Kalender

Kalendern är baserad på GenderKalenderN, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderKalenderN.

iCal export
Queerseminariet: Transformationer – om svensk translitteraturhistoria

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. I höst undersöker vi temat queera former: gulliga, farliga och förvandlande.

Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

Gästtalare: Sam Holmqvist, doktor i litteraturvetenskap, Södertörns Högskola.
Lokal: D4110

Datum: 5 oktober 2017
Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Stockholm
Typ: Seminar
Arrangör: Stockholms universitet
Direkt till arrangemanget ›