Till startsida

Forskningspolitik

 • Ojämlika livsvillkor i fokus på g14

  [2014-10-24] g14 är Sveriges största genusforskarkonferens och äger rum 26-28 november i Umeå. På konferensen kommer genusinriktade folkhälsoforskare att ringa in utmaningar och titta in i glaskulan för att hitta strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Två möjliga hinder har redan identifierats av två framstående Umeå-forskare: den politiska kontexten och den akademiska medicinen.

 • Miljoner till forskning om regnbågsfamiljers hälsa

  [2014-10-20] Det finns i dag otillräcklig kunskap om de familjer i Sverige som bildats med hjälp av spermie- eller äggdonation. Gunilla Sydsjö har tilldelats 3,7 miljoner kronor av forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, för forskning om hur dessa familjer mår och hur de bemöts i vården.

 • Uppsving för genusforskningen

  [2014-10-17] Genusforskningen är central för att bygga upp kunskapen kring hur ett jämställt samhälle ska uppnås. Det menar nya forskningsministern, Helene Hellmark Knutsson. Hon vill stärka genusforskningen genom att säkra genuskompetensen i bedömningen av forskning.

 • Genusforskarkonferens utmanar makten

  [2014-10-14] Makt, kunskap och kritik är tre ledord för Sveriges största genusforskarkonferens, g14, som i år sker i Umeå. Genusforskare, praktiker och aktivister kommer mellan 26 och 28 november utbyta erfarenheter, skapa nya konstellationer och adressera maktfrågor. Nationella sekretariatet för genusforskning är en av arrangörerna.

 • Utvärdering av Nationella sekretariatet för genusforskning visar positiva resultat

  [2014-09-25] Nio av tio uppger att de skulle rekommendera andra att vända sig till sekretariatet i frågor som rör genus och jämställdhet. Det visar en utvärdering som Oxford Research har gjort, på uppdrag av Göteborgs universitet. Fokus har varit både den externa verksamheten och den interna organisationen. Utvärderingen har gjorts med hjälp av dokumentstudier, enkäter och intervjuer.

 • Kommunikatörer sökes till Nationella sekretariatet för genusforskning

  [2014-09-24] Nationella sekretariatet för genusforskning söker två kommunikatörer med tillträde snarast. Tjänsterna är tillsvidareanställningar. Ansökan ska vara inne senast 8 oktober.

 • Expert från sekretariatet till Europarådet

  [2014-09-16] Lillemor Dahlgren på Nationella sekretariatet för genusforskning blir Sveriges delegat i Europarådets kommitté för jämställdhet ¿ GEC. Som medlem i kommittén hoppas hon på att bidra till arbetet med jämställdhetsintegrering i medlemsländerna men också på att kunna få med sig nya erfarenheter hem till Sverige.

 • Nordisk genusforskarkonferens i november

  [2014-09-10] Nora firar tjugo år som vetenskaplig tidskrift och arrangerar nordisk konferens för genusforskare. Den 15 september går tiden ut för reducerad deltagaravgift.

 • Råd till genusforskare att söka EU-medel

  [2014-08-22] Lär känna dem du ska samarbeta med. Mjukstarta gärna som partner innan du tar på dig rollen som projektkoordinator. Och mobilisera ett enormt självförtroende när du ska beskriva hur bra du och ditt forskningsprojekt är. Det är några råd från dem som lyckats få forskningsmedel från EU:s ramprogram.

 • EU:s Horisont 2020 ett steg framåt för genusforskning

  [2014-08-18] EU:s nya ramprogram för forskning uppmuntrar till att inkludera genusperspektiv i all typ av forskning. På papperet är det ett markant steg framåt för genusfrågor jämfört med tidigare ramprogram, konstaterar Minna Salminen-Karlsson vid Uppsala universitet.

Fler nyheter

Vårt nyhetsarkiv

Prenumerera gärna på nyheterna i din RSS-läsare!

Nyheter publicerade före juni/juli 2009 kan dessvärre vara utan länkar och bilder. Det kan också existera dubbelpostningar eller andra felaktigheter i nyhetsarkivet. Detta på grund av att nyhetsarkivet flyttats mellan olika webbplatser och system. Vi ber om ert överseende med detta.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta