Praktisera hos oss

Är du på jakt efter en praktikplats till hösten? Vi har en bred och spännande verksamhet där det finns många möjligheter till olika praktikantuppgifter, alltifrån bild & film, till webbutveckling, konferenser och utredningar.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.Vi arbetar även nordiskt genom vårt uppdrag ”Nordisk information för kunskap om kön” och internationellt, exempelvis mot Europarådet. Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är digitala, men vi ordnar också populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och paneldebatter, ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. På sekretariatet bedrivs också egen kunskapsproduktion.

Vem söker vi?

Vi söker praktikanter som är ansvarsfulla och kan komma med egna idéer och förslag för sin praktikperiod. Vi förutsätter att du har ett intresse för genus och jämställdhet och hoppas att du vill lära dig mer. Vi kan erbjuda praktikplats även för internationella studenter och alla våra uppgifter kan göras för en engelskspråkig målgrupp.

Ett krav är att du är försäkrad via utbildningen, arbetsförmedlingen eller annan institution. Vi prioriterar praktikanter med längre praktikperioder för kontinuitet i verksamhet, men ser framför oss perioder på cirka 10-20 veckor med start från och med september 2017. Praktiken är oavlönad. Vi står för dator, och eventuella teknikbehov under praktikperioden. Du kommer att arbeta under ledning av en handledare, delta i våra gemensamma möten och aktiviteter samt i övrigt ingå i sekretariatets verksamhet där det är lämpligt.

Vilka slags uppgifter har vi?

Vi har en bred och spännande verksamhet där det finns många möjligheter till olika praktikantuppgifter, alltifrån bild & film, till webbutveckling, konferenser och utredningar. Nedan beskrivs vår verksamhet och exempel ges på möjliga praktikuppgifter.

Journalistik/kommunikation/bild/film

Vi berättar brett och på olika sätt om nyheter på genus- och jämställdhetsfältet. Men hur kan vi göra det bättre? Gör din egen kortfilm där du intervjuar genusforskare, illustrera hur vi kan förstå genus i en pedagogisk skiss, eller arbeta som fotograf fram ett normkritiskt bildarkiv för vår nyhetspublicering. Du kan också vara redaktör för ett kunskapsunderlag och ta hand om allt från textproduktion, jobba fram en grafisk form för trycksaker, eller ta fram en informativ prezipresentation.

It-webb-utveckling

Våra webbplatser är byggda i wordpress, och vi har också flera databaser och tekniska system som på olika sätt är integrerade i vår webbplats och i våra dagliga kommunikationsuppgifter. Här finns alltså alla möjligheter för dig att t ex utveckla en plug in till vår webbplats, ta fram en app, eller förbättra vår mobilvisning.

Projektrelaterade uppgifter

Sekretariatet arrangerar alla möjliga sorters arrangemang, allt från nätverksträffar med studierektorer till deltagande med monter och monterprogram på mässor. Vi ordnar konferenser, reser runt i landet på dialogturnéer och deltar på europeiska konferenser med programpunkter. I vår verksamhet finns alltså ett ständigt flöde av administrativa och projektrelaterade uppgifter, där du som praktikant kan vara spindeln i nätet för något av våra arrangemang.

Kunskapsproduktion, utredning och analys

På sekretariatet arbetar vi löpande fram olika kunskapsunderlag, rapporter och kunskapstexter till våra webbplatser, handledningar och remissvar om genus och jämställdhet. Tycker du om att skriva och fördjupa dig i en specifik fråga? Hos oss kan du få möjlighet att skriva fram en egen kunskapssektion på genus.se eller nikk.no, driva en egen utredning, genomföra en utvärdering eller vara med och sammanställa, kartlägga och analysera befintligt material.

Ansökan

För att söka praktikplatsen ska du fylla i en intresseanmälan som du finner bifogad nedan.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan till carolina.martinsson@genus.gu.se senast den 7 april 2017. Vi kommer löpande kalla till intervjuer och besked om praktikplats ges senast 30 april.

För frågor angående praktiken kontakta Carolina Martinsson på epost: carolina.martinsson@genus.gu.se