Genusforskare

Databasen Greda, Gender Researchers Database, är utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Databasen gör det möjligt för  journalister, arrangörer av konferenser, intresserad allmänhet, forskare med flera att enkelt och överskådligt finna information om och komma i kontakt genusforskare. Här nedan presenteras de senast inlagda presentationerna i databasen. Sök själv i databasen Greda.

Gabriela Hinchcliffe Voglio

Disciplin: Kulturgeografi. Min akademiska bakgrund är inom kulturgeografi och jag erhåller en fil doc från Uppsala universitet. I min forskning har jag bland annat undersökt genusstrukturer i skilda branscher ...

Läs mer på Greda ›

Ylva Moberg

Disciplin: Nationalekonomi. I am a postdoctoral fellow at the Swedish Institute for Social Research (SOFI) at Stockholm University, Sweden. At SOFI, I conduct research within the GENPARENT project: Revealing ...

Läs mer på Greda ›

Josefin Englund

Disciplin: Historia. Jag är disputerad historiker och arbetar som universitetslektor på EDU och på Historiska institutionen. Mitt forskningsområde är nittonhundratal, välfärdsstat, presshistoria, klass, ...

Läs mer på Greda ›

Elin Låby

Disciplin: Tema barn. Jag har under många år arbetat som lärare i bild, framförallt på högstadiet. Jag insåg behovet av att lära mig mera kring barn och ungas bildskapande och bildanvändande. I m ...

Läs mer på Greda ›

Emma Severinsson

Disciplin: Historia. Jag är lärare i modevetenskap och historiker som har disputerat på en avhandling om framställningar av moderna kvinnor på 1920-talet i svensk veckopress. Mina intresseområden kretsar ...

Läs mer på Greda ›

Linda Paxling

Disciplin: Teknovetenskapliga studier. I min avhandling skriver jag om hur vi kan utmana normer inom innovation, teknik och utveckling för att skapa mer motståndskraftiga, inkluderande och hållbara teknikkulturer. Forskn ...

Läs mer på Greda ›

Joakim Jansson

Disciplin: Nationalekonomi. I'm currently employed as a postdoc fellow at the department of economics and statistics at Linnaeus University. My research interests are primarily applied econometrics, discriminat ...

Läs mer på Greda ›

Ida Linander

Disciplin: Folkhälsovetenskap. Jag forskar inom folkhälsa och genusvetenskap. Min avhandling handlade om hur transpersoner navigerar sig fram till könsbekräftande vård och upplevelser av (o)trygghet i relation til ...

Läs mer på Greda ›

Ida de Wit Sandström

Disciplin: Tjänstevetenskap. Min forskning kretsar i huvudsak kring servicearbete, genus och handel. Jag är särskilt intresserad av bekönade och klasskodade aspekter av småskaligt handelsföretagande och hur dess ...

Läs mer på Greda ›

Johanna Vernqvist

Disciplin: Litteraturvetenskap. My name is Johanna Vernqvist, PhD, working at Linköping University, Sweden. I defended my thesis December 13, 2018 and is currently in the process of initiating a postdoc-project. ...

Läs mer på Greda ›

Valgerður Pálmadóttir

Disciplin: Idé- och lärdomshistoria. Jag forskar om feministisk teori och aktivism utifrån idéhistoriskt perspektiv. Bland annat är jag intresserad av hur politiska mål och strategier ändras beroende på kontext. I s ...

Läs mer på Greda ›

Carolina Uppenberg

Disciplin: Ekonomisk historia. Jag disputerade i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet 2018. I avhandlingen studerade jag tjänstefolksinstitutionen ur ett genusperspektiv. Genom att använda genushistoriska ...

Läs mer på Greda ›

Elin Abrahamsson

Disciplin: Genusvetenskap. Jag disputerade i genusvetenskap vid Stockholms Universitet våren 2018. Min tidigare bakgrund har jag framförallt inom ämnena film- och genusvetenskap, i vilka jag har studerat på gr ...

Läs mer på Greda ›

Pär Löfstrand

Disciplin: Psykologi. Jag disputerade den 6/4 2018 på en avhandling baserad på beslutsfattande experiment i grupp. Mitt forskningsområde handlar om hur människor tillsammans fattar beslut och i samband me ...

Läs mer på Greda ›

Anna Salomonsson

Disciplin: Litteraturvetenskap. I min avhandling från 2017 studerar jag hur kulturmöten som är präglade av ojämlika och koloniala maktförhållanden gestaltas i tre böcker av Sara Lidman (1923-2004). Böckerna utspela ...

Läs mer på Greda ›

Manon Hedenborg White

Disciplin: Religionshistoria. Jag är religionshistoriker, och disputerade 2017 vid Uppsala universitet med avhandlingen The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western ...

Läs mer på Greda ›