Tidskrift för genusvetenskap (TGV)

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, är Nordens största sakkunniggranskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. Grundades 1980 i Lund, som Kvinnovetenskaplig tidskrift (KVT). Tidskriften är på svenska, med sammanfattningar på engelska.

Redaktionen för tidskriften är knuten till forskningsmiljöer i Sverige och byter ort vart fjärde år. Sedan årsskiftet 2017/2018 leds redaktionen från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Tidskriften finansieras med bidrag från Nationella sekretariatet för genusforskning och Vetenskapsrådet.

Tidskrift för genusvetenskap (TGV)

Relaterat material
Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap

Läs mer om Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet ›