Notiser, arkiv

Angående föreläsning på g16

2017-04-27 11:32

Notis 

Efter en föreläsning på konferensen g16 som sekretariatet medarrangerade i november 2016 har det framkommit plagiatanklagelser mot doktoranden som höll föreläsningen. Med anledning av att nättidningen Feministiskt Perspektiv publicerat en text om händelsen, kommenterar sekretariatet sin roll i det s...

Läs Angående föreläsning på g16 ›

Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo

2017-04-27 08:10

Notis 

Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, Kvinfo, får nu en ny direktör sedan Nina Groes slutade i november 2016. Henriette Laursen är utbildad jurist och har varit chef för Aids Foundation och generalsekreterare för danska ungdomsrådet. Hon har också flera förtroend...

Läs Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo ›

Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning

2017-04-20 10:58

Notis 

En ny professur och ett nytt forskningsprogram med inriktning på området kvinnor, fred och säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer), ska inrättas p...

Läs Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning ›

Akademisk ”försthet” i ny avhandling

2017-04-12 10:09

Notis 

I ”Vi, de neutrale – skisser till utmaning av akademisk försthet” utforskar Lovise Haj Brade från Genusvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet vad det innebär att tillhöra ”de första” och ”de neutrala” – det vill säga att inte möta motstånd i de akademiska rummen. Utgångspunkten är att u...

Läs Akademisk ”försthet” i ny avhandling ›

Så gör vi bättre kommunikation

2017-04-11 11:06

Notis 

Vår dagliga kommunikation innehåller en mängd felaktiga representationer. Dessa utgår ofta från normer av olika slag – exempelvis kring vem som kan vara en expert, vem som bör ägna sig åt ett visst yrke, eller hur vi bör fantisera om hur vårt liv ska se ut. Nationella sekretariatet för genusforskni...

Läs Så gör vi bättre kommunikation ›

TGV flyttar till Uppsala

2017-04-03 14:25

Notis 

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, har sin redaktion knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart fjärde år. Vid årsskiftet 2017/2018 flyttar till Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, där de nya redaktörerna Renita Sörensdotter och Karin Lindelöf är verksamma som forskare....

Läs TGV flyttar till Uppsala ›

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna

2017-03-31 08:43

Notis 

- Behovet av samordning och samverkan är stort inom arbetet med jämställdhetsintegrering och en förutsättning för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Individer kan inte själva ändra systemet, men kollektiv kan, säger Deepati Forsberg, projektsamordnare i Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (J...

Läs Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna ›

Invigning av Centrum för global migration

2017-03-27 15:33

Notis 

Onsdagen den 29 mars invigs Centrum för global migration (CGM) vid Göteborgs universitet. − Medan vissa forskningsämnen har ett mikroperspektiv och studerar migranten som aktör, har andra ett större intresse för de sociala strukturer och institutioner som påverkar och påverkas av migration. Det n...

Läs Invigning av Centrum för global migration ›

Lediga tjänster

2017-03-24 13:00

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning söker nu tre kommunikatörer samt en projektassistent med tidsbegränsade anställningar. Kommunikatör t o m 2017-12-31 Kommunikatör t o m 2018-04-30 Kommunikatör t o m 2018-12-31 Projektassistent t o m 2017-12-31...

Läs Lediga tjänster ›

Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning

2017-03-23 13:43

Notis 

Måndagen den 20 mars beslutade den danska kulturministern att lägga ned biblioteksfunktionen hos Kvinfo, Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, och föra över samlingarna till Det Kgl. Bibliotek. I ett uttalande på kvinfo.dk säger Kvinfos styrelse bland annat: –...

Läs Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning ›

Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild

2017-03-22 15:43

Notis 

I en tid när byråkratin har allt större inflytande över människors liv försöker kulturtidskriften Ord & Bild med sitt senaste nummer komma bortom stereotyperna. Går det att föreställa sig en kritisk byråkrati? Finns det utrymme för ett politiskt motstånd inom eller genom en byråkrati? Dessa och ...

Läs Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild ›

Forskningsprojekt om kön och nationell identitet i 40-talets litteratur

2017-03-20 08:00

Notis 

Kristin Järvstad, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier vid Malmö högskola, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projeketet ”I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940-talslitteratur”. – Vi vill veta vad so...

Läs Forskningsprojekt om kön och nationell identitet i 40-talets litteratur ›

Praktisera hos oss! / Internship opportunity!

2017-03-16 12:29

Notis 

Är du på jakt efter en praktikplats till hösten? Vi har en bred och spännande verksamhet där det finns många möjligheter till olika praktikantuppgifter, alltifrån bild & film, till webbutveckling, konferenser och utredningar. Vi på nationella sekretariatet för genusforskning får ofta förfrågn...

Läs Praktisera hos oss! / Internship opportunity! ›

8000 deltagare och evighetsfrågor på CSW

2017-03-15 11:16

Notis 

- Det här är gigantiskt, 8000 deltagare och, sägs det, FN:s största återkommande arrangemang. Det förvånar mig mest att det är så lite synlig press på plats. Centrala frågor här på konferensen verkar vara evighetsfrågorna inom jämställdhetspolitiken – våldet, löneskillnaderna och bristen på politisk...

Läs 8000 deltagare och evighetsfrågor på CSW ›

Nordiska kommunikatörer träffas i Göteborg

2017-03-09 12:43

Notis 

I mer än tio års tid har kommunikationsverksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning haft årliga nätverksträffar med kollegor i de olika nordiska länderna. Idag och i morgon, 9-10 mars, är sekretariatet värd för träffen. Förutom erfarenhetsutbyte kring kommunikation av genusforskni...

Läs Nordiska kommunikatörer träffas i Göteborg ›

Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten

2017-03-09 08:51

Notis 

Idag, torsdagen den 9 mars, träffar Nationella sekretariatet för genusforskning samordnarna för JiHU-uppdraget (Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet) från 29 olika lärosäten. [caption id="attachment_10062" align="alignleft" width="184"] Ulrika Helldén[/caption] Under dagen kom...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten ›

Nytt centrum för rasismforskning i Uppsala

2017-03-06 15:20

Notis 

Fredagen den 3 mars invigdes Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet. Bakom satsningen står sex olika fakulteter inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner på Uppsala universitet och syftet är att ”samordna bred, metodologiskt öppen och mångvete...

Läs Nytt centrum för rasismforskning i Uppsala ›

Våld och vårdnad – ny rapport

2017-02-27 10:38

Notis 

Domstolar saknar ofta kunskap om mäns våld mot kvinnor, vilket bland annat leder till att man utgår från att vårdnadsfrågor kan lösas i samförstånd, trots att en man har utövat våld. Det visar rapporten Våld & vårdnad som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, har lå...

Läs Våld och vårdnad – ny rapport ›

Tips inför 8 mars!

2017-02-23 14:32

Notis 

Den 8 mars äger Internationella kvinnodagen rum, enligt en tradition som går mer än hundra år tillbaka. Syftet är att uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Här tipsar vi om evenemang med anledning av detta vid universiteten i Göteborg, Lund och Uppsala. I [markerte...

Läs Tips inför 8 mars! ›

(O)medveten kommunikation

2017-02-20 09:08

Notis 

Vad innebär egentligen ”normkritisk”, ”jämställd” och ”inkluderande” kommunikation i praktiken? Är det samma sak? Och varför är det viktigt? Nationella sekretariatet för genusforskning bjuder in till en heldag om kommunikation den 21 mars i Göteborg. Under dagen medverkar bland andra Kajsa Widegr...

Läs (O)medveten kommunikation ›

Nytt från Norden

2017-02-15 14:59

Notis 

Det händer saker i Norden! Här kommer tre nyheter från våra grannländer Finland, Norge och Danmark. I Danmark har Kvinfo – kunskaps- och utvecklingscenter för jämställdhet och mångfald, samarbetat med Women and memory forum i Kairo i ett projekt kring den egyptiska feministiska pionjären Hawa Idr...

Läs Nytt från Norden ›

Ny avhandling om hinder för jämställda löner

2017-02-14 14:16

Notis 

I Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män, undersöker Lena Svenaeus, doktorand på Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet, hur löneskillnader skapas rent ideologiskt samt vilka hinder för likalöneprincipen som har förekommit när internationella konventioner och EU...

Läs Ny avhandling om hinder för jämställda löner ›

Jobba på sekretariatet!

2017-02-13 10:16

Notis 

Just nu söker Nationella sekretariatet för genusforskning två nya medarbetare: en projektassistent och en projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag. Sista ansökningsdag är 2017-02-23 respektive 2017-03-02....

Läs Jobba på sekretariatet! ›

Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic

2017-02-09 10:38

Notis 

Populärvetenskapliga tidskriften National Geographic ägnar senaste numret åt kön och könsidentitet ur olika aspekter. Bland annat har nioåriga barn i olika länder intervjuats om hur deras könstillhörighet påverkar deras liv. Medan en artikel diskuterar hur traditionella stereotyper kring kön på mån...

Läs Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic ›

Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö

2017-02-07 12:14

Notis 

Universitetet i Stavanger, Norge, utlyser en tjänst som försteamanuensis, ungefär motsvarande docent. Organisatoriskt är tjänsten förlagt till Nätverket för könsforskning (NFK), Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den som får tjänsten får: Vara med och bygga upp och prägla en stark könsforskni...

Läs Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö ›

Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi?

2017-02-06 08:31

Notis 

I den nya boken ”Being an Early Career Feminist Academic: Global Perspectives, Experiences and Challenges” skriver 12 feministiska forskare om sina erfarenheter av att vara just feministiska forskare i början av karriären. Genom bokens kapitel reflekterar de kring olika aspekter av att verka i en al...

Läs Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi? ›

Ny profil på masterprogrammet i Lund

2017-01-31 10:18

Notis 

Från och med höstterminen 2017 har masterprogrammet på genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet en ny profil: Genus, migration och social rättvisa. ”Masterprogrammet tar avstamp i intersektionella analyser av arbete, intimitet och rättvisa. Utifrån feministiska och intersektionella t...

