Nordiska jämställdhetsindikatorer

De nordiska jämställdhetsindikatorerna produceras av det nordiska samarbetet, norden.org, och samlar statistik och kunskap om jämställdhet i den nordiska regionen. Det nordiska samarbetet inom jämställdhetsfrågor, även på det statistiska området, har bidragit till att göra Norden till den mest jämställda regionen i världen idag.

Nordiska jämställdhetsindikatorer