Tidskrifter

Det finns flera vetenskapliga tidskrifter för genusforskning. På NIKK.no hittar du fler forskningstidskrifter från våra nordiska grannländer. För information om ytterligare tidskrifter se Kvinnsam, Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitet.