Nyheter, arkiv 2004

Än behöver genusforskningen stöd från politiken

2004-12-21 13:43

Genusforskningen har varit framgångsrik både som eget forskningsområde och som perspektiv inom de traditionella disciplinerna. Men behovet av särskilda satsningar finns ändå kvar för att genusforskningen ska kunna bli långsiktigt stabil. Det sa ett flertal forskare vid seminariet "Genusforskningens framtid".

Läs Än behöver genusforskningen stöd från politiken ›

Genusvecka i Linköping

2004-12-16 16:35

Linköping strävar efter att bli ett genusmedvetet universitet och genusveckan som startar idag 21 november, är ett led i denna strävan. Programmet är fylligt och innehåller en del "känsliga" terman.

Läs Genusvecka i Linköping ›

“Regeringen prioriterar inte mäns våld mot kvinnor”

2004-12-14 14:34

Den 13 december överlämnade Utredningen om kvinnofridsuppdragen sitt betänkande till jämställdhetsminister Jens Orback. Utredarna menar att mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett lågprioriterat och förminskat problem hos myndigheterna. Regeringen hävdar att den tar frågan på yttersta allvar men står i praktiken handfallen.

Läs “Regeringen prioriterar inte mäns våld mot kvinnor” ›

Fakta om kvinnliga representation och positiv särbehandling i akademin

2004-12-08 11:59

Fakta/Andel (i procent) kvinnliga professor (eller motsvarande) i EU 2002. Genomsnittet för alla medlemsländer är 16.4 procent.

Läs Fakta om kvinnliga representation och positiv särbehandling i akademin ›

EU både hinder och möjlighet för positiv särbehandling i akademin

2004-12-08 10:31

Upp som en sol och ned som en pannkaka. Så kan man lite drastiskt beskriva de svenska försöken att med hjälp av positiv särbehandling öka andelen kvinnliga professorer.

Läs EU både hinder och möjlighet för positiv särbehandling i akademin ›

Finsk forskning på nätet

2004-12-07 11:10

I december öppnar Finlands första webbportal som samlar information om kvinnoforskning och jämställdhet på ett och samma ställe. Webbportalen heter Minna efter författaren Minna Canth som var en finsk förgrundsgestalt i kvinnokampen i slutet av 1800-talet.

Läs Finsk forskning på nätet ›

Påverka EUs forskningsprogram

2004-12-07 10:27

EU-kommissionen har startat en webbplats om det kommande sjunde ramprogrammets forskningsområden.

Läs Påverka EUs forskningsprogram ›

Från frigörelse till exploatering?

2004-11-18 14:16

- Sexualiteten kan ses som en grund för samhällsordningen, som ett instrument för njutning eller förtryck. Det sade Vetenskapsrådets ordförande Bengt Westerberg när han inledde konferensen "Den sexualiserade människan. Frigörelse eller exploatering?"

Läs Från frigörelse till exploatering? ›

Konferens om forskningspolitik i Norden och EU

2004-10-06 11:09

Konferensen arrangerades av NIKK, finska utbildningsdepartementet och finska forskningsrådet med anledning av omsvängningen i den nordiska forskningspolitiken. Enligt ett förslag som har arbetats fram i en vitbok och tagits av det nordiska ministerrådet ska den nordiska forskningspolitiken allt mer ...

Läs Konferens om forskningspolitik i Norden och EU ›

Porträtt: Ulrika Andersson, nydisputerad jurist

2004-09-28 15:24

När svenska domstolar ska pröva ett sexualbrott är de först och främst intresserade av vad offret – inte förövaren – sagt och gjort. Det hävdar nydisputerade juristen Ulrika Andersson, som under sitt avhandlingsarbete gått igenom 80 hovrättsdomar.

Läs Porträtt: Ulrika Andersson, nydisputerad jurist ›

NM i jämställdhet på Bokmässan

2004-09-28 10:14

– I Norden tävlar Sverige och Norge om att vara bäst på jämställdhet. Finland kommer alltid lite efter och i Danmark är vi sämst. Så sammanfattade Drude Dahlerup, genusprofessor i statsvetenskap, sin syn på jämställdheten i de nordiska länderna under seminariet ”Nordisk feminism – framsteg eller backlash?” på Bokmässan i Göteborg.

Läs NM i jämställdhet på Bokmässan ›

Nordisk genusforskarskola invigd

2004-09-23 11:21

- Vi har nu uppnått en ny fas i institutionaliseringen av könsforskningen. Med de orden invigde Solveig Bergman, direktor för NIKK, den nordiska tvärvetenskapliga genusforskarskolan i Linköping.

Läs Nordisk genusforskarskola invigd ›

Doktorander kämpar mot härskartekniker

2004-09-09 15:56

Det behövs strategier mot de så kallade härskarteknikerna och metoder för att bekräfta varandra i universitetsmiljön. Det tycker några doktorander och forskare vid Stockholms universitet som bildat ett nätverk för att stödja varandra och sprida idéerna.

Läs Doktorander kämpar mot härskartekniker ›

Backlash för kvinnor i Norden?

2004-09-04 16:58

- Mamma, kan en man bli president? Historien om hur isländska barns föreställningar om ledarskap påverkats av att ha växt upp med en kvinnlig president återberättades flera gånger under den nordiska konferensen Kvinnorörelser på Island i juni. Islands tidigare president Vigdís Finnbogadóttir gästade också konferensen.

Läs Backlash för kvinnor i Norden? ›

Svensk nätporr kartlagd

2004-09-04 16:55

 Mer än 800 000 svenskar, varav majoriteten är män, porrsurfar på nätet. Det innebär att stora summor pengar är i omlopp. Hur går det då till att producera och sälja pornografi och sexuella tjänster på Internet?

Läs Svensk nätporr kartlagd ›

Genusforskningens villkor inför forskningspropositionen

2004-09-03 11:28

Regeringen bör ge universitet och högskolor i uppdrag att särskilt satsa på genussvaga miljöer. Det skriver Nationella sekretariatet för genusforskning i en skrivelse till utbildningsdepartementet inför den kommande forskningspropositionen.

Läs Genusforskningens villkor inför forskningspropositionen ›

Läkarstuderande vill diskutera genus

2004-08-27 16:30

En klar majoritet av läkarstudenterna vid Uppsala universitet vill att genusrelaterade frågor diskuteras mer i utbildningen. Hälften av de kvinnliga studenterna tycker att förutsättningarna för manliga och kvinnliga läkare är väldigt olika. Det visar en färsk undersökning.

Läs Läkarstuderande vill diskutera genus ›

Kraftig ökning av hatbrott mot homosexuella

2004-07-27 16:06

Hatbrotten mot homo- och bisexuella samt transpersoner har fördubblats sedan 1996. Det visar en ny studie vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, skriver kriminologen Eva Tiby på DN Debatt. Förtal och förolämpningar är vanligast.

Läs Kraftig ökning av hatbrott mot homosexuella ›

Porträtt: Arne Nilsson

2004-05-21 14:07

De stora Amerikabåtarna mellan Göteborg och New York fungerade som en homosexuell frizon. Det visar ny forskning av sociologen Arne Nilsson som har gjort flera banbrytande studier om manlig homosexualitet.

Läs Porträtt: Arne Nilsson ›

Agneta Stark ny hedersdoktor vid Karlstads universitet

2004-05-12 11:04

Genusforskaren Agneta Stark har tillsammans med konsthistorikern Per Inge Fridlund och den danska folkskolläraren Leni Dam utsetts till årets hedersdoktorer vid Karlstads universitet. Det är tredje gången som man i Karlstad väljer att på detta sätt hedra personer som har, har haft eller kommer att ha stor betydelse för universitetet.

Läs Agneta Stark ny hedersdoktor vid Karlstads universitet ›

Långsam rekrytering av kvinnliga chefer

2004-05-04 16:52

Det finns fortfarande ett tydligt glastak för kvinnor i det svenska näringslivet. Kvinnor befinner sig sällan på de positioner, varifrån de högsta cheferna hämtas.

Läs Långsam rekrytering av kvinnliga chefer ›

Manlig dominans i filmutbudet

2004-05-04 16:50

Mer än 95 procent av alla filmer har en manlig regissör och 82 procent en manlig huvudperson. - Vill jag se en film gjord av en kvinna och om en kvinna står bara tre procent av dagens filmer till buds.

Läs Manlig dominans i filmutbudet ›

Ny skrift om genusperspektiv på medicinen

2004-04-13 14:44

Inom medicinen råder det ingen större tvekan om vad kön innebär, nämligen uppdelning av folk efter biologiska kriterier. Som kontrast till denna syn finns synen på kön och kropp som något socialt konstruerat. Anne Hammarström argumenterar för ett synsätt där kön inom medicinen måste betraktas ur bägge dessa perspektiven samtidigt.

Läs Ny skrift om genusperspektiv på medicinen ›

Om rätt till sin egen kropp vid förflyttning i rummet

2004-03-29 11:53

rån slutet av 1800-talet och framåt har det skett en enorm utveckling inom transportområdet. Till och med bananen du äter till frukosten kan uppfattas som en världsvan resenär i mångas ögon. För fördelningen av resandet är ojämn. En av parollerna från "andra vågen" av feminism var att kvinnorna skulle ta kontrollen över sina egna kroppar. I nya numret av Kvinder Kön & Forskning hävdas att parollen kan utvidgas till att även handla om rätten att förflytta samma kropp i rummet.

Läs Om rätt till sin egen kropp vid förflyttning i rummet ›

“Genusforskningen bör få större del av kakan”

2004-03-08 16:45

Genusforskning har rört upp akademiskt damm inte bara bland forskare från olika specialdiscipliner, utan även inom det egna forskningsområdet. Mitt i detta epicentrum befinner sig Lisbeth Larsson, som för tre år sedan fick landets första professur i litteraturvetenskap med genusinriktning. Sedan nyår sitter hon med i styrelsen för Vetenskapsrådet. Vad kan hon göra för att stärka genusperspektivet i universitetsvärlden?

Läs “Genusforskningen bör få större del av kakan” ›

Genuskommittén vill skapa aha-upplevelser

2004-03-04 16:17

Trots att Vetenskapsrådets genuskommitté inte längre har några egna pengar att dela ut så ser dess ordförande Birgit Antonsson positivt på framtiden. Genuskommittén har fått delvis nya uppgifter och ska satsa mer på sin granskande roll.

Läs Genuskommittén vill skapa aha-upplevelser ›

Kvinnovetenskaplig tidskrift om Genus och Gud

2004-03-03 15:54

I sitt nya nummer presenterar KvT tio artiklar som utifrån en könsaspekt närmar sig ämnet religion ur olika infallsvinklar.

Läs Kvinnovetenskaplig tidskrift om Genus och Gud ›

Nytt centrum för genus och lärande invigs

2004-02-23 10:17

Lärarhögskolan i Stockholm inviger den 17 mars ett nytt centrum för genus och utbildningsvetenskap, eller i korthet CGUV. En heldag ägnas åt föreläsningar, teater, möten och mingel.

Läs Nytt centrum för genus och lärande invigs ›

Nytt nummer av Genus ute nu

2004-02-16 15:03

Nya numret av Genus bjuder på mycket läsning och brett innehåll. Omslaget tillägnas Kvinnliga Akademikers Förening, som i vår firar hundra år.

Läs Nytt nummer av Genus ute nu ›

Porträtt: Tiina Rosenberg

2004-02-14 11:17

– Teater kan vara politiskt subversiv, men att se en pjäs är också njutning och glädje. Det är att beröras. Det säger Tiina Rosenberg, forskare i teater- och genusvetenskap som satt queerteori på kartan i Sverige. Hon arbetar nu med en bok om Suzanne Osten och feministisk teater.

Läs Porträtt: Tiina Rosenberg ›

Omstritt centrum för genusmedicin

2004-02-04 16:46

Karin Schenck-Gustafsson upprördes över att kvinnor uteslöts ur undersökningar om hjärt-kärlsjukdomar trots att det finns könsskillnader i sjukdomarna. Därför bildade hon Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet. Nu har hon i sin tur upprört andra medicinska genusforskare i sitt sätt att använda begreppet genusmedicin.

Läs Omstritt centrum för genusmedicin ›

Iranska kvinnor bryter familjemönstret

2004-02-04 16:44

Iranier bosatta i Sverige skiljer sig oftare än svenska par. Anledningen är männens attityd till nya könsroller och kvinnornas förändrade krav på relationerna, menar sociologen Mehrdad Darvishpour vid Stockholms universitet.

Läs Iranska kvinnor bryter familjemönstret ›

Hundraåring hyllas för pionjärinsatser

2004-02-04 16:15

I år firar Akademiskt bildade kvinnors förening stort jubileum. Föreningen bildades för 100 år sedan för att arbeta för de universitetsutbildade kvinnornas rättigheter. - Man måste beundra dem för deras sega och okuvliga kamp under så många år. Ofta måste det ha känts tröstlöst.Artikeln kommer från Genus 1/04.

Läs Hundraåring hyllas för pionjärinsatser ›

Den långa marschen i mediebranschen

2004-01-19 14:48

Den ideala journalisten har antagit skepnaden av en man. Vad innebär det för det ökade antalet kvinnor på fältet? Och för nyhetsrapporteringen? De frågorna ställs i nya numret av Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2/2003.

Läs Den långa marschen i mediebranschen ›