Genusforskare

Databasen Greda, Gender Researchers Database, är utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Databasen gör det möjligt för  journalister, arrangörer av konferenser, intresserad allmänhet, forskare med flera att enkelt och överskådligt finna information om och komma i kontakt genusforskare. Här nedan presenteras de senast inlagda presentationerna i databasen. Sök själv i databasen Greda.

Carolina Uppenberg

Disciplin: Ekonomisk historia. Jag disputerade i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet 2018. I avhandlingen studerade jag tjänstefolksinstitutionen ur ett genusperspektiv. Genom att använda genushistoriska ...

Läs mer på Greda ›

Elin Abrahamsson

Disciplin: Genusvetenskap. Jag disputerade i genusvetenskap vid Stockholms Universitet våren 2018. Min tidigare bakgrund har jag framförallt inom ämnena film- och genusvetenskap, i vilka jag har studerat på gr ...

Läs mer på Greda ›

Pär Löfstrand

Disciplin: Psykologi. Jag disputerade den 6/4 2018 på en avhandling baserad på beslutsfattande experiment i grupp. Mitt forskningsområde handlar om hur människor tillsammans fattar beslut och i samband me ...

Läs mer på Greda ›

Anna Salomonsson

Disciplin: Litteraturvetenskap. I min avhandling från 2017 studerar jag hur kulturmöten som är präglade av ojämlika och koloniala maktförhållanden gestaltas i tre böcker av Sara Lidman (1923-2004). Böckerna utspela ...

Läs mer på Greda ›

Manon Hedenborg White

Disciplin: Religionshistoria. Jag är religionshistoriker, och disputerade 2017 vid Uppsala universitet med avhandlingen The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western ...

Läs mer på Greda ›

Nadezda Petrusenko

Disciplin: Historia. Jag har skrivit en doktorsavhandling och flera artiklar om kvinnliga terrorister i Ryssland i början av 1900-talet. Jag är också en medförfattare till en artikel om "Pussy Riot". ...

Läs mer på Greda ›

Susanne Johansson

Disciplin: Idrottsvetenskap. Masterexamen i sociologi från Stockholms universitet. Disputerat i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Forskar med kvantitativa och kvalitativa metoder om ...

Läs mer på Greda ›

Jenny Ingridsdotter

Disciplin: Etnologi. Jag är fil. doktor i etnologi och forskar om migration, makt och plats. Jag disputerade under våren 2017 på en avhandling om post-sovjetisk migration till Argentina. Jag är utbildad ...

Läs mer på Greda ›

Yvonne Karlsson

Disciplin: Arkeologi. Jag intresserar mig för kvinnors arbete under förhistorien. Min avhandling heter "På jakt efter kvinnors arbete. En modell för analys av genus och arbetsdelning på forntida boplatser ...

Läs mer på Greda ›

Lovisa Brännstedt

Disciplin: Antikens kultur och samhällsliv. Jag är född 1983 och uppvuxen i Göteborg. Efter studenten flyttade jag till Lund där jag studerade Historia och Latin till och med kandidatnivå samt tog en magisterexamen i Antikens ...

Läs mer på Greda ›

Katarina Båth

Disciplin: Litteraturvetenskap. Disputerat VT 2017 på litteraturvetenskaplig avhandling om romantisk ironi och subjektivtet, med feministiskt, psykoanalytiskt perspektiv. Forskningsintressen rör frågor i gränsl ...

Läs mer på Greda ›

Khaledagani Dutt

Disciplin: Samhällsvetenskap . Jag undersöker kritiskt den roll som vuxenutbildning och läs-och skrivkunnighet har för att transformera livet för marginaliserade kvinnor i två regioner i Indien. ...

Läs mer på Greda ›

Kerstin Sandell

Disciplin: Genusvetenskap. Jag är docent och arbetar som lektor vid Institutionen för genusvetenskap. Mina intressen är, förutom ett övergripande intresse i feministisk teori och praktik, teknik- och vetens ...

Läs mer på Greda ›

Nina Eliasson

Disciplin: Didaktik. Jag har sedan hösten 2009 haft en doktorandtjänst i naturvetenskapernas ämnesdidaktik vid Mittuniversitet. Parallellt med studierna har jag arbetat med kunskapsmätningarna PISA och T ...

Läs mer på Greda ›

Oriol Poveda Guillén

Disciplin: Religionssociologi. Jag disputerade maj 2017 vid Uppsala universitet med avhandlingen "According to whose will: The entanglements of gender & religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox b ...

Läs mer på Greda ›

Patricia Yocie Hierofani

Disciplin: . Jag har masterexamen i genusvetenskap från Lunds universitet och doktorsexamen i kulturgeografi från Uppsala universitet. Mitt engagemang i genusfrågor började när jag jobbade som ...

Läs mer på Greda ›