KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är nationellt bibliotek för genusforskning. KvinnSam förtecknar litteratur om genusfrågor, samlar, ordnar och förtecknar kvinnohistoriskt arkivmaterial och ger referensservice.

KvinnSam producerar flera databaser med databasen KVINNSAM som störst. Den innehåller ca 140 000 referenser, baserade på litteratur i universitetsbibliotekets samlingar. I Gena förtecknas svenska avhandlingar med genusperspektiv och i forskardatabasen Greda kan man söka genusforskare.

Databaserna produceras i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

KvinnSam