KK-stiftelsen

KK-stiftelsen, där förkortningen står för kunskaps- och kompetensutveckling, fördelar medel till forskning vid svenska lärosäten för att stärka landets konkurrenskraft. Ett krav för att ett forskningsprojekt ska få finansiering är att näringslivet bidrar med lika medel som stiftelsen.

KK-stiftelsen bildades 1994 efter avvecklingen av löntagarfonderna.

KK-stiftelsen