Läs Ny profil på masterprogrammet i Lund ›

Ny antologi om fiktion vs verklighet

2017-01-27 09:44

Notis 

Vad är fiktion och vad är verklighet? Den frågan ställer sig forskarna i antologin ”Fiktion och verklighet – Mångvetenskapliga möten”. Anna Bohlin och Lena Gemzöe är redaktörer till antologin, som samlar texter från tolv forskare inom exempelvis genusvetenskap, litteraturvetenskap och etnologi. I...

Läs Ny antologi om fiktion vs verklighet ›

Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet

2017-01-25 14:45

Notis 

Är du på Forum Jämställdhet i Örebro 31 januari-1 februari? Passa på att titta in till ”Jämställdhetsakuten” rådgivningsmottagningen, som Jämställ.nu står bakom. - Det är en ”drop-in”-mottagning där vem som helst kan komma med sina ojämställdhetsproblem och prata med jämställdhetsexperter, säger ...

Läs Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet ›

Två nya professorer med genusinriktning i Göteborg

2017-01-23 15:21

Notis 

Göteborgs universitet har fått två nya professorer med genusinriktning. Eva Reimers, tidigare vid Linköpings universitet, är nu professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. De senaste åren har hon arbetat med ett forskningsprojekt om barnskötar- och för...

Läs Två nya professorer med genusinriktning i Göteborg ›

IBS påverkar kvinnor mer än män

2017-01-20 15:19

Notis 

IBS, en vanligt förekommande mag-tarmsjukdom, påverkar kvinnors livskvalitet mer än mäns, något som bland annat beror på dubbelarbete och högre tabukänslor bland kvinnor. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin. – Även om likheterna är större än skillnaderna så finns det ett mönster ...

Läs IBS påverkar kvinnor mer än män ›

Nytt nätverk med fokus på kulturarv och forskning

2017-01-19 09:57

Notis 

Hur används kulturarv och kulturmiljöer för att skapa skillnader mellan människor och grupper av människor? På vilka sätt kan kritiska granskningar av kulturarv hjälpa oss att förstå hur nationer konstrueras genom både historien och i samtiden? Vilka värderingar och val spelar in när föremål värdera...

Läs Nytt nätverk med fokus på kulturarv och forskning ›

TGV:s nya nummer om cisnormativitet

2017-01-18 10:23

Notis 

Tidskrift för genusvetenskap undersöker i sitt senaste nummer relationen mellan transaktivistiska rörelser och transstudier samt feminism och feministiska studier. Det gör man med utgångspunkt i begreppet ”cisnormativitet”. Redaktörer för numret är Iwo Nord, Signe Bremer och Erika Alm och bland d...

Läs TGV:s nya nummer om cisnormativitet ›

Efter Fröken Friman – förkovra dig hos Kvinnsam!

2017-01-13 11:42

Notis 

Hör du till dem som under julhelgerna såg den tredje säsongen av SVT:s dramaserie Fröken Frimans krig? Då kanske du också sett dokumentären Kvinnorna på fröken Frimans tid. Den gav upphov till debatt om att den forskning som gjorts – som lagt grunden till vår samtids förståelse av organiseringen för...

Läs Efter Fröken Friman – förkovra dig hos Kvinnsam! ›

Mest lästa artiklar 2016

2017-01-10 10:26

Notis 

År 2016 är slut, men genus.se:s artiklar finns så klart kvar! Här är topp 10, de artiklar ni läste mest under 2016, god omläsning! Porträtt: Den intersektionella analysens förkämpe http://www.genus.se/nyhet/portratt-den-intersektionella-analysens-forkampe/ Två nya professorer i genusv...

Läs Mest lästa artiklar 2016 ›

Nordisk forskningsöversikt om sjukskrivning och genus

2017-01-03 15:58

Notis 

”Sjukskrivning och genus i Norden – vad vi vet och vad vi inte vet” är en ny forskningssammanställning över den psykiska hälsan i de nordiska länderna utifrån ett genusperspektiv. I skriften framkommer att könsskillnader i sjukfrånvaron förekommer i alla nordiska länder i varierande grad. Skri...

Läs Nordisk forskningsöversikt om sjukskrivning och genus ›

Så undviker du fallgroparna!

2017-01-02 15:39

Notis 

Jämställdhet som administrativ rutin och återskapande av könsskillnader. Det är två av de fallgropar i arbetet med jämställdhetsintegrering som lyfts fram i en ny faktatext på genus.se. Två andra är att se jämställdhetsintegrering som metod, inte strategi och att verksamhetens innehåll inte förändra...

Läs Så undviker du fallgroparna! ›

Ordlistan på genus.se utökas!

2016-12-20 14:06

Notis 

Vad innebär andrafiering, patriarkat och situerad kunskap? Och vad har klass med feministisk forskning att göra? I juni lanserades en ordlista på genus.se, som nu har fått tillskott av ett dussintal nya ordposter! – En viktig del av genusvetenskapen är att diskutera och problematisera ord. Därför...

Läs Ordlistan på genus.se utökas! ›

Porträttserien på genus.se!

2016-12-19 13:07

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning har via Tidningen Genus och genus.se publicerat porträtt över genusforskare ända sedan år 1999. Nu ligger de flesta porträtten ute på genus.se! Du kan bland annat läsa nya och gamla porträtt över Diana Mulinari, Tiina Rosenberg, Yvonne Hirdman, Paulina ...

Läs Porträttserien på genus.se! ›

Queer femininitet i lambda nordica

2016-12-16 13:37

Notis 

Senaste numret av Lambda nordica har tema Queering femininity. Numret innehåller 10 texter som på olika sätt diskuterar queer femininitet. Läs till exempel Jenny Sundéns text ”Glitch, genus, tillfälligt avbrott: Femininitet som trasighetens teknologi”, Juana María Rodríguez ”Queer Politics, Bisex...

Läs Queer femininitet i lambda nordica ›

Forte-översikt om mäns våld mot kvinnor

2016-12-12 11:56

Notis 

En ny kunskapsöversikt över forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer har getts ut av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Kunskapsöversikten går igenom kunskap om våldets omfattning, orsaker, konsekvenser samt insatser. Författare till kunskapsöversikten är Marg...

Läs Forte-översikt om mäns våld mot kvinnor ›

Två nya professorer i genusvetenskap installerades i Uppsala

2016-12-08 10:34

Notis 

Den 18 november installerades ett 40-tal nya professor på Uppsala universitet. Bland dem är två professorer i genusvetenskap; Gabriele Griffin och Helena Wahlström Henriksson. Gabriele Griffin har bland annat forskat om kulturella konstruktioner av identitet i lesbisk litteratur och i svarta och ...

Läs Två nya professorer i genusvetenskap installerades i Uppsala ›

Problematisering av jämställdhetspolitiken på Forum Jämställdhet

2016-12-02 11:11

Notis 

Kerstin Alnebratt, fil. dr genusvetenskap och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, föreläser om behovet av ett omtag av jämställdhetspolitiken under Forum Jämställdhet. - Trots att Sverige haft jämställdhetsintegrering som strategi sedan 1994 är vi fortfarande inne i ett ...

Läs Problematisering av jämställdhetspolitiken på Forum Jämställdhet ›

Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor

2016-12-01 15:43

Notis 

Ulrika Westerlund, tidigare förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), har idag utsetts av regeringen till särskild utredare i utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Den särskilda utredaren få...

Läs Regeringen låter utreda transpersoners levnadsvillkor ›

Ny avhandling om queert åldrande

2016-11-23 08:22

Notis 

På fredag den 25 november disputerar Anna Siverskog, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande vid Linköpings universitet, med avhandlingen Queera livslopp: Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i 20 äldre lhbtq-personer...

Läs Ny avhandling om queert åldrande ›

Jämställ.nu på MR-dagarna

2016-11-17 10:18

Notis 

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 kommer en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att diskuteras. Portalen Jämställ.nu är på plats. - Jämställdhet och genus är en del av arbetet med mänskliga rättigheter, därför är det väldigt viktigt att vi är m...

Läs Jämställ.nu på MR-dagarna ›

Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering

2016-11-16 14:06

Notis 

Nu ligger 19 nya planer för jämställdhetsintegrering ute på genus.se, bland annat från Polismyndigheten, Barnombudsmannen, Statistiska Centralbyrån, Ekonomistyrningsverket och Formas. De 19 myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera sin verksamhet samt att ta fram e...

Läs Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering ›

Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering

2016-11-15 09:00

Notis 

Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) på Nationella sekretariatet för genusforskning, ska nästa vecka utbilda Europarådets kommittéers rapportörer för jämställdhet i konkreta metoder för jämställdhetsintegrering. Det finns totalt 47 kommittéer, exem...

Läs Sekretariatet utbildar Europarådet i jämställdhetsintegrering ›

Jobba hos oss!

2016-11-14 12:46

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning söker projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag. Vi söker en genus- och jämställdhetskunnig person som är mycket strukturerad, är en effektiv administratör och har förmåga att organisera och följa upp projektinsatser. I arbetsuppgifterna ingår att d...

Läs Jobba hos oss! ›

Genusforskare kammar hem miljoner från Vetenskapsrådet

2016-11-08 15:21

Notis 

Vetenskapsrådet har beslutat om nästan 548 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap fram till år 2020. Medlen går till projektbidrag, bland annat för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, forskning om förutsättningar för tillväxt samt forskning om rasism. Bland de fors...

Läs Genusforskare kammar hem miljoner från Vetenskapsrådet ›

Sekretariatet på Gender summit 9 i Bryssel

2016-11-07 10:40

Notis 

Fredrik Bondestam, verksamhetsledare och forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning, kommer att medverka i en av huvudpanelerna, Strategic priorities for regional STEM gender equality policy, under årets europeiska Gender summit. Under panelsamtalet kommer han att berätta...

Läs Sekretariatet på Gender summit 9 i Bryssel ›

Genus för alla i Linköping

2016-11-04 11:58

Notis 

Snart samlas omkring 350 forskare, aktivister, studenter och praktiker på Sveriges största genuskonferens, g16, den 23-25 november i Linköping. Torsdagen den 24 november kommer alla att kunna delta i det öppna programmet "Allt ljus på genus!", även de som inte har köpt biljett till konferensen. K...

Läs Genus för alla i Linköping ›

EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar

2016-10-27 11:52

Notis 

EU-kommissionen har nu utlovat ytterligare medel till projekt kring jämställdhet i forskande organisationer och genusperspektiv i forskning under de sista åren (2018-2020) av det nuvarande ramprogrammet för finansiering av forskning och innovation, Horisont 2020. Detta som svar på ett upprop från ra...

Läs EU lovar fortsatta jämställdhetssatsningar ›

Utveckling av lastbilar i nytt projekt

2016-10-26 10:14

Notis 

– Transportbranschen har traditionellt utformats av män för män. Idag finns det ett ökat intresse från kvinnor att söka sig till branschen men lastbilen är ibland ett hinder, säger Dag Balkmar, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet. Idag är mallen för en lastbilschaufför en 40-årig man...

Läs Utveckling av lastbilar i nytt projekt ›

Södertörns högskola utnämner Chantal Mouffe till årets hedersdoktor

2016-10-24 14:45

Notis 

Chantal Mouffe, professor i politisk teori vid University of Westminster, har utsetts till hedersdoktor vid Södertörns högskola. Chantal Mouffe kommer att promoveras den 25:e november. Sedan 2013 utses varje år en hedersdoktor vid Södertörns högskola. I år har Fakultetsnämnden valt att utse Chant...

Läs Södertörns högskola utnämner Chantal Mouffe till årets hedersdoktor ›

Jämställdhet i forskningsberedning

2016-10-21 10:49

Notis 

Måndagen den 14 oktober deltog medarbetare från Nationella sekretariatet för genusforskning vid en endagsutbildning för handläggare på forskningsråden Formas, Forte och Vinnova. -Det är viktigt att forskningsråden arbetar med jämställdhet dels för att beredningen ska gå till på ett rättssäkert sä...

Läs Jämställdhet i forskningsberedning ›

Nordiska lagar mot hot och hat på nätet granskas

2016-10-19 12:57

Notis 

Hatyttringar och sexism på nätet är ett växande problem i Norden. Vilket rättsskydd finns för den som drabbas? I NIKK:s (Nordisk information för kunskap om kön)  nystartade projekt kartläggs och analyseras de juridiska regleringarna i de nordiska länderna. Hur näthatet ska stoppas är en aktuell f...

Läs Nordiska lagar mot hot och hat på nätet granskas ›

Ny avhandling: Rättssystemets agerande avgörande vid våld i nära relationer

2016-10-17 10:07

Notis 

När våldsutsatta kvinnor gör en polisanmälan är det ofta en sista utväg, för att få mannen att upphöra med våldet. Därefter väntar mötet med rättsystemet, som visar sig kunna både förenkla och försvåra situationen för kvinnorna. Det är två av slutsatserna i Mari Brännvalls doktorsavhandling Frigörel...

Läs Ny avhandling: Rättssystemets agerande avgörande vid våld i nära relationer ›

Flera nya hedersdoktorat

2016-10-13 15:15

Notis 

Karen Barad, professor, Bernardita Núñez, verksamhetsledare för Terrafem Sverige och Liv Strömqvist, serietecknare, blir alla hedersdoktorer i slutet av oktober. Karen Barad är, förutom professor vid institutionen för feministiska studier vid University of California, också fil.dr. i teoretisk fy...

Läs Flera nya hedersdoktorat ›

Ny avhandling: Fridskränkningsbrottet missar delvis målet

2016-10-11 15:48

Notis 

Som ett led i samhällets åtgärder att motverka mäns våld mot kvinnor infördes år 1998 bestämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, BrB 4:4a. Den nya lagstiftningsmodellen medför dock att flera frågor och problem uppstår som måste hanteras av rättsväsendet. Det konstateras i en ...

Läs Ny avhandling: Fridskränkningsbrottet missar delvis målet ›

SFQ söker studenter för intersektionellt projekt

2016-10-10 09:13

Notis 

Önskar du se dig själv representerad i HBTQ-communityt men gör det inte? Upplever du, förutom diskriminering som har samband med sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet eller religion? Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) söker studen...

Läs SFQ söker studenter för intersektionellt projekt ›

JiM på platsbesök hos SCB

2016-10-06 09:16

Notis 

Tisdagen den 4 oktober genomförde JiM ett platsbesök på Statistiska centralbyrån, SCB, för att stödja dem i jämställdhetsintegrering av sin verksamhet. SCB:s största utmaning är att prioritera bland alla måsten, efterfrågningar och krav utifrån tillgängliga resurser, en utmaning organisationen delar...

Läs JiM på platsbesök hos SCB ›

Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte

2016-10-05 11:02

Notis 

Forskningsrådet Forte, som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, har beslutat om 272 miljoner kronor inom sin öppna utlysning för 2016. Medlen går till projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Av 1205 ansökningar beviljades 96 medel. Bland forskningsprojekten som ...

