Lärosäten med jämställdhetsuppdrag

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att stödja alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering 2016-2019.

I listan nedan berättar vi mer om de lärosäten som ingår i satsningen JiHU, Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet.