Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Sveriges största privata finansiär delar ut medel till forskningsprojekt och stöd till individuella forskare främst inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen delar ut omkring 1,7 miljarder kronor årligen.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse