Nyheter, arkiv

Kunskap och långsiktighet nycklarna till nordiskt samarbete för jämställdhet

2018-02-19 11:11

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått förlängt uppdrag att driva samarbetsorganet NIKK till och med 2022. Förlängningen kommer att bidra till ett mer långsiktigt jämställdhetsarbete, enligt uppdragsgivaren Nordiska ministerrådet för jämställdhet.

Läs Kunskap och långsiktighet nycklarna till nordiskt samarbete för jämställdhet ›

Pilotprojekt för en inkluderande högskola

2018-02-15 08:00

Nyhet 

Som ett led i arbetet med att minska snedrekrytering baserad på kön, har Högskolan i Borås initierat ett pilotprojekt som utförs med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Pilotprojekt för en inkluderande högskola ›

Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning

2018-02-12 13:44

Nyhet 

Genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, som etablerades 1993 som Sveriges första forskarutbildningsämne i genusforskning, står inför nedläggningshot. Rektorn förväntas ta beslut om en eventuell avveckling senast mars 2018.

Läs Forskningsämnet Genus och teknik hotas av nedläggning ›

Tidskrift för genusvetenskap belyser forskningens villkor

2018-02-08 13:34

Nyhet 

Nya numret av Tidskrift för genusvetenskap, TGV, handlar om feministiska och intersektionella perspektiv på forskningens villkor. Artiklarna rör på olika sätt kunskapsproduktion och forskares situation inom akademin.

Läs Tidskrift för genusvetenskap belyser forskningens villkor ›

Global utblick: Hijab synliggör politiska utmaningar i Nigeria

2018-02-06 14:38

Nyhet 

Hijab är idag obligatorisk för kvinnor i Nigeria och enligt forskaren Hauwa Mahdi har den under årens gång både frigjort och tystat kvinnor. Hon menar att det är när politiken blandar sig i hur människor klär sig som kläder blir förtyckande, som till exempel tvång att bära hijab eller hijabförbud.

Läs Global utblick: Hijab synliggör politiska utmaningar i Nigeria ›

Forskare: ”Politikerna måste ta ansvar om metoo ska leda till reell förändring”

2018-01-31 10:29

Nyhet 

Metoo-uppropet fortsätter alltjämt; senast manifesterad vid Guldbaggegalan, med fackeltåg i flera svenska städer, och under vintern genom hashtaggen #allavi, för att ge röst åt alla som har blivit utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld även utanför arbetsplatserna. Samtidigt har kritiker till uppropet fått stort utrymme i medierna. Vi har talat med forskare inom olika ämnesdiscipliner om metoo och dess konsekvenser, som samstämmigt efterfrågar politisk aktion.

Läs Forskare: ”Politikerna måste ta ansvar om metoo ska leda till reell förändring” ›

Om ett forskningsråd: “Jämställda grupper leder inte automatiskt till jämställda processer”

2018-01-22 11:28

Nyhet 

Män som söker forskningsmedel får oftare finansiering av längre projekt jämfört med kvinnor. Det vill forskningsrådet Forte ändra på när de jämställdhetsintegrerar sin verksamhet. Genus.se intervjuar Thomas Jacobsson, forskningssekreterare på Forte, i vår artikelserie om forskningsrådens jämställdhetsarbete.

Läs Om ett forskningsråd: “Jämställda grupper leder inte automatiskt till jämställda processer” ›

Nya uppdrag kring normer till sekretariatet

2018-01-18 09:48

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning startar det nya året med två nya uppdrag i sin portfölj. Det ena handlar om att kartlägga jämställdheten i Jönköpings län, med fokus på utbildnings- och yrkesval bland tonåringar och unga vuxna. Det andra är en normkritisk granskning av Göteborg Stads webbplats.

Läs Nya uppdrag kring normer till sekretariatet ›

Forskare som rasifieras exkluderas i akademin

2018-01-09 10:09

Nyhet 

Forskare med migrantbakgrund har svårare att få jobb efter disputationen och har sämre karriärutveckling jämfört med personer som är födda i Sverige. Det är dags att ta itu med de exkluderande mekanismerna inom akademin, säger Alireza Behtoui, professor i sociologi vid Södertörns högskola.

Läs Forskare som rasifieras exkluderas i akademin ›

Juluppehåll för genus.se

2017-12-21 13:23

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning tar nu ledigt och vi är tillbaka på kontoret den 8 januari. Inför ledigheterna tipsar vi om de 10 mest lästa nyhetsartiklarna under 2017.

Läs Juluppehåll för genus.se ›

Ambivalent läge för ungersk genusforskning

2017-12-18 09:37

Nyhet 

På bara några år har genus och genusvetenskap gått från ganska ointressant till hetast i Ungerns offentliga debatt. Genusforskning har kallats ”pseudovetenskap” och ”genusideologi” i medier. Forskare menar att antifeministiska, högerradikala strömningar använder genus som verktyg för att mobilisera.

Läs Ambivalent läge för ungersk genusforskning ›

Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå

2017-12-14 09:35

Nyhet 

Genderaction är ett EU-finansierat projekt som syftar till att jämställdhetsintegrera forskningsfinansieringen i ett antal EU-länder. Nationella sekretariatet för genusforskning sitter med i projektets referensgrupp för att säkerställa överbryggningen mellan riktlinjer och praktik.

Läs Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå ›

Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen

2017-12-11 11:50

Nyhet 

På MR-dagen arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning ett samtal på temat mänskliga rättigheter och den "tillfälliga lagen", där asylrättsexperter och rasismforskare inom det breda, tvärvetenskapliga genusforskningsfältet diskuterade Sveriges migrationspolitiska omsvängning under hösten 2015.

Läs Samtal på MR-dagarna om den tillfälliga asyllagen ›

Transhistoriskt samtal på MR-dagarna

2017-12-05 12:00

Nyhet 

Transhistoria är relativt nytt som forskningsfält på universitet och högskolor. Mycket av den historia som finns skrivs och samlas ihop utanför akademin. Hur transhistorieskrivning ser ut och hur cisnormativa förståelser av historieskrivning kan utmanas, var några av de frågor som diskuterades på ett panelsamtal under MR-dagarna.

Läs Transhistoriskt samtal på MR-dagarna ›

Internationella aidsdagen: De negativa bilderna lever kvar

2017-11-30 13:30

Nyhet 

Rätt behandlad hiv märks inte och överförs inte. Ändå lever rädslan, skammen och fördomarna från 1980-talet delvis kvar. - De som jag har intervjuat upplever många gånger att de måste dölja viktiga saker i sina liv för att inte stötas bort, säger Desirée Ljungcranz, genusforskare vid Linköpings universitet, i en artikel inför internationella aidsdagen den 1 december.

Läs Internationella aidsdagen: De negativa bilderna lever kvar ›

Våldsforskare söker ny förklaringsmodell

2017-11-22 08:00

Nyhet 

Genom att ta med våld som en faktor prövar Sofia Strid och hennes forskarkollegor ett nytt angreppssätt i forskningen om välfärdsstater. Nu har de fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera våldets betydelse för välfärdsstaten och jämställdheten.

Läs Våldsforskare söker ny förklaringsmodell ›

Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU

2017-11-17 12:10

Nyhet 

– Jämställdhetsarbetet går i snigelfart, konstaterar jämställdhetsminister Åsa Regnér i sitt välkomsttal på konferensen #Equalityworks17. Under dagen samlades ministrar, forskare, företrädare för EU-institutioner, arbetsmarknad och civilsamhälle för att inför EU-toppmötet diskutera jämställdhetens roll för tillväxt och en rättvis arbetsmarknad. Konferensen arrangerades av Socialdepartementet och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Ministrar vill skynda på jämställdhetsarbetet i EU ›

Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter

2017-11-15 12:32

Nyhet 

Ryska myndigheter har på oklara grunder dragit in licensen för det privata Europeiska universitetet i S:t Petersburg. Nu hotas ett av landets viktigaste center för genusstudier.

Läs Osäker framtid för ryskt genusforskningscenter ›

”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur”

2017-11-02 10:25

Nyhet 

Ett lands välstånd beror på andelen av befolkningen i arbete, och utan offentlig barn- och äldreomsorg tenderar kvinnor att hållas borta från arbetsmarknaden. Nationalekonomen Åsa Löfström, som deltar på en konferens som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar för EU:s jämställdhetsministrar den 8 november, framhåller att ett samhälle måste ta kostnaderna för att göra det rimligt för kvinnor att arbeta.

Läs ”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur” ›

”SD fokuserar på kulturarv för att ’skydda’ nationen”

2017-10-26 09:49

Nyhet 

Att bevara kulturarvet är en kärnfråga för Sverigedemokraterna (SD). Den nationella kulturen upplevs som hotad och därför blir det viktigt att skydda den med offentliga medel. Det menar forskare som Genus.se har pratat med.

Läs ”SD fokuserar på kulturarv för att ’skydda’ nationen” ›

Global utblick: Forskning om vardagsliv nyanserar bild av irakiska Kurdistan

2017-10-19 09:50

Nyhet 

Modeshower, universitetsfester och häng på köpcenter och caféer. Det är en del av vardagslivet för medelklassen i irakiska Kurdistan, trots att landet omges av krig och våld. Vi behöver få höra alla historier för att få en mer nyanserad bild av vardagslivet i en region som påverkas av konflikter. Det menar Katrine Scott, doktorand vid institutionen för genusvetenskap vid Lunds universitet i Genus.se:s nya artikel i artikelserien om genus och Mellanöstern och Nordafrika.

Läs Global utblick: Forskning om vardagsliv nyanserar bild av irakiska Kurdistan ›

Den skärpta asyllagen slår mot hbtq-personer

2017-10-12 08:34

Nyhet 

Sedan migrationslagen skärptes är det närmast omöjligt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Principen är att alla uppehållstillstånd ska vara tillfälliga. Det gäller även för hbtq-personer som flyr undan förföljelse i länder som Uganda och Nigeria. Rädslan att skickas tillbaka tvingar många att stanna i garderoben. Det säger forskare och experter som genus.se har pratat med.

Läs Den skärpta asyllagen slår mot hbtq-personer ›

Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning

2017-10-02 14:51

Nyhet 

Nästa år ska 75 procent av all forskning som finansieras av forskningsrådet Forte ha ett genus- och mångfaldsperspektiv. Som pilotsatsning har myndigheten krävt att de forskare som under 2016 sökt finansiering ska kommentera perspektiven i sin ansökan. Helen Peterson har fått i uppdrag att analysera hur både de ansökande forskarna och bedömarna förhållit sig till detta.

Läs Forte höjer ambitionen om genusperspektiv i sin forskning ›

Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik

2017-09-28 10:45

Nyhet 

Alla myndigheter redovisar och kommenterar sina resultat för regeringen en gång om året i sina årsredovisningar. Vad årsredovisningen ska innehålla beror på vad som står i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Nu införs ett nytt krav på könsuppdelad statistik i förordningen. –Det är positivt, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare på Nationella sekretariatet för genusforskning, men jag saknar krav på analys av statistiken.

Läs Sekretariatet välkomnar krav på könsuppdelad statistik ›

”Sugardejting” – uttryck för en maskulinitet där makt är allt

2017-09-21 10:08

Nyhet 

Unga lockas med löften om ett liv i lyx tillsammans med en "sugar daddy" och äldre män utlovas respekt och beundran från en "ivrig sugar baby". Just nu pågår en reklamkampanj för en sugardejtingsajt som vill värva studenter vid universitet och högskolor runt om i landet. – Det är kapitalism och en föreställning om kvinnor som underordnade män dragen till sin spets, säger genus- och maskulinitetsforskaren Jesper Fundberg.

Läs ”Sugardejting” – uttryck för en maskulinitet där makt är allt ›

Kyrkoval prövar kyrkans människosyn

2017-09-11 15:28

Nyhet 

Svenska kyrkan är en organisation i rörelse. Den har en gemensam lära för ram och riktning, men är även öppen för nytolkning av traditionens sätt att omsätta tro till handling. Nu är det kyrkoval och politisk riktning ska väljas. Men hur påverkar politiska idéer kyrkans värderingar och verksamhet?

Läs Kyrkoval prövar kyrkans människosyn ›

Många hinder i arbetet mot hatbrott

2017-08-31 11:12

Nyhet 

I våras publicerade genus.se en artikel om personer verksamma inom maktkritiska områden, som blivit utsatta för hot och hat av rasistisk, sexistisk och homofob karaktär. I artikeln uttrycktes en besvikelse över att ansvariga aktörer fallerar i att ta problemen på allvar. Genus.se tar frågan vidare och pratar med polisen, åklagarmyndigheten och Sveriges universitets- och högskoleförbund om ansvaret för hot och hat mot forskare.

Läs Många hinder i arbetet mot hatbrott ›

Global utblick: Genusforskare utmanar bilden av Mellanöstern och Nordafrika

2017-08-24 14:17

Nyhet 

Det var i början av 1970-talet som genus- och kvinnostudier i Mellanöstern och Nordafrika började ta fart. Serin Fathi Shakhshir, genusforskare , vill visa hur aktivt och dynamiskt akademin i regionen arbetar med genusrelaterade frågor och även skapa tvärkontinentala samarbeten med institutioner i Europa. Hon är först ut som intervjuperson i Genus.se:s nya artikelserie om genus och Mellanöstern och Nordafrika.

Läs Global utblick: Genusforskare utmanar bilden av Mellanöstern och Nordafrika ›

Porträtt: Från feministiskt äktenskapsmotstånd till representation

2017-08-16 09:30

Nyhet 

I sin avhandling utforskade Anna Adeniji det feministiska äktenskapsmotståndet och upptäckte hur normen att gifta sig slår olika utifrån ett intersektionellt perspektiv. Idag har hon blicken riktad mot representationen inom en av Sveriges största folkrörelser, Hyresgästföreningen. För Anna Adeniji är det ”skavet” som är intressant: att förstå hur makten opererar när orättvisorna blir komplicerade.

Läs Porträtt: Från feministiskt äktenskapsmotstånd till representation ›

Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter

2017-08-08 11:15

Nyhet 

2018 blir ett omvälvande år för både genus- och jämställdhetsfältet i Sverige. Nationella sekretariatet för genusforskning firar 20 år samtidigt som den nya jämställdhetsmyndigheten slår upp sina portar. Maria Grönroos, vikarierande föreståndare på sekretariatet, är förväntansfull: ”Det är spännande tider. Vi ser att våra tjänster efterfrågas i allt större utsträckning, samtidigt som den nya myndigheten tar ett övergripande ansvar för jämställdhetspolitiken.”

Läs Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter ›

Genus.se har sommaruppehåll

2017-06-22 14:41

Nyhet 

Nyhetsrapporteringen på genus.se är tillbaka i augusti. Då kommer vi också att utlysa ett antal nya tjänster, så håll ögonen öppna! Tills dess önskar vi er en avkopplande sommar.

Läs Genus.se har sommaruppehåll ›

Porträttet: Professorn som synar kvinnorörelsens historia

2017-06-16 10:32

Nyhet 

När Ulla Manns tog sig an den svenska kvinnorörelsens 1800-tals historia var hon något av en pionjär. Väldigt lite forskning fanns på området. Idag brinner idéhistorikern och professorn i genusvetenskap för frågan om hur historia produceras. Vilka finns med, vilka är inte representerade och vad betyder tystnaderna i källmaterialet?

Läs Porträttet: Professorn som synar kvinnorörelsens historia ›

Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar

2017-06-09 11:52

Nyhet 

Jämställdhetsminister Åsa Regnér vill sätta fokus på jämställdhetsfrågor i samband med EU-toppmötet om arbetsmarknads- och socialpolitik i november. Ett antal EU-ministrar med jämställdhetsfrågor på sina bord bjuds därför in till en konferens i anslutning till toppmötet på tema arbetsmarknad och jämställdhet i Göteborg i höst. Konferensen ska arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med socialdepartementet, som ansvarar för mötet.

Läs Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar ›

Attack mot genusvetenskap trots refusering av fejk-artikel

2017-06-02 08:56

Nyhet 

Fejk-artikeln ”The Conceptual Penis as a Social Construct” refuserades av forskningstidskriften NORMA: International Journal for Masculinity Studies, men publicerades i en samhällsvetenskaplig betaltidskrift. Ändå har artikeln genererat debatt internationellt om genusvetenskapens vetenskaplighet. Genus.se pratade med Ulf Mellström, en av redaktörerna för NORMA, som menar att det är en medveten attack mot genusvetenskapen.

Läs Attack mot genusvetenskap trots refusering av fejk-artikel ›

Ingen ”systemkollaps” i Sverige efter hösten 2015

2017-05-23 10:25

Nyhet 

Under migrationshösten 2015 beskrevs Sverige befinnas i ett katastrofläge och ordet ”systemkollaps” användes frekvent i samhällsdebatten. Nationella sekretariatet för genusforskning pratade om kritiska perspektiv på begreppet systemkollaps med tre forskare inom genus, migration, rasism, risk och sårbarhet, under ett panelsamtal på Vetenskapsfestivalen.

Läs Ingen ”systemkollaps” i Sverige efter hösten 2015 ›

Våldtäkt som krigsstrategi

2017-05-17 15:45

Nyhet 

Våldtäkt är en effektiv strategi för att skapa osäkerhet och trauma i krig. En kombination av traditionellt accepterade könsroller och maktrelationer kopplade till kön hjälper oss att förstå orsakerna bakom sexuellt våld i krig. Utöver kvinnor är män och pojkar också överlevare av sexuellt våld – både som offer och som ofrivilliga förövare. Genus.se rapporterar från ett seminarium med Dr. Denis Mukwege, människorättsaktivist, och en intervju med Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsstudier.

Läs Våldtäkt som krigsstrategi ›

”Homosexuella sågs som ett säkerhetsproblem inom försvaret”

2017-05-10 09:47

Nyhet 

På 1970-talet sågs homosexuella som mentalt rubbade och kunde klassas som ”odugliga utifrån militär användbarhet” inom Försvarsmakten. Ända in på 2000-talet exkluderades hbtq-personer från vissa militära positioner. I en kommande bok kartläggs Försvarsmaktens diskriminerande policies ur ett historiskt perspektiv.

Läs ”Homosexuella sågs som ett säkerhetsproblem inom försvaret” ›

Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter

2017-05-03 07:55

Nyhet 

En ny lägesrapport från Nationella sekretariatet för genusforskning sammanställer och analyserar JiM-myndigheternas arbete under 2016. Utredaren Klara Regnö framhåller vikten av att arbeta med ett maktperspektiv - och att myndigheterna tydliggör för sig vilka ojämställdhetsproblem de försöker avhjälpa.

Läs Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter ›

Hot och hat drabbar den kritiska forskningen

2017-04-26 11:32

Nyhet 

I takt med att samhället blir mer och mer polariserat, tycks hot och hat mot personer som verkar inom maktkritiska områden öka. Genus.se har pratat med Irene Molina, professor i kulturgeografi, som är orolig för konsekvenserna för den kritiska forskningen, Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, som både blev utsatt för ett mediadrev och hot och hat från privatpersoner och Carolina Hemlin, chefredaktör för Ottar, som har fått ändra tidningens säkerhetsrutiner efter att ha blivit utsatt för ett rökbombsattentat.

Läs Hot och hat drabbar den kritiska forskningen ›

Homonationalism på tapeten i franska valet

2017-04-18 11:28

Nyhet 

Marine Le Pen är en av de två slutliga presidentkandidaterna i Frankrikes presidentval, efter första omgången. Hon är en av de högerextrema ledare som på senare tid använt sig av tal om homosexuella och deras rättigheter för att måla upp en bild av ett ”homotolerant” väst, hotat av en muslimsk massinvandring. Genus.se har pratat homonationalism i Frankrike och Sverige med Anna-Maria Sörberg, författare och frilansjournalist och Katharina Kehl, doktorand på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.

Läs Homonationalism på tapeten i franska valet ›

Säljande feminism

2017-04-06 09:36

Nyhet 

Fler och fler kändisar bekänner sig till feminismen, modeföretagen tävlar i vem som kan vara mest normbrytande och ”femvertising” – att genom reklam försöka stärka kvinnor – har blivit ett alltmer populärt sätt att söka nå den kvinnliga marknaden. Feminismen har blivit snyggt paketerat för masspridning, men vilka problem innebär det? Genus.se pratar med konsumtionsforskaren Magdalena Petersson McIntyre.

Läs Säljande feminism ›

Kärnfamiljen ideal vid assisterad befruktning

2017-03-31 08:45

Nyhet 

För ett år sedan fick ensamstående lagstadgad rätt till insemination i Sverige. Kärnfamiljen lever dock kvar vid prövningen av blivande föräldrar, anser forskare som genus.se har pratat med.

