Mobilisera för förändring på Sveriges största genusforskningskonferens

Hur ska vi lösa klimatkrisen? Vad kan göras för att motverka rasism och transfobi? Hur ska Skandinavien ta ansvar för sin koloniala historia? Vad krävs för att förbättra den utsatta situationen för världens alla migranter? Sveriges största genusforskningskonferens g16 tar sig an de riktigt stora samhällsfrågorna. Mingla med genusforskare och feministiska aktivister, träffa kollegor, bygg nya framtida samarbeten och förkovra dig i den mest aktuella genusforskningen. Tillsammans mobiliserar vi för förändring! Konferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering, går av stapeln 23-25 november 2016 i samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet.

Sveriges genusforskarförbund Nationella sekretariatet för genusforskning Linköpings universitet
Senast publicerade

visa fler poster ›