Läs Genusforskare tilldelas forskningsmedel av Forte ›

Ministrar diskuterar jämställdhet i asylprocessen

2016-10-03 13:35

Notis 

Idag, den 3 oktober, träffas nordiska jämställdhetsministrar för att bland annat prata om jämställdhet i asylprocesser i Norden. Ministrarna möts i Helsingfors vid ett nordiskt ministerrådsmöte om jämställdhet. - En aktuell jämställdhetsutmaning är hanteringen av asylprocesser och hur vi bemö...

Läs Ministrar diskuterar jämställdhet i asylprocessen ›

Inbjudan till skrift om avbrutna studier på grund av migration

2016-09-29 11:23

Notis 

Forum för genusvetenskap, FGV, vid Mittuniversitetet inbjuder akademiker, studenter, journalister och författare som har tvingats avbryta sitt arbete på grund av påtvingad migration eller som befinner sig i exil, att delta i kommande nummer av FGVs skriftserie. Bidrag från olika områden inom huma...

Läs Inbjudan till skrift om avbrutna studier på grund av migration ›

Vetenskapsrådet finansierar konstnärlig forskning

2016-09-27 13:15

Notis 

Vetenskapsrådets stora utlysning för konstnärlig forskning 2016 har nu offentliggjort beviljade projekt och sju forskare som får sina forskningsprojekt finansierade. Med anledning av genuskonferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering som går av stapeln 23-25 november i Linköping, vill vi sär...

Läs Vetenskapsrådet finansierar konstnärlig forskning ›

Nytt ”mosaiknummer” av TGV

2016-09-23 09:42

Notis 

Nya numret av Tidskrift för Genusvetenskap, TGV, är enligt redaktionen ett ”mosaiknummer”. Det innebär att artiklarna inte på förhand har något givet tema, men visar på den bredd av frågor, svar, problematiseringar och analyser som genusforskningen bidrar med. Exempelvis har Kalle Berggren gjort ...

Läs Nytt ”mosaiknummer” av TGV ›

Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön

2016-09-20 17:17

Notis 

Sveriges Genusforskarförbund (SGF) har tagit fram en första enkät om genusforskares erfarenheter av hot, trakasserier, våld och andra former av utsatthet. Enkäten kan besvaras online fram till den 5 oktober i år och vänder sig till aktiva genusforskare i Sverige. Syftet är att få en första överbl...

Läs Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön ›

Erika Alm bloggar om OS

2016-09-15 10:22

Notis 

Erika Alm, lektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, är ny bloggare i Curie - Vetenskapsrådets nättidning om forskning. I sin forskning har Erika Alm, med utgångspunkt i feministisk politisk och kulturvetenskaplig teori, undersökt normer kring kropp, kön och begär. Hon bloggar om allt från ...

Läs Erika Alm bloggar om OS ›

Konstnären Petra Bauer disputerar om film som politisk handling

2016-09-08 13:27

Notis 

Hur kan film vara en politisk handling? För att överbrygga klyftan mellan estetik och politik reflekterar konstnären och filmskaparen Petra Bauer över sin egen erfarenhet av att göra politisk film och undersöker – via Hannah Arendts idéer om den politiska arenans grundvillkor – de estetiska mekanism...

Läs Konstnären Petra Bauer disputerar om film som politisk handling ›

Platsträffar med nya JiM-myndigheter

2016-09-06 13:37

Notis 

Från slutet av augusti till början av oktober genomför Nationella sekretariatet för genusforskning platsträffar hos alla 19 nya JiM-myndigheter. Fokus för träffarna är att stödja myndigheterna i sitt pågående arbete med att skriva planer med identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som sk...

Läs Platsträffar med nya JiM-myndigheter ›

Begär mellan kvinnor i litteraturen avhandlas i ny bok

2016-09-01 15:35

Notis 

I nya boken Berättelser om det förbjudna – Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935 skriver Eva Borgström, docent i litteraturvetenskap och lektor vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, om begär mellan kvinnor i skönlitteraturen. [caption i...

Läs Begär mellan kvinnor i litteraturen avhandlas i ny bok ›

JiHU träffar ledningsgrupper

2016-08-26 09:50

Notis 

Hösten är här och vårt arbete med att stödja jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) sätter igång på allvar. Under hösten kommer vi besöka ledningsgrupper för alla 33 involverade lärosäten. Först ut var ledningsgruppen för Högskolan Dalarna, och en av de medverkande från sekreta...

Läs JiHU träffar ledningsgrupper ›

Kläder som utmanar heteronormen

2016-08-23 16:59

Notis 

I Body acts queer: Clothing as a performative challenge to heteronormativity, skriver nyblivna doktorn i design och modevetenskap, Maja Gunn, om design som skapar social och ideologisk förändring. Hennes praktikbaserade avhandling presenterar ett konstnärligt sätt att jobba med och utforska kläders ...

Läs Kläder som utmanar heteronormen ›

Över 120 organisationer i nordiska jämställdhetssamarbeten

2016-08-22 15:03

Notis 

I tre års tid har Nordiska ministerrådet finansierat projekt för att förbättra jämställdheten i Norden genom en särskild nordisk jämställdhetsfond. Hittills har över 120 organisationer satt igång unika samarbeten över Nordens gränser. Nu lanseras en databas där alla projekt presenteras. Nordisk j...

Läs Över 120 organisationer i nordiska jämställdhetssamarbeten ›

Genusjobb blir GenderJob

2016-08-16 10:16

Notis 

Genusjobb är nu en del av www.genderjob.org. Det innebär att Nationella sekretariatet för genusforsknings systerorganisation NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, därmed har tagit över sidan. GenderJob tipsar liksom Genusjobb, om lediga jobb inom genus och jämställdhet. I och med att NIKK...

Läs Genusjobb blir GenderJob ›

Nationella sekretariatet för genusforskning ska samråda i sexualundersökning

2016-08-10 14:48

Notis 

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det var 20 år sedan en liknande undersökning genomfördes. Nationella sekretariatet för genusforskning är, tillsammans med bland...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning ska samråda i sexualundersökning ›

Jobba hos oss!

2016-08-08 14:41

Notis 

Vill du bli nyhetsredakör för genus.se? Eller arbeta med att kommunicera våra jämställdhetsuppdrag? Just nu finns två lediga tjänster på Nationella sekretariatet för genusforskning. Du finner länkarna till respektive tjänst på Göteborgs universitets webbplats.  ...

Läs Jobba hos oss! ›

Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin

2016-07-04 11:08

Notis 

Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, håller i en högnivåkonferens "Mainstreaming gender equality into academic and research organisations" i Bryssel den 20 oktober 2016. Konferensen hålls i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Konferensen kommer att ...

Läs Konferens om jämställdhetsintegrering i akademin ›

Görel Bohlin-priset 2016 till Åsa Gunnarsson

2016-07-01 12:57

Notis 

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum på Umeå Universitet. Hon har bland annat forskat om genus i välfärdsstaten och skattesystemet. Motiveringen till priset lyder som följer: ”Såväl nationellt som interna...

Läs Görel Bohlin-priset 2016 till Åsa Gunnarsson ›

Gråstarr, (av)kriminaliserad sexualitet, kemi, moskéguider, föräldraskap och humor

2016-07-01 11:42

Notis 

I maj och juni kom det flera avhandlingar som den genusintresserade kan fördjupa sig i under sommaren! Nedan listas några: Genom genuslinser: Om patienters jämställdhet i tillgång till operation av gråstarr i Sverige – Goldina Smirthwaite Avhandlingen anlägger ett genus- och intersektionellt persp...

Läs Gråstarr, (av)kriminaliserad sexualitet, kemi, moskéguider, föräldraskap och humor ›

Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin

2016-06-29 10:43

Notis 

Kvinnor har inte samma möjligheter att avancera inom akademin som män. De får generellt mindre tid för forskning i sina anställningar, de utför större andel obetalt administrativt arbete, upplever stress i högre utsträckning och har högre sjukskrivningstal. Frågor om anställningsvillkor, karriärv...

Läs Ojämställda karriärvägar och anställningsvillkor i akademin ›

Är det akademiska ledarskapet jämställt?

2016-06-28 10:57

Notis 

Vilken typ av ledarskap leder bäst fram till en jämställd akademi? De två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskolesektorn kallas för kollegialitet och linjestyrning. Kollegialitet är den traditionella formen för ledarskap inom akademin och går ut på att alla forskare och univ...

Läs Är det akademiska ledarskapet jämställt? ›

Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten

2016-06-27 15:18

Notis 

Konferensen ”University Futures” i Köpenhamn samlade ett hundratal forskare från hela världen 15-17 juni för att diskutera hur det framtida universitet kan och bör se ut. Klara Regnö, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, samt Ek. dr i industriell ekonomi och organisation, höll...

Läs Forskare från hela världen diskuterade framtiden för lärosäten ›

Hanna Hallgren ny professor på Akademin Valand

2016-06-23 13:35

Notis 

Hanna Hallgren blir ny professor i litterär gestaltning på Akademin Valand i Göteborg från och med den 1 augusti 2016. Hon har tidigare varit lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitet och hon disputerade 2008 med avhandlingen ”När lesbiska blev kvinnor” vid Tema Genus vid Linköpings universite...

Läs Hanna Hallgren ny professor på Akademin Valand ›

RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen

2016-06-21 13:49

Notis 

Riksrevisionen har granskat Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som funnits i över 50 år och aldrig blivit granskat tidigare. RJ stödjer framför allt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, däribland genusforskning. Stiftelsen instiftades 1964 inför 300-årsjubileet för Sveriges Riksbank. Riksr...

Läs RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen ›

Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården

2016-06-20 10:51

Notis 

Normer och normativa förväntningar påverkar transpersoners beskrivningar och upplevelser av sexuell hälsa. Det visar en intervjustudie som Folkhälsomyndigheten har gjort med transpersoner i Sverige. I rapporten ”Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser ...

Läs Transpersoner upplever bristande bemötande i sjukvården ›

Ny ordlista på genus.se

2016-06-15 15:33

Notis 

Vad innebär diskurs, rasifiering och cisperson? I en ny ordlista på genus.se finns förklaringar till begrepp och termer som används inom det genusvetenskapliga fältet. - På vår gamla webbplats var ordlistan en av de populäraste sidorna. Men många av orden och förklaringarna var daterade och därfö...

