Notiser, arkiv

Svenska medier befäster maktordningen

2018-02-13 11:45

Notis 

Äldre kvinnor får mindre medialt utrymme än män i samma ålder visar ny forskning från Göteborgs universitet. Studien visar att den kategori som får lägst exponering är äldre kvinnor med låg köpkraft, samtidigt som medelålders kvinnor har fått ökad medial synlighet sedan 1994. Tidningen ETC har in...

Läs Svenska medier befäster maktordningen ›

Nordisk forskning om kulturpolitik och inkludering

2018-02-07 11:25

Notis 

I den nyutgivna antologin "Vem får vara med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de nordiska länderna" har 19 forskare undersökt delaktighet och villkor inom konst- och kultursektor, på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys. Boken är uppdelad i tre teman; ”Kulturpolitik mö...

Läs Nordisk forskning om kulturpolitik och inkludering ›

Call for papers till Atgender-konferens i september

2018-02-01 09:00

Notis 

Atgender (the European Association of Gender Research, Education and Documentation) håller vart tredje år en stor europeisk konferens om feministisk forskning. Konferensen “Difference, Diversity, Diffraction: Confronting Hegemonies and Dispossessions” är den 10:e som Atgender anordnar och hålls 12 s...

Läs Call for papers till Atgender-konferens i september ›

Högre risk för kvinnor att dö av hjärtinfarkt

2018-01-31 14:33

Notis 

En nyligen publicerad studie visar att det är signifikant högre risker för en kvinna som fått en hjärtinfarkt, jämfört med en man. Enligt forskarna kan en av orsakerna vara att kvinnor får mindre av nödvändig behandling. Studien är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och Un...

Läs Högre risk för kvinnor att dö av hjärtinfarkt ›

Verksamhetsflytt på webben

2018-01-26 15:37

Notis 

Jämställdhetsmyndigheten, som invigdes i januari, ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. På genus.se flyttas en del information eftersom två regeringsuppdrag nu förts över från sekretariatet till myndigheten. Jämst...

Läs Verksamhetsflytt på webben ›

Nytt nummer av Lambda Nordica

2018-01-23 11:46

Notis 

Det nya numret av Lambda Nordica är ett så kallat öppet nummer, det vill säga utan särskilt tema. Bland annat innehåller tidskriften artiklar om hbtq-migranters erfarenheter av rasifiering på Island, hur psykologi kan tjäna på att inkludera feministiska och normkritiska angreppssätt och en analys av...

Läs Nytt nummer av Lambda Nordica ›

Viktiga steg mot ett jämställt universitet

2018-01-19 15:38

Notis 

Den akademiska världen har färre kvinnor på höga positioner jämfört med andra företag och organisationer. Trots att meriter ska styra är villkoren inte lika för kvinnor och män, visar en ny avhandling från Luleå tekniska universitet, LTU. – Det finns en allmän bild av att det är merit...

Läs Viktiga steg mot ett jämställt universitet ›

Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet

2018-01-15 09:06

Notis 

Under 2018 kommer ett centrum för genusvetenskap att lanseras på Linnéuniversitetet. Centrumet ska syfta till att synliggöra och förstärka den genusvetenskapliga kompetens som finns vid Linnéuniversitetet. - Genom centrumbildningen skapas en tydligare plattform för det stora antal forskare, från ...

Läs Centrum för genusvetenskap sjösätts på Linnéuniversitetet ›

Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo

2018-01-12 10:54

Notis 

#Metoo har gjort det enskilda till det gemensamma och det behövs en kollektiv respons från civilsamhälle, regering och riksdag, polis- och rättsväsende med mera, sa Margareta Hydén i det frukostseminarium om sexuella trakasserier som forskningsrådet Forte anordnade innan jul.  Margareta Hydén är pro...

Läs Forskare visar på framkomliga vägar efter #metoo ›

Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt

2017-12-22 12:57

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning välkomnar en fördjupad inomvetenskaplig diskussion som lyfter fram genusforskningens många inriktningar, men saknar samtidigt en förståelse av de sammanhang som andra forskares val av begreppsapparat vuxit fram ur. Det skriver tillförordnade föreståndaren ...

Läs Replik: För att bygga förändring krävs en komplex förståelse av makt ›

Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner inom kulturarvsområdet

2017-12-19 09:58

Notis 

Riksantikvarieämbetet har fördelat 14 750 000 kr till 21 projekt för forskning och utveckling inom kulturarv och kulturmiljö. Genusforskning, gallring och tillgänglighet är exempel på några av teman som återfinns inom projekt som beviljats medel. Nätverket Kulturarv och den tvärvetenskapliga genu...

Läs Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner inom kulturarvsområdet ›

Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval

2017-12-12 10:16

Notis 

I en nyligen genomförd studie har  forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet undersökt socialpsykologiska förklaringar till varför pojkar och flickor väljer olika utbildningar i Sverige. 2500 slumpmässigt utvalda skolelever från hela Sverige har svarat på enkätfrågor när de har s...

