Genusvetenskapliga utbildningar

Här hittar du genusvetenskapliga utbildningar som ges på institutioner runt om i Sverige. Många andra institutioner erbjuder kurser med genusinriktning inom sitt ämnesområde. Sök på antagning.se för att se vilka kurser de olika lärosätena ger.