GenderKalenderN

GenderKalenderN innehåller information om genusrelaterade konferenser, seminarier, doktorandkurser och möten inom och utanför Norden. GenderKalenderN är ett samarbete mellan åtta nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet:

GenderKalenderN