Kalender

Kalendern är baserad på GenderKalenderN, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderKalenderN.

iCal export    RSS export
Datum
Plats
Beskrivning
Typ
Länk
17 juni 2017 -
15 oktober 2017
Umeå
Vernissage: Interruptions / Friktioner
En fotografisk utställning med porträtt av kvinnor i Sápmi, om deras berättelser, drömmar och arv av konstnärsduon Cooper & Gorfer, producerad i samverkan med Konstmuseet i Norr, Kiruna.

Läs mer ›
Cultural event
21 september 2017 -
22 november 2017
Stockholm
Kurs: Certifiering Normingenjör
Välkommen till världens enda normingenjörsutbildning, med dina unika erfarenheter och nya kunskaper som kursen ger bygger vi nya normer.

Läs mer ›
Course
29 september 2017
Linköping
Transpersoners hälsa och livsvillkor
Välkomna till Transpersoners hälsa och livsvillkor i Linköping!

Läs mer ›
Conference
30 september 2017
Tromsø
Call for Papers: Music and Gender in Balance, Norway
Call for papers for conference in April 2018. We encourage explicitly intersectional, inclusive, multimodal, and artistic approaches.

Läs mer ›
Call for papers
30 september 2017
Ghent
CfP for Managing, Researching, and Enabling  Respectful Sexual Conduct in Higher Education
Abstracts for presentations (300 words) or for panels of up to three speakers (please submit a 500‐600  overview and set of abstracts).

Läs mer ›
Call for papers
30 september 2017
Göteborg
Litteraturfrukost
Göteborgs Stadsteater och Leopard förlag bjuder in till denna frukost i Foajébaren på Göteborgs Stadsteater.

Läs mer ›
Seminar
1 oktober 2017
Uppsala
CfP Exhausted Women - Exhausted Welfare
Abstracts of a maximum of 200 words shall include a presentation of the theme as well as a short presentation of the presenter, i Contributions from master- and PhD-students are especially encouraged.

Läs mer ›
Call for papers
5 oktober 2017
Stockholm
Queerseminariet: Transformationer – om svensk translitteraturhistoria
Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. I höst undersöker vi temat queera former: gulliga, farliga och förvandlande.

Läs mer ›
Seminar
6 oktober 2017 -
7 oktober 2017
Göteborg
Kvalitet i skyddat boende
Vilka regelverk gäller när min organisation utför socialtjänst? Hur kan vi jobba för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet? Välkommen till en utbildning med fokus på kvalitet i skyddat boende!

Läs mer ›
Course
9 oktober 2017
 
Junior Professional Officer (JPO), Coordination Analyst, UN Women
Sidas program för Junior Professional Officers (JPO) är ett resursbasprogram inom det multilaterala utvecklingssamarbetet. Målet för Sidas arbete med resursbasutveckling är att bredda och utveckla svensk resursbas samt att öka antal kvalificerade svenskar i prioriterade multilaterala och internationella organisationer.

Läs mer ›
GenderJob
11 oktober 2017
Brussel
Gender Equality Index 2017
The conference will provide a forum for around 300 decision-makers and practitioners to discuss the findings of the Gender Equality Index.

Läs mer ›
Conference
11 oktober 2017
Helsinki
Women in Tech Forum 2017
Date: 11 October 2017 Venue: Finlandia Hall, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läs mer ›
-
11 oktober 2017 -
12 oktober 2017
Kalmar
Nordisk Jämställdhetskonference Med Ungdomsperspektiv
Årets viktigaste konferens för dig som jobbar med unga och eller jämställdhet!

Läs mer ›
Conference
11 oktober 2017
örebro
Konferens: Maskulinitet och politik
Politiken har en lång historia av mansdominans – men är politik i sig maskulint? Att förändra maskulinitetsnormer är idag en framträdande fråga i jämställdhetspolitiken. Konferensen riktar sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller bara är intresserad av området.

Läs mer ›
Conference
11 oktober 2017
Stockholm
Flickorna och framtiden: Ödesvalet 2018
Vi bjuder in dig till den Internationella Flickadagen. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma och diskutera flickors situation och möjligheter världen över.

Läs mer ›
Conference
12 oktober 2017
Göteborg
Att stötta den som blivit utsatt för sexuellt våld
Vad säger forskningen och vad möter ideella verksamheter?

Läs mer ›
Seminar
12 oktober 2017
Copenhagen
Equality at Home and at Work: Mobilizing Men and Boys for Gender Equality
The Barbershop Concept will be used during the conference to encourage men and boys to become actively engaged in promoting gender equality.

Läs mer ›
Conference
12 oktober 2017
Göteborg
På scen: När blev svensken svensk?
Temat för årets samtalsserie är Svenskhet, precis som för teateråret i sin helhet. Vi bjuder in till möten som får ta tid. Samtalsledare och programansvariga är Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke.

Läs mer ›
Seminar
12 oktober 2017
Copenhagen
Equality at Home and at Work: Mobilizing men and boys for gender equality
The Nordic Council of Ministers hosts a Barbershop Conference!

Läs mer ›
Conference
16 oktober 2017
Oslo
Språk inkludering och genus i Norden nu och i framtiden
Ett arrangemang i samarbete mellan Nordisk Sprogkoordination, Voksenåsen och Hanaholmen och med stöd från Fritt Ord.

Läs mer ›
Conference
16 oktober 2017 -
18 oktober 2017
Helsingborg
Våld i hbtq-personers nära relationer
RFSL Rådgivningen Skåne anordnar åter tre konferenser runt om i Skåne på temat intersektionella perspektiv på våld i hbtq-personers nära relationer.

Läs mer ›
Conference
16 oktober 2017
Berlin
Engendering environment
This one-day conference is devoted to encouraging international exchange of experiences with gender mainstreaming implementation in research as well as in the practice of public administration.

Läs mer ›
Conference
18 oktober 2017
Göteborg
Välkommen på konferens om vulvasmärta
Konferensen är Kostnadsfritt och öppen för dig som arbetar på ungdomsmottagning.

Läs mer ›
Conference
20 oktober 2017
Karlskoga
Folkhälsokonferens 2017
Boka in årets folkhälsokonferens som vill MER för att öka jämställdhet och jämlikhet i hälsa i Örebro län!

Läs mer ›
Conference
25 oktober 2017 -
26 oktober 2017
Karlstad
Workshop - Intimate matters
Gender studies at Karlstad University and Gexcel International Collegium, one of the largest gender studies networks in Scandinavia, invites you to a workshop on intimacy at Karlstad University.

Läs mer ›
Conference
26 oktober 2017
Göteborg
Oral history workshop: frågelistor, möjligheter, och problem
Workshopen vänder sig till dig som tidigare har arbetat med frågelistor för att samla in empiri via exempelvis intervjuer, fokusgrupper, cirkelverksamhet och internet eller är intresserad av att börja använda frågelistmetoden.

Läs mer ›
Seminar
31 oktober 2017
Bologna
Panel proposals for conference on intersex social sciences
Panel proposals should include 3-4 papers (total time for each session 90 minutes) and they will include a brief overall abstract, plus abstracts for each paper (total maximum 1000 words).

Läs mer ›
Call for papers
31 oktober 2017
 
Call for Papers: Special issue on "Nordic feminisms"
We welcome research on activism related to particular issues and campaigns - broad or narrow - and we welcome articles on local movements as well as national, Nordic and transnational networks and organizations. We welcome comparative research, whether across time, place or topics. We hope to have contributions from all the five Nordic countries.

Läs mer ›
Call for papers
1 november 2017
Lund
Abstracts to the session Family and intimate relationships
We invite you to send in abstracts to the session Family and intimate relationships, at the Swedish Sociological association Sociologidagarna 2018, 7-9 March Sociology in a Polarized World.

Läs mer ›
Call for papers
2 november 2017 -
3 november 2017
Helsinki
International symposium: Seeking and Seizing - the Nordic Way?
Date: 2.-3.11.2017 Place: the National Institute for Health and Welfare (THL), Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki

Läs mer ›
Conference
8 november 2017 -
9 november 2017
Oslo
Creating a competitive edge through diversity – leadership for Nordic research excellence towards 2030
The summit will highlight the Nordic paradox where equal access to employment and politics coexists with inequality for women in academia.

Läs mer ›
Conference
10 november 2017 -
7 december 2017
Stockholm
The Body in Ecstasy: Possession and Intoxication, 5 hp (Autumn 2017)
This course is offered as a part of the Doctoral School in the Humanities by the Department of Ethnology, History of Religion and Gender Studies in collaboration with the Department of Archaeology and Classical Studies and the Department of History. The course takes place in the second half of autumn 2017. Free spaces on the course are available.

Läs mer ›
Course
12 november 2017
Göteborg
På scen: Motståndets praktik – konsten och dagens auktoritära idéer
Temat för årets samtalsserie är Svenskhet, precis som för teateråret i sin helhet. Vi bjuder in till möten som får ta tid. Samtalsledare och programansvariga är Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke.

Läs mer ›
Seminar
20 november 2017 -
21 november 2017
Copenhagen
Workshop on Feminism, Activism, Writing
The workshop brings together issues of (feminist) activism and (scholarly) writing in order to discuss the future of feminism in academia.

Läs mer ›
Course
22 november 2017 -
24 november 2017
Copenhagen
PhD course in Gender, Power, and Identity – in a local and global perspective
In this PhD course, gender, power and identity and their conceptual history will be presented and critically discussed in relation to current societal development.

Läs mer ›
Course
23 november 2017 -
24 november 2017
Uppsala
Exhausted Women - Exhausted Welfare
The conference will raise questions as: to what extent do religious communities mirror society with regard gender and welfare?

Läs mer ›
Conference
29 november 2017
Oslo
Konferanse: Hva gjør vi med volden?
Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? Det er tema på konferansen som arrangeres i Oslo 29. november.

Läs mer ›
Conference
30 november 2017
Stockholm
Queerseminariet: The Queer Affects of Cuteness
Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. I höst undersöker vi temat queera former: gulliga, farliga och förvandlande.

Läs mer ›
Seminar
6 december 2017
Oslo
Forskning, formidling, forandring
Festseminar for Beatrice Halsaa, professor på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Läs mer ›
Seminar
7 december 2017
Göteborg
På scen: Sverige, Sverige, feministland
Temat för årets samtalsserie är Svenskhet, precis som för teateråret i sin helhet. Vi bjuder in till möten som får ta tid. Samtalsledare och programansvariga är Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke.

Läs mer ›
Seminar
7 december 2017 -
8 december 2017
Stockholm
Våldsprevention 2017 - Tillsammans för att stoppa mäns och killars våld
En konferens om hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete. Konferensen riktar sig till dig som fattar beslut om, eller arbetar med, unga i kommuner, landsting, myndigheter eller civilsamhället.

Läs mer ›
Conference
14 december 2017 -
15 december 2017
Hannover
Approaching Ethnoheterogenesis. Membership, Ethnicity, and Social Change in Contemporary Societies
his conference aims to refine the theoretical understanding of social and cultural processes regarding the formation of ethnicities and ethnic diversity.

Läs mer ›
Conference
15 januari 2018
 
Call for Papers: Media, communication and gender
You are welcome to contribute articles for the 7th Mediapolis.

Läs mer ›
Call for papers
18 januari 2018 -
24 januari 2018
Sydney
PhD Summer School: Researching Post-Capitalist Possibilities
This six day intensive will provide early stage PhD students with a demanding immersion in social theory debates. For more advanced doctoral scholars and early career researchers early career researchers it offers the opportunity to clarify and refine their research contribution. Sessions will combine lectures, small group discussions, fishbowl discussions, walking seminars and collaborative exercises.

Läs mer ›
Course
1 mars 2018
 
Call for Papers: Somatechnics special journal issue
The issue will focus on how HIV is imagined and constructed in the contemporary social, historical and geo-political context. We are especially interested in articles that focus on the necro- and biopolitics of HIV.

Läs mer ›
Call for papers
7 mars 2018 -
9 mars 2018
Lund
Call for abstracts: Session on Family and intimate relationships at the Swedish Sociological association conference
We invite you to send in abstracts to the session Family and intimate relationships, at the Swedish Sociological association Sociologidagarna 2018!

Läs mer ›
Conference
19 maj 2018
Coventry
Unveiling Hidden Discourses: 1968 Fifty Years Later
This project’s originality lies in its use of a transnational and interdisciplinary lens to view this year’s historic impact, thus providing a new framework to consider the resonance of 1968 and the first fifty years afterwards.

Läs mer ›
Call for papers
4 juni 2018
Bologna
Intersex Social Sciences: Activism, Human Rights, and Citizenship
his 2-day conference provides a multi-disciplinary forum for the further development of social science approaches to Intersex and Variations of Sex Characteristics.

Läs mer ›
Conference
12 september 2018 -
15 september 2018
Göttingen
European Feminist Research Conference
ATGENDER invites you to the 10th edition of the European Feminist Research Conference!

Läs mer ›
Conference