsområden och kan uppfattas som en främm...

Läs Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden ›

Sjön Kårtjejaure med Suorvadammen i fonden

Målformulering stor utmaning för Jim-myndigheter

2016-05-13 11:02

Nyhet 

Jämställdhet och genus är kunskapsområden. Därför krävs omfattande analys för att beskriva hur ojämställdhet ser ut inom olika ver...

Läs Målformulering stor utmaning för Jim-myndigheter ›

Man går över övergångsställe målat i olika färger

Så drar genusforskare in pengar till forskning

2016-05-11 14:01

Nyhet 

Pengar från ett fåtal stora bidragsgivare eller en mosaik av många små? Hur genusforskning finansieras skiljer sig en hel del mell...

Läs Så drar genusforskare in pengar till forskning ›

Bild på mynt i olika valörer

Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas

2016-05-09 11:45

Nyhet 

Victoria Kawesa var med och myntade begreppet afrofobi, är nummer tre på FI:s riksdagslista och skriver den första svenska avhandl...

Läs Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas ›

Victoria Kawesa

Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning

2016-04-26 07:00

Nyhet 

Att utbilda nyanlända i jämställdhet är inget nytt fenomen. Men tidigare utbildningsmaterial har gett en felaktig bild av hur det ...

Läs Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning ›

Folkmassa på tågstation

Böcker om feminism och politik drog stor publik

2016-04-21 10:14

Nyhet 

Releasen för "Feminism som politik" och "Feminism som byråkrati" lockade många. Närmare 150 personer kom för att lyssna när förfat...

Läs Böcker om feminism och politik drog stor publik ›

Malin Rönnblom, Kerstin Alnebratt, Marianne Laxén, Gudrun Schyman och Maud Eduards

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Nyhet 

Just nu pågår UHRs konferens Kvalitetsdrivet. Sekretariatets verksamhetsledare för att stödja jämställdhetsintegrering i universit...

Läs Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering ›

Helene Hellmark Knutsson inledningstalar på konferensen Kvalitetsdrivet

Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar

2016-04-18 12:03

Nyhet 

Det finns mycket kvar att berätta om genusforskningens historia tycker idéhistorikern Daniel Nyström. – De tidiga kvinnohistorik...

Läs Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar ›

Studenter som sitter eller cyklar i Lundagård

Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro

2016-04-13 11:23

Nyhet 

Forskare från hela världen samlades i Örebro för en konferens om genus och musik. För genus.se berättar musikforskaren Sam de Bois...

Läs Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro ›

Musikhögskolan i Örebro

Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV

2016-04-07 12:13

Nyhet 

Tidskrift för genusvetenskap har tema miljö i sitt senaste nummer. Med artiklar som kombinerar olika typer av forskning, utifrån o...

Läs Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV ›

fors som rinner genom skog
visa fler nyheter ›