STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

STINT är en offentlig stiftelse som fördelar medel till internationaliseringsprojekt vid svenska lärosäten. Stiftelsen vill särskilt främja internationalisering genom nya samarbetsformer, samt inte minst etablering av samarbeten med tillväxtländer inom högre utbildning och forskning.

STINT bildades 1994 efter avvecklingen av löntagarfonderna.

STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning