GenderJob

GenderJob innehåller information om genusrelaterade arbetsutlysningar, praktiker,  och positioner inom och utanför Norden. GenderJob är ett samarbete mellan åtta nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet:

GenderJob