Representanter för statliga myndigheter inom JiM-programmet samlade för workshop

JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppgift att stödja myndigheter som har ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet.

Inom utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, har 59 myndigheter och en organisation fått ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Målet med myndigheternas arbete är att de ännu bättre ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att stödja myndigheterna till om med 2017. Därefter går uppdraget över till den nya jämställdhetsmyndigheten. Stödet erbjuds i såväl planering som genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Sekretariatet ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete. Portalen Jämställ.nu fungerar som en plattform för att sprida resultat och erfarenheter från myndigheternas arbete.

JiM-programmet är en del i regeringens plattform för jämställdhetsintegrering, som förutom myndigheter även omfattar satsningar på regional och kommunal nivå såväl som på jämställdhetsintegrering i regeringskansliet. Utvecklingsprogrammet inleddes 2013-2014 med en pilotsatsning där 18 frivilliga myndigheter deltog. Inför 2015 utökades satsningen med 23 nya myndigheter och 2016 tillkom ytterligare 18 myndigheter och en organisation med vissa myndighetsuppdrag. Programmet löper fram till 2018.

Kontakt

Lillemor Dahlgren, verksamhetsansvarig
E-post: lillemor.dahlgren@genus.gu.se

Relaterat material