Mest lästa

Här listar vi de tio mest lästa inläggen på genus.se den senaste månaden.

Om kön och genus

2016-01-12 12:01

Sida 

Ordet genus introducerades i Sverige av historikern Yvonne Hirdman. I en rapport till Maktutredninge...

Läs Om kön och genus ›

Kläder i olika färger hänger i en garderob.

Akademisk bojkott mot USA

2017-02-03 09:00

Nyhet 

  Fanny Ambjörnsson, lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet - Det är viktigt ...

Läs Akademisk bojkott mot USA ›

Foto på en hand som håller upp en skylt där det står "No ban, no wall, no Trump"

Kalender

2015-12-18 11:52

Sida 

Se hela GenderKalenderN....

Läs Kalender ›

Vad är genusperspektiv?

2016-01-12 13:11

Sida 

Att förstå sin omvärld utifrån olika perspektiv innebär att aktivt analysera och tänka kring ”vad be...

Läs Vad är genusperspektiv? ›

Bild på kameraskärm. Kameran riktas mot en scen.

Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning”

2017-01-30 10:46

Nyhet 

- Det finns inga enkla eller entydiga svar på varför det finns eller har funnits en tendens till att...

Läs Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning” ›

Sök jobb

2016-01-12 11:52

Sida 

Se hela GenderJob....

Läs Sök jobb ›

Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin

2017-02-21 11:16

Nyhet 

Lucas Gottzén är docent och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms u...

Läs Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin ›

Bild på en hand som ger tummen ned och en hand som ger tummen upp

Våra uppdrag

2016-01-13 16:53

Sida 

Nationella sekretariatet för genusforsknings övergripande uppdrag är att öka genomslaget för forskni...

Läs Våra uppdrag ›

Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk?

2016-10-28 09:12

Nyhet 

Enligt läroplanen har skolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Eleverna ska ges utr...

Läs Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk? ›

Omklädningsrum med ett fåtal kvarlämnade kläder

JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter

2015-12-15 14:07

Sida 

Inom utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, har 59 myndigheter och en or...

Läs JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter ›

Representanter för statliga myndigheter inom JiM-programmet samlade för workshop