Läs Kärnfamiljen ideal vid assisterad befruktning ›

Psykiatrisk diagnos för transpersoner på väg att tas bort

2017-03-24 08:00

Nyhet 

Transpersoner ska inte längre ses som sjuka i kontakten med vården. Det är en viktig seger för transrörelsen, säger genusforskaren Erika Alm. Nästan 40 år efter att homosexualitet avskaffades som sjukdom, meddelar Socialstyrelsen att de psykiatriska diagnoserna som kopplas till transpersoner ska tas bort.

Läs Psykiatrisk diagnos för transpersoner på väg att tas bort ›

Porträttet: Pionjär som mött motstånd

2017-03-16 08:54

Nyhet 

Hon ser det som viktigt att dela med sig av forskning om könsmaktsordningen även utanför den akademiska världen. För henne är kunskap makt och dessutom något att folkbilda om. I dag är hon professor i Genus, organisation och ledning vid Industriell eko-nomi och organisation på KTH och sedan 1 januari 2017 är hon också en av fyra vice-rektorer där. Möt Anna Wahl, en av de första i Sverige att ägna sig åt genusforskning.

Läs Porträttet: Pionjär som mött motstånd ›

Radiovågor av feminism för kampen framåt

2017-03-08 09:07

Nyhet 

Samtidigt som vi firar internationella kvinnodagen pågår en global kraftmätning mellan feministiska rörelser och högerpopulistiska krafter. Genus.se har pratat med två forskare som ser tecken på hur en mängd feminismer formerar sig i en enad protest mot patriarkatet.

Läs Radiovågor av feminism för kampen framåt ›

Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD

2017-03-03 11:27

Nyhet 

Uppsala universitet hyrde ut föreläsningslokal till Sverigedemokraterna (SD), som höll ett slutet möte på tisdagen den 28 februari. Skandal, anser Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, som menar att beslutet inte bara störde den akademiska verksamheten utan också skapade otrygghet för rasifierade studenter och personal på universitetet.

Läs Uppsala universitet hyrde ut lokal till SD ›

Nya vägledningar för jämställdhet i akademin

2017-03-01 16:49

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram nya vägledningar, inom ramen för sitt stöd till universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering, JiHU. – De tre vägledningarna hänger ihop. De ska vara en hjälp i att planera och förankra förändringsarbetet, utan att förlora problemet i fokus, säger projektsamordnare Boel Kristiansson.

Läs Nya vägledningar för jämställdhet i akademin ›

Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin

2017-02-21 11:16

Nyhet 

I slutet av förra året kom regeringens nya strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Genus.se har pratat med tre våldsforskare om vad de anser vara strategins fördelar, till exempel en bättre samordning, och dess nackdelar som bland annat berör brister när det kommer till intersektionella- och maktperspektiv.

Läs Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin ›

Aborträtten både hotad och försvarad

2017-02-10 09:00

Nyhet 

Samtidigt som Trump inför lagar som gör det svårare att få abort i USA och världen, tas det så kallade ”barnmorskemålet” upp i Arbetsdomstolen här i Sverige. Aborträtten är åter i skottlinjen, men det finns ett starkt försvar.

Läs Aborträtten både hotad och försvarad ›

Akademisk bojkott mot USA

2017-02-03 09:00

Nyhet 

Ett öppet brev från ett internationellt kollektiv av forskare och akademiker, uppmanar till bojkott av de akademiska konferenser som hålls i USA. Bojkotten är en solidarisk handling gentemot de som inte kommer att kunna komma in i USA på grund av Trump-administrationens nya inreseförbud, som specifikt riktar sig mot sju länder där majoriteten av befolkningen är muslimsk. Över 5500 forskare hade skrivit under listan den 2 februari. Flera genusforskare i Sverige har skrivit under. Genus.se pratade med några av dem om varför en bojkott är viktig.

Läs Akademisk bojkott mot USA ›

Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning”

2017-01-30 10:46

Nyhet 

Män som söker forskningsmedel får oftare finansiering av längre projekt jämfört med kvinnor. Det vill forskningsrådet Formas ändra på när de jämställdhetsintegrerar sin verksamhet. Genus.se intervjuar Lissa Nordin, analytiker på Formas, i en ny artikelserie om forskningsrådens jämställdhetsarbete.

Läs Om ett forskningsråd: ”Hierarkier hindrar rättvis bedömning” ›

Porträttet: Hon frågar vem som får höra hemma

2017-01-23 09:07

Nyhet 

För Fataneh Farahani, docent i etnologi vid Stockholms universitet, är ”hemma” ett komplext begrepp som hon brottas med både som forskare och som rasifierad kvinna i Sverige. Möt forskaren som vill problematisera ”de goda” i väst, kunskapsproduktion i akademin och hur intersektionalitet används.

Läs Porträttet: Hon frågar vem som får höra hemma ›

Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser

2017-01-19 10:49

Nyhet 

Regeringen vill lagstifta om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, men kommer inte lägga fram lagförslaget i riksdagen eftersom de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har sagt att de tänker stoppa det. Genus.se har pratat med forskare om könsfördelningen i bolagsstyrelser och vad lagstadgad kvotering skulle betyda.

Läs Nätverken avgörande för rekrytering till bolagsstyrelser ›

Ny skrift förklarar orden du stöter på

2017-01-13 14:03

Nyhet 

Vill du ha hjälp att förstå ord och begrepp som du stöter på i genusvetenskapliga sammanhang? En ny skrift samlar en rad forskare för att beskriva ord som genus, rasifiering, intersektionalitet, cisnormativitet, posthumanism och normkritik. Redaktörer är Anna Lundberg och Ann Werner.

Läs Ny skrift förklarar orden du stöter på ›

”De ojämställda andra”

2017-01-09 09:11

Nyhet 

Muslimen som ”den ojämställda andra”, jämställdhet som en nationell värdering och skandinavisk konkurrens om vem som bedriver jämställdhetsarbete bäst. Det är några av de gemensamma dragen när genus.se har pratat med forskare från Danmark, Norge och Sverige om jämställdhetsdiskurs och andrafiering.

Läs ”De ojämställda andra” ›

Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten

2016-12-15 12:25

Nyhet 

Regeringen har utsett Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, till ordförande för den organisationskommitté som ska genomföra bildandet av den nya jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten ska ligga i Göteborg.

Läs Kerstin Alnebratt utsedd att leda arbetet med att inrätta jämställdhetsmyndigheten ›

Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen

2016-12-08 10:05

Nyhet 

Den 28 november presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, den nya forskningspropositionen. Den lyfter fram jämställdhet som mål för forskningspolitiken och betonar vikten av genusperspektiv i forskningens innehåll.

Läs Mycket tal om jämställdhet i nya forskningspropositionen ›

”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda”

2016-12-06 09:01

Nyhet 

Under en kväll öppen för allmänheten på genusforskarkonferensen g16, som hölls den 23-25 november i Linköping, uppträdde en besökare hotfullt. Samtidigt blev några av de som försökte ta upp situationen avvisade av säkerhetsvakterna i lokalen. Genus.se pratar med Silje Lundgren, konferenskoordinator på Tema Genus i Linköping.

Läs ”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda” ›

g16:s arrangörskommitté: Vi måste mobilisera bättre för säkra rum

2016-12-06 09:00

Nyhet 

Från arrangörskommittén för g16 vill vi börja med att tacka Jin Haritaworn för hens berättelse om, och viktiga reflektioner kring, säkerhet och trygghet i relation till händelserna på g16-konferensen i Linköping i slutet av november. I texten, som publicerades på Feministiskt perspektiv igår 4 decem...

Läs g16:s arrangörskommitté: Vi måste mobilisera bättre för säkra rum ›

Svarta kroppar och vit vrede

2016-12-01 14:01

Nyhet 

När medborgarrättsrörelsen Black Lives Matter kom till Sverige ifrågasattes behovet i den offentliga debatten. På g16 analyserade genusforskaren Victoria Kawesa den svenska blindheten för afrofobi.

Läs Svarta kroppar och vit vrede ›

Röster från g16 // Voices from g16

2016-11-24 10:30

Nyhet 

Möt några av de omkring 400 besökarna på Sveriges största genuskonferens, g16, i Linköping. Här publicerar vi deras röster, tankar och upplevelser från konferensen. Texten uppdateras löpande // Meet some of the around 400  visitors at Sweden's largest gender conference, g16, in Linköping. Here, we p...

Läs Röster från g16 // Voices from g16 ›

Pressmeddelande: Nationell genuskonferens slår deltagarrekord

2016-11-22 08:00

Nyhet 

Imorgon öppnar g16 i Linköping. Intresset är rekordstort för Sveriges största genusforskarkonferens, med nära 400 deltagare. Konferensen pågår under tre dagar och samlar det svenska genusforskarfältet i hela sin bredd.

Läs Pressmeddelande: Nationell genuskonferens slår deltagarrekord ›

Sekretariatet under g16: Forskningspolitik, motståndsstrategier och begrepp

2016-11-21 09:02

Nyhet 

Sveriges största genusforskningskonferens, g16, samlar i veckan nära 400 forskare, studenter, aktivister och praktiker. Genus.se pratar om Nationella sekretariatet för genusforsknings medverkan med Kajsa Widegren, forskningssamordnare och verksamhetsledare.

Läs Sekretariatet under g16: Forskningspolitik, motståndsstrategier och begrepp ›

Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning

2016-11-18 14:44

Nyhet 

Regeringen har presenterat inriktningen för den framtida jämställdhetspolitiken. Förutom en ny jämställdhetsmyndighet föreslås två nya delmål, för utbildning respektive hälsa, och kommande ändringar i examensbeskrivningarna.

Läs Nytt jämställdhetspolitiskt delmål om utbildning ›

Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin

2016-11-14 10:50

Nyhet 

Göteborgsforskarna Birgitta Jordansson och Helen Peterson kommer att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för att bedriva jämställdhetsarbete inom universitet och högskolor.

Läs Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin ›

41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin

2016-11-10 13:43

Nyhet 

De nordiska länderna toppar ofta jämställdhetsstatistiska rangordningar av länder. Men när det gäller andelen kvinnor på höga positioner inom akademin ligger länderna i Norden bara på europeisk genomsnittsnivå. Nu har Nordforsk delat ut 41,8 miljoner norska kronor till forskning för att förändra det.

Läs 41,8 miljoner till forskning för jämställdhet i akademin ›

Porträtt: Politisk poet med ny professur

2016-11-04 08:34

Nyhet 

Hanna Hallgren är, förutom uppskattad poet, nybliven professor i litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Hon visar hur politik och estetik kan kombineras så att det blir intressant. Genus.se pratar med Hanna Hallgren om att öva sig i långsamhet och tålamod, det poetiska skrivandet som den enda formen att verkligen kunna säga något och om lyckan att få vara vid liv.

