Forskningsmiljöer

Nedan följer en sammanställning över forskningsmiljöer som inriktar sig på genusforskning. Genusforskning bedrivs i Sverige dels inom ämnet genusvetenskap men också till stor del integrerat i andra ämnen. Listan är alltså inte en komplett redovisning över all genusforskning i Sverige.