Nyheter

Vi förmedlar nyheter med genusforskning och jämställdhet i fokus. Genom artiklar, personporträtt och analyser berättar vi om genusforskningens utveckling och innehåll, samt tillför ett genusperspektiv på aktuella samhällsfrågor. Vi följer den forskningspolitiska utvecklingen och rapporterar om beslut, händelser och aktörer som påverkar fältet.

Om ett forskningsråd: “Jämställda grupper leder inte automatiskt till jämställda processer”

2018-01-22 11:28

Nyhet 

Män som söker forskningsmedel får oftare finansiering av längre projekt jämfört med kvinnor. Det vill forskningsrådet Forte ändra ...

Läs Om ett forskningsråd: “Jämställda grupper leder inte automatiskt till jämställda processer” ›

Nya uppdrag kring normer till sekretariatet

2018-01-18 09:48

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning startar det nya året med två nya uppdrag i sin portfölj. Det ena handlar om att kartlä...

Läs Nya uppdrag kring normer till sekretariatet ›

Forskare som rasifieras exkluderas i akademin

2018-01-09 10:09

Nyhet 

Forskare med migrantbakgrund har svårare att få jobb efter disputationen och har sämre karriärutveckling jämfört med personer som ...

Läs Forskare som rasifieras exkluderas i akademin ›

Bild på en trappa i en universitetsbyggnad

Juluppehåll för genus.se

2017-12-21 13:23

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning tar nu ledigt och vi är tillbaka på kontoret den 8 januari. Inför ledigheterna tipsar ...

Läs Juluppehåll för genus.se ›

Ambivalent läge för ungersk genusforskning

2017-12-18 09:37

Nyhet 

På bara några år har genus och genusvetenskap gått från ganska ointressant till hetast i Ungerns offentliga debatt. Genusforskning...

Läs Ambivalent läge för ungersk genusforskning ›

Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå

2017-12-14 09:35

Nyhet 

Genderaction är ett EU-finansierat projekt som syftar till att jämställdhetsintegrera forskningsfinansieringen i ett antal EU-länd...

Läs Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå ›

Eurosedlar, med beloppen 500 Euro och 100 Euro

Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen

2017-12-11 11:50

Nyhet 

På MR-dagen arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning ett samtal på temat mänskliga rättigheter och den "tillfälliga...

Läs Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen ›

Fyra personer sitter på en scen, med text i bakgrunden: "De mänskliga rättigheternas framtid - i skuggan av den 'tillfälliga lagen'."

Transhistoriskt samtal på MR-dagarna

2017-12-05 12:00

Nyhet 

Transhistoria är relativt nytt som forskningsfält på universitet och högskolor. Mycket av den historia som finns skrivs och samlas...

Läs Transhistoriskt samtal på MR-dagarna ›

Internationella aidsdagen: De negativa bilderna lever kvar

2017-11-30 13:30

Nyhet 

Rätt behandlad hiv märks inte och överförs inte. Ändå lever rädslan, skammen och fördomarna från 1980-talet delvis kvar. - De som...

Läs Internationella aidsdagen: De negativa bilderna lever kvar ›

Ett rött band för kampen mot aids, mot en bakgrund av trä.

Våldsforskare söker ny förklaringsmodell

2017-11-22 08:00

Nyhet 

Genom att ta med våld som en faktor prövar Sofia Strid och hennes forskarkollegor ett nytt angreppssätt i forskningen om välfärdss...

Läs Våldsforskare söker ny förklaringsmodell ›

Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU

2017-11-17 12:10

Nyhet 

– Jämställdhetsarbetet går i snigelfart, konstaterar jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt välkomsttal på konferensen #Equalityw...

Läs Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU ›

visa fler nyheter ›