Forskningsfinansiärer

Forskningsanslag kan sökas från regionala, nationella, nordiska, europeiska eller globala forskningsfinansiärer. I oneline-databasen ResearchResearch, kan du hitta utlysningar om forskningsanslag från hela världen.

Nedan följer en uppräkning av främst nationella aktörer som är viktiga för finansieringen av genusforskning i Sverige.