Lambda Nordica

En vetenskaplig, sakkunniggranskad tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans- och queerstudier. Tidskriften, som har hela Norden som sitt område, eftersträvar dialog mellan juniora och seniora forskare, samt vill särskilt uppmuntra till ny forskning.

Lambda Nordica