Läs Genuspsykologi om könsskillnader i utbildningsval ›

Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning

2017-12-08 11:22

Notis 

Mot slutet av december utlyser ERA-Net inom ramen för programmet Gender-Net Plus medel för att finansiera transnationella forskningsprojekt riktat mot kön och genus i forskning inom olika samhällsutmaningar. ERA-Net är ett samarbete mellan 16 forskningsfinansiärer från 13 olika länder, kopplat ti...

Läs Uppdaterad: Utlysning om EU-pengar till genusforskning ›

Bedömning i fokus på JiHU-träff

2017-12-06 11:33

Notis 

Av vem, på vilka grunder och på vilket sätts avgörs vetenskaplig kvalitet? Värderas meriter alltid sakligt? Det var några av de frågor som behandlades på Nationella sekretariatet för genusforsknings tematräff om bedömning. Träffen arrangerades tillsammans med Göteborgs universitet och var den sista ...

Läs Bedömning i fokus på JiHU-träff ›

Sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution

2017-11-30 08:03

Notis 

Charlotta Holmström, Malmö högskola, och May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo, har gjort en översikt av den forskning som studerat sexköpslagen som infördes i Sverige 1999. Samtidigt som det är oklart om prostitutionen minskat till följd av lagen, kan forskarna konstatera att synen på sexköp har f...

Läs Sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution ›

Nytt nummer av Lambda Nordica

2017-11-29 14:31

Notis 

Nummer 2-3 2017 av lambda nordica tar upp frågor om kolonialism, nationalism, rasism och fascism och vad dessa betyder för hlbtq-studier och hlbtq-liv i det moderna Europa. Med fem artiklar och en essä bidrar numrets medverkande med både nya koncept och ny forskning inom allt ifrån queer och färgad ...

Läs Nytt nummer av Lambda Nordica ›

Akademin #metoo

2017-11-27 12:00

Notis 

Under hashtag Akademiuppropet lyfts sexuella trakasserier, maktmissbruk och våld inom akademin fram. ”Berättelserna visar att det är ett strukturellt problem och att det återfinns på samtliga fakulteter och lärosäten i Sverige”, skriver de 2400 kvinnor som undertecknat uppropet. ”Våra krav är at...

Läs Akademin #metoo ›

DN Debatt: “Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund”

2017-11-23 15:35

Notis 

Genusforskning angrips just nu från flera håll. Det är inte första gången, och det kommer inte heller att vara den sista. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har haft som uppdrag att sprida och främja genusforskning sedan 1998. Som en viktig del av genusforskningsfä...

Läs DN Debatt: “Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund” ›

Transgender Day of Remembrance

2017-11-20 13:36

Notis 

Idag, den 20 november, är det Transgender Day of Remembrance. En dag tillägnad minnet av alla transpersoner som mördats under året, och för att uppmärksamma det pågående hotet och våldet som transpersoner lever under som en följd av transfobiskt hat. Transgender Day of Remembrance hölls första gånge...

Läs Transgender Day of Remembrance ›

Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla”

2017-11-15 15:53

Notis 

Ja, jämställdhet, jämställdhetspolitiken och jämställdhetsintegrering handlar om kvinnor och män. Det är tydligt i regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering både till Nationella sekretariatet för genusforskning och till de myndigheter och lärosäten som ska jämställdhetsintegrera sina verksamhet...

Läs Replik på DN Debatt: “Jämställdhetsarbete vinner på att synliggöra alla” ›

Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen

2017-11-14 09:00

Notis 

– Vi kommer att uträtta stordåd! Så avslutade Kerstin Alnebratt passet om planerna för den nya Jämställdhetsmyndigheten. Passet var en del av den konferens som Nationella sekretariatet för genusforskning arrangerade den 7 november på Folkets hus i Stockholm för de medverkande myndigheterna i JiM-...

Läs Erfarenheter och förväntningar i fokus under JiM-dagen ›

Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet

2017-11-13 10:02

Notis 

I en ledarartikel i SvD, ”Genusvetenskapen tar över svenska universitet”, skriver Ivar Arpi om Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU). JiHU är regeringens uppdrag till samtliga statliga universitet och högskolor, samt Chalmers och Högskolan i Jönköping, att jämställdhetsintegre...

Läs Genussekretariatet: Arpi blundar för ojämlikhet ›

Specialutgåva av tidningen Genus: Tema migration

2017-11-07 09:54

Notis 

Tidningen Genus gavs ut av Nationella sekretariatet för genusforskning under åren 1999-2013. Sedan dess har alla våra populärvetenskapliga och forskningspolitiska artiklar skrivits för genus.se. Inför vår medverkan på MR-dagarna i Jönköping 9-11 november har vi nu tagit fram en specialutgåva. Där ha...

Läs Specialutgåva av tidningen Genus: Tema migration ›

Sex uppdaterade handledningar blir sju

2017-11-06 08:00

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning har tidigare i sitt regeringsuppdrag Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) tagit fram sex handledningar till myndigheterna, för att underlätta i arbetet med bland annat jämställda styrdokument och jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspe...

Läs Sex uppdaterade handledningar blir sju ›

#metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier

2017-11-02 15:04

Notis 

Med anledning av #metoo-rörelsen lyfte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, frågan om sexuella trakasserier i akademin under ett möte med expertgruppen för jämställdhet i högskolan. På mötet diskuterades nuläget vad gäller sexuella trakasserier i akademin, med fo...