Läs Ny ordlista på genus.se ›

Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan

2016-06-13 15:52

Notis 

Den 15-17 juni samlas forskare från hela världen i Linköping för konferensen ”Gender Equality Matters: Education, Intersectionality and Nationalism”. Det är ”Gender and Education Association” som arrangerar konferensen, i år tillsammans med Linköpings universitet. Key notes (huvudtalare) på ko...

Läs Konferens i Linköping om genus och intersektionalitet i skolan ›

Kärlek som tema i nya numret av TGV

2016-06-10 14:11

Notis 

I nya numret av Tidskrift för genusvetenskap undersöks temat ”Kärlek”. Gästredaktörer för numret är Lena Gunnarsson och Anna G Jónasdóttir, som vill skriva in numret inom forskningsfältet ”feministiska kärleksstudier”. I numret analyserar bland annat Annelie Brännström Öhman kärleksvägrandets tem...

Läs Kärlek som tema i nya numret av TGV ›

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Notis 

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gick ut med att regeringen avser att skärpa rekryteringsmålen för professorer (det vill säga vilken andel kvinnor respektive män varje lärosäte ska uppnå när nya professorer utses). Nu har Un...

Läs Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt ›

Ny bok: Tiina Rosenberg ger feministiskt perspektiv på svensk scenkonst

2016-06-10 10:31

Notis 

Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, publicerar nu en Open Access-bok för att sprida forskning om svensk scenkonst i den engelsktalande världen. I bokens tolv bidrag diskuterar Tiina Rosenberg bland annat antirasistiska insatser, aktivistisk estetik och politis...

Läs Ny bok: Tiina Rosenberg ger feministiskt perspektiv på svensk scenkonst ›

Jämställd akademi – en vägledning

2016-06-09 16:17

Notis 

Arbetet med jämställdhetsintegrering av lärosäten fortsätter! Den 8 juni arrangerade sekretariatet en andra nätverksträff för samordnarna på de lärosäten som har fått ett särskilt regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Fokus för nätverksträffen var organisering och probleminv...

Läs Jämställd akademi – en vägledning ›

Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts

2016-06-07 17:00

Notis 

Tidskrift för genusvetenskap ber nu om abstracts för kommande temanummer om kunskapens och kunskapandets villkor i akademin. I numret vill redaktörerna belysa och analysera de många spänningsförhållandena mellan högtidstal, forskningspolitikens prioriteringar, forskningens och undervisningens pra...

Läs Tidskrift för genusvetenskap: call for abstracts ›

Med genusperspektiv på kvinnor och män i media

2016-06-03 11:53

Notis 

Genusperspektiv går att anlägga på allt som möter oss: tv-serier, politiska satsningar och bilder i det offentliga rummet, för att nämna några. Ett aktuellt exempel där genusperspektiv kan hjälpa oss att förstå och analysera situationen är diskussionen kring vice statsminister Isabella Lövins utseen...

Läs Med genusperspektiv på kvinnor och män i media ›

Statens hantering av våld i ny avhandling

2016-06-03 10:12

Notis 

Förövare med icke-nordiska namn bedömdes både som farligare och oviktigare för sina barn än andra förövare. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Linnéa Bruno, institutionen för sociologi vid Uppsala universitet, har i avhandlingen ”Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade...

Läs Statens hantering av våld i ny avhandling ›

Nytt ljus på det kvinnliga arbetets historia

2016-05-27 10:36

Notis 

I kommande boken ”Konsten att försörja sig” ger historikern Sofia Ling en ny bild av kvinnors arbete i Stockholm under 1600- och 1700-talen. Genom undersökning av kvinnors skriftliga klagomål till bland annat handelskollegium, analyserar Sofia Ling det faktiska kvinnoarbete som ägde rum i staden ...

Läs Nytt ljus på det kvinnliga arbetets historia ›

Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review

2016-05-24 13:14

Notis 

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskap står numera ofta inför krav på att deras publikationer ska bli vetenskapligt granskade, så kallat kollegial bedömning (engelska peer review). Kollegial bedömning är en tradition som tidigare främst har gällt medicinsk och naturvetenskaplig forskning, i i...

Läs Kriterium: värnar boken, publicerar open access och riggar peer review ›

Ning-nätverket träffas i Köpenhamn

2016-05-19 17:00

Notis 

Just nu träffas NING-nätverket för att utbyta av erfarenheter och skapa samarbeten kring kommunikation och information om genusforskning och jämställdhet i de nordiska länderna.  NING, Nordic Information Network Gender, bildades i början av 2000-talet som en mötesplats för de nordiska systerorganisa...

Läs Ning-nätverket träffas i Köpenhamn ›

Kunskapsöversikter om genus och skola

2016-05-19 15:36

Notis 

Vill du på ett enkelt sätt få koll på vilken forskning om genus och jämställdhet som finns inom förskola, grundskola och gymnasieskola? På Nationella sekretariatet för genusforskning har vi länge arbetet med att lyfta fram genusperspektiv på skola. Nu finns centrala teman som kränkningar, utbildn...

Läs Kunskapsöversikter om genus och skola ›