Notiser

Genom korta notiser lyfter vi fram ett urval av tips, spaningar och händelser som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi noterar dagsaktuella frågor, gör tillbakablickar och tar dig med ut på fältet.

två brinnande ljus mot svart bakgrund

Transgender Day of Remembrance

2017-11-20 13:36

Notis 

Idag, den 20 november, är det Transgender Day of Remembrance. En dag tillägnad minnet av alla transpersoner som mördats under året, och för att uppmärksamma det pågående hotet och våldet som transpers...

Läs Transgender Day of Remembrance >

Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla”

2017-11-15 15:53

Notis 

Ja, jämställdhet, jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegrering handlar om kvinnor och män. Det är tydligt i regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering både till Nationella sekretariatet för...

Läs Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla” >

Två personer står vid ett högt bord framför en bildskärm med texten JiM-dagen, 7 november 2017

Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen

2017-11-14 09:00

Notis 

– Vi kommer att uträtta stordåd! Så avslutade Kerstin Alnebratt passet om planerna för den nya Jämställdhetsmyndigheten. Passet var en del av den konferens som Nationella sekretariatet för genusfor...

Läs Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen >

Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet

2017-11-13 10:02

Notis 

I en ledarartikel i SvD, ”Genusvetenskapen tar över svenska universitet”, skriver Ivar Arpi om Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). JiHU är regeringens uppdrag till samtliga s...

Läs Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet >

Specialutgåva av tidningen Genus: Tema migration

2017-11-07 09:54

Notis 

Tidningen Genus gavs ut av Nationella sekretariatet för genusforskning under åren 1999-2013. Sedan dess har alla våra populärvetenskapliga och forskningspolitiska artiklar skrivits för genus.se. Inför...

Läs Specialutgåva av tidningen Genus: Tema migration >

Två handledningar under höstlöv med texterna "Så gör du: Jämställd kommunikation" och "Så gör du: HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete"

Sex uppdaterade handledningar blir sju

2017-11-06 08:00

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning har tidigare i sitt regeringsuppdrag Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) tagit fram sex handledningar till myndigheterna, för att underlätta i arbe...

Läs Sex uppdaterade handledningar blir sju >

#metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier

2017-11-02 15:04

Notis 

Med anledning av #metoo-rörelsen lyfte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, frågan om sexuella trakasserier i akademin under ett möte med expertgruppen för jämställdh...

Läs #metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier >

Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff

2017-10-30 14:43

Notis 

Ojämställdhet, ekonomi, styrning och – med anknytning till gräsrotskampanjen #metoo –  sexuella trakasserier inom akademin. Det var de teman som diskuterades på den tematräff om resursfördelning i aka...

Läs Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff >

Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten

2017-10-26 13:36

Notis 

Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för Kvinna till kvinna, blir ny generaldirektör för den nya jämställdhetsmyndigheten, som slår upp sina portar den 1 januari 2018. Det meddelade idag jämstäl...

Läs Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten >

Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser

2017-10-25 14:06

Notis 

Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och just nu mitt i ett forskningsprojekt kring konflikter och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Bakgrunden ti...

Läs Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser >

Forskningsprojekt om flyktingmottagande i glesbygd

2017-10-24 09:39

Notis 

I forskningsprojektet ”Flyktingmottagande i glesbygd – lokalt motstånd och arbete för integration” ska bland andra Ulrika Schmauch, universitetslektor vid sociologiska institutionen på Umeå universite...

Läs Forskningsprojekt om flyktingmottagande i glesbygd >