Nyheter, arkiv 2007

Gästforskarbidrag utlyses för kvinnors hälsa

2007-12-21 08:23

Forskningsrådet för arbetsliv och arbetsvetenskap, FAS, utlyser gästforskarbidrag för att ge forskningsmiljöer inom kvinnors hälsa möjlighet att knyta internationell expertis till sig. Ansökan ska vara inne senast den 14 februari 2008.

Läs Gästforskarbidrag utlyses för kvinnors hälsa ›

Gender Research in Sweden 2007 ute nu

2007-12-18 08:49

I dagarna ges det tredje numret av Gender Research in Sweden ut. Tidningen presenterar aktuell svensk genusforskning och forskningspolitiska nyheter för en internationell publik.

Läs Gender Research in Sweden 2007 ute nu ›

Barn – ett hinder i karriären

2007-12-17 13:57

– Det saknas en diskussion bland jurister om vad som ska göras åt att föräldrar missgynnas. Det menar juristen Jenny Julén Votinius som nyligen lagt fram en avhandling vid Lunds universitet.

Läs Barn – ett hinder i karriären ›

Utredare vill ha fler kvinnliga professorer

2007-12-14 14:36

Möjliggör handplockning för att öka andelen kvinnliga professorer. Det föreslår betänkandet Karriär för kvalitet som en av åtgärderna för höjd konkurrenskraft och kvalitet i högskolan.

Läs Utredare vill ha fler kvinnliga professorer ›

Forskare kritiska till politisk naivitet

2007-12-12 14:55

I senaste av numret av Genusperspektiv kan du bland annat läsa om öronmärkta medel till genusforskning. – Man måste vara oerhört försiktig med statliga pekpinnar, menar Sofia Larsen (c), utbildningsutskottets ordförande. Den kommande forskningspropositionen, som presenteras av regeringen under h...

Läs Forskare kritiska till politisk naivitet ›

Seminarium om den kommande forskningspropositionen

2007-12-12 10:23

Den 16 juni deltar Nationella sekretariatet för genusforskning med ett seminarium på konferensen Past, Present, Future - From Women´s studies to Post-Gender Research arrangerat av Umeå universitet.

Läs Seminarium om den kommande forskningspropositionen ›

Panelsamtal på HBT-GBG Festival 2007

2007-12-11 09:06

Vilka är våra vikigaste ceremonier? Vad är dom bra för? Varför väcker det så mycket motstånd när andra än heteros vill ta del av dem? Varför vill man ta del av dem - om man nu gör det?

Läs Panelsamtal på HBT-GBG Festival 2007 ›

Kön och makt inom prostitution och trafficking

2007-12-10 15:12

Panelsamtal om kön och makt inom prostitution och trafficking på Världskulturmuséet i Göteborg 23 maj.

Läs Kön och makt inom prostitution och trafficking ›

Föreläsningsserie i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg

2007-12-10 15:06

Under våren arrangerar Nationella sekretariatet för genusforskning en föreläsningsserie i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Föreläsningarna är kring temat Regnbågsbarn och regnbågsfamiljer.

Läs Föreläsningsserie i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg ›

Hearing för politiker i samarbete med Vetenskapsrådet

2007-12-10 14:49

Genusforskning är ett växande forskningsfält som har integrerats väl inom många forskningsområden, men fortfarande finns områden där genusperspektivet är svagt representerat. Hösten 2008 presenterar regeringen sin forskningsproposition med inriktning på forskning och innovation.

Läs Hearing för politiker i samarbete med Vetenskapsrådet ›

Panelsamtal på Bokmässan

2007-12-10 13:41

Sekretariatet arrangerar ett panelsamtal 29 september på Bokmässans forskartorg. Kan forskare från olika håll mötas för att utforska relationen mellan genus och kroppslighet och gränsområdet mellan människor och djur?

Läs Panelsamtal på Bokmässan ›

Porträtt: ”Glädjen finns i studenternas uppvaknande”

2007-12-06 10:17

Elisabeth Samuelsson har alltid dragits till den politiska rörelsen. Det är något med dynamiken, drivkraften och viljan till förändring där som lockar. Sedan år 1993 finns hon mitt i smeten i en sådan rörelse vid Forum för genusvetenskap och jämställdhet på Linköpings universitet.

Läs Porträtt: ”Glädjen finns i studenternas uppvaknande” ›

Kontroversiellt att öppna Rotary för kvinnor

2007-12-04 11:00

Kritiska studier av män och maskuliniteter är ett växande forskningsområde inom genusvetenskapen. I en uppmärksammad avhandling från Tema Genus studerar Robert Hamrén Rotary ur ett könsteoretiskt perspektiv.

Läs Kontroversiellt att öppna Rotary för kvinnor ›

Sverige får ny genusforskarskola

2007-11-28 12:30

Forskarskolan InterGenus: Svensk forskarskola i interdisciplinär genusvetenskap har beviljats pengar från Vetenskapsrådet.

Läs Sverige får ny genusforskarskola ›

Regeringen stödjer forskning om mäns våld

2007-11-27 11:27

”Kunskapen inom områdena mäns våld mot kvinnor behöver öka.” Så skriver regeringen i sin nya handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett forskningsprogram för ändamålet ska inrättas.

Läs Regeringen stödjer forskning om mäns våld ›

Muslimska kvinnors förhandlingar om genus

2007-11-21 08:37

Etnologen Pia Karlsson Minganti har följt nio unga muslimska kvinnor som växt upp i Sverige och vill leva i enlighet med islam. Hennes avhandling Muslima handlar om islamisk väckelse och om hur kvinnorna förhandlar om sina roller.

Läs Muslimska kvinnors förhandlingar om genus ›

Stalltjejer – hjältar i en kompromisslös värld

2007-11-19 08:54

 - Hästens inte helt ofarliga karaktär gör att flickorna tvingas bli tydliga och bestämda, säger Lena Forsberg som skrivit en licentiatuppsats om stalltjejer.

Läs Stalltjejer – hjältar i en kompromisslös värld ›

Nytt verktyg upptäcker könskränkning på arbetsplats

2007-11-16 11:50

Könskränkande behandling förekommer i akademisk miljö och hindrar kvinnor i deras karriärer. Men den är svår att identifiera eller ”mäta”. Anneli Andersson presenterar i sin avhandling ett analysinstrument för att tolka sådana situationer.

Läs Nytt verktyg upptäcker könskränkning på arbetsplats ›

Bistånd på ojämlik grund

2007-11-15 10:01

Är västerländska synsätt på begrepp som utbildning och genus också gångbara i biståndsmottagande länder? Ann-Louise Bäcktorp vid Umeå universitet har studerat svenskt och internationellt biståndsarbete i Laos, och menar att begreppen måste problematiseras för att öka förståelsen för lokala sammanhan...

Läs Bistånd på ojämlik grund ›

Maktrelationer kring kvinnlig omskärelse

2007-11-13 15:21

De globala kampanjerna mot könsstympning riskerar att i Senegal drabbas av ett bakslag, om inte de berörda kvinnorna ges en direkt delaktighet i förändringsarbetet. Det visar socialantropologen Lisen Dellenborg i sin avhandling.

Läs Maktrelationer kring kvinnlig omskärelse ›

Nya rapporter om svensk genusforskning

2007-11-05 11:18

Tre nypublicerade rapporter från Nationella sekretariatet för genusforskning finns nu att beställa gratis eller ladda ner som pdf-dokument från sekretariatets webbplats.

Läs Nya rapporter om svensk genusforskning ›

Har kvinnor sämre chans att få forskningsanslag?

2007-11-01 15:42

Män hade 40 procent större chans än kvinnor att få anslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) i ansökningsomgångarna 2004-2005. Resultaten tyder på att detta främst beror på att professorer har större chans att få anslag, och de flesta professorer är män.

Läs Har kvinnor sämre chans att få forskningsanslag? ›

Genusperspektiv på arkeologi

2007-10-24 08:18

I Tidaholm diskuterar just nu ett stort antal arkeologer vad en man är och framför allt har varit. Det man diskuterar är hur männen har beskrivits i tidigare forskning och arkeologiska utredningar.

