GenPORT

GenPORT är en webbgemenskap som består av organisationer och individer som över hela världen arbetar för jämställdhet och kvalitet inom vetenskap, teknik och innovation. GenPORT omfattar alla vetenskaper – natur- och samhällsvetenskap och humaniora.

GenPORT