Sök forskningsmedel

Översikten av forskningsmedel är baserad på GenderFund, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderFund.

iCal export
Gender Balance in Senior Positions and Research Management (BALANSE)

Although women currently comprise the majority of students and research fellows and almost half of the academic staff, this proportion drops dramatically moving upward in the position hierarchy. This programme dedicated to redressing this problem.

Deadline: 11 oktober 2017
Direkt till posten ›