Läs #metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier ›

Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff

2017-10-30 14:43

Notis 

Ojämställdhet, ekonomi, styrning och – med anknytning till gräsrotskampanjen #metoo –  sexuella trakasserier inom akademin. Det var de teman som diskuterades på den tematräff om resursfördelning i akademin som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnade förra veckan på Malmö högskola. Tema...

Läs Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff ›

Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten

2017-10-26 13:36

Notis 

Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för Kvinna till kvinna, blir ny generaldirektör för den nya jämställdhetsmyndigheten, som slår upp sina portar den 1 januari 2018. Det meddelade idag jämställdhetsminister Åsa Regnér på en presskonferens. - Vi ska bort från projektifiering och splittring...

Läs Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhetsmyndigheten ›

Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser

2017-10-25 14:06

Notis 

Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och just nu mitt i ett forskningsprojekt kring konflikter och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Bakgrunden till projektet är både det faktum att den psykiska ohälsan bland högutbildade kvinnor har ökat dramati...

Läs Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser ›

Forskningsprojekt om flyktingmottagande i glesbygd

2017-10-24 09:39

Notis 

I forskningsprojektet ”Flyktingmottagande i glesbygd – lokalt motstånd och arbete för integration” ska bland andra Ulrika Schmauch, universitetslektor vid sociologiska institutionen på Umeå universitet och Linda Sandberg, forskare vid Umeå centrum för genusstudier, undersöka diskurser kring flykting...

Läs Forskningsprojekt om flyktingmottagande i glesbygd ›

Ara släpper intervjuserie om rasism och demokrati

2017-10-18 09:38

Notis 

Antirasistiska akademin kommer under hösten 2017 och våren 2018 släppa sammanlagt 16 filmade intervjuer med forskare och aktivister som pratar om rasism och demokrati i Sverige idag. Projektet kallas för ”En diagnos av rasism och demokrati i Sverige” och bland de intervjuade forskarna finns bland...

Läs Ara släpper intervjuserie om rasism och demokrati ›

Långsam jämställdhetsutveckling i EU

2017-10-16 09:43

Notis 

I veckan släppte EIGE, European Institute for Gender Equality, sitt senaste jämställdhetsindex. Samtidigt hölls en stor jämställdhetskonferens i Bryssel, där Nationella sekretariatet för genusforskning deltog. – Jag är besviken, vi gör någonting fel. Bördan för jämställdhetsarbetet ligger fortfar...

Läs Långsam jämställdhetsutveckling i EU ›

Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar

2017-10-13 08:39

Notis 

Inför EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning den 8 november en jämställdhetskonferens – How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth – i samarbete med socialdepartementet, som är värd för mötet. Bosse Parbring är kommunikatör på sekretariatet och a...

Läs Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar ›

Synliggöra könsskillnader kan ge bättre strokebehandling

2017-10-11 08:00

Notis 

Genomsnittsåldern för människor i världen ökar, och med den ökar också förekomsten av stroke – särskilt bland kvinnor. För att risken för stroke ska minska och behandlingen för kvinnor ska bli bättre är det nödvändigt att erkänna könsskillnaderna när det gäller stroke och även att införa könsspecifi...

Läs Synliggöra könsskillnader kan ge bättre strokebehandling ›

Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin

2017-10-10 11:31

Notis 

-Kvinnor tenderar att hamna i en ond cirkel som förstärker föreställningar om att kvinnor är sämre forskare, säger Ulf Sandström till GU Journalen. I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok ”Tänka vidare” publicerades år 2015 resultatet av ett projekt där Agnes Wold, professor vid Göteborgs universite...

Läs Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin ›

Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM

2017-10-06 12:08

Notis 

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, ett utvecklingsprogram som pågått sedan 2013 och som idag omfattar närmare 60 verksamheter med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning. – Jämställdhetsintegreringen finns till för att båd...

Läs Sekretariatet välkomnar utvärderingen av JiM ›

Svar rörande artikeln “Fast i egna fällan”

2017-10-05 10:55

Notis 

I artikeln Fast i egna fällan kritiserar Anna Victoria Hallberg Nationella sekretariatet för genusforskning, som är stödfunktion i arbetet med jämställdhetsintegrering på universitet och högskolor (JiHU). Hon vänder sig mot det eftersom vi som organisation enligt henne är ”en aktivistisk gruppering ...

Läs Svar rörande artikeln “Fast i egna fällan” ›

Kvinnsam minns Inger Eriksson

2017-10-03 10:09

Notis 

Tidigare universitetsbibliotekarien och föreståndaren för Kvinnohistoriska samlingarna i vid Göteborgs universitetsbibliotek har avlidit, 75 år gammal. Hon efterlämnar maken Nils och sonen Håkan. Inger Eriksson ägnade hela sitt yrkesliv åt universitetsbiblioteket i Göteborg. Hon kom att få mycket...

Läs Kvinnsam minns Inger Eriksson ›

Hitta konferenser och call for papers i Genderkalendern!

2017-09-28 08:57

Notis 

Letar du efter eller vill annonsera om genusforskningskonferenser, feministiska författarsamtal eller möjligheten att publicera sig i genusvetenskapliga tidskrifter? Genom ett unikt nordiskt samarbete tillhandahåller Nationella sekretariatet för genusforskning webbportalen Genderkalendern för just d...

Läs Hitta konferenser och call for papers i Genderkalendern! ›

JiM på besök i Tallinn

2017-09-27 14:57

Notis 

-Det ska bli spännande att prata med en verksamhet som arbetar i hela Norden och få ta del av deras erfarenheter och utmaningar utifrån ett nordiskt perspektiv, säger Deepati Forsberg, projektsamordnare i JiM (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter). Hon är på väg till Tallinn, där Nordiska minis...

Läs JiM på besök i Tallinn ›

JiHU anordnar tematräffar

2017-09-25 10:47

Notis 

Under hösten ordnar Nationella sekretariatet för genusforskning tre tematräffar för personer som arbetar med jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor. Det görs inom ramen som stödfunktion i regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).  Fokus ligger p...

Läs JiHU anordnar tematräffar ›

Intersektionalitet i nya TGV

2017-09-20 10:02

Notis 

I dag skickas nya numret av Tidskrift för genusvetenskap, TGV, till prenumeranterna. Idén till numrets tema gränser och korsningar väcktes i samband med den nationella genusforskarkonferensen G16. Artiklarna handlar bland annat om kön, klass, vithet och nation i relation till varandra och till veten...

Läs Intersektionalitet i nya TGV ›

Genusforskaren Eva Borgström ny professor

2017-09-15 09:48

Notis 

Eva Borgström har befordrats till professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon var med och byggde upp genusvetenskapen på det som då hette Institutionen för kvinnovetenskap vid Göteborgs universitet, och hon arbetade i tio år på Nationella sekretariatet för genusforskning. Eva B...

Läs Genusforskaren Eva Borgström ny professor ›

GEXcel firar 10 år

2017-09-13 08:31

Notis 

Att bli ett nav för nordisk, europeisk och internationell tvärvetenskaplig genusforskning; att utveckla transnationell, intersektionell och transformativ genusforskning och att vara en mötesplats för olika generationer av genusforskare. Det är några av målen för GEXcel - International Collegium for ...

Läs GEXcel firar 10 år ›

Pjäs om nobelpristagare väcker frågor om jämställdhet i akademin

2017-09-08 12:48

Notis 

I nya teaterpjäsen ”Skandal” vill teatergruppen ”Besatta teatern” skildra historiska kvinnor ur ett nutidsperspektiv. Det gör de genom ett sång-och-dansdrama om historien kring de kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin. Pjäsen tar också upp frågor om jämställdhet i forskarvärlden och a...

Läs Pjäs om nobelpristagare väcker frågor om jämställdhet i akademin ›

Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland

2017-09-06 11:10

Notis 

Genom fallstudier undersöker forskare i historia och sociologi hur institutioner för jämställdhet har etablerats, utvecklats och förändrats i de nordiska länderna, de post-kommunistiska baltiska länderna och i Ryssland. I fem kapitel analyserar författarna dels vilken betydelse en ökad internatio...

Läs Jämställdhet i Norden, Baltikum och Ryssland ›

Feministisk kamp inom arkitektur i ny bok

2017-09-05 15:01

Notis 

Frågan om demokratisk och jämställd arkitektur är inte ny. Kampen om rummet har sedan 1970-talet handlat om ökad jämlikhet, mångfald, stadens tillgänglighet och vardagslivet och om det vill boken Feminist Futures of Spatial Practice ta ett brett och samlande grepp. I tjugofyra texter delar ett 40-ta...

Läs Feministisk kamp inom arkitektur i ny bok ›

Utvärderingar av norsk humaniora vill se samhällsnytta

2017-08-30 11:56

Notis 

Två stora rapporter om norsk humaniora har presenterats under våren. Den så kallade Stortingsmelding 25 presenterades i mars av Norges regering genom kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Där behandlas inte könsforskning som ett eget område, men rapporten framhåller vikten av könsbalans för forskni...

Läs Utvärderingar av norsk humaniora vill se samhällsnytta ›

Lästips: krönikor på genusarv.se

2017-08-28 15:09

Notis 

Historia, konst, hbtqi och kulturarv är några av ämnena som diskuteras i två krönikor på nätverket Genus och Kulturarvs hemsida www.genusarv.se. I Konstens roll när historia skapas och används beskriver Helene Larsson Pousette, curator och konstnärlig ledare för History Unfolds på Historiska museet,...

Läs Lästips: krönikor på genusarv.se ›

Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin

2017-08-24 11:03

Notis 

Hat och hot mot genusforskare och andra maktkritiska forskare tycks ha ökat på senare tid. Det är ett stort demokratiproblem – och ett allvarligt arbetsmiljöproblem, skriver Maria Grönroos, Nationella sekretariatet för genusforskning, i en debattartikel i Tidningen Curie. Hon efterlyser en bred kartläggning av forskares utsatthet vid svenska lärosäten.

Läs Debattartikel: Forskarhat hot mot demokratin ›

Feministiska perspektiv på arbete i ny bok

2017-08-21 12:53

Notis 

”Feminism som lönearbete. Om den svenska arbetslinjen och kvinnors frigörelse” är skriven av Maria Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist, samtliga verksamma vid Umeå universitet och undersöker spänningen mellan lönearbete och omsorgsarbete. - Boken undersöker spänningen mellan lönearbete och omso...

Läs Feministiska perspektiv på arbete i ny bok ›

Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens

2017-08-17 11:29

Notis 

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivas så att det utmanar heteronormen, snarare än att cementera den? Med en ny handledning erbjuder Nationella sekretariatet för genusforskning stöd åt myndighetspersoner och andra för att förbättra sin kunskap om HBTQ och sin HBTQ-kompetens. Handle...

Läs Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens ›

Över 500 forskare hotade på nätet

2017-08-14 14:45

Notis 

I förra veckan pekades ett stort antal personer ut som ”maktelitens bedragare och förrädare” på en hemsida där högerextrema åsikter uttrycktes. På hemsidan fanns listor över bland annat politiker, journalister, aktivister, opinionsbildare och forskare. Bland annat stod det att framtida lagar skulle ...

Läs Över 500 forskare hotade på nätet ›

Poesi som politik i ny avhandling

2017-08-10 10:32

Notis 

Johannes Anyurus och Athena Farrokhzads poesi står i fokus i Evelina Stenbecks nya avhandling i litteraturvetenskap; ”Poesi som politik”. I avhandlingen undersöker Evelina Stenbeck hur 2000-talets politiska poesi ser ut och vilka frågor den behandlar genom att studera de poetiska och performativa...

Läs Poesi som politik i ny avhandling ›

Pris till Katarina Hamberg för genusinsatser inom medicin

2017-08-07 10:47

Notis 

Nordiska Magda och Svend Age Frederichs pris går i år till Katarina Hamberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, för hennes insatser inom allmänmedicinsk forskning och ämnesutveckling. I motiveringen till sitt pris understryker kommittén särskilt hu...

Läs Pris till Katarina Hamberg för genusinsatser inom medicin ›

Vi söker sex nya medarbetare!

2017-08-01 10:03

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning söker just nu sex nya medarbetare! Det handlar om två kommunikatörer, en administrativ assistent, en forskningssamordnare och två projektsamordnare. Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är den 21 augusti. Du kan läsa mer om tjänsterna under Lediga ...

Läs Vi söker sex nya medarbetare! ›

Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap

2017-06-20 14:00

Notis 

På måndagen träffades forskare från en rad olika lärosäten verksamma inom fältet feministisk teknovetenskap för att utbyta erfarenheter och finna former för framtida samarbeten. Värd var Nationella sekretariatet för genusforskning, medan initiativet kom från Lena Trojer, professor emerita Blekinge t...

Läs Nytt forskarnätverk för feministisk teknovetenskap ›

Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig

2017-06-13 09:43

Notis 

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Forte, undersöks tendensen till uppsägningar hos de två kvinnodominerade yrkena socionom och sjuksköterska. De båda yrkesgrupperna förenas av att de har en ovanligt hög rörlighet på arbetsmarknaden. - Vad är fel här? Varför väljer man att lämna istället...

Läs Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig ›

Bilders makt – kunskapsbank om rasistiska stereotyper

2017-06-12 14:09

Notis 

Vad är skillnaden mellan stereotyper och karikatyrer? Vad är relationen mellan stereotypa bilder och ekonomi? Varför är stereotypa bilder problematiska? Och hur ser icke-stereotypa bilder ut? Detta är några av alla frågor som den nya kunskapsbanken "Bilders Makt" svarar på. Genom att med texter, fil...

Läs Bilders makt – kunskapsbank om rasistiska stereotyper ›

Umeå universitet utnämner Carol Bacchi till hedersdoktor

2017-06-07 10:54

Notis 

Carol Bacchi, professor emerita vid institutionen för politik och internationella studier vid University of Adelaide i Australien, blir hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Carol Bacchi har bland annat forskat om den kanadensiska sufragettrörelsen och om positiv särb...

Läs Umeå universitet utnämner Carol Bacchi till hedersdoktor ›

Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU

2017-06-02 11:37

Notis 

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Marita Ulvskog, Europaparlamentariker, kritiserar ungerska premiärministern Victor Orbáns attack mot Central European University (CEU) i en debattartikel i Svenska Dagbladet. ” I dessa tider av ökande desinformation är beho...

Läs Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU ›

Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling

2017-06-01 08:44

Notis 

En ny avhandling vid Göteborgs universitet visar att organisationen Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning hade en avgörande betydelse både för kvinnoforskningen och för att öka andelen kvinnor inom akademin. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning organiserade kvinnliga forska...

Läs Genusforskningens framväxt utforskas i ny avhandling ›

Lansering av genusarv.se!

2017-05-30 12:53

Notis 

Välkomna till nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen! Nätverket vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning och öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv. På nätverkets nybyggda hemsida genusarv.se hittar du...

Läs Lansering av genusarv.se! ›

Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor

2017-05-26 13:32

Notis 

- För att minska risker och olyckor, särskilt i de utsatta mansdominerade yrkena, är det viktigt att ha ett genusperspektiv i det olycksförebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Det säger Gunilla Olofsdotter, i Arbetsmiljöverkets pressmeddelande för kunskapssammanställningen ”Genusperspekti...

Läs Föreställningar om kön hänger ihop med olyckor ›

Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder

2017-05-22 08:52

Notis 

Times Higher Education, Storbritanniens ledande publikation för bevakning av villkoren för högre utbildning, uppmärksammar med en artikel på sin webbplats hur konservativa, populistiska och högerextremistiska politiker i Ungern, Polen, Tyskland och andra länder har gjort genusforskningen till sin må...

Läs Genusforskning en måltavla för den nya högern i en rad länder ›

Färre medelmåttiga män med kvotering

2017-05-19 09:46

Notis 

I en ny studie från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, visar tre forskare att kvotering av kvinnor kan leda till ökad kompetens hos män och fler kvinnor på toppositioner. Kvotering stoppar helt enkelt medelmåttiga män, enligt studien. Det är Ola Folke, docent i statskunskap och forskar...

Läs Färre medelmåttiga män med kvotering ›

Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR

2017-05-18 09:55

Notis 

Inom ramen för arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet har Vetenskapsrådet, VR, för sjätte gången låtit jämställdhetsobservatörer delta i de möten där sakkunniga bedömer vilka forskare som ska beviljas forskningsstöd. Detta för att se hur processen behandlar forskare beroende på könsti...

Läs Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR ›

Replik DN: Genusforskning är inte ideologiproduktion

2017-05-16 09:28

Notis 

I en ledare i DN 6 maj skriver Erik Helmerson att Nationella sekretariatet för genusforskning ”ofta ägnar sig åt smal ideologiproduktion”. Här är sekretariatets replik. I en ledare (6/5) skriver Erik Helmerson att Nationella sekretariatet för genusforskning ”ofta ägnar sig åt smal ideologiprodukt...

Läs Replik DN: Genusforskning är inte ideologiproduktion ›

Replik Liberala Nyhetsbyrån: Forskningens frihet bör försvaras

2017-05-15 14:19

Notis 

I en ledare för Liberala Nyhetsbyrån (publicerad bland annat i Kristianstadsbladet och DT den 3 maj och Norran den 6 maj) skriver Malin Lernfelt om Nationella sekretariatet för genusforskning. Här är sekretariatets replik. I en ledare skriver Malin Lernfelt att genusforskningen befinner sig på et...

Läs Replik Liberala Nyhetsbyrån: Forskningens frihet bör försvaras ›

Ny bok: Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag

2017-05-08 14:37

Notis 

I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet. Boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang och är indelad i två avsnitt. ...

Läs Ny bok: Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag ›

Systemkollaps – för vem?

2017-05-04 14:23

Notis 

Vad innebär det politiska talet om ”systemkollaps” för vår tillit till samhällets funktioner? Vad händer med tilliten till politiker och lagstiftare när migrationspolitiken plötsligt läggs om? Vad händer med en välfärdsstat när de som arbetar för att upprätthålla den hindras av politiska beslut? ...

Läs Systemkollaps – för vem? ›

Nya nummer av TGV och lambda nordica

2017-04-28 10:39

Notis 

Finska, danska, norska och svenska författare ger årets första nummer av lambda nordica ett tydligt nordiskt fokus. Numrets artiklar visar på den bredd som finns inom nordisk queerforskning och en mångfald av queera teman och frågor i den nordiska regionen diskuteras. Det innehåller bland annat arti...

Läs Nya nummer av TGV och lambda nordica ›

Angående föreläsning på g16

2017-04-27 11:32

Notis 

Efter en föreläsning på konferensen g16 som sekretariatet medarrangerade i november 2016 har det framkommit plagiatanklagelser mot doktoranden som höll föreläsningen. Med anledning av att nättidningen Feministiskt Perspektiv publicerat en text om händelsen, kommenterar sekretariatet sin roll i det s...

Läs Angående föreläsning på g16 ›

Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo

2017-04-27 08:10

Notis 

Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, Kvinfo, får nu en ny direktör sedan Nina Groes slutade i november 2016. Henriette Laursen är utbildad jurist och har varit chef för Aids Foundation och generalsekreterare för danska ungdomsrådet. Hon har också flera förtroend...

Läs Henriette Laursen blir ny chef för Kvinfo ›

Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning

2017-04-20 10:58

Notis 

En ny professur och ett nytt forskningsprogram med inriktning på området kvinnor, fred och säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer), ska inrättas p...

Läs Försvarshögskolan får nytt forskningsprogram med genusinriktning ›

Akademisk ”försthet” i ny avhandling

2017-04-12 10:09

Notis 

I ”Vi, de neutrale – skisser till utmaning av akademisk försthet” utforskar Lovise Haj Brade från Genusvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet vad det innebär att tillhöra ”de första” och ”de neutrala” – det vill säga att inte möta motstånd i de akademiska rummen. Utgångspunkten är att u...

Läs Akademisk ”försthet” i ny avhandling ›

Så gör vi bättre kommunikation

2017-04-11 11:06

Notis 

Vår dagliga kommunikation innehåller en mängd felaktiga representationer. Dessa utgår ofta från normer av olika slag – exempelvis kring vem som kan vara en expert, vem som bör ägna sig åt ett visst yrke, eller hur vi bör fantisera om hur vårt liv ska se ut. Nationella sekretariatet för genusforskni...

Läs Så gör vi bättre kommunikation ›

TGV flyttar till Uppsala

2017-04-03 14:25

Notis 

Tidskrift för genusvetenskap, TGV, har sin redaktion knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart fjärde år. Vid årsskiftet 2017/2018 flyttar till Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, där de nya redaktörerna Renita Sörensdotter och Karin Lindelöf är verksamma som forskare....

Läs TGV flyttar till Uppsala ›

Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna

2017-03-31 08:43

Notis 

- Behovet av samordning och samverkan är stort inom arbetet med jämställdhetsintegrering och en förutsättning för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Individer kan inte själva ändra systemet, men kollektiv kan, säger Deepati Forsberg, projektsamordnare i Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (J...

Läs Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelserna ›

Invigning av Centrum för global migration

2017-03-27 15:33

Notis 

Onsdagen den 29 mars invigs Centrum för global migration (CGM) vid Göteborgs universitet. − Medan vissa forskningsämnen har ett mikroperspektiv och studerar migranten som aktör, har andra ett större intresse för de sociala strukturer och institutioner som påverkar och påverkas av migration. Det n...

Läs Invigning av Centrum för global migration ›

Lediga tjänster

2017-03-24 13:00

Notis 

Nationella sekretariatet för genusforskning söker nu tre kommunikatörer samt en projektassistent med tidsbegränsade anställningar. Kommunikatör t o m 2017-12-31 Kommunikatör t o m 2018-04-30 Kommunikatör t o m 2018-12-31 Projektassistent t o m 2017-12-31...

Läs Lediga tjänster ›

Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning

2017-03-23 13:43

Notis 

Måndagen den 20 mars beslutade den danska kulturministern att lägga ned biblioteksfunktionen hos Kvinfo, Danmarks motsvarighet till Nationella sekretariatet för genusforskning, och föra över samlingarna till Det Kgl. Bibliotek. I ett uttalande på kvinfo.dk säger Kvinfos styrelse bland annat: –...

Läs Biblioteket hos danska Kvinfo hotas av nedläggning ›

Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild

2017-03-22 15:43

Notis 

I en tid när byråkratin har allt större inflytande över människors liv försöker kulturtidskriften Ord & Bild med sitt senaste nummer komma bortom stereotyperna. Går det att föreställa sig en kritisk byråkrati? Finns det utrymme för ett politiskt motstånd inom eller genom en byråkrati? Dessa och ...

Läs Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild ›

Forskningsprojekt om kön och nationell identitet i 40-talets litteratur

2017-03-20 08:00

Notis 

Kristin Järvstad, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier vid Malmö högskola, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för projeketet ”I nationens tjänst? Beredskap, folkhem, kön och nationell identitet i svensk 1940-talslitteratur”. – Vi vill veta vad so...

Läs Forskningsprojekt om kön och nationell identitet i 40-talets litteratur ›

Praktisera hos oss! / Internship opportunity!

2017-03-16 12:29

Notis 

Är du på jakt efter en praktikplats till hösten? Vi har en bred och spännande verksamhet där det finns många möjligheter till olika praktikantuppgifter, alltifrån bild & film, till webbutveckling, konferenser och utredningar. Vi på nationella sekretariatet för genusforskning får ofta förfrågn...

Läs Praktisera hos oss! / Internship opportunity! ›

8000 deltagare och evighetsfrågor på CSW

2017-03-15 11:16

Notis 

- Det här är gigantiskt, 8000 deltagare och, sägs det, FN:s största återkommande arrangemang. Det förvånar mig mest att det är så lite synlig press på plats. Centrala frågor här på konferensen verkar vara evighetsfrågorna inom jämställdhetspolitiken – våldet, löneskillnaderna och bristen på politisk...

Läs 8000 deltagare och evighetsfrågor på CSW ›

Nordiska kommunikatörer träffas i Göteborg

2017-03-09 12:43

Notis 

I mer än tio års tid har kommunikationsverksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning haft årliga nätverksträffar med kollegor i de olika nordiska länderna. Idag och i morgon, 9-10 mars, är sekretariatet värd för träffen. Förutom erfarenhetsutbyte kring kommunikation av genusforskni...

Läs Nordiska kommunikatörer träffas i Göteborg ›

Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten

2017-03-09 08:51

Notis 

Idag, torsdagen den 9 mars, träffar Nationella sekretariatet för genusforskning samordnarna för JiHU-uppdraget (Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet) från 29 olika lärosäten. [caption id="attachment_10062" align="alignleft" width="184"] Ulrika Helldén[/caption] Under dagen kom...

Läs Nationella sekretariatet för genusforskning samlar lärosäten ›

Nytt centrum för rasismforskning i Uppsala

2017-03-06 15:20

Notis 

Fredagen den 3 mars invigdes Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet. Bakom satsningen står sex olika fakulteter inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner på Uppsala universitet och syftet är att ”samordna bred, metodologiskt öppen och mångvete...

Läs Nytt centrum för rasismforskning i Uppsala ›

Våld och vårdnad – ny rapport

2017-02-27 10:38

Notis 

Domstolar saknar ofta kunskap om mäns våld mot kvinnor, vilket bland annat leder till att man utgår från att vårdnadsfrågor kan lösas i samförstånd, trots att en man har utövat våld. Det visar rapporten Våld & vårdnad som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, har lå...

Läs Våld och vårdnad – ny rapport ›

Tips inför 8 mars!

2017-02-23 14:32

Notis 

Den 8 mars äger Internationella kvinnodagen rum, enligt en tradition som går mer än hundra år tillbaka. Syftet är att uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Här tipsar vi om evenemang med anledning av detta vid universiteten i Göteborg, Lund och Uppsala. I [markerte...

Läs Tips inför 8 mars! ›

(O)medveten kommunikation

2017-02-20 09:08

Notis 

Vad innebär egentligen ”normkritisk”, ”jämställd” och ”inkluderande” kommunikation i praktiken? Är det samma sak? Och varför är det viktigt? Nationella sekretariatet för genusforskning bjuder in till en heldag om kommunikation den 21 mars i Göteborg. Under dagen medverkar bland andra Kajsa Widegr...

Läs (O)medveten kommunikation ›

Nytt från Norden

2017-02-15 14:59

Notis 

Det händer saker i Norden! Här kommer tre nyheter från våra grannländer Finland, Norge och Danmark. I Danmark har Kvinfo – kunskaps- och utvecklingscenter för jämställdhet och mångfald, samarbetat med Women and memory forum i Kairo i ett projekt kring den egyptiska feministiska pionjären Hawa Idr...

Läs Nytt från Norden ›

Ny avhandling om hinder för jämställda löner

2017-02-14 14:16

Notis 

I Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män, undersöker Lena Svenaeus, doktorand på Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet, hur löneskillnader skapas rent ideologiskt samt vilka hinder för likalöneprincipen som har förekommit när internationella konventioner och EU...

Läs Ny avhandling om hinder för jämställda löner ›

Jobba på sekretariatet!

2017-02-13 10:16

Notis 

Just nu söker Nationella sekretariatet för genusforskning två nya medarbetare: en projektassistent och en projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag. Sista ansökningsdag är 2017-02-23 respektive 2017-03-02....

Läs Jobba på sekretariatet! ›

Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic

2017-02-09 10:38

Notis 

Populärvetenskapliga tidskriften National Geographic ägnar senaste numret åt kön och könsidentitet ur olika aspekter. Bland annat har nioåriga barn i olika länder intervjuats om hur deras könstillhörighet påverkar deras liv. Medan en artikel diskuterar hur traditionella stereotyper kring kön på mån...

Läs Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic ›

Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö

2017-02-07 12:14

Notis 

Universitetet i Stavanger, Norge, utlyser en tjänst som försteamanuensis, ungefär motsvarande docent. Organisatoriskt är tjänsten förlagt till Nätverket för könsforskning (NFK), Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den som får tjänsten får: Vara med och bygga upp och prägla en stark könsforskni...

Läs Ny tjänst: Försteamanuensis vid stark genusforskningsmiljö ›

Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi?

2017-02-06 08:31

Notis 

I den nya boken ”Being an Early Career Feminist Academic: Global Perspectives, Experiences and Challenges” skriver 12 feministiska forskare om sina erfarenheter av att vara just feministiska forskare i början av karriären. Genom bokens kapitel reflekterar de kring olika aspekter av att verka i en al...

Läs Vilken sorts feminism är möjlig i en nyliberal akademi? ›

Ny profil på masterprogrammet i Lund

2017-01-31 10:18

Notis 

Från och med höstterminen 2017 har masterprogrammet på genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet en ny profil: Genus, migration och social rättvisa. ”Masterprogrammet tar avstamp i intersektionella analyser av arbete, intimitet och rättvisa. Utifrån feministiska och intersektionella t...

Läs Ny profil på masterprogrammet i Lund ›

Ny antologi om fiktion vs verklighet

2017-01-27 09:44

Notis 

Vad är fiktion och vad är verklighet? Den frågan ställer sig forskarna i antologin ”Fiktion och verklighet – Mångvetenskapliga möten”. Anna Bohlin och Lena Gemzöe är redaktörer till antologin, som samlar texter från tolv forskare inom exempelvis genusvetenskap, litteraturvetenskap och etnologi. I...

Läs Ny antologi om fiktion vs verklighet ›

Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet

2017-01-25 14:45

Notis 

Är du på Forum Jämställdhet i Örebro 31 januari-1 februari? Passa på att titta in till ”Jämställdhetsakuten” rådgivningsmottagningen, som Jämställ.nu står bakom. - Det är en ”drop-in”-mottagning där vem som helst kan komma med sina ojämställdhetsproblem och prata med jämställdhetsexperter, säger ...

Läs Jämställ.nu öppnar drop-in-mottagning på Forum Jämställdhet ›