Läs Genusperspektiv på arkeologi ›

Forskning med genusperspektiv på industri

2007-10-23 07:26

AFA Försäkring anslår sammanlagt 14 miljoner kronor till sex forskningsprojekt inom ramen för det treåriga FoU-programmet "Kvinnors arbetsmiljö inom industrin".

Läs Forskning med genusperspektiv på industri ›

Jämställdhetsarbete i förändring?

2007-10-22 10:36

I Göteborg hölls i år den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor. Pia Höök, Fosforgruppen, var en av föreläsarna. – Jag är ganska skeptisk till att prata om att jämställdhet ger ökad lönsamhet. Man bör istället vända på bevisbördan: Vad är det som säger att det nuvarande ...

Läs Jämställdhetsarbete i förändring? ›

“Högermännens feministkamp”

2007-10-18 11:36

"Moderaterna ska inte längre vara gubbpartiet som fnyser åt genusteorier och hånflinar åt allt tal om sexism och diskriminering." Det skriver Expressens ledarskribent Anna Dahlberg i gårdagens tidning.

Läs “Högermännens feministkamp” ›

Genus, innovation och forskningspolitik

2007-10-17 14:16

Att lägga ett genusperspektiv på innovationssystem inom organisationer och företag gör att både kvinnors och mäns erfarenheter bättre tas till vara och ökar konkurrenskraften och tillväxten. Sekretariatet är medarrangör till en hearing om genusforskning för politiker den 24 oktober i Stockholm.

Läs Genus, innovation och forskningspolitik ›

Pris till Eva Heggestad

2007-10-09 15:23

Eva Heggestad, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, har utsetts till årets Karin Westman Berg-pristagare. Hon får stipendiet för sina mångåriga insatser inom ämnena litteraturvetenskap och genusforskning.

Läs Pris till Eva Heggestad ›

Kanslern talar ut om jämställdhet

2007-10-08 10:38

- Frågan om jämställdhet i akademin är väldigt viktig för mig. Om man ser till mångfaldsfrågorna i allmänhet anser jag att jämställdhet är den viktigaste och att den kräver en substantiell forskningsinsats. Det säger universitetskanslern Anders Flodström i en intervju för tidningen Genusperspektiv.

Läs Kanslern talar ut om jämställdhet ›

Två nya hedersdoktorer med genusperspektiv

2007-10-04 14:16

Elevers skrivande från förskolan till gymnasiet, barns utveckling av könsidentitet och förhållandet mellan utbildning och jämlikhet. Det är intresseområden för tre nya hedersdoktorer vid Uppsala universitet. Två av dem anlägger ett genusperspektiv på sin forskning.

Läs Två nya hedersdoktorer med genusperspektiv ›

Konstruktiva konflikter om natur och kultur

2007-10-01 10:48

På Bok- och biblioteksmässan anordnade sekretariatet ett panelsamtal på temat Linné och genusforskning. Etnologen Inger Lövkrona medverkade. – Linné skiljde inte mellan natur och kultur. Han skulle ha varit väldigt kritisk till en modern uppfattning, där könsskillnader förklaras med gener och hormo...

Läs Konstruktiva konflikter om natur och kultur ›

Porträtt: Tiden är inne för djuren i kulturen

2007-09-18 16:02

När jag träffar Måns Andersson är han på väg till Statens ljud- och bildarkiv, på jakt efter naturfilmer. Tillsammans med medieforskaren Hillevi Ganetz går han igenom allt inom genren som sänts i SVT från 1959 och framåt. – Vi tittar på vilka värderingar om honor, hannar, olika raser och exotiska kontinenter som kommer till uttryck när vi använt djur för att dramatisera våra egna föreställningar.

Läs Porträtt: Tiden är inne för djuren i kulturen ›

Vad skulle Linné tyckt om genusforskning?

2007-09-05 10:04

Sekretariatet arrangerar ett panelsamtal på Bokmässans forskartorg. Kan forskare från olika håll mötas för att utforska relationen mellan genus och kroppslighet och gränsområdet mellan människor och djur?

Läs Vad skulle Linné tyckt om genusforskning? ›

VINNOVA utlyser miljoner till genusforskning

2007-08-22 09:27

VINNOVA inbjuder bland annat genusforskare och ansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer att delta i en utlysning om behovsmotiverad genusforskning. För utlysningen finns avsatt 30-45 miljoner kronor.

Läs VINNOVA utlyser miljoner till genusforskning ›

Stockholm Pride 2007

2007-06-29 07:29

Stockholm Pride är Nordens största Pride-festival och firas i år 30 juli – 5 augusti. Konserter, aktiviteter, diskussioner och seminarier. Och så lördagens stora parad förstås.

Läs Stockholm Pride 2007 ›

Jämställdhetsgranskning av kurser

2007-06-27 06:41

Från Beteendevetenskapliga institutionen vid Umeå universitet kommer en rapport som erbjuder praktiska förslag till genus- och jämställdhetsgranskning av kurser.

Läs Jämställdhetsgranskning av kurser ›

Hur genus bestäms i skådespelarutbildning

2007-06-25 05:12

Vad betyder historien och traditionen i dagens skådespelarutbildning? Vilken roll spelar myter om kön och konst? En ny avhandling från Stockholms universitet diskuterar hur uppfattningar om genus skapas i skådespelares utbildning.

Läs Hur genus bestäms i skådespelarutbildning ›

Nytt tvärvetenskapligt nätverk

2007-06-22 12:55

Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet startar ett nordiskt nätverk för samhällsvetenskap och humaniora. Nätverkets fokus är frågor om kön och arbete och det finaniseras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Läs Nytt tvärvetenskapligt nätverk ›

Normativ homosexualitet inom RFSL

2007-06-21 06:47

För att homosexuella skulle passa in i samhällets heterosexuella normer tog RFSL länge avstånd från sadism, masochism och transvestism, från pornografi och prostitution, visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Läs Normativ homosexualitet inom RFSL ›

Kvinnliga politiker i Kambodja väcker oro

2007-06-20 06:23

Att kvinnor ofta är utsatta för makt är ett välkänt faktum. Men hur kan man förändra den ojämna fördelningen av makt och resurser mellan könen och hur gör man motstånd? Det frågar sig Mona Lilja i sin avhandling.

Läs Kvinnliga politiker i Kambodja väcker oro ›

Kvinnliga poliser motarbetades av facket

2007-06-19 07:19

När de första kvinnliga ordningspoliserna i Sverige började patrullera 1958, reagerade deras fackförening med att försöka omplacera dem till arbetsuppgifter som ansågs passa deras kvinnlighet. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Läs Kvinnliga poliser motarbetades av facket ›

Övergrepp mot kvinnor skapar långt lidande

2007-06-18 07:06

Mer än en fjärdedel av alla kvinnor har någon gång i livet varit utsatta för övergrepp. De flesta av dessa lider på något sätt av övergreppen, även lång tid efteråt, enligt en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Läs Övergrepp mot kvinnor skapar långt lidande ›

Begravning, sexualitet och heteronormer

2007-06-15 06:51

Avhandlingen Liket i garderoben synliggör att i mötet mellan död, begravning och sexualitet är döden heteronormativ. Det vill säga att en död kropp antas vara en heterosexuell kropp.

Läs Begravning, sexualitet och heteronormer ›

Ny rapport om genusprofessurer

2007-06-13 13:02

Genusforskningen har stärkts genom satsningen på sex särskilda genusprofessurer. Det visar en granskning av regeringens satsning som Nationella sekretariatet för genusforskning har gjort.

Läs Ny rapport om genusprofessurer ›

Jämställdhetsministern beställer genusforskning

2007-06-12 11:15

Jämställdhetsdebatten borde ta mer hänsyn till vad genusforskningen har kommit fram till. Det säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i en intervju i tidningen Genusperspektiv.

Läs Jämställdhetsministern beställer genusforskning ›

Komplext vara anhörig till transexuella

2007-06-12 10:52

Vad innebär det att ha en relation till någon som "byter" kön? Den frågan ställer sig Helena Bergström vid Pedagogiska institutionen i en avhandling om anhöriga till transsexuella.

Läs Komplext vara anhörig till transexuella ›

Iranskfödda svenska kvinnor om sexualitet

2007-06-01 09:00

Hur ser iranskfödda svenska kvinnor på sexualitet? Hur påverkar, förhindrar, eller underlättar deras sociala, religiösa, politiska och kulturella bakgrund deras möjligheter och begränsningar i Sverige? Det diskuteras i en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Läs Iranskfödda svenska kvinnor om sexualitet ›

Genus och det akademiska skrivandets former

2007-05-30 08:28

Finns det ett särskilt feministiskt eller genusteoretiskt skrivsätt? Och vad är det som skiljer det vetenskapliga skrivandet från till exempel det skönlitterära?

Läs Genus och det akademiska skrivandets former ›

Dödligt våld mot kvinnor minskar

2007-05-29 14:28

Antalet kvinnor som dödas av en närstående man har minskat med mellan 20 och 30 procent sedan 1970-talet, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Läs Dödligt våld mot kvinnor minskar ›

Mamma jobbar mindre – pappa jobbar mer

2007-05-29 11:38

I samband med att första barnet föds påverkas kvinnors arbetsliv betydligt mer än mäns. Kvinnorna slutar pendla långt, arbetar kortare tid och byter arbete mer sällan än jämförbara kvinnor utan barn, visar ny rapport från IFAU.

Läs Mamma jobbar mindre – pappa jobbar mer ›

Porträtt: En respektabel kvinna

2007-05-28 13:25

Beverly Skeggs, professor i sociologi från Goldsmiths vid Londons universitet, med rötter i engelsk arbetarstad, lyfter fram klassperspektivet i genusforskningen. Nu gästar hon Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet och forskar om hur klass återskapas i teves dokusåpor.

Läs Porträtt: En respektabel kvinna ›

Ebba Witt-Brattström i ny forskningsberedning

2007-05-25 13:14

Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning. Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet.

Läs Ebba Witt-Brattström i ny forskningsberedning ›

Kvinnor friskare i företag med många män

2007-05-16 11:35

Kvinnor i företag med övervägande andel män är friskare än kvinnor i företag med jämn könsfördelning. Även bland män finns tendens till lägre sjukfrånvaro i mansdominerade företag, visar en studie inom forskningsprojektet Hälsa och framtid.

Läs Kvinnor friskare i företag med många män ›

Plattform för kvinnliga forskare i Bryssel

2007-05-16 11:27

I slutet av april hölls European Platform of Women Scientists (EPWS) första generalförsamling i Bryssel. Nätverkets mål är att främja kvinnor som forskare.

Läs Plattform för kvinnliga forskare i Bryssel ›

Genusordning består i studie- och yrkesval

2007-05-09 15:27

En avhandling från Malmö högskola visar att killar och tjejer fortfarande gör olika framtida yrkesval. Det är också vanligare att killar väljer traditionellt manliga yrkesutbildningar på gymnasiet, medan tjejer oftare väljer en könsneutral utbildning.

Läs Genusordning består i studie- och yrkesval ›

Halv miljard till kvinnors forskningskarriärer

2007-05-08 11:04

Alltför få kvinnor gör akademisk karriär i Sverige. Därför ska ett hundratal disputerade kvinnliga forskare få bättre karriärmöjligheter. Totalt satsas en halv miljard kronor, varav drygt 300 miljoner från VINNOVA.

Läs Halv miljard till kvinnors forskningskarriärer ›

God kvalitet på landets genusutbildningar

2007-05-07 16:42

Hög kompetens och starkt engagemang hos lärarna. Sveriges genusvetenskapliga utbildningar  håller ofta mycket hög standard konstaterar Högskoleverket i en ny rapport.

Läs God kvalitet på landets genusutbildningar ›

VRs ordförande vill ha kvar öronmärkning

2007-05-03 18:51

Vetenskapsrådets ordförande Björn von Sydow vill ha kvar öronmärkningen av medel till genusforskning. Det säger han i en intervju i Genusperspektiv som också skriver om regeringens satsning på forskning om kvinnors hälsa.

Läs VRs ordförande vill ha kvar öronmärkning ›

Straffrätt och mäns våld mot kvinnor

2007-05-03 16:37

En ny avhandling från Umeå universitet visar på flera problem med hur straffrätten hanterar mäns våld mot kvinnor. Bland annat behandlas brottsoffret ofta utifrån stereotypa föreställningar om våldsutsatta kvinnor.

Läs Straffrätt och mäns våld mot kvinnor ›

Kan FN skapa jämlik fred?

2007-05-03 16:30

Hur FN:s fredsbevarande operationer påverkar maktrelationerna mellan män och kvinnor i en stat utreds i en ny avhandling från Uppsala universitet. Den visar att det finns goda möjligheter att lösa de jämlikhetsproblem som kan uppstå.

Läs Kan FN skapa jämlik fred? ›

Pris till Kvinnohistoriska samlingarna

2007-04-09 15:33

Greta Renborgs pris för god marknadsföring år 2007 ska tilldelas Kvinnohistoriska samlingarna. Svensk Biblioteksförening delar ut priset och det är första gången sedan det instiftades som det går till ett universitetsbibliotek.

Läs Pris till Kvinnohistoriska samlingarna ›

Claes Borgström slutar som JämO

2007-04-03 09:49

Den 31 augusti lämnar Claes Borgström sitt uppdrag som JämO, två år innan hans förordnande löper ut.

Läs Claes Borgström slutar som JämO ›

Riksdagsdebatt om genusforskningens framtid

2007-03-30 16:06

- Genusforskning är viktig. Alliansregeringen för en offensiv jämställdhetspolitik. Genusforskningen är en del av denna offensiva jämställdhetspolitik. Det sa utbildningsminister Lars Leijonborg vid en debatt i riksdagen den 30 mars.

Läs Riksdagsdebatt om genusforskningens framtid ›

Sexuellt risktagande bland unga

2007-03-30 13:12

Tjejer tar ansvaret för att hindra smittspridning av könssjukdomar. Det visar Monica Christianson i sin avhandling vid Umeå universitet om varför unga tar sexuella risker.

Läs Sexuellt risktagande bland unga ›

Modernitet och genus hos Aronson

2007-03-27 11:24

I författaren Stina Aronsons berättarkonst  är frågor om modernitet och genus ständigt närvarande. Det menar litteraturvetaren Åsa Nilsson Skåve i sin avhandling som läggs fram vid Växjö universitet. 

Läs Modernitet och genus hos Aronson ›

Multikulturellt Europa ur genusperspektiv

2007-03-22 12:54

Kvinnorörelsens inverkan på sociala förändringar i Europa de senaste 30 åren är centralt i det nya EU-finansierade forskningsprojektet FEMCIT. Bland flera europeiska lärosäten medverkar Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Läs Multikulturellt Europa ur genusperspektiv ›

Berättelser om bisexualitet

2007-03-20 16:18

Föreställningar om manlig bisexualitet, öppenhet och lagomhet analyseras och diskuteras i ny avhandling från Umeå universitet.

Läs Berättelser om bisexualitet ›

Bäst i Sverige på jämställdhet

2007-03-15 15:21

Karlstads universitet är bäst i Sverige när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män på ledande akademiska poster. Det framkom när IDAS-projektet hade högtidlig prisceremoni i Blå hallen under torsdagen.

Läs Bäst i Sverige på jämställdhet ›

Bourdieus könsblindhet förbryllar och fascinerar

2007-03-15 11:35

Beverly Skeggs är gästprofessor vid Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. I den första av tre öppna föreläsningar synade hon sociologen Pierre Bordieus teorier, som hon både fascineras och provoceras av.

Läs Bourdieus könsblindhet förbryllar och fascinerar ›

Forskningsmiljoner till kvinnohälsa

2007-03-09 10:05

Regeringen satsar 90 miljoner kronor på ett forskningsprogram för bättre kvinnohälsa. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, får uppdraget att välja ut de forskningsprojekt som är bäst.

Läs Forskningsmiljoner till kvinnohälsa ›

Internationella kvinnodagen

2007-03-08 14:42

Den 8 mars firas Internationella kvinnodagen över hela världen. Denna dag har kvinnors kamp för att få delta i samhället på samma villkor som män uppmärksammats i snart 100 år. Vi tipsar om evenemang runt om i Sverige.

Läs Internationella kvinnodagen ›

Framgångsrika elevers strategier undersökta

2007-03-07 15:14

Vad kännetecknar elever som lyckas i skolan?  En etnologisk studie vid Uppsala universitet ställer frågan och visar skillnader mellan flickors och pojkars strategier.

Läs Framgångsrika elevers strategier undersökta ›

Mäns jämställdhet motarbetas

2007-03-02 13:59

"Kvinnors organisering för lika rättigheter som männen har alltid provocerat. Det har gällt politiken såväl som kyrkan, näringslivet och vetenskapen." Det skriver sekretariatets föreståndare Anne-Marie Morhed i tidskriften Elsa.

Läs Mäns jämställdhet motarbetas ›

Verbal aggression mer accepterat för pojkar

2007-02-27 15:09

Verbal aggression i skolan handlar om maktrelationer mellan elever. Elever i tonåren visar större acceptans för när pojkar använder verbal aggression än när flickor gör det, visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Läs Verbal aggression mer accepterat för pojkar ›

Porträtt: Stadsplaneringen påverkar rädslans geografi

2007-02-25 13:46

Alla upplever världen och verkligheten genom sin egen, fysiska, kropp. Men i forskningen om det offentliga rummet är den ofta egendomligt frånvarande, också i genusvetenskapliga sammanhang. För urbanforskaren Carina Listerborn, som undersöker sambandet mellan kön, makt och rum, är den däremot central.

Läs Porträtt: Stadsplaneringen påverkar rädslans geografi ›

Stöd till nordisk forskning

2007-02-23 07:23

NordForsk och Nordiska Ministerrådet utlyser forskningsstöd. Syftet är att stärka nordisk forskning och samarbetet mellan nordiska länder inom forskning och utbildning.

Läs Stöd till nordisk forskning ›

Förändrade relationer minskade barnafödande

2007-02-22 10:08

Barnafödandet i Sverige halverades mellan 1880-1940. Historikern Sofia Kling sätter det minskande barnafödandet i samband med förändrade relationer mellan könen och nya sexuella praktiker.

Läs Förändrade relationer minskade barnafödande ›

Macho eller mjukis i svensk mansrörelse?

2007-02-21 14:27

Går det att förändra djupt inlärda könsmönster? Och vill vi det egentligen? En aktuell avhandling från Umeå universitet handlar om föreningen Befria mannen och vad som kan hända när en grupp individer utmanar genusordningen.

Läs Macho eller mjukis i svensk mansrörelse? ›

Historikern Inger Hammar är död

2007-02-20 16:16

Inger Hammar, docent i historia vid Lunds universitet, bedrev banbrytande forskning om kvinnohistoria och den kristna kyrkans historia.

Läs Historikern Inger Hammar är död ›

Nätverksarbete kan förbättra kvinnors hälsa

2007-02-20 13:32

Kvinnors nätverksarbete kan förbättra deltagarnas hälsa genom att påverka processerna för social underordning, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Läs Nätverksarbete kan förbättra kvinnors hälsa ›

Landsbygd mer negativ till hbt-personer

2007-02-15 14:19

Enligt RFSL tror nio av tio norrländska ungdomar att homo-, bisexuella eller transpersoner som lever öppet riskerar att råka ut för våld och trakasserier.

Läs Landsbygd mer negativ till hbt-personer ›

Hitta själv i JämOs diarium på webben

2007-02-15 13:05

På Jämos webbplats går det nu att söka bland alla ärenden av anmälningar och granskningar sedan 1 januari 2006. Där finns även beskrivet hur JämOs utredningar och granskningar går till.

Läs Hitta själv i JämOs diarium på webben ›

Osäker framtid för genusforskning när ALI läggs ner

2007-02-12 14:19

Det är fortfarande oklart vad som händer med genusforskningen vid Arbetslivsinstitutet, ALI, när institutet läggs ner till sommaren. Läs vad forskare och politiker anser om nedläggningen i senaste numret av Genusperspektiv.

Läs Osäker framtid för genusforskning när ALI läggs ner ›

Ny kvinnohistorisk webbportal

2007-02-09 10:43

Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet lanserar en ny portal om svenska kvinnors kamp för kunskap.  Portalen beskriver sambandet mellan kvinnors frigörelse, medborgarskap och utbildning.

Läs Ny kvinnohistorisk webbportal ›

Äldres berättelse utifrån genus och etnicitet

2007-02-06 09:54

Gamla kvinnor och män berättar på olika sätt om sig själva och om att bli och vara gammal eftersom de har levt på olika villkor och i olika sammanhang. Det är en av slutsatserna i en avhandling från Umeå universitet.

Läs Äldres berättelse utifrån genus och etnicitet ›

Man föds till kvinna och man blir det

2007-02-02 10:23

Könsmönster tydliggörs i skolämnet hem- och konsumentkunskap där olika områden är olika könskodade. Monica Petersson, Göteborgs universitet, har i sin avhandling utvecklat teoretiska modeller för att analysera människors agerande.

Läs Man föds till kvinna och man blir det ›

Eva Gothlin har avlidit

2007-01-29 12:14

Genusforskningen har mist en viktig forskare, handledare och kollega.

Läs Eva Gothlin har avlidit ›

Fritt Fram – ett projekt om diskriminering

2007-01-26 11:08

Fritt Fram är ett projekt som arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Man utvecklar kursmaterial, metoder för praktiskt förändringsarbete och ger kurser för att höja kompetensen i hbt-frågor i arbetslivet.

Läs Fritt Fram – ett projekt om diskriminering ›

Seminarium om sjunde ramprogrammet

2007-01-23 15:41

Sjunde ramprogrammet kan te sig som en djungel för många forskare. Därför andordnade Vetenskapsrådet i december ett seminarium där flera föreläsare gav råd om vad genusforskare ska tänka på i sina ansökningar och hur ett projekt kan ros iland.

Läs Seminarium om sjunde ramprogrammet ›

Sverige saknar ett jämställt rättssystem

2007-01-23 09:34

Jämfört med EU, England och USA är Sverige sämre på rättslig jämställdhet mellan kvinnor och män. Få fall av diskriminering av kvinnor som prövats i domstol har haft framgång enligt svensk lag, visar en ny avhandling  vid Stockholms universitet.

Läs Sverige saknar ett jämställt rättssystem ›

Uppsala universitets nya jämställdhetsplan

2007-01-17 09:21

Uppsala universitet har fastställt en ny jämställdhetsplan för de närmaste tre åren. För att skapa en välfungerande arbetsplats och en bra studiemiljö ska bland annat anställdas arbetsförhållanden och karriärmöjligheter ses över.

Läs Uppsala universitets nya jämställdhetsplan ›

Jord och döttrar till klostren gav status

2007-01-11 11:55

Enligt tidigare forskning satte familjer sina döttrar i kloster som alternativ till att gifta bort dem. Men en ny avhandling vid Göteborgs universitet visar på att gåvor till klostren av jord och döttrar gav medeltidens aristokrat hög status.

Läs Jord och döttrar till klostren gav status ›

Bulimi kan bero på hormonrubbningar

2007-01-11 10:36

Bulimi betraktas vanligen som en mental sjukdom som bör behandlas med kognitiv beteendeterapi. Men nu visar en avhandling från Karolinska Institutet att sjukdomen i vissa fall beror på hormonella rubbningar som kan rättas till med vanliga P-piller.

Läs Bulimi kan bero på hormonrubbningar ›

Föreställningar om kropp och kön

2007-01-09 13:54

Ny avhandling i idé- och lärdomshistoria från Göteborgs universitet undersöker hur kropp och individens rätt att bestämma över sin egen kropp betraktas i statliga utredningar från 1960-1970-talen.

Läs Föreställningar om kropp och kön ›

Kvinnor får lättare skrumplever än män

2007-01-08 14:33

Alkohol kan ge obotliga leverskador, men de bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda. En ny avhandling visar att sårbarheten för alkoholens skadeverkningar varierar mellan olika människor och att kvinnor är känsligare än män.

Läs Kvinnor får lättare skrumplever än män ›

Eva Lundgren kompenseras med nytt avtal

2007-01-02 14:01

Efter granskningsprocessen av Eva Lundgrens forskning har efter över ett halvårs förhandlingar ett avtal slutits mellan henne och Uppsala universitet. Universitetet uttrycker sitt fulla förtroende för hennes ställning som professor.

Läs Eva Lundgren kompenseras med nytt avtal ›