Kalender

Kalendern är baserad på GenderKalenderN, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderKalenderN.

iCal export    RSS export
Datum
Plats
Beskrivning
Typ
Länk
15 december 2018
Uppsala
CfP: Tidskrift för genusvetenskap, tema: abort och reproduktiva val
Hittills har det i TGV endast publicerats ett fåtal artiklar som fokuserar på abort. Därför gör vi ett specialnummer på temat, och söker nu artiklar om abort och reproduktiva val.

Läs mer ›
Call for papers
18 december 2018
Stockholm
Nationell samling om våld
Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vi välkomnar dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande yrkesområden till #upptäckvåldet, en heldagskonferens fylld med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd.

Läs mer ›
Conference
19 december 2018
Umeå, Uppsala, Karlstad
Feminist geographies, 7,5 ECTS credits
PhD course within the National program for research education in Human geography, spring 2019

Läs mer ›
PhD-course
7 januari 2019
Gothenburg
CfP g19 – 2019 conference for gender studies
Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 - Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations - seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Call for papers
11 april 2019 -
12 april 2019
Rome
2nd International Conference on Gender Research (ICGR 2019)
Call for papers open until Sept 20, 2018. More info to come!

Läs mer ›
Conference
4 juli 2019 -
6 juli 2019
Amsterdam
European Conference on Politics & Gender
ECPG offers a platform for exchange and dialogue about how understanding gender is central to understand politics and where diversity and plurality in analytical perspectives and methodologies is enhanced.

Läs mer ›
Conference
7 oktober 2019 -
9 oktober 2019
Gothenburg
Gender conference g19: Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities and Contestations
The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

Läs mer ›
Conference
10 december 2019
Karlstad
CfP: Revisiting the Home: the 3rd International Geomedia Conference
Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Läs mer ›
Call for papers