Gender Equality Index (EIGE )

The Gender Equality Index utvärderar effekterna av jämställdhetspolitiken inom EU och av medlemsstaterna över tid. Den är byggd kring sex kärnområden – arbete , pengar, kunskap, tid, makt och hälsa – och två fokusområden: våld mot kvinnor och intersektionell ojämlikhet, baserat på EUs politiska prioriteringar.

Gender Equality Index (EIGE)