Brottsofferfonden

Brottsofferfonden fördelar årligen ca 30 miljoner kronor till olika ändamål – bland annat forskningsprojekt. Fondens medel kommer från en avgift som alla som dömts eller fått ett strafföreläggande som kan leda till fängelse måste betala.

Brottsofferfonden

Relaterat material