Notiser

Genom korta notiser lyfter vi fram ett urval av tips, spaningar och händelser som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi noterar dagsaktuella frågor, gör tillbakablickar och tar dig med ut på fältet.

Media befäster maktordningen. Foto: Mostphotos

Svenska medier befäster maktordningen

2018-02-13 11:45

Notis 

Äldre kvinnor får mindre medialt utrymme än män i samma ålder visar ny forskning från Göteborgs universitet. Studien visar att den kategori som får lägst exponering är äldre kvinnor med låg köpkraft, ...

Läs Svenska medier befäster maktordningen >

Nordisk forskning om kulturpolitik och inkludering

2018-02-07 11:25

Notis 

I den nyutgivna antologin "Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de nordiska länderna" har 19 forskare undersökt delaktighet och villkor inom konst- och kultursek...

Läs Nordisk forskning om kulturpolitik och inkludering >

Vy över staden Göttingen i Tyskland

Call for papers till Atgender-konferens i september

2018-02-01 09:00

Notis 

Atgender (the European Association of Gender Research, Education and Documentation) håller vart tredje år en stor europeisk konferens om feministisk forskning. Konferensen “Difference, Diversity, Diff...

Läs Call for papers till Atgender-konferens i september >

Diagnos av hjärta

Högre risk för kvinnor att dö av hjärtinfarkt

2018-01-31 14:33

Notis 

En nyligen publicerad studie visar att det är signifikant högre risker för en kvinna som fått en hjärtinfarkt, jämfört med en man. Enligt forskarna kan en av orsakerna vara att kvinnor får mindre av n...

Läs Högre risk för kvinnor att dö av hjärtinfarkt >

Verksamhetsflytt på webben

2018-01-26 15:37

Notis 

Jämställdhetsmyndigheten, som invigdes i januari, ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. På genus.se flyttas en del i...

Läs Verksamhetsflytt på webben >

Omslaget för tidskriften Lambda Nordica, nr 4, 2017. På omslaget syns ett huvud av en antik staty.

Nytt nummer av Lambda Nordica

2018-01-23 11:46

Notis 

Det nya numret av Lambda Nordica är ett så kallat öppet nummer, det vill säga utan särskilt tema. Bland annat innehåller tidskriften artiklar om hbtq-migranters erfarenheter av rasifiering på Island, ...

Läs Nytt nummer av Lambda Nordica >

Viktiga steg mot ett jämställt universitet

2018-01-19 15:38

Notis 

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med andra företag och organisationer. Trots att meriter ska styra är villkoren inte lika för kvinnor och män, visar en ny avhand...

Läs Viktiga steg mot ett jämställt universitet >

Bild på Linneuniversitetets campusområde, med studenter som promenerar

Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet

2018-01-15 09:06

Notis 

Under 2018 kommer ett centrum för genusvetenskap att lanseras på Linnéuniversitetet. Centrumet ska syfta till att synliggöra och förstärka den genusvetenskapliga kompetens som finns vid Linnéuniversit...

Läs Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet >

Margareta Hydén, Katja Gillander, Gådin, Fredrik Bondestam och Eva Vingård

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

2018-01-12 10:54

Notis 

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamhälle, regering och riksdag, polis- och rättsväsende med mera, sa Margareta Hydén i det frukostsemina...

Läs Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo >

Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt

2017-12-22 12:57

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning välkomnar en fördjupad inomvetenskaplig diskussion som lyfter fram genusforskningens många inriktningar, men saknar samtidigt en förståelse av de sammanhang...

Läs Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt >

Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner inom kulturarvsområdet

2017-12-19 09:58

Notis 

Riksantikvarieämbetet har fördelat 14 750 000 kr till 21 projekt för forskning och utveckling inom kulturarv och kulturmiljö. Genusforskning, gallring och tillgänglighet är exempel på några av teman s...

Läs Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner inom kulturarvsområdet >