Forskningens villkor

Som alla forskningsområden påverkas genusforskningen av politiska beslut och processer men också av forskningens ställning i samhället i stort. Som ett led i vårt forskningspolitiska arbete kartlägger och analyserar vi olika frågor som har bäring på genusforskningens villkor.

Nyhetsbrevet Genusperspektiv, arkiv

Genusperspektiv, 2 2013

Multimedia 

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare studenter i genusvetenskap är låg, visar den första nationella alumnundersökningen som gjorts av ämnet i ...

Läs Genusperspektiv, 2 2013 >

Genusperspektiv, 1 2013

Multimedia 

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s kommande forskningspolitik. Skam och otillräcklighet kan fungera som viktiga etiska och kunskapsteoretis...

Läs Genusperspektiv, 1 2013 >

Genusperspektiv, 5 2012

Multimedia 

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningsproposition. Genus medvetet struket ur satsning på forskning för att stärka jämställdheten i framför al...

Läs Genusperspektiv, 5 2012 >

visa alla poster ›

Rapporter

Omslag på rapporten Fördelning eller förfördelning?, 2015.

Fördelning eller förfördelning?, 2015

Multimedia 

I Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt  har Louise Grip och Fredrik Bondestam samlat och analyserat forskning som synliggör hur ojämst...

Läs Fördelning eller förfördelning?, 2015 >

Omslag på rapporten Godtycklig jämställdhet, 2014.

Godtycklig jämställdhet, 2014

Multimedia 

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig jämställdhet: Implementering av examensordningens mål för jämställdhet i professionsutbildningar vi...

Läs Godtycklig jämställdhet, 2014 >

Omslag på rapporten Genusforskning inom medicin, 2012.

Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012

Multimedia 

Lisa Harryson, doktorand vid Umeå universitet, har i denna rapport granskat skrivningar avseende genusforskning inom medicin/folkhälsa, dels i forsknings- och folkhälsopolitiska propositioner, dels i ...

Läs Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 >

visa alla poster ›