Läs Porträtt: Politisk poet med ny professur ›

Olika vägar till jämställd akademi i Norden

2016-11-01 13:59

Nyhet 

Ju högre upp i den akademiska hierarkin desto färre kvinnor. Flera nordiska satsningar på jämställdhet i akademin pågår just nu. Nationella sekretariatet för genusforsknings systerorganisation, NIKK (Nordisk information och kunskap om kön) har låtit göra nedslag i tre nordiska länder.

Läs Olika vägar till jämställd akademi i Norden ›

Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk?

2016-10-28 09:12

Nyhet 

Skolan ska motverka traditionella könsmönster och låta eleverna utveckla sina förmågor oavsett könstillhörighet. I praktiken kan det uppstå värdekonflikter och det vilar ett tungt ansvar på idrottsläraren att arbeta med normer kring kön och andra maktordningar. Det menar forskare och praktiker som genus.se har talat med.

Läs Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk? ›

Nattlig resa under g16

2016-10-25 10:10

Nyhet 

Poeten, författaren och forskaren Mara Lee kommer att ta deltagarna på Sveriges största genuskonferens, g16, på en resa genom natten. I bagaget har hon med sig sin avhandling ”När andra skriver – skrivande som motstånd, ansvar och tid”. Mara Lee har skrivit romanerna Ladies samt Salome, och på g 16 kommer vi att möta en författare som levandegör teori och visar hur en gör motstånd genom ett kreativt skrivande.

Läs Nattlig resa under g16 ›

Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad

2016-10-21 09:12

Nyhet 

De flesta professorer är män och de flesta studenter är kvinnor. Men kvinnor och män studerar i stor utsträckning inom olika ämnen, något som präglar också könsfördelningen bland forskare och på arbetsmarknaden. Detta konstaterar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.

Läs Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad ›

Nina Lykke blir hedersdoktor vid Karlstads universitet

2016-10-17 12:56

Nyhet 

Kända namn som Donna Haraway, Rosi Braidotti och Jackie Stacey är med och hyllar professor Nina Lykke, när hon den 20 oktober blir hedersdoktor vid Karlstads universitet. Nina Lykke är också aktuell på Sveriges största genuskonferens, g16, och en av dem som drev på för att konferensen skulle hamna i Linköping.

Läs Nina Lykke blir hedersdoktor vid Karlstads universitet ›

Genusfrågorna i fokus under amerikanska valkampanjen

2016-10-13 09:44

Nyhet 

USA går mot ett historiskt presidentval. För första gången har en kvinna verklig chans att vinna. Mot sig har hon en kandidat som är öppet rasistisk och sexistisk i sina utspel. Amerikanska genusforskare försöker förstå vad det är som händer.

Läs Genusfrågorna i fokus under amerikanska valkampanjen ›

Crip, funktionsmaktordning och våld

2016-10-06 16:58

Nyhet 

Möjligheten att utöva sin sexualitet oavsett funktionalitet, hur funktionsmaktordningen inom forskningen kan brytas och hur våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning ser ut, var några av de teman som konferensen ”Från handikapp till funkofobi” tog upp.

Läs Crip, funktionsmaktordning och våld ›

Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten

2016-09-27 15:57

Nyhet 

Den nya jämställdhetsmyndigheten måste ha en kunskapsförankring, ett kritiskt perspektiv och en tydlig roll i förhållande till andra myndigheter. Det menar forskarna Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom, samt Lillemor Dahlgren, projektledare för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Läs Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten ›

Porträtt: Den intersektionella analysens förkämpe

2016-09-14 09:28

Nyhet 

Diana Mulinari är en pionjär när det gäller intersektionalitet. Hon är känd för att tillsammans med kollegorna Irene Molina och Paulina de los Reyes introducerat begreppet i Sverige med antologin Maktens (o)lika förklädnader. Då var året 2002 och Sverige var ännu inte beredd att öppna ögonen, och se den intersektion mellan rasism, klass och kön som forskarna pekade på i boken.

Läs Porträtt: Den intersektionella analysens förkämpe ›

JiHU i blickfånget på europeisk konferens

2016-09-09 12:16

Nyhet 

Fredrik Bondestam och Ulrika Helldén, som arbetar för Nationella sekretariatet för genusforskning, kommer att vara huvudtalare på konferensen ”Gender Equality in Higher Education” som hålls i Paris 12-14 september. De ska presentera stödarbetet till regeringsuppdraget JiHU, Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet.

Läs JiHU i blickfånget på europeisk konferens ›

Lång historia av ”avslöjningar” av muslimska kvinnor

2016-09-01 11:44

Nyhet 

Franska burkiniförbuden är en del av en lång historia där muslimska kvinnor tvingats ta av sig sina religiösa kläder. Bland annat genomfördes offentliga ceremonier i Algeriet under kolonialtiden där arabiska kvinnors slöjor avlägsnades. Det berättar Edda Manga, idéhistoriker som forskar om rasism.

Läs Lång historia av ”avslöjningar” av muslimska kvinnor ›

Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet

2016-08-26 14:48

Nyhet 

Debatten om ”pappafeminism” väcker starka känslor på landets ledar- och kulturredaktioner just nu. Det är viktigt att ta hänsyn till att vi alla är barn i början, men också att analysera sin egen maktposition, menar maskulinitetsforskaren Lucas Gottzén.

Läs Pappafeminismen väcker debatt om maskulinitet ›

Queer genom linsens öga

2016-08-22 10:58

Nyhet 

Hur kan queer gemenskap gestaltas genom fotografi och fotograferande? Den frågan har Annica Karlsson Rixon undersökt i två konstverk, som nu blir en avhandling i fotografisk gestaltning.

Läs Queer genom linsens öga ›

Svensk databas öppnar för globala studier om jämställdhet i media

2016-08-17 15:25

Nyhet 

En internationell forskargrupp med bas i Göteborg har under året lagt grunden till en ny, unik databas för komparativa studier kring kön och journalistik. Målet är att sätta bristen på jämställdhet i nyheterna i ett större perspektiv.

Läs Svensk databas öppnar för globala studier om jämställdhet i media ›

Sexundersökningen: forskarna ger råd till Folkhälsomyndigheten

2016-08-12 11:49

Nyhet 

Folkhälsomyndigheten ska genomföra den första stora undersökningen om sexvanor på 20 år. Bra, tycker forskarna Renita Sörensdotter och Julia Bahner. Men det är viktigt att frågorna ställs på rätt sätt och att konkreta åtgärder formuleras.

Läs Sexundersökningen: forskarna ger råd till Folkhälsomyndigheten ›

Porträtt: När den nyliberala akademin skaver

2016-08-09 14:50

Nyhet 

Siv Fahlgren väntade med att bli professor lagom till pensionen. Under sina 35 år inom akademin har hon sett universiteten förändras. Hon är kritisk till den nyliberala utvecklingen där forskning förväntas leda till tillväxt och nya patent.

Läs Porträtt: När den nyliberala akademin skaver ›

Sommarens boktips

2016-07-08 11:24

Nyhet 

Nu stänger Nationella sekretariatet för genusforskning ner sin aktivitet för sommaren! Men hav förtröstan: vår personal tipsar här om sina egna feministiska favoriter inför soliga dagar i hängmattan eller regniga dagar i soffan.

Läs Sommarens boktips ›

Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor i Almedalen

2016-07-05 10:02

Nyhet 

Politiken vill, forskningsråden vill, lärosätena vill – nu finns ett öppet fönster för förändring av de strukturer som ligger till grund för dagens ojämställda akademi. Sedan 1 januari 2016 ska alla Sveriges lärosäten jämställdhetsintegrera sina verksamheter, inom ramen för regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).

Läs Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor i Almedalen ›

”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor”

2016-06-30 16:34

Nyhet 

I debatten om hur universitet och offentlig förvaltning präglats av styrideal hämtade från näringslivet tar en ny bok sig an akademins villkor. – Det finns idag flera styrideal som krockar med varandra, och det ställer till problem, säger Ulla Eriksson-Zetterquist, en av författarna till boken om den kollegiala styrformen.

Läs ”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor” ›

Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa

2016-06-27 14:04

Nyhet 

Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, blev förra veckan utsedd till vetenskaplig rådgivare för nybildade organisationen Ewora (European Woman Rectors Association), som ska främja jämställdhet och könsbalans i ledningen på universitet i Europa.

Läs Liisa Husu vetenskaplig rådgivare till kvinnliga rektorer i Europa ›

Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen

2016-06-22 10:32

Nyhet 

Snart är det dags för Almedalsveckan i Visby och Nationella sekretariatet för genusforskning är med och arrangerar flera spännande seminarier.

Läs Jämställd akademi och maskulinitet i Almedalen ›

Nya lagen kommer drabba kvinnor, barn och hbtq-personer hårt

2016-06-17 15:21

Nyhet 

Om riksdagen röstar igenom regeringens nya migrationspolitik den 21 juni kommer det att slå hårt mot asylsökande kvinnor, barn och hbtq-personer, oavsett kön. Det menar Annkatrin Meyersson och Baharan Kazemi, forskare på Göteborgs universitet.

Läs Nya lagen kommer drabba kvinnor, barn och hbtq-personer hårt ›

g16: Linköping förbereder genusfest

2016-06-16 13:58

Nyhet 

Nu är registreringen för Sveriges största genuskonferens g16 öppen! I år hålls den i Linköping. Konferenskoordinatorn Silje Lundgren berättar varför.

Läs g16: Linköping förbereder genusfest ›

Akademin under lupp i kommande nummer av TGV

2016-06-07 17:03

Nyhet 

”Kunskapens och kunskapandets villkor i akademin” är temat för ett kommande nummer av Tidskrift för genusvetenskap (TGV). Gästredaktörer är tre forskare från Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Akademin under lupp i kommande nummer av TGV ›

Porträtt: Viktigt att följa det globala spåret

2016-06-02 11:04

Nyhet 

Helle Rydström är genusforskaren som inledde sin akademiska bana med att valla oxar i Vietnam, allt för att lära sig mer om våldets roll i vietnamesiska landsbygdsfamiljer. Numera är hon professor vid Genusvetenskapliga institutionen i Lund.

Läs Porträtt: Viktigt att följa det globala spåret ›

Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling

2016-05-20 09:57

Nyhet 

Inkomstskillnaderna är mindre i samkönade kvinnliga par än i jämförbara heterosexuella efter att paren fått barn. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av Ylva Moberg vid Uppsala universitet.

Läs Lesbiska par med barn har mer jämställd inkomstutveckling ›

Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden

2016-05-18 11:44

Nyhet 

May-Britt Öhmans forskning om dammar och vattenkraftsexploatering skär över olika vetenskapsområden och kan uppfattas som en främmande fågel både inom naturvetenskap och humaniora. – Möten över disciplinerna kräver öppenhet mellan forskare, ödmjukhet och en vilja att förstå varandra, säger Cecilia Åsberg, professor vid Tema Genus.

Läs Älvar på tvärs mellan vetenskapsområden ›

Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter

2016-05-13 11:02

Nyhet 

Jämställdhet och genus är kunskapsområden. Därför krävs omfattande analys för att beskriva hur ojämställdhet ser ut inom olika verksamhetsområden. Först när det är gjort kan verksamheten formulera sina mål för jämställdhetsarbete på olika nivåer. I kartläggningen av JiM-myndigheternas arbete under 2015 svarar många av dem att det här är en stor utmaning.

Läs Målformulering stor utmaning för JiM-myndigheter ›

Så drar genusforskare in pengar till forskning

2016-05-11 14:01

Nyhet 

Pengar från ett fåtal stora bidragsgivare eller en mosaik av många små? Hur genusforskning finansieras skiljer sig en hel del mellan olika lärosäten. Genus.se har talat med tre forskningsmiljöer.

Läs Så drar genusforskare in pengar till forskning ›

Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas

2016-05-09 11:45

Nyhet 

Victoria Kawesa var med och myntade begreppet afrofobi, är nummer tre på FI:s riksdagslista och skriver den första svenska avhandlingen om svart feminism och vithet. För henne är aktivism, politik och forskning olika sidor av samma mynt.

Läs Porträtt: Svarta kvinnors röster saknas ›

Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning

2016-04-26 07:00

Nyhet 

Att utbilda nyanlända i jämställdhet är inget nytt fenomen. Men tidigare utbildningsmaterial har gett en felaktig bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige. Det menar Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och migration vid Linköpings universitet. Enligt forskarna behövs både normkritiskt och antirasistiskt perspektiv för att regeringens initiativ inte ska hamna fel.

Läs Jämställdhetsutbildning för nyanlända måste grundas i aktuell forskning ›

Böcker om feminism och politik drog stor publik

2016-04-21 10:14

Nyhet 

Releasen för "Feminism som politik" och "Feminism som byråkrati" lockade många. Närmare 150 personer kom för att lyssna när författarna berättade om böckerna och behovet av feministiska visioner i politiken.

Läs Böcker om feminism och politik drog stor publik ›

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Nyhet 

Just nu pågår UHRs konferens Kvalitetsdrivet. Sekretariatets verksamhetsledare för att stödja jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor, Fredrik Bondestam, är på plats. Han pekar på behovet av att skapa samverkande och sektorsgemensamma insatser som bär långsiktigt.

Läs Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering ›

Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar

2016-04-18 12:03

Nyhet 

Det finns mycket kvar att berätta om genusforskningens historia tycker idéhistorikern Daniel Nyström. – De tidiga kvinnohistorikerna och deras gärningar har marginaliserats av det egna fältet, säger han.

Läs Om kvinnoforskningens kamp i nya avhandlingar ›

Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro

2016-04-13 11:23

Nyhet 

Forskare från hela världen samlades i Örebro för en konferens om genus och musik. För genus.se berättar musikforskaren Sam de Boise om konferensen och om det nystartade globala nätverket GeMus.

Läs Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro ›

Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV

2016-04-07 12:13

Nyhet 

Tidskrift för genusvetenskap har tema miljö i sitt senaste nummer. Med artiklar som kombinerar olika typer av forskning, utifrån olika perspektiv, vill redaktörerna visa på bredden inom forskningsfältet genus och miljö.

Läs Genus- och miljöforskning i nytt nummer av TGV ›

Flyktingsituation påverkar bilden av ensamkommande

2016-03-30 18:00

Nyhet 

Att icke-vita män skildras som förövare från patriarkala kulturer är inget nytt. Fenomenet att sexualisera den rasifierade mannen är från början en kolonial företeelse. Men varför hamnade fokus på ensamkommande just denna vinter och hur påverkar debatten flyktingpojkarna?

Läs Flyktingsituation påverkar bilden av ensamkommande ›

Porträtt: Mångsidig Griffin ny professor i Uppsala

2016-03-29 10:49

Nyhet 

Uppväxten med tre systrar och en mamma, alla med starka personligheter, hade ett stort inflytande på Gabriele Griffin. Där började hennes intresse för kvinnor och deras arbete. Hon var också mycket influerad av kvinnorörelsen i slutet av 1970-talet som förebådade förändringar inom och utanför akademin.

Läs Porträtt: Mångsidig Griffin ny professor i Uppsala ›

Genusforskare utmanar gränser inom akademin

2016-03-23 06:45

Nyhet 

De första kvinnohistoriska avhandlingarna publicerades i början av 1960-talet. Idag, nästan 1 500 avhandlingar senare, är genusforskningen ett etablerat fält. Genus.se har pratat med doktorand Desireé Ljungcrantz och professor Ulla Manns om förändringar och nya trender bland genusavhandlingarna.

Läs Genusforskare utmanar gränser inom akademin ›

Nu lanseras nya genus.se

2016-03-21 13:11

Nyhet 

Är du nyfiken på ny genusforskning? Söker du finansiering till ditt forskningsprojekt? Vill du veta vilka myndigheter och lärosäten som jobbar med jämställdhetsintegrering? Då kommer du att få stor glädje av nya genus.se.

Läs Nu lanseras nya genus.se ›

Nu ska akademin bli jämställd

2016-03-14 10:59

Nyhet 

Regeringen satsar 25 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet i akademin. 33 lärosäten kommer inom loppet av fyra år få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering. På onsdag startar programmet med en kick-off i Stockholm.

Läs Nu ska akademin bli jämställd ›

Gränser, mobilitet och mobilisering på g16

2016-03-09 13:46

Nyhet 

Vad kommer g16 att handla om? Genus.se har pratat med Wibke Straube i vetenskaplig kommitté om temat och de keynotes som är klara för konferensen.

Läs Gränser, mobilitet och mobilisering på g16 ›

Internationellt forskningsprojekt om ojämställd skattelagstiftning

2016-03-09 08:57

Nyhet 

Skattelagar i olika delar världen är till synes neutralt formulerade, och förväntas behandla alla lika. Men skattebetalare har olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Dessa skillnader märks extra tydligt mellan män och kvinnor. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur skatteregler bidrar till att skapa, bibehålla och till och med förstärka ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor och män.

Läs Internationellt forskningsprojekt om ojämställd skattelagstiftning ›

Stor 8 mars-enkät med feminister från olika kontinenter

2016-03-08 13:26

Nyhet 

Idag är det internationella kvinnodagen. För att uppmärksamma detta har genus.se tillsammans med NIKK bett feminister från olika världsdelar att berätta om sin viktigaste feministiska fråga.

Läs Stor 8 mars-enkät med feminister från olika kontinenter ›

Genusforskning ska öka konkurrenskraft

2016-03-07 10:13

Nyhet 

En mer inkluderande it-sektor kan öka konkurrenskraften hos it-företagen. I projektet Gender Contact Point ska därför Luleå tekniska universitets forskning kring genus, jämställdhet och mångfald, göras enkelt tillgänglig för företagen.

Läs Genusforskning ska öka konkurrenskraft ›

Skilda förutsättningar för forskning om jämställdhet i Norden

2016-03-02 13:29

Nyhet 

Jämställdhet nämns som en av Nordens styrkor och exportvaror. Samtidigt tycker varken Norges forskningsråd eller forskare i Norge och Finland att det beviljas tillräckligt med pengar för forskning i ämnet.

Läs Skilda förutsättningar för forskning om jämställdhet i Norden ›

Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin

2016-03-02 09:29

Nyhet 

Akademiska tjänster ska tillsättas utifrån formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka sned könsfördelning. Hur universitet och högskolor väljer att tackla ibland motstridiga uppfattningar kring meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU. Exemplen kommer främst från hennes eget universitet.

Läs Meritokratin sätter ramar för jämställdhetsarbete i akademin ›

Porträtt: Hirdman och Holmquist minns Gunhild Kyle

2016-02-29 10:37

Nyhet 

Gunhild Kyle, en av den svenska kvinnoforskningens pionjärer, har avlidit. Hon blev 94 år och avslutade en lång bildningsresa som Nordens första professor i kvinnohistoria, utnämnd på internationella kvinnodagen den 8 mars 1984.

Läs Porträtt: Hirdman och Holmquist minns Gunhild Kyle ›

Sök medel för forskning om rasism

2016-02-25 13:58

Nyhet 

På regeringens uppdrag utlyser Vetenskapsrådet medel för forskning om rasism. Utlysningen öppnar den 24 februari och stänger den 5 april.

Läs Sök medel för forskning om rasism ›

Sekretariatet bidrar till genusperspektiv i H2020

2016-02-24 13:21

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning deltar i en nystartad påverkansplattform som ska främja bland annat genusperspektiv i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt.

Läs Sekretariatet bidrar till genusperspektiv i H2020 ›

Arbetet mot våld kräver en samordnad jämställdhetspolitik

2016-02-12 13:10

Nyhet 

Ökad samorganisering i jämställdhetspolitiken, fler åtgärder till våldsutsatta grupper och högre krav på kunskap om intersektionalitet, kön, makt och våld. Det är några av de förslag som Nationella sekretariatet för genusforskning ger i sitt remissyttrande till Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs Arbetet mot våld kräver en samordnad jämställdhetspolitik ›

Uppsving för genusforskning efter den arabiska våren

2016-02-10 15:51

Nyhet 

Den arabiska genusforskningen har fått ett genombrott och nu har nästan alla universitet ett eget centrum för ’Women’s Studies’ eller ’Gender Studies’. Ett arabiskt-nordiskt projekt har stärkt kopplingen mellan forskare i de två regionerna.

Läs Uppsving för genusforskning efter den arabiska våren ›

“Feministteologi kan vidga diskussionen om frigörelse”

2016-02-01 13:56

Nyhet 

Kan kristen feministteologi bidra till kvinnans frigörelse? I sin kommande avhandling undersöker Lovisa Nyman på Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet hur en rad olika forskare ser på mänskligt beroende i en feministisk teologisk kontext. Genus.se ställde Nyman några frågor om hennes avhandling.

Läs “Feministteologi kan vidga diskussionen om frigörelse” ›

Nordisk utlysning för jämställd akademi

2016-01-25 14:00

Nyhet 

Mansdominansen på ledande positioner inom forskningen i Norden består. Nu utlyses ett nytt forskningsprogram, som fokuserar på framtida åtgärder.

