Genusforskare

Databasen Greda, Gender Researchers Database, är utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Databasen gör det möjligt för  journalister, arrangörer av konferenser, intresserad allmänhet, forskare med flera att enkelt och överskådligt finna information om och komma i kontakt genusforskare. Här nedan presenteras de senast inlagda presentationerna i databasen. Sök själv i databasen Greda.

Emma Severinsson

Disciplin: Historia. Jag är lärare i modevetenskap och historiker som har disputerat på en avhandling om framställningar av moderna kvinnor på 1920-talet i svensk veckopress. Mina intresseområden kretsar ...

Läs mer på Greda ›

Linda Paxling

Disciplin: Teknovetenskapliga studier. I min avhandling skriver jag om hur vi kan utmana normer inom innovation, teknik och utveckling för att skapa mer motståndskraftiga, inkluderande och hållbara teknikkulturer. Forskn ...

Läs mer på Greda ›

Joakim Jansson

Disciplin: Nationalekonomi. I'm currently employed as a postdoc fellow at the department of economics and statistics at Linnaeus University. My research interests are primarily applied econometrics, discriminat ...

Läs mer på Greda ›

Ida Linander

Disciplin: Folkhälsovetenskap. Jag forskar inom folkhälsa och genusvetenskap. Min avhandling handlade om hur transpersoner navigerar sig fram till könsbekräftande vård och upplevelser av (o)trygghet i relation til ...

Läs mer på Greda ›

Ida de Wit Sandström

Disciplin: Tjänstevetenskap. Min forskning kretsar i huvudsak kring servicearbete, genus och handel. Jag är särskilt intresserad av bekönade och klasskodade aspekter av småskaligt handelsföretagande och hur dess ...

Läs mer på Greda ›

Johanna Vernqvist

Disciplin: Litteraturvetenskap. My name is Johanna Vernqvist, PhD, working at Linköping University, Sweden. I defended my thesis December 13, 2018 and is currently in the process of initiating a postdoc-project. ...

Läs mer på Greda ›

Valgerður Pálmadóttir

Disciplin: Idé- och lärdomshistoria. Jag forskar om feministisk teori och aktivism utifrån idéhistoriskt perspektiv. Bland annat är jag intresserad av hur politiska mål och strategier ändras beroende på kontext. I s ...

Läs mer på Greda ›

Carolina Uppenberg

Disciplin: Ekonomisk historia. Jag disputerade i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet 2018. I avhandlingen studerade jag tjänstefolksinstitutionen ur ett genusperspektiv. Genom att använda genushistoriska ...

Läs mer på Greda ›

Elin Abrahamsson

Disciplin: Genusvetenskap. Jag disputerade i genusvetenskap vid Stockholms Universitet våren 2018. Min tidigare bakgrund har jag framförallt inom ämnena film- och genusvetenskap, i vilka jag har studerat på gr ...

Läs mer på Greda ›

Pär Löfstrand

Disciplin: Psykologi. Jag disputerade den 6/4 2018 på en avhandling baserad på beslutsfattande experiment i grupp. Mitt forskningsområde handlar om hur människor tillsammans fattar beslut och i samband me ...

Läs mer på Greda ›

Anna Salomonsson

Disciplin: Litteraturvetenskap. I min avhandling från 2017 studerar jag hur kulturmöten som är präglade av ojämlika och koloniala maktförhållanden gestaltas i tre böcker av Sara Lidman (1923-2004). Böckerna utspela ...

Läs mer på Greda ›

Manon Hedenborg White

Disciplin: Religionshistoria. Jag är religionshistoriker, och disputerade 2017 vid Uppsala universitet med avhandlingen The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western ...

Läs mer på Greda ›

Nadezda Petrusenko

Disciplin: Historia. Jag har skrivit en doktorsavhandling och flera artiklar om kvinnliga terrorister i Ryssland i början av 1900-talet. Jag är också en medförfattare till en artikel om "Pussy Riot". ...

Läs mer på Greda ›

Susanne Johansson

Disciplin: Idrottsvetenskap. Masterexamen i sociologi från Stockholms universitet. Disputerat i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Forskar med kvantitativa och kvalitativa metoder om ...

Läs mer på Greda ›

Jenny Ingridsdotter

Disciplin: Etnologi. Jag är fil. doktor i etnologi och forskar om migration, makt och plats. Jag disputerade under våren 2017 på en avhandling om post-sovjetisk migration till Argentina. Jag är utbildad ...

Läs mer på Greda ›

Yvonne Karlsson

Disciplin: Arkeologi. Jag intresserar mig för kvinnors arbete under förhistorien. Min avhandling heter "På jakt efter kvinnors arbete. En modell för analys av genus och arbetsdelning på forntida boplatser ...

Läs mer på Greda ›