Forskningsförbund och nätverk

Det finns en del forskningsförbund, forskarnätverk och andra typer av sammanslutningar över ämnes- och fakultetsgränser som genusforskare organiserar sig genom. Här finner du några av dem.