Nyheter

Vi förmedlar nyheter med genusforskning och jämställdhet i fokus. Genom artiklar, personporträtt och analyser berättar vi om genusforskningens utveckling och innehåll, samt tillför ett genusperspektiv på aktuella samhällsfrågor. Vi följer den forskningspolitiska utvecklingen och rapporterar om beslut, händelser och aktörer som påverkar fältet.

Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin

2017-02-21 11:16

Nyhet 

I slutet av förra året kom regeringens nya strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Genus.se har pratat med t...

Läs Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin ›

Bild på en hand som ger tummen ned och en hand som ger tummen upp

Aborträtten både hotad och försvarad

2017-02-10 09:00

Nyhet 

Samtidigt som Trump inför lagar som gör det svårare att få abort i USA och världen, tas det så kallade ”barnmorskemålet” upp i Arb...

Läs Aborträtten både hotad och försvarad ›

Bild på en stor folkmängd. Många har plakat.

Akademisk bojkott mot USA

2017-02-03 09:00

Nyhet 

Ett öppet brev från ett internationellt kollektiv av forskare och akademiker, uppmanar till bojkott av de akademiska konferenser s...

Läs Akademisk bojkott mot USA ›

Foto på en hand som håller upp en skylt där det står "No ban, no wall, no Trump"

Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning”

2017-01-30 10:46

Nyhet 

Män som söker forskningsmedel får oftare finansiering av längre projekt jämfört med kvinnor. Det vill forskningsrådet Formas ändra...

Läs Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning” ›

Porträttet: Hon frågar vem som får höra hemma

2017-01-23 09:07

Nyhet 

För Fataneh Farahani, docent i etnologi vid Stockholms universitet, är ”hemma” ett komplext begrepp som hon brottas med både som f...

Läs Porträttet: Hon frågar vem som får höra hemma ›

Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser

2017-01-19 10:49

Nyhet 

Regeringen vill lagstifta om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, men kommer inte lägga fram lagförslaget i riksdagen eftersom d...

Läs Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser ›

Man i skjorta står framför andra män i ett styrelserum.

Ny skrift förklarar orden du stöter på

2017-01-13 14:03

Nyhet 

Vill du ha hjälp att förstå ord och begrepp som du stöter på i genusvetenskapliga sammanhang? En ny skrift samlar en rad forskare ...

Läs Ny skrift förklarar orden du stöter på ›

De fem omslagen i En skriftserie ligger uppradade med den senaste överst.

”De ojämställda andra”

2017-01-09 09:11

Nyhet 

Muslimen som ”den ojämställda andra”, jämställdhet som en nationell värdering och skandinavisk konkurrens om vem som bedriver jäms...

Läs ”De ojämställda andra” ›

En familj bestående av en pappa, mamma och två barn. De står framför ett hus och ser glada ut och vinkar.

Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten

2016-12-15 12:25

Nyhet 

Regeringen har utsett Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, till ordförande för den org...

Läs Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten ›

Kerstin Alnebratt

Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen

2016-12-08 10:05

Nyhet 

Den 28 november presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, den nya forskningspropositione...

Läs Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen ›

Bok ligger uppslagen

”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda”

2016-12-06 09:01

Nyhet 

Under en kväll öppen för allmänheten på genusforskarkonferensen g16, som hölls den 23-25 november i Linköping, uppträdde en besöka...

Läs ”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda” ›

Bild på Silje Lundgren
visa fler nyheter ›