Nyheter, arkiv 2000

Porträtt: Barbro Wijma

2000-12-15 15:30

När Barbro Wijma med snabba steg går till sitt rum på KK i Linköping, passerar hon ett antal svartvita fotografier av läkare som disputerat vid Avdelningen för obstetrik och gynekologi på Hälsouniversitetet. Mest karlar, förstås, men också en ung kvinna med ett stort leende.

Läs Porträtt: Barbro Wijma ›

Förslag till ny lag mot diskriminering av studenter

2000-12-13 11:22

Utbildningsdepartementet föreslår en helt ny lag mot diskriminering av studenter vid statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

Läs Förslag till ny lag mot diskriminering av studenter ›

Kulturen ingen ursäkt för mäns våld mot kvinnor

2000-12-08 14:56

Vi får aldrig acceptera talet om "hedersmord". Ingenting bevisar att våldet mot unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot kvinnor och kan bara fördömas. Kalla saker vid deras rätta namn, skriver statsråden Mona Sahlin och Margareta Winberg på DN Debatt.

Läs Kulturen ingen ursäkt för mäns våld mot kvinnor ›

Nu står kvinnors småprat högt i kurs

2000-12-04 11:12

Den fjärde nordiska konferensen om språk och kön lockade ett 100-tal forskare till Göteborg i oktober. Bland de ämnen som diskuterades var språkets marknadsvärde.

Läs Nu står kvinnors småprat högt i kurs ›

“Fler kvinnliga läkare sänker inte yrkesstatusen”

2000-12-03 16:35

Det ökade antalet kvinnliga läkare kan inte förklara varför läkaryrkets status och maktposition förändrats de senaste decennierna. Den slutsatsen drar statsvetaren Margreth Nordgren i sin doktorsavhandling Läkarprofessionens feminisering - ett köns- och maktperspektiv.

Läs “Fler kvinnliga läkare sänker inte yrkesstatusen” ›

Arbetsförmedlingens fördomar hindrar invandrarkvinnor

2000-12-03 16:32

Arbetsförmedlingens bemötande av kvinnor med invandrarbakgrund är ett misslyckande. Kvinnorna får inga jobb och de blir behandlade fördomsfullt - både som invandrare och som kvinnor. Det anser en grupp forskare på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs Arbetsförmedlingens fördomar hindrar invandrarkvinnor ›

Könsperspektiv i jurist- och ekonomutbildningen

2000-11-29 15:59

På Högskoleverkets nätplats finns seminarieuppgifter och annat material som kan tjäna som inspiration för dig som vill integrera ett könsperspektiv i olika kursmoment inom juristutbildningen.

Läs Könsperspektiv i jurist- och ekonomutbildningen ›

Kartläggning av nordisk mansforskning

2000-11-29 14:27

Per Folkessons kartläggning av nordisk mansforskning på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementen är klar. Den avrapporteras i två delar: En huvudrapport och en bilaga.

Läs Kartläggning av nordisk mansforskning ›

Könsperspektiv i jurist- och ekonomutbildningen

2000-11-29 11:46

På Högskoleverkets nätplats finns seminarieuppgifter och annat material som kan tjäna som inspiration för dig som vill integrera ett könsperspektiv i olika kursmoment inom juristutbildningen.

Läs Könsperspektiv i jurist- och ekonomutbildningen ›

“Ge alla föräldrar en extra semestermånad”

2000-11-28 14:10

En extra semestermånad för den som har barn. Det föreslår Helena Olofsdotter, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Läs “Ge alla föräldrar en extra semestermånad” ›

Doktorandkurs i mansforskning

2000-11-27 15:39

Insitutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet ger våren 2001 en doktorandkurs i mansforskning.

Läs Doktorandkurs i mansforskning ›

Skilsmässa får kvinnor att blomstra

2000-11-21 11:29

En ny brittisk undersökning visar att skilsmässor gör män rikare och kvinnor fattigare. I Sverige verkar läget vara det omvända. Kvinnor både tjänar bättre och mår psykiskt mycket bättre efter en skilsmässa.

Läs Skilsmässa får kvinnor att blomstra ›

Hög utbildning inte lika lönsamt för kvinnor

2000-11-15 14:58

Kvalificerat arbete ger inte högre lön för kvinnor på samma sätt som för män. Däremot finns det ett tydligare samband mellan lågt kvalificerade arbetsuppgifter och låg lön för kvinnor - men inte för män. Det visar en rapport från Arbetslivsinstitutet.

Läs Hög utbildning inte lika lönsamt för kvinnor ›

Ny jämställdhetschef

2000-11-02 16:25

Regeringen har utnämnt Marianne Laxén till departementsråd och chef för regeringskansliets jämställdhetsenhet. Hon tillträder tjänsten den förste december.

Läs Ny jämställdhetschef ›

Boye-utställning i Göteborg

2000-10-05 11:20

Bland folkdjupen är Karin Boye mest känd som diktare och "knoppar som brister". Men litteraturvetaren Paulina Helgesson önskar att människor upptäcker hur mångsidig Karin Boye var. Hon skrev också noveller, romaner och litteraturkritik, arbetade som översättare och var politiskt aktiv i Clarté-rörelsen.

Läs Boye-utställning i Göteborg ›

“Sexig stil ger fördel i karriären”

2000-10-02 11:22

De kvinnliga svenska idrottsstjärnornas genombrott i medierna är inte tecken på ökad jämställdhet - utan på rå kommersialism och gubbsjuka. Det skriver idrottsfilosofen Claudio Marcello Tamburrini på DN Debatt 24 september.

Läs “Sexig stil ger fördel i karriären” ›

Man får Tham-professur

2000-09-30 09:46

Överklagandenämnden har bestämt att Leif Andersson får professuren i hydrosfärvetenskap vid Göteborgs universitet. Det är en av de så kallade Tham-professurerna som förre utbildningminister Carl Tham inrättade för att öka antalet kvinnliga professorer i Sverige.

Läs Man får Tham-professur ›

Sekelskiften och kön

2000-09-20 14:28

Synen på manligt och kvinnligt i dans har förändrats starkt mellan de tre sekelskiftena 1800, 1900 och 2000. På flera andra områden har synen på kön förändrats på liknande sätt. Det kan man läsa om i den nya boken "Sekelskiften och kön" som presenteras på Bokmässan.

Läs Sekelskiften och kön ›

Forskarskola i genusvetenskap

2000-09-15 11:22

Det blir en forskarskola med genusvetenskaplig inriktning. Det kom fram när utbildningsminister Thomas Östros presenterade propositionen "Forskning och förnyelse". Forskarskolan ska ha sin bas vid Umeå universitet och startar hösten 2001. Partnerhögskolor blir Högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och Högskolan i Gävle.

Läs Forskarskola i genusvetenskap ›

Porträtt: Ulla Eriksson

2000-09-08 14:00

De dolda budskapen om kön i företagskulturen är ett hinder för kvinnor att nå toppen. För framtida chefer som är kvinnor ses barn och familj som ett ansvar och privata problem. För män i samma situation betraktas familjen som en källa till harmoni, säger Ulla Eriksson, nydisputerad företagsekonom i Göteborg.

Läs Porträtt: Ulla Eriksson ›

Vill män?

2000-09-06 16:45

Vill män vara jämställda? Vad finns det för hinder för att män ska engagera sig i jämställdhetsarbetet? Det var ett par frågar som diskuterade på konferensen Vill män? i Stockholm 5 september.

Läs Vill män? ›

Polisens klädval – en fråga om makt

2000-09-04 11:15

När kvinnor tilläts bli poliser infördes byxkjolen. Allmänheten fick inte tveka över om det var en manlig eller kvinnlig polis som patrullerade gatorna. Men samtidigt fick inte polisen vara alltför mycket kvinna. Därav plagget som är både byxa och kjol.

Läs Polisens klädval – en fråga om makt ›

Kvinnornas långa väg in i politiken

2000-09-04 11:10

Trots att kvinnlig rösträtt infördes 1921 i Sverige dröjde det många årtionden innan kvinnorna släpptes in i de politiska partierna. I stället blev välgörenhets- och kvinnoföreningar medelklasskvinnornas politiska bas.- Där skolade de sig i medborgarkunskap och kämpade för att bli accepterade som fullvärdiga medborgare.

Läs Kvinnornas långa väg in i politiken ›

Killar och tjejer använder mobiltelefoner olika

2000-08-29 11:35

Åtta av tio ungdomar har en mobiltelefon. En ny svensk undersökning visar att det är stora skillnader i hur tjejer och killar använder den och vilka tjänster de vill ha i framtiden, skriver Expressen. Undersökningen är gjord av Christina Eriksson och Frida Norin på Tekniska högskolan i Stockholm, KTH.

Läs Killar och tjejer använder mobiltelefoner olika ›

Genusmeriter avgjorde saken

2000-08-28 14:54

Överklagandenämnden för högskolan upphäver Umeå universitets beslut att utse Ann Lalos till professor i folkhälsovetenskap med genusforskning som inriktning. Istället får Anne Hammarström professuren.

Läs Genusmeriter avgjorde saken ›

Nationellt råd för Kvinnofrid samlade för första gången

2000-08-25 15:50

Nationella rådet för Kvinnofrid (styrgruppen) har påbörjat sin verksamhet. Vid rådets första möte fick jämställdhetsminister Margareta Winberg ta del av medlemmarnas ideer och funderingar över hur arbetet med Kvinnofrid skall kunna utvecklas och intensifieras.

Läs Nationellt råd för Kvinnofrid samlade för första gången ›

Handbok mot könsmobbning i skolan

2000-08-22 11:43

Nära 70 procent av alla flickor har blivit kallade luder, hora eller liknande. Flickor utsätts för tafsande och andra övergrepp. Det är inte acceptabelt. Arbetet mot könsmobbning måste skärpas, skriver jämställdhetsminister Margareta Winberg och skolminister Ingegerd Wärnersson i en debattartikel i Dagens Nyheter den 22 augusti.

Läs Handbok mot könsmobbning i skolan ›

“EG-dom om Tham-professurer oroar”

2000-08-11 14:27

EG-domstolens utslag nyligen mot de så kallade Tham-professurerna är oroande och ett bakslag för jämställdhetsarbetet. Det skriver förre utbildningsministern Carl Tham i en debattartikel i Dagens Nyheter 14 juli 2000.

Läs “EG-dom om Tham-professurer oroar” ›

“Fyra kvinnor av tio utsatta för våld”

2000-08-11 11:37

Mäns våld mot kvinnor är betydligt vanligare än vad som hittills framkommit. 40 procent har utsatts för våld. Bland de frånskilda är 46 procent drabbade. Det visar Sveriges första stora undersökning av kvinnors erfarenheter av våld.

Läs “Fyra kvinnor av tio utsatta för våld” ›

Diskriminering förbjuds på högskolan

2000-08-11 11:32

I en debattartikel i Dagens Nyheter 11 juli 2000 skriver utbildningsminister Thomas Östros om att han vill förbjuda diskriminering inom högskolevärlden.

Läs Diskriminering förbjuds på högskolan ›

Sverige paradis för danska könsforskare

2000-07-07 10:37

Danmark riskerar att drabbas av en braindrain sedan flera kända danska könsforskare sökt och fått professurer i Sverige. Det skriver den danska nättidningen Forum för kön och kultur.

Läs Sverige paradis för danska könsforskare ›

Tham-professurer strider mot EG-rätten

2000-07-06 09:41

Det var fel av Göteborgs universitet att ge en professur i hydrosfärvetenskap till en mindre meriterad kvinna genom positiv särbehandling. Det säger EG-domstolen i en dom 6 juli och menar också att lagstiftningen kring de så kallade Tham-professurerna strider mot gemenskapsrätten.

Läs Tham-professurer strider mot EG-rätten ›

Kön och våld i Norden – ett forskningsprogram 2000-2004

2000-07-03 10:39

Frågor kring kön och våld är idag påtagligt aktuella både på den politiska och forskningsmässiga dagordningen i de nordiska länderna. I flera länder har nu startats reform- och åtgärdsprogram som syftar såväl till för&...

Läs Kön och våld i Norden – ett forskningsprogram 2000-2004 ›

Våldtäkter bedöms sällan som grova

2000-06-16 16:35

Såväl tingsrätter som hovrätter är mycket restriktiva med att bedöma våldtäkt, särskilt fullbordade våldtäkter, som grova. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Sexualbrottskommittén. Studien omfattar 415 slumpvis utvalda sexualbrottsdomar från 1995 till 1998. Av dem är ungefär hälften våldtäkter

Läs Våldtäkter bedöms sällan som grova ›

Kvinnlig könsstympning i Sverige

2000-06-16 15:47

"Ingen frågade mig" är titeln på en rapport om kvinnlig könsstympning som Kvinnoforum gjort. I undersökningen, finansierad av Socialstyrelsen, har ett antal intervjuer med både unga kvinnor och män från Somalia utförts, samt en enkät besvarats av landets ungdomsmottagningar (UM) och ett urval av skolhälsovården. Svaren visar att 44 UM har haft besök av 165 könsstympade flickor under 1999.

Läs Kvinnlig könsstympning i Sverige ›

Rapport om prostitutionslagen

2000-06-16 14:29

BRÅ-rapporten ”Förbud mot köp av sexuella tjänster” kartlägger tillämpningen av lagen om förbud mot sexuella tjänster under dess första år. Den tar främst upp frågor om kontroll av lagens efterlevnad samt avgränsning och bevisning av den straffbara gärningen.

Läs Rapport om prostitutionslagen ›

Kvinnlig könsstympning i Sverige

2000-06-16 11:59

"Ingen frågade mig" är titeln på en rapport om kvinnlig könsstympning som Kvinnoforum gjort. I undersökningen, finansierad av Socialstyrelsen, har ett antal intervjuer med både unga kvinnor och män från Somalia utförts, samt en enkät besvarats av landets ungdomsmottagningar (UM) och ett urval av skolhälsovården. Svaren visar att 44 UM har haft besök av 165 könsstympade flickor under 1999.

Läs Kvinnlig könsstympning i Sverige ›

Trakasserier på grund av kön kartlagda i Göteborg

2000-06-08 09:31

Var tredje kvinnlig student på läkarutbildningen vid Göteborgs universitet har upplevt någon form av trakasseri eller kränkande behandling på grund av kön. Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet har kartlagt studie- och forskningsklimatet för alla läkarstudenter och doktorander vid medicinska fakulteten.

Läs Trakasserier på grund av kön kartlagda i Göteborg ›

Tuffare jämställdhetslag

2000-06-06 16:23

En ny skärpt jämställdhetslag föreslås av jämställdhetsminister Margareta Winberg. Syftet med propositionen, som lades fram för riksdagen 31 maj, är att kvinnor ska få samma löne- och arbetsvillkor som män.

Läs Tuffare jämställdhetslag ›

Internationell FN-konferens om män föreslås

2000-06-06 14:29

Jämställdhetsminister Margareta Winberg talade måndagen 5 juni i FN:s generalförsamling vid den stora jämställdhetskonferensen som anordnas som en uppföljning till det stora Peking-mötet 1995.

Läs Internationell FN-konferens om män föreslås ›

Nationell forskarskola i genusvetenskap

2000-05-31 10:52

I slutet av oktober väntas det bli klart om det blir en nationella forskarskola i genusvetenskap. Men redan nu förordar Riksbankens jubileumsfond att det inrättas en sådan.

Läs Nationell forskarskola i genusvetenskap ›

Ny föreståndare vid Nationella sekretariatet för genusforskning

2000-05-24 14:52

Gunnel Karlsson, fil dr i historia vid Örebro universitet, blir ny föreståndare vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg. Gunnel Karlsson disputerade 1996 vid Göteborgs universitet på en avhandling om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i det socialdemokratiska partiet, Från broderskap till systerskap (Arkiv förlag).

Läs Ny föreståndare vid Nationella sekretariatet för genusforskning ›

Porträtt: Sven-Axel Månsson

2000-05-12 13:19

– Det är viktigt att ta reda på vad porren betyder för människor. Annars är det lätt att debatten kantrar åt det hysteriska. Mer forskning om pornografi innan man ropar på skärpt lagstiftning. Det efterlyser professor Sven-Axel Månsson efter vårens porrdebatt.

Läs Porträtt: Sven-Axel Månsson ›

Papparoll i förändring

2000-05-04 11:14

- Jag tror att även pappor i tidigare generationer brydde sig om sin barn, men nu är det mer tillåtet både som norm och som praktik. Det säger etnologen Charlotte Hagström vid Lunds universitet. Hon har intervjuat yngre män om hur det är att bli pappa och jämfört det med intervjumaterial från tidigare generationer.

Läs Papparoll i förändring ›

Könet i hjärnan?

2000-05-04 11:13

Seminariet Könet i hjärnan? arrangerades av den feministiska tidskriften bang, Nationella sekretariatet för genusforskning och Stockholms akademiska forum. Syftet var att diskutera förhållandet mellan journalistik och forskning om könsskillnader. Den senaste åren har medierna intresserat sig mer och mer för forskning som förklarar könsskillnader i biologin.

Läs Könet i hjärnan? ›

Kvinna i sameland

2000-05-04 11:09

Samiska kvinnor har under 1900-talet varit dubbel underordnade - dels för att de är samer och dels för att de är kvinnor. Än i dag räknas de flesta kvinnor i renskötande hushåll till "husfolket" enligt den svenska lagen. Det visar Andrea Amft i sin doktorsavhandling som är en pionjärinsats inom sameforskningen.

Läs Kvinna i sameland ›

Fredrika Bremer – vardagsskildrare och visionär

2000-05-04 11:02

Fredrika Bremers rika författarskap och engagemang för kvinnans frigörelse har gjort henne till en av den svenska litteraturforskningens absoluta klassiker. Den 8-9 mars arrangerade Litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg ett symposium om Bremer.

Läs Fredrika Bremer – vardagsskildrare och visionär ›

Byxroller med attraktionskraft

2000-05-03 16:33

Teatern har genom historien varit en scen för överskridande av föreställningar kring genus och sexualitet. Det visar teater- och genusvetaren Tiina Rosenberg i sin forskning om kvinnor i manskläder. Hon menar att teaterns erfarenheter inte bara gäller på scenen utan också i vardagen.

Läs Byxroller med attraktionskraft ›

Forskarmånader vid Kvinnovetenskapligt forum i Umeå

2000-03-02 09:29

Kvinnovetenskapligt forum vid Umeå universitet utlyser ett antal forskarmånader, maximalt tre månader per person, att utnyttjas under år 2000.

Läs Forskarmånader vid Kvinnovetenskapligt forum i Umeå ›

Porträtt: Ulla Wikander

2000-02-19 11:36

– Varför inte lika gärna subventionera pizzerior som privat hemhjälp? Båda kan ses som avlastning för ansträngda hushåll. – Eller är det för att skapa jobb vi ska stödja arbete i privata hem? I så fall finns mängder med uppgifter i offentliga sektorn. Vi kan också subventionera tvätterier dit folk kan lämna sin tvätt, det skapar antagligen fler arbeten.

Läs Porträtt: Ulla Wikander ›

Jobb för en karl?

2000-02-04 11:07

Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader. Det innebär att kvinnor hamnar i vissa yrken och män i andra. Förskollärare, sjuksköterskor och frisörer är exempel på yrken som få män söker sig till.

Läs Jobb för en karl? ›

Hemma hos familjen Bonnier

2000-02-04 11:05

"Jag fick i går några Uppsalaskizzer af Strindberg… Flickorna tycka de är rätt roliga - så jag kanske tar dem…." Så skrev bokförläggaren Albert Bonnier för över 100 år sedan i ett brev till sonen Karl-Otto. Formuleringen visar att döttrarna Jenny och Eva fungerade som hans litterära rådgivare.

Läs Hemma hos familjen Bonnier ›

Forskarskola startar i Luleå

2000-02-03 16:37

En kvinnlig forskarskola startar vid Luleå tekniska universitet under våren 2000. Det är andra gången man satsar pengar på en kvinnlig forskarskola och Lena Trojer, projektledare första gången, har i dagarna utkommit med boken Kompetens för ledarskap inom forskningsorganisationer - en kvinnlig forskarskola för förändring vid en teknisk fakultet.

Läs Forskarskola startar i Luleå ›