Läs Nordisk utlysning för jämställd akademi ›

Kvinnors politiska inflytande kartläggs i ny modell

2016-01-22 15:45

Nyhet 

Debatten om kvinnors politiska inflytande fastnar gärna i siffror. Att räkna antalet kvinnor i riksdagen är viktigt men det finns andra aspekter att ta hänsyn till, menar Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap.

Läs Kvinnors politiska inflytande kartläggs i ny modell ›

Call for papers till g16 – tema “Gränser, mobilitet och mobilisering”

2016-01-20 11:23

Nyhet 

Nu finns Call for papers för g16. Konferensen hålls i Linköping 23-25 november och har tema "Gränser, mobilitet och mobilisering". Skicka in ditt abstract senast 18 mars 2016.

Läs Call for papers till g16 – tema “Gränser, mobilitet och mobilisering” ›

Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design

2016-01-19 10:31

Nyhet 

Design är ett kraftfullt verktyg i jämställdhetsarbetet, tror forskarna bakom projektet Origo. De har synat normerna i brandförsvaret och tagit fram produkter som ger helt nya perspektiv. Vad sägs till exempel om ett lås som går upp automatiskt vid en nödsituation, så att brandkåren slipper slå in dörren?

Läs Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design ›

Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten

2016-01-11 14:57

Nyhet 

Nu ger regeringen alla högskolor och universitet uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet, får i uppdrag att vara stödfunktion i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten ›

Internationellt forskningsprojekt med genusperspektiv på Arktis

2015-12-21 10:09

Nyhet 

En internationellt sammansatt forskargrupp med Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och Arcumansluten forskare, som principal investigator har fått 28 miljoner kronor från Nordforsk från utlysningen ”Responsible development in the Arctic, opportunities and challenges - pathways to action”.

Läs Internationellt forskningsprojekt med genusperspektiv på Arktis ›

Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM

2015-12-18 11:38

Nyhet 

Nu utökas regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, till att omfatta 59 myndigheter och en organisation. Fakta om jämställdhetsintegreringKontakt

Läs Ännu fler myndigheter ska arbeta med JiM ›

Ny bok om jämställdhet i skogssektorn

2015-12-17 12:56

Nyhet 

Vem får plats i skogen, vem behövs och vem efterfrågas? Jämställdhet i skogssektorn lyftes fram av regeringen i början av 2010-talet som ett prioriterat område. Utformningen av det praktiska jämställdhetsarbetet genererar olika utmaningar och reser nya frågor som behandlas i en ny forskarantologi.

Läs Ny bok om jämställdhet i skogssektorn ›

Genusforskare nya ledamöter i VRs styrelse och ämnesråd

2015-12-10 15:10

Nyhet 

Vetenskapsrådet har utsett nya ledamöter i styrelse och ämnesråd. Ny styrelsemedlem är genusforskaren Britta Lundgren, professor vid Umeå universitet. Även i kommittén för konstnärlig forskning har en genusvetare valts in, Hanna Hallgren, lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Läs Genusforskare nya ledamöter i VRs styrelse och ämnesråd ›

40 förslag för en feministisk forskningspolitik

2015-12-10 10:27

Nyhet 

För att uppnå hög kvalitet och innovation i forskning är genusperspektiv i forskningen och en jämställd akademi nödvändigt. Det är utgångspunkten i det forskningspolitiska inspel som Nationella sekretariatet för genusforskning lämnat till regeringen. Inspelet ger flera förslag till forskningspolitisk förändring.

Läs 40 förslag för en feministisk forskningspolitik ›

Sekretess hindrar forskning om BESTA-koder

2015-11-30 11:00

Nyhet 

Genusforskare vid Uppsala universitet begärde ut könsuppdelad statistik för ett projekt om löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsgivarverket sa nej och nu blir tvisten en fråga för regeringen.Jämställdhet på BESTA-sätt: Att arbeta för jämställd personalstatistik och jämställda löner i staten

Läs Sekretess hindrar forskning om BESTA-koder ›

Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

2015-11-25 14:00

Nyhet 

Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få, bland annat för att de missgynnas av principerna för urvalet. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

Läs Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande ›

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

2015-11-24 13:17

Nyhet 

Jämställdhetsintegrering i akademin, färre visstidsanställningar, mer fokus på jämställdhet vid rekrytering och befordring samt ett ökat inslag av genusvetenskap inom ett antal olika forskningsfält. Det föreslår forskningsråden inför nästa forskningsproposition. Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, är kritisk och menar att förslagen är för vaga.

Läs Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet? ›

Ny statistikbank för jämställdheten i Norden

2015-11-23 07:00

Nyhet 

Nu finns statistik om hur långt jämställdheten har kommit i Norden, samlat på ett ställe. Åland sticker ut genom att fler kvinnor än män ingår i arbetskraften.

Läs Ny statistikbank för jämställdheten i Norden ›

Genusforskningens utmaningar i nya TGV

2015-11-19 14:39

Nyhet 

Genusforskningens utmaningar är i fokus för ett nytt nummer av Tidsskrift för genusvetenskap. Numret behandlar en rad olika ämnen, som kritik mot normer, antirasism på nätet och jämställdhet i relation till bland annat kärleken.

Läs Genusforskningens utmaningar i nya TGV ›

Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet

2015-11-17 09:18

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag att utbilda jämställdhetsrapportörer i Europarådet. Dessa har en nyckelroll i arbetet med att jämställdhetsintegrera Europarådets hela verksamhet.

Läs Sekretariatet för genusforskning utbildar Europarådet ›

VR ger 7,8 miljoner till genusforskning om demokrati

2015-11-16 13:58

Nyhet 

Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg från Uppsala universitet fick två projekt beviljade i årets stora utlysning från Vetenskapsrådet. De ska undersöka feminism i semidemokratier och genusaspekter på valrelaterat våld.

Läs VR ger 7,8 miljoner till genusforskning om demokrati ›

Barnmorskan har inte diskriminerats

2015-11-13 13:17

Nyhet 

Sjukhusen gjorde inte fel när de nekade en barnmorska anställning på grund av att hon inte vill utföra aborter. Igår kom domen i det så kallade ”barnmorskemålet”.

Läs Barnmorskan har inte diskriminerats ›

Utredning missar intersexpersoners villkor

2015-11-04 09:31

Nyhet 

En statlig utredning föreslår att det ska gå att ändra juridiskt kön utan att behöva genomgå medicinska ingrepp. Forskare är positiva till förslaget, men riktar samtidigt kritik mot flera andra punkter i utredningen.

Läs Utredning missar intersexpersoners villkor ›

Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit

2015-11-03 14:12

Nyhet 

European Gender Summit har i år temat "Mastering gender in research performance, contexts, and outcomes". Nationella sekretariatet för genusforskning är på plats för att tala om jämställdhetsintegrering och jämställdhet inom universitet och högskola.

Läs Jämställdhetsintegrering i Sverige på Gender Summit ›

Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning

2015-10-30 12:15

Nyhet 

Högre teknisk utbildning är ett mansdominerat fält. Men genusmönstren varierar med olika program och studieinriktningar. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar hur ett kombinerat fokus på både formell utbildning och studentkultur kan bidra till förklaringen.

Läs Maskulin norm gör att studenter väljer bort teknisk utbildning ›

Separatism kan lyfta jämställdhetsarbetet

2015-10-22 13:06

Nyhet 

Att jobba med könsuppdelade grupper kan skapa större engagemang i jämställdhetsarbetet, visar forskning från KTH. Genom ett medvetet arbete med gruppsammansättningen kan jämställdhetsarbetet tas till en ny nivå, menar genusforskaren Anna Wahl.

Läs Separatism kan lyfta jämställdhetsarbetet ›

En samlad struktur för jämställdhetspolitiken

2015-10-21 08:45

Nyhet 

Den jämställdhetsutredning som Cecilia Schelin Seidegård överlämnade till regeringen föreslår delvis nya mål och en ny myndighet för jämställdhetspolitiken. Att arbetet kräver en mer långsiktig organisering är något som har lyfts under en längre tid.

Läs En samlad struktur för jämställdhetspolitiken ›

Porträtt: Litteraturvetaren Toril Moi stred för feminismen

2015-10-19 09:55

Nyhet 

Tidigt i sin karriär kämpade den norska litteraturprofessorn Toril Moi för att få feministisk teori accepterad inom akademin. I dag tycker hon att den har blivit för akademiserad.

Läs Porträtt: Litteraturvetaren Toril Moi stred för feminismen ›

“Jämställdhetsfrågorna måste hela tiden lyftas upp på agendan”

2015-10-12 12:39

Nyhet 

Jämställdhetsmålen pekar ut riktningen men det finns inga enkla svar på hur kommunerna ska uppnå jämställdhet i sina verksamheter. Forskare vid Örebro universitet undersöker vägen från politik till verklighet.

Läs “Jämställdhetsfrågorna måste hela tiden lyftas upp på agendan” ›

Tidskriften Lambda Nordica firar 20 år

2015-10-09 10:40

Nyhet 

Tjugoårsjubilerande Lambda Nordica har länge varit ensam i sitt slag i Norden. Nu siktar tidskriften på att bryta den anglo-amerikanska dominansen inom forskningsfältet lhbtq. Genus.se frågade några av de genusforskare i Norden som har följt Lambda Nordicas utveckling, om vad tidskriften betyder och har betytt för dem och för lhbtq-forskningen i Norden.

Läs Tidskriften Lambda Nordica firar 20 år ›

Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete

2015-10-08 12:37

Nyhet 

Vinnovas regeringsledda satsning på forskning om metoder i jämställdhetsarbetet har nu haft slutkonferens. Är Vinnova redo för nästa steg? Det undrar genusforskaren Anna Wahl.

Läs Nu avslutas forskningssatsning om jämställdhetsarbete ›

Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet

2015-09-30 13:07

Nyhet 

Vilka strategier fungerar mot jämställdhetsarbetets bromsklossar? I projektet Metoder mot motstånd har forskare och jämställdhetsarbetare provat nya vägar med hjälp av forumteater.

Läs Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet ›

Sluten rekrytering ökar könsobalans

2015-09-30 09:52

Nyhet 

Den danske forskaren Mathias Wullum Nielsen har studerat jämställdhet i forskarvärlden - bland annat hur åtgärder, diskussion och praktik skiljer sig åt mellan de skandinaviska länderna. I en aktuell artikel i Nature skriver han om problemet med rekrytering utan öppen utlysning.

Läs Sluten rekrytering ökar könsobalans ›

Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering

2015-09-24 14:30

Nyhet 

Sverige har för första gången en uttalat feministisk regering. Det gör att vi kan förvänta oss en feministisk forskningspolitik. Men vad innebär det konkret? Vilka utmaningar står svensk forskningspolitik inför? Vilka nuvarande strategier för förändring finns och vilka behövs framöver? Kvinnor både söker och får mindre forskningsanslag än män, och systemet som fördelar pengarna riskerar att både bidra till och dölja ojämställda villkor för forskning. Det visar en ny forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.

Läs Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering ›

Halvvägs runt Sverige – sekretariatet besöker genusmiljöer

2015-09-24 14:04

Nyhet 

Under 2015 besöker Nationella sekretariatet för genusforskning 13 universitet och högskolor som forskar och utbildar om genus. Nu är vi halvvägs och summerar några teman på vägen.

Läs Halvvägs runt Sverige – sekretariatet besöker genusmiljöer ›

Dags för nästa genuskonferens: g16

2015-09-24 10:53

Nyhet 

Nu har det blivit dags att återigen samlas för att diskutera, presentera och fördjupa oss i genusforskning i dagarna tre! Konferensen g16 går av stapeln 23-25 november 2016 i samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet.

Läs Dags för nästa genuskonferens: g16 ›

Innovativa vägar till jämställdhet

2015-09-14 10:21

Nyhet 

Genusforskarna vid Luleå tekniska universitet synliggör innovationer som har hamnat i skymundan. I det senaste projektet riktas strålkastaren mot nytänkande idéer inom genus- och jämställdhetsområdet.

Läs Innovativa vägar till jämställdhet ›

Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag

2015-09-09 06:44

Nyhet 

Dagens system för forskningsfinansiering riskerar att upprätthålla ojämställda strukturer inom akademin. Det visar en forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Ojämställd forskningsfinansiering kräver politiska krafttag ›

Uppsving för islamisk feminism

2015-08-13 08:43

Nyhet 

Feminism ses ofta som ett västerländskt projekt, både i väst och i den muslimska världen. Trots det menar Ann Kull, islamolog vid Lunds universitet, att den islamiska feminismen är på uppgång. Även om det ofta kallas för något annat. Genus.se ställde Ann Kull några frågor.

Läs Uppsving för islamisk feminism ›

Nytt centrum för feministisk posthumanistisk miljöforskning

2015-08-11 09:00

Nyhet 

Allt på jorden står i dag under mänsklig påverkan. Forskare har till och med börjat tala om en ny tidsålder – människans. Vid Linköpings universitet skapas nu ett centrum för feministisk, posthumanistisk miljöforskning som ska undersöka vad det betyder att gränsen mellan natur och kultur suddas ut.

Läs Nytt centrum för feministisk posthumanistisk miljöforskning ›

Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten

2015-07-03 09:00

Nyhet 

Sedan många år är kvinnor i majoritet bland studenter på universitet och högskolor. Samtidigt är de flesta professorer män. Göteborgs universitet vill därför som första universitet få ett särskilt regeringsuppdrag i linje med satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Det framgick vid ett samtal mellan forskningsministern och rektor Pam Fredman i Almedalen.

Läs Högskolans tur: Göteborgs universitet tar täten ›

Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen

2015-07-02 10:43

Nyhet 

Hur effektiv har de senaste tio årens jämställdhetspolitik egentligen varit? I september lämnas en jämställdhetspolitisk utredning över till regeringen. Utredaren Cecilia Schelin Seidegård var på plats i Almedalen för att ge en nyfiken publik inblick i jämställdhetspolitikens framsteg och utmaningar.

Läs Jämställdhetspolitik under lupp i Almedalen ›

Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt

2015-06-30 09:48

Nyhet 

En likvärdig chans att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Det ska stå i centrum för de projekt som får stöd av ESF under programperioden 2014-2020. Genom stödfunktionen ESI Support kan sökande få hjälp med både jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. På sikt även icke-diskriminering & ekologisk hållbarhet.

Läs Ny stödfunktion säkrar inkludering i ESF-projekt ›

Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen

2015-06-29 13:46

Nyhet 

Vilka utmaningar står den svenska jämställdheten inför och hur möter vi dem? Det är frågor som står i fokus när Jämställdhetsutredningen i samarbete med Jämställ.nu arrangerar en heldag om jämställdhet i Almedalen.

Läs Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen ›

Jämställdhetsindex sätter press på EU:s regeringar

2015-06-29 10:19

Nyhet 

EU-länderna har långt kvar till jämställdhet visar ett index som offentliggjordes 25 juni. Sverige toppar listan men segregeringen på arbetsmarknaden drar ner betyget.

Läs Jämställdhetsindex sätter press på EU:s regeringar ›

Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar

2015-06-25 13:34

Nyhet 

Sedan 2007 har regeringen lagt 2,6 miljarder på jämställdhetsinsatser. I en ny rapport har Riksrevisionen undersökt om det finns förutsättningar för bestående förbättring. – Rapporten konstaterar det vi får bekräftat om och om igen: pengar som satsas i tillfälliga åtgärder rinner lätt ut i sanden, säger Lillemor Dahlgren på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Ny rapport efterlyser hållbara jämställdhetssatsningar ›

Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen

2015-06-22 11:10

Nyhet 

Försäkringskassan har undersökt sjukfrånvaron hos förstagångsföräldrar. Det visar sig att jämställda föräldrar har högre sjukfrånvaro än ojämställda. Men enligt Lisa Harryson, postdoc i sociologi vid Umeå universitet, är det verkligt intressanta fyndet att pappornas uttag av VAB har ökat som en effekt av reformer i föräldraförsäkringen.

Läs Pappor vabbar mer efter reformer i föräldraförsäkringen ›

Akademisk position – en genusfråga

2015-06-15 11:34

Nyhet 

I en kommande forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning analyseras studier av jämställdhet i forskningsfinansiering. En av författarna är Louise Grip:– Studierna av kollegial bedömning visar att partiskhet och diskriminering hänger samman med outtalade föreställningar om kvalitet.

Läs Akademisk position – en genusfråga ›

Om feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft i nya TGV

2015-06-11 11:46

Nyhet 

Nya numret av Tidskrift för genusvetenskap 36(1-2) är ett mosaiknummer som synliggör olika vetenskapsteoretiska positioneringar och metodologier. Spännvidden inom samtida genusvetenskaplig forskning är enorm, vilket det nya numret vill lyfta fram.

Läs Om feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft i nya TGV ›

Genusforskning på liv och död

2015-06-09 10:39

Nyhet 

Genusforskningen kan bidra med ny kunskap inom många olika områden. Det menar Londa Schiebinger, som är världsledande med sin forskning inom medicin och teknik. - Genus spelar roll. Det är en fråga om liv och död, sa hon vid konferensen EnGendering Excellence i Oslo.

Läs Genusforskning på liv och död ›

“Forskningsrådet tar på sig en stor kostym”

2015-06-09 10:17

Nyhet 

Norges forskningsråd hyllas för policyn som ska uppmuntra fler att forska med genusperspektiv, men de möter inte bara applåder. Vid konferensen EnGendering Excellence hördes flera kritiska röster.

Läs “Forskningsrådet tar på sig en stor kostym” ›

Sexualitet i fokus på AtGenders genuskonferens i Rovaniemi

2015-06-05 12:57

Nyhet 

I början av juni hålls den nionde European feminist research conference i finska Rovaniemi, med Lapplands universitet som värd. Över 300 besökare från 34 olika länder är på plats. Genus.se fick en pratstund med Liisa Husu, Örebro universitet, som besöker konferensen.

Läs Sexualitet i fokus på AtGenders genuskonferens i Rovaniemi ›

Jämställdhetspolitiska utmaningar i Almedalen

2015-06-01 15:31

Nyhet 

Nationella sekretariatet för genusforskning är på plats i Almedalen 2015 med flera högaktuella seminarier om genus och jämställdhet. Medverkar gör bland andra Åsa Regnér, jämställdhetsminister, föregående jämställdhetsminister Maria Arnholm samt Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbilning.Onsdag 1 juli - Den jämställdhetspolitiska utmaningenTorsdag 2 juli - Från löften till beslut - så blir akademin jämställd

Läs Jämställdhetspolitiska utmaningar i Almedalen ›

Uppskjutet barnafödande bland kvinnor minskar lönegap

2015-06-01 14:39

Nyhet 

Går vi mot ökad ekonomisk jämställdhet i Sverige? Ja, i vissa avseenden. Samtidigt finns andra krafter, som bromsar eller verkar i motsatt riktning. Åsa Löfström menar att kvinnorna har gjort vad de kan för att komma upp i samma löner som männen. Nu är det dags för nästa fas – att män tar mer ansvar för barnen. Anita Nyberg lyfter fram betydelsen av den ekonomiska politiken. På senare år har den lett till en att mäns inkomster ökat mer än kvinnors. Kvinnor har kommit ikapp – men det räcker inteJu äldre mammor desto mindre lönegap Svårt mäta ekonomisk jämställdhet

Läs Uppskjutet barnafödande bland kvinnor minskar lönegap ›

Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll

2015-05-27 14:53

Nyhet 

I början på juni drar fotbolls-VM för damer igång i Kanada. Men trots att damfotbollen är inne i en guldålder får kvinnliga fotbollsspelare mindre resurser och högst en femtedel i lön av vad en manlig spelare får. Den svenska idrottsrörelsen bygger fortfarande på traditionellt maskulina normer, menar flera genusforskare. Fortsatt mer resurser till herrarnaOkunskap om genus och jämställdhetDamidrott värderas lägreYtliga uppfattningar skrämmer sponsorerBegränsande för både killar och tjejerIdrottsvärlden behöver mer genusteori

Läs Strukturell orättvisa accepteras inom fotboll ›

Stark kritik mot våldsregeln – kriterierna måste bort

2015-05-20 13:16

Nyhet 

Tvåårsregeln slår hårt mot kvinnor som kommit till Sverige för att gifta sig och drabbas av våld i nära relationer. Till vilket pris? Vare sig forskare eller praktiker hittar underlag på att regeln verkligen uppfyller sitt syfte: att stoppa skenäktenskap.

Läs Stark kritik mot våldsregeln – kriterierna måste bort ›

Användare av färdtjänst möts av misstro

2015-05-18 13:01

Nyhet 

Personer som ansöker om färdtjänst måste genomgå omfattande kontroller. Det går tvärt emot insatsens syfte att skapa frihet och självständighet, visar en avhandling som jämför lagstiftningen i Danmark, Norge och Sverige.

Läs Användare av färdtjänst möts av misstro ›

Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp

2015-05-15 09:27

Nyhet 

Regeringen har nu utsett ledamöterna i sin nationella expertgrupp för jämställdhet i högskolan. En av dessa är Fredrik Bondestam, som är forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Han vill bidra med en strukturell förståelse av kvinnors ojämställda villkor i akademin.

Läs Sekretariatet representerat i regeringens expertgrupp ›

Genusforskare ställer krav på regeringen

2015-05-14 07:00

Nyhet 

En rådgivande forskningspolitisk genuskommitté vid utbildningsdepartementet. Det är ett av kraven som Sveriges genusvetenskapliga forskningsmiljöer ställer i en skrivelse till regeringen. Ett annat krav är att skapa större långsiktighet vad gäller befattningar inom akademin. 

Läs Genusforskare ställer krav på regeringen ›

Excellenssatsningar har en stark machoprägel

2015-05-13 10:40

Nyhet 

30 procent av Sveriges mest citerade forskare är kvinnor. Men de excellenssatsningar som ska stödja Sveriges toppforskning går till 85 procent till manliga huvudsökande, enligt en nyligen publicerad undersökning. – Hela excellensgrejen har haft en stark machoprägel och varit skadlig för forskningen...

Läs Excellenssatsningar har en stark machoprägel ›

“Lagen får inte stanna vid ytterdörren”

2015-05-11 14:47

Nyhet 

Våld mot kvinnor, tvångssteriliseringar och normer kring familjen. Det var några ämnen som togs upp när nordiska genus- och juridikforskare möttes i Umeå.

Läs “Lagen får inte stanna vid ytterdörren” ›

Genus och rätt – ny forskning presenterades i Umeå

2015-05-11 14:27

Nyhet 

Ett växande fält med stor mångfald – så beskrivs den juridiska genusforskningen i Norden. Läs mer om några forskningsprojekt som presenterades vid veckans konferens.

Läs Genus och rätt – ny forskning presenterades i Umeå ›

Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter

2015-05-07 13:33

Nyhet 

När Arbetsmiljöverket fick ett riktat uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö insåg de tidigt att de inte hade tillräcklig kunskap om genus. Därför tog myndigheten hjälp av forskare. Det har gett tydliga avtryck i de resultat som satsningen gett. – Både inspektörer och andra medarbetare har fått riktiga aha-upplevelser när de har sett saker som de inte sett tidigare, säger Boel Callermo, ansvarig för projektet.

Läs Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter ›

Snäv debatt om pojkars skolprestationer

2015-05-06 10:30

Nyhet 

Både cool och ambitiös, så lyder det nya pojkidealet. Men att bara vara duktig utan att också ha hög status innebär sociala risker för pojkarna. Det visar Lisa Asp-Onsjös klassrumsstudie. Mia Heikkilä förklarar vad man som lärare kan göra för att alla pojkar ska kunna prestera i skolan.

Läs Snäv debatt om pojkars skolprestationer ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

Nyhet 

Stöd till unga forskare, breddad rekrytering, och jämn fördelning av forskningsanslag. Det är exempel på vad regeringen vill satsa på för att uppnå jämställdhet i akademi och i forskningsfinansiering.

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›

Forskaren Marie Nordberg har avlidit

2015-04-30 09:49

Nyhet 

Forskaren Marie Nordberg har avlidit efter en längre tids sjukdom. I sin forskning ägnade hon sig särskilt åt maskulinitetsskapande, våld, och pojkars attityder till skola och lärande. Hon efterlämnar ett betydelsefullt bidrag till maskulinitets- och skolforskningen i Sverige.

Läs Forskaren Marie Nordberg har avlidit ›

Slutet för Nordiskt sommaruniversitet?

2015-04-29 16:09

Nyhet 

Från 2016 kan brist på pengar bli slutet för Nordiskt sommaruniversitet, NSU. Det är en fråga om forskningspolitik och brister i NSUs verksamhet, menar Nordiska ministerrådet. Snarare ett resultat av faktafel i utvärderingen och synen på forskning och bildning, menar NSU.

Läs Slutet för Nordiskt sommaruniversitet? ›

Tvåårsregeln låser fast kvinnor i våldsamma relationer

2015-04-21 15:40

Nyhet 

Kvinnor som kommer till Sverige för så kallade importäktenskap utsätts i större utsträckning än andra för våld i nära relationer. Antalet som söker hjälp hos kvinnojourer har enligt ny statistik tredubblats. Men mörkertalet är fortfarande stort och forskare och praktiker är eniga kring anledningen: tvåårsregeln.

Läs Tvåårsregeln låser fast kvinnor i våldsamma relationer ›

Sahara Hotnights – inte bara ett “tjejband”

2015-04-16 10:09

Nyhet 

I början av 2000-talet öppnades nya möjligheter att sprida sin musik via Internet. Det var också då det så kallade ”tjejbandet” Sahara Hotnights slog igenom. I en ny avhandling i musikvetenskap granskar Linus Johansson begreppet ”tjejband” och hur det används i medierna.

Läs Sahara Hotnights – inte bara ett “tjejband” ›

Seminarium breddar bilden av forskningsberedning

2015-04-15 11:50

Nyhet 

Föreställningar om kön påverkar forskningsberedning och -finansiering. Med seminariet ”Fördelning eller förfördelning?” vill Nationella sekretariatet för genusforskning ge en tydligare och mer komplett bild av forskningsfinansiering och jämställdhet.

Läs Seminarium breddar bilden av forskningsberedning ›

Sveriges genusforskarförbund valde ny styrelse

2015-04-15 11:05

Nyhet 

Sveriges genusforskarförbund, SGF, vill samla landets genusforskare och är en viktig aktör för att initiera och delta i dialoger kring forskningens villkor. Nyvalda ordföranden Paulina de los Reyes, pekar på genusforskningens bredd och brokighet som en tillgång i dess utveckling.

Läs Sveriges genusforskarförbund valde ny styrelse ›

Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor

2015-04-08 16:18

Nyhet 

Uppfattningar om moral och disciplinering har spelat stor roll i svenska arbetsmarknadsåtgärder och tycks göra det alltjämt, menar forskare. Och i mötet med samhällets omsorger intar kvinnor en särställning.

Läs Kvinnor förväntas acceptera sämre villkor ›

Kriser tema i nya TGV

2015-04-06 07:00

Nyhet 

Vilka maktrelationer som framträder i kriser görs synligt i senaste numret av Tidskrift för genusvetenskap. Olika perspektiv belyser krisens mångfacetterade karaktär.

Läs Kriser tema i nya TGV ›

Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

Nyhet 

I forskningsprogrammet Future Forests är jämställdhet prioriterat. Lika många tjänster för kvinnor som för män finansieras. Publicerade artiklar där Future Forests forskare står som första författare är också jämnt fördelade mellan könen.

Läs Jämn könsfördelning i Future Forests ›

Genusforskning kastar ljus på debatten om identitetspolitik

2015-03-31 10:28

Nyhet 

Identitetspolitik ställd mot vänsterpolitisk samhällsekonomi. Det var polemiken i en debatt under hösten 2014. Enligt Lena Gemzöe, docent i genusvetenskap vid Stockholms universitet, är motsättningen välanalyserad inom feministisk tanketradition. Hon menar att det finns mycket att lära av genusforskningen, där makt och identitet är centrala begrepp.

Läs Genusforskning kastar ljus på debatten om identitetspolitik ›

Utnyttjar kvinnor med lagen på sin sida

2015-03-26 11:00

Nyhet 

Kvinnor som kommer från utlandet för att bilda familj med norska och svenska män har svagt rättsskydd om de utsätts för våld i nära relationer. Det var temat för konferensen "Kvinnor och barn i rättens gränsland” som nyligen hölls i Oslo.

Läs Utnyttjar kvinnor med lagen på sin sida ›

Musikbranschen under lupp

2015-03-24 12:40

Nyhet 

Forskare vid Örebro universitet ska med stöd av Riksbankens jubileumsfond titta närmare på musikbranschen. Skärningspunkten mellan samhälle, genus och musik är i fokus.

Läs Musikbranschen under lupp ›

Könslönegapet ökar när första barnet kommer

2015-03-20 10:57

Nyhet 

I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.

Läs Könslönegapet ökar när första barnet kommer ›

Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande

2015-03-18 15:08

Nyhet 

Vilka insatser leder till ett företagande på lika villkor? Det tittar Katarina Pettersson, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala, närmare på i en ny rapport från Tillväxtverket.

Läs Två steg fram och ett tillbaka för synen på kvinnors företagande ›

Ny modell för framtida forskningsutvärdering

2015-03-13 09:23

Nyhet 

Expertpaneler ska granska forskningen, och deras omdömen ska styra fördelningen av pengar till de svenska lärosätena från 2019. I december presenterades Vetenskapsrådets förslag till nationellt utvärderingssystem för akademin. Ambitionen är att systemet ska gynna jämställdhet vid akademin, men dess kritiker varnar för att effekten kan bli den motsatta.

Läs Ny modell för framtida forskningsutvärdering ›

Innovationsråd utan genusexpertis

2015-03-09 07:00

Nyhet 

Sverige har fått ett nationellt innovationsråd, inrättat av regeringen. I rådet sitter tio ledamöter, men ingen av dem har expertkompetens inom genus och jämställdhet. Trots statsministerns förklaring om att leda en feministisk regering.

Läs Innovationsråd utan genusexpertis ›

Avstamp för jämställda myndigheter

2015-03-06 14:47

Nyhet 

Från och med i år blir jämställdhetsintegrering ännu mer centralt i svensk jämställdhetspolitik. På konferensen Avstamp #Jimställdhet som hölls 4 mars möttes de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att förverkliga en jämställd samhällservice till år 2018.

Läs Avstamp för jämställda myndigheter ›

Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet

2015-03-06 09:29

Nyhet 

I två nya rapporter tar Vetenskapsrådet greppet om bristen på jämställdhet i akademin. Den ena rapporten konstaterar att den låga andelen kvinnor bland professorerna kräver ett aktivt arbete från flera aktörer för att kunna åtgärdas. Den andra pekar på formalisering av bedömningsprocesser som ett medel för att nå målet om en jämn könsfördelning av forskningsstöd.

Läs Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet ›

Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar

2015-03-05 16:08

Nyhet 

De senaste veckorna har sjukdomen endometrios uppmärksammats i många svenska medier. Frågan som ställs: Varför erkänns inte endometrios som folksjukdom, när den drabbar så många? Hur jämställd är den svenska vården egentligen?

Läs Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar ›