Sök jobb

Översikten av lediga jobb är baserad på GenderJob, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderJob.

iCal export
Jämställdhetsmyndigheten söker kvalificerade utredare för arbete med syfte att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och frågor om prostitution och människohandel

I januari 2018 kommer Jämställdhetsmyndigheten att starta sin verksamhet i Göteborg. Myndighetens uppgift är att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten kommer att ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Myndighetens uppdrag är att svara för nationell samordning, fördjupa och utveckla kunskap, sprida den genom samarbeten med andra verksamheter likväl som genom analys och uppföljning. Genom att samla kompetens om hela området hos Jämställdhetsmyndigheten vill regeringen öka genomslaget för jämställdhetspolitiken och arbetet mot våld.

För att genomföra uppgiften söker vi personer med stor kunskap, mångårig erfarenhet och god vana vid att arbeta strategiskt på området. Tillsammans kommer ni att få möjlighet att bygga upp och utveckla en verksamhet med tyngdpunkt på samverkan, kunskaps- och metodutveckling samt processtöd riktat till andra aktörer på området.

Tillsvidareanställning med tillträde 8 januari 2018, provanställning sex månader tillämpas.

Deadline: 20 september 2017
Plats: Göteborg
Organisation/Företag: Anna Aspegren
Direkt till tjänsten ›