Forte

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) finansierar och initierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Myndigheten utvärderar även forskningens effekter och hur resultaten kan omsättas i praktiken samt arbetar med aktiv kunskapsspridning.

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd