Notiser

Genom korta notiser lyfter vi fram ett urval av tips, spaningar och händelser som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi noterar dagsaktuella frågor, gör tillbakablickar och tar dig med ut på fältet.

Bildkollage på Edda Manga, Irene Molina, Ulrika Dahl och Paulina de los Reyes

Ara släpper intervjuserie om rasism och demokrati

2017-10-18 09:38

Notis 

Antirasistiska akademin kommer under hösten 2017 och våren 2018 släppa sammanlagt 16 filmade intervjuer med forskare och aktivister som pratar om rasism och demokrati i Sverige idag. Projektet kall...

Läs Ara släpper intervjuserie om rasism och demokrati >

Långsam jämställdhetsutveckling i EU

2017-10-16 09:43

Notis 

I veckan släppte EIGE, European Institute for Gender Equality, sitt senaste jämställdhetsindex. Samtidigt hölls en stor jämställdhetskonferens i Bryssel, där Nationella sekretariatet för genusforsknin...

Läs Långsam jämställdhetsutveckling i EU >

Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar

2017-10-13 08:39

Notis 

Inför EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning den 8 november en jämställdhetskonferens – How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth – i samarbete m...

Läs Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar >

Bår lyfts in i ambulans

Synliggöra könsskillnader kan ge bättre strokebehandling

2017-10-11 08:00

Notis 

Genomsnittsåldern för människor i världen ökar, och med den ökar också förekomsten av stroke – särskilt bland kvinnor. För att risken för stroke ska minska och behandlingen för kvinnor ska bli bättre ...

Läs Synliggöra könsskillnader kan ge bättre strokebehandling >

Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin

2017-10-10 11:31

Notis 

-Kvinnor tenderar att hamna i en ond cirkel som förstärker föreställningar om att kvinnor är sämre forskare, säger Ulf Sandström till GU Journalen. I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok ”Tänka vidar...

Läs Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin >

Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM

2017-10-06 12:08

Notis 

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, ett utvecklingsprogram som pågått sedan 2013 och som idag omfattar närmare 60 verksamheter med stöd av...

Läs Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM >

Svar rörande artikeln “Fast i egna fällan”

2017-10-05 10:55

Notis 

I artikeln Fast i egna fällan kritiserar Anna Victoria Hallberg Nationella sekretariatet för genusforskning, som är stödfunktion i arbetet med jämställdhetsintegrering på universitet och högskolor (Ji...

Läs Svar rörande artikeln “Fast i egna fällan” >

Inger Eriksson med kollegor

Kvinnsam minns Inger Eriksson

2017-10-03 10:09

Notis 

Tidigare universitetsbibliotekarien och föreståndaren för Kvinnohistoriska samlingarna i vid Göteborgs universitetsbibliotek har avlidit, 75 år gammal. Hon efterlämnar maken Nils och sonen Håkan. I...

Läs Kvinnsam minns Inger Eriksson >

Hitta konferenser och call for papers i Genderkalendern!

2017-09-28 08:57

Notis 

Letar du efter eller vill annonsera om genusforskningskonferenser, feministiska författarsamtal eller möjligheten att publicera sig i genusvetenskapliga tidskrifter? Genom ett unikt nordiskt samarbete...

Läs Hitta konferenser och call for papers i Genderkalendern! >

JiM på besök i Tallinn

2017-09-27 14:57

Notis 

-Det ska bli spännande att prata med en verksamhet som arbetar i hela Norden och få ta del av deras erfarenheter och utmaningar utifrån ett nordiskt perspektiv, säger Deepati Forsberg, projektsamordna...

Läs JiM på besök i Tallinn >

""

JiHU anordnar tematräffar

2017-09-25 10:47

Notis 

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arbetar med jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor. Det görs inom ramen som stödfunktio...

Läs JiHU anordnar tematräffar >