Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för genusforskning – eller Gothenburg Interdisciplinary Gender Research Network (GIG) – samlar genusforskare vid Göteborgs universitet över ämnes- och disciplingränserna. Syftet är att vara en resurs för att tillsammans kunna söka forskningsmedel, arrangera evenemang och att främja samverkan med externa parter. Styrgruppen representerar samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet.

Centrum för genusforskning (GIG)