Nyheter

Vi förmedlar nyheter med genusforskning och jämställdhet i fokus. Genom artiklar, personporträtt och analyser berättar vi om genusforskningens utveckling och innehåll, samt tillför ett genusperspektiv på aktuella samhällsfrågor. Vi följer den forskningspolitiska utvecklingen och rapporterar om beslut, händelser och aktörer som påverkar fältet.

Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning

2016-04-26 07:00

Nyhet 

Att utbilda nyanlända i jämställdhet är inget nytt fenomen. Men tidigare utbildningsmaterial har gett en felaktig bild av hur det ...

Läs Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning ›

Folkmassa på tågstation

Böcker om feminism och politik drog stor publik

2016-04-21 10:14

Nyhet 

Releasen för "Feminism som politik" och "Feminism som byråkrati" lockade många. Närmare 150 personer kom för att lyssna när förfat...

Läs Böcker om feminism och politik drog stor publik ›

Malin Rönnblom, Kerstin Alnebratt, Marianne Laxén, Gudrun Schyman och Maud Eduards

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Nyhet 

Just nu pågår UHRs konferens Kvalitetsdrivet. Sekretariatets verksamhetsledare för att stödja jämställdhetsintegrering i universit...

Läs Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering ›

Helene Hellmark Knutsson inledningstalar på konferensen Kvalitetsdrivet

Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar

2016-04-18 12:03

Nyhet 

Det finns mycket kvar att berätta om genusforskningens historia tycker idéhistorikern Daniel Nyström. – De tidiga kvinnohistorik...

Läs Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar ›

Studenter som sitter eller cyklar i Lundagård

Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro

2016-04-13 11:23

Nyhet 

Forskare från hela världen samlades i Örebro för en konferens om genus och musik. För genus.se berättar musikforskaren Sam de Bois...

Läs Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro ›

Musikhögskolan i Örebro

Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV

2016-04-07 12:13

Nyhet 

Tidskrift för genusvetenskap har tema miljö i sitt senaste nummer. Med artiklar som kombinerar olika typer av forskning, utifrån o...

Läs Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV ›

fors som rinner genom skog

Flyktingsituation påverkar bilden av ensamkommande

2016-03-30 18:00

Nyhet 

Att icke-vita män skildras som förövare från patriarkala kulturer är inget nytt. Fenomenet att sexualisera den rasifierade mannen ...

Läs Flyktingsituation påverkar bilden av ensamkommande ›

taggtråd mot grön bakgrund

Porträtt: Mångsidig Griffin ny professor i Uppsala

2016-03-29 10:49

Nyhet 

Uppväxten med tre systrar och en mamma, alla med starka personligheter, hade ett stort inflytande på Gabriele Griffin. Där började...

Läs Porträtt: Mångsidig Griffin ny professor i Uppsala ›

Gabriele Griffin

Genusforskare utmanar gränser inom akademin

2016-03-23 06:45

Nyhet 

De första kvinnohistoriska avhandlingarna publicerades i början av 1960-talet. Idag, nästan 1 500 avhandlingar senare, är genusfor...

Läs Genusforskare utmanar gränser inom akademin ›

Foto på avhandlingar i bokhylla

Nu lanseras nya genus.se

2016-03-21 13:11

Nyhet 

Är du nyfiken på ny genusforskning? Söker du finansiering till ditt forskningsprojekt? Vill du veta vilka myndigheter och lärosäte...

Läs Nu lanseras nya genus.se ›

foto_Ballong_700x557

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

Nyhet 

Regeringen satsar 25 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet i akademin. 33 lärosäten kommer inom loppet av fyra år...

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Bild på ett tiotal studenter som sitter i föresläsningssal.
visa fler nyheter ›