GenderFund

GenderFund innehåller information om genus-relaterade utlysningar av projektfinansiering, forskning och andra typer av finansiering inom och utanför Norden. GenderFund är ett samarbete mellan åtta nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet: