Statistiska centralbyrån – jämställdhet

Statistiska centralbyrån, SCB, är en myndighet vars främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB arbetar i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare. De ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Detta innebär att utveckla, framställa och sprida statlig statistik, samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer och även samordna det statliga statistiksystemet i Sverige.

Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Under SCB:s temaområde Jämställdhet finner du aktuell statistik kopplad till det övergripande jämställdhetsmålet samt statistik inom några fördjupningsområden.

Statistiska centralbyrån – temaområde jämställdhet