NIKK – Nordisk information för kunskap om kön

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet. Detta görs i ett nordiskt perspektiv och till en bred grupp av intressenter. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning sedan år 2012.

NIKK