Nyheter, arkiv 2009

“Jämställdhetsmärkning är modellen”

2009-12-28 18:14

Rekrytera fler kvinnliga chefer och jämställdhetsmärk myndigheterna. Det är två strategier som Folkpartiet förespråkar för att uppnå större jämställdhetsintegrering i staten. - Jag tycker det är allvarligt att se exempel på hur myndigheter diskriminerar kvinnor, säger folkpartisten och riksdagsledamoten Eva Flyborg. Eva Flyborg anser att kvinnor förfördelas i kontakten med de myndigheter där man på olika sätt måste förhandla sig till en ersättning.

Läs “Jämställdhetsmärkning är modellen” ›

“Myndigheterna viktiga som förebilder”

2009-12-21 23:13

Hillevi Engström tycker att hon jobbar på världens jämställdaste arbetsplats. Riksdagen. Här finns lika lön, ett aktivt arbete för jämställdhetsintegrering och en bra arbetsplats för småbarnsföräldrar. Se där, ett exempel en myndighet som är en bra förebild. Och myndigheter kan och ska vara bra förebilder, anser hon.

Läs “Myndigheterna viktiga som förebilder” ›

Medel till ökad kunskap om våld i nära relationer

2009-12-18 12:08

Regeringen har beslutat att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att fördela medel till forskning och andra studier, systematisk metodutveckling och andra liknande insatser som syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Läs Medel till ökad kunskap om våld i nära relationer ›

Kvinnligt och manligt i medieutspelen om Tiger Woods

2009-12-17 15:27

Tiger Woods otrohetsaffärer sprider sig som en löpeld över världen. Män med makt förväntas ha ett koppel av kvinnor efter sig och begå äktenskapsbrott, konstaterar Ingemar Gens, föreläsare och debattör, i artikeln "Sex, skuld, pengar och makt" i Uppsala Nya Tidning.

Läs Kvinnligt och manligt i medieutspelen om Tiger Woods ›

“Genusforskningen ska inte ta några direktiv uppifrån”

2009-12-17 13:57

Genusforskning och jämställdhetspolitik ska inte blandas ihop. I detta är han och Sveriges genusforskarförbund eniga. Genusforskningens resultat kan bidra till att skapa tillväxt, men humanister och samhällsvetare måste generellt bli bättre på att marknadsföra sina resultat, anser högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Läs “Genusforskningen ska inte ta några direktiv uppifrån” ›

Vad kunde Carl Tham ha gjort år 2009?

2009-12-15 13:32

Samtida forskningspolitiska trender som bildandet av excellensmiljöer, strategiska satsningar och stärkt meritokrati kan också ses som strategier för att bevara akademins manliga privilegier. En kritisk analys av dessa fenomen är därför nödvändigt för att kunna lägga radikala förslag för ökad jämställdhet. De menade flera av deltagarna i diskussionen om ”Ett Thamgrepp om akademin”.

Läs Vad kunde Carl Tham ha gjort år 2009? ›

“Genusforskare kan hjälpa politiker”

2009-12-14 16:52

Ann-Christin Ahlberg har många års erfarenhet av fackligt arbete inom Kommunal och LO-facken. I riksdagen har hon suttit sedan 2005. Hon är ledamot i arbetsmarknadsutskottet, som också har hand om frågor som rör jämställdheten mellan män och kvinnor. – Vi har huvudansvaret för dessa frågor, eftersom de är så starkt kopplade till arbetslivet. Men alla utskott är skyldiga att låta jämställdhetsperspektivet genomsyra alla beslut, säger Ann-Christin Ahlberg.

Läs “Genusforskare kan hjälpa politiker” ›

Mellanchefens roll i utvecklingsarbetet

2009-12-11 11:38

Jämi bjöd 26 november in till ett dialogseminarium som behandlade mellanchefens roll i utvecklingsarbete. Plats var Rival, Stockholm. Fil. dr. Susanne Andersson, Stockholms universitet och fil. dr. Kjerstin Larsson, Regionförbundet i Kalmars län, inledde seminariet med presentationer av sin forskning.

Läs Mellanchefens roll i utvecklingsarbetet ›

Kvinnor belastar miljön mindre

2009-12-09 15:25

Kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringarna, medan deras livsstil sätter mindre spår i miljön enligt en artikel i Uppsala Nya Tidning. - Om män bestämde sig för att agera som kvinnor skulle vi vara på god väg att bemästra klimatproblemen, säger Måns Andersson, genusforskare och biolog vid Upp...

Läs Kvinnor belastar miljön mindre ›

Politiker och forskare ser olika mening med genusforskningen

2009-12-08 18:27

När politiker talar om genusforskning är behovet av kunskap för förändring ett återkommande tema. Kerstin Alnebratt har undersökt hur genusforskningen ges mål och mening i politiska texter under 30 år.

Läs Politiker och forskare ser olika mening med genusforskningen ›

Porträtt: Hon fortsätter att granska maktens systematik

2009-12-08 09:29

Hon har upptäckt att många andra människor är lediga på lördagar. Och ibland övervägt det som ett alternativ. Men jobbet är ju så roligt. Och angeläget. Och tiden är så kort.

Läs Porträtt: Hon fortsätter att granska maktens systematik ›

Fokus på genus under FN:s klimatkonferens

2009-12-07 14:54

Idag börjar FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Frågan om genus och klimat har på senare tid uppmärksammats allt mer av forskare då man pekar på hur män och kvinnor på olika sätt bidrar till och drabbas av klimatförändringarna. Nordiska Institutet för Kunskap om Kön, Nikk är på plats för att bevaka fr...

Läs Fokus på genus under FN:s klimatkonferens ›

Riksdagen informerades om forskningsprojektet Kön och Makt

2009-12-02 17:18

”Jämställt så in i Norden – men inte där besluten fattas?” Det diskuterades på ett frukostseminarium i Riksdagen 2 december där NIKKS rapport om kön och makt i Norden presenterades . Kvotering eller inte kvotering i bolagsstyrelserna det var frågan. Däremot diskuterades inte närmare det faktum att kön och makt också berör den offentliga sektorn och den regionala och kommunala nivån.

Läs Riksdagen informerades om forskningsprojektet Kön och Makt ›

Är jämställdhet konjunkturkänslig?

2009-11-30 09:51

AFA Försäkring finansierar fram till 2010 sex forskningsprojekt som berör kvinnor och industrimiljö. Projekten ska ta fram lösningar på arbetsmiljöproblem och ge nya kunskaper i ett tvärvetenskapligt perspektiv. En aktuell fråga är vad som kan göras åt att kvinnor oftare än män drabbas av belastningsskador. För Hans Robertsson är det också viktigt hur processen i de sex förändringsprojekten ser ut. Han arbetar med att utvärdera dem.

Läs Är jämställdhet konjunkturkänslig? ›

Jämställ.nu – Sveriges första portal om jämställdhet

2009-11-27 17:33

Den 26 november invigdes portalen Jämställ.nu under festliga former – både i Stockholm och Göteborg. På tisdag (den 1 dec) är den redo att användas av alla som vill ha praktiska tips och verktyg för sitt jämställdhetsarbete.

Läs Jämställ.nu – Sveriges första portal om jämställdhet ›

Tema teknik i Tidskrift för genusvetenskap

2009-11-26 09:39

Hur kan man med feministiska perspektiv utmana dagens tekniksamhälle? Varför är feministers relation till naturvetenskap och teknik fortsatt ambivalent, kritisk och engagerad? Vad handlar feministiska teknik- och vetenskapsstudier om? Detta handlar senaste numret om Tidskrift för genusvetenskap, tgv om.

Läs Tema teknik i Tidskrift för genusvetenskap ›

Inbjudan till lansering av Jämställ.nu

2009-11-24 09:49

Jämställ.nu - Sveriges första portal om jämställdhetsintegreringDen 1 december trycker vi på on-knappen och Jämställ.nu tänds i en dator nära dig. Redan den 26 november kan du fira med oss och samtidigt testa portalen när den invigs i Göteborg och Stockholm – samtidigt.

Läs Inbjudan till lansering av Jämställ.nu ›

Krav på jämställdhet har gett resultