Kunskapsportaler

Vill du veta mer om jämställdhet, söka reda på historisk och nutida litteratur och forskning om kön och genus eller fortbilda dig inom det fjärde jämställdhetspolitiska målet? Då kan förhoppningsvis dessa nationella kunskapsportaler vara till hjälp.