Kalender

Kalendern är baserad på GenderKalenderN, som är ett samarbete mellan nordiska informationscenter för genus- och jämställdhet. Urvalet görs av sekretariatet.

Se hela GenderKalenderN.

iCal export
Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande, Norden är ett nordiskt idé- och erfarenhetsutbyte som stöds av Nordiska rådet. Projektet ska samla och sprida de metoder som används idag samt utveckla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom gymnasial yrkesutbildning. Konferensen är kostnadsfri.

Konferensen vänder sig till lärare, handledare, företag, branscher, yrkeslärarutbildare och andra som är intresserade av och engagerade i ungdomars möte med arbetslivet och lärande på arbetsplats.


PROGRAM
Vi får ta del av hur några branscher arbetar med jämställdhet i apl, både inom mans- och kvinnodominerade yrkesområden. Det blir mycket diskussioner och erfarenhetsutbyten med svenska och andra nordiska deltagare. Lunch ingår, samt kaffe på förmiddagen och eftermiddagen. Ett mer detaljerat program kommer inom kort.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Anmäl dig senast fredag den 19 januari. Om du får förhinder behöver du anmäla det senast den 26 januari, annars debiteras konferenskostnaden.

Länk till anmälan hittar du på evenemangets webb.

PLATS
hotel Elite Marina Tower i Stockholm

Datum: 30 januari 2018
Tid: 09:30 - 16:00
Plats: Stockholm
Typ: Conference
Arrangör: Skolverket
Direkt till arrangemanget ›