Jämställ.nu

Jämställ.nu är en nationell resurs för främjande av jämställdhet. Jämställ.nu sprider kunskap, nyheter och verktyg för att arbeta med jämställdhet.

Jämställ.nu lanserades i december 2009 och drivs idag som en unik samverkanssatsning mellan Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.

Jämställ.nu