Notiser

Genom korta notiser lyfter vi fram ett urval av tips, spaningar och händelser som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi noterar dagsaktuella frågor, gör tillbakablickar och tar dig med ut på fältet.

Vi söker utredare!

2018-06-29 10:07

Notis 

Sekretariatet är ett kunskapscentrum för genus i forskning vid Göteborgs universitet. Vi har i dagsläget 15 medarbetare som arbetar med frågor som rör forskningens villkor och genusperspektiv på forsk...

Läs Vi söker utredare! >

Pride Parade, 2015 in Gothenburg

EuroPride: samtal om homonationalism

2018-06-15 10:48

Notis 

Under Europride 2018, som pågår 14-19 augusti i Göteborg, arrangerar Göteborgs universitet Forum för normkritisk forskning. Forumet är ett populärvetenskapligt evenemang med föreläsningar, panelsamtal...

Läs EuroPride: samtal om homonationalism >

EU:s forskningsprogram – första förslaget är här

2018-06-08 15:08

Notis 

Den 7 juni presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till hur EU:s ramprogram för forskning och innovation - det nionde i ordningen (FP9) - ska se ut från år 2021 efter att det nuvarande, Hori...

Läs EU:s forskningsprogram – första förslaget är här >

Lambda nordica nummer 1-2 2018

Queera läsningar i nya Lambda nordica

2018-06-07 09:50

Notis 

Bidragen till nr 1-2 2018 av Lambda nordica visar bland annat på en stor bredd i forskningen, och att det finns många olika queera förhållningssätt och infallsvinklar till exempelvis litterär kanon, n...

Läs Queera läsningar i nya Lambda nordica >

Femininitet i nya avhandlingar

2018-06-05 09:38

Notis 

Det är enkelt att hålla koll på ny forskning via databasen Gena. Här tipsar vi om avhandlingar som studerar olika aspekter av femininitet. Bland avhandlingar på tema femininitet lyfter vi fram tv...

Läs Femininitet i nya avhandlingar >

Mia Liinason

Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi

2018-05-29 14:46

Notis 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som arbetar med att ge unga forskare en stark röst i forskningspolitisk debatt. Den nyligen invalda genusforskaren Mia Liinason från Göteborgs univ...

Läs Mia Liinason tar plats i Sveriges unga akademi >

Helene Hellmark Knutsson och Gulsun Saglamer

Pris för jämställdhet i akademin till regeringen

2018-05-28 11:34

Notis 

Sveriges regering får EWORA:s första hedersutmärkelse för att jämställdheten är central i regeringens prioriteringar – i såväl beslutsfattande som resursfördelning. Sverige omnämns som ledande inom jä...

Läs Pris för jämställdhet i akademin till regeringen >

Forskning om jämställdhetsarbete

2018-05-23 11:34

Notis 

Vi hjälper dig att hålla koll på den senaste forskningen via databasen Gena. Här tipsar vi om nya avhandlingar som handlar om jämställdhetsarbete. Gender mainstreaming as feminist politics: A criti...

Läs Forskning om jämställdhetsarbete >

Tidskrift för genusvetenskap 1 2018

Ny redaktion till nya numret av Tidskrift för genusvetenskap

2018-05-17 13:56

Notis 

Tidskrift för genusvetenskap har bytt redaktionell hemvist och finns nu på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Redaktionen kommer främst att arbeta med öppna nummer utan särskilda tema...

Läs Ny redaktion till nya numret av Tidskrift för genusvetenskap >

Professor som utforskar queeridentitet och kläddesign

2018-05-15 15:34

Notis 

Maja Gunn forskar om genus och queeridentitet i relation till kläder och textilier och har nyligen fått en anställning som professor vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs univers...

Läs Professor som utforskar queeridentitet och kläddesign >

Postkolonialism och kulturell identitet

2018-05-04 13:48

Notis 

Databasen Gena är ett bra verktyg för att hålla koll på forskning med genusperspektiv. Här tipsar vi om avhandlingar som handlar om postkolonialism och kulturell identitet. Bland avhandlingar på te...

Läs Postkolonialism och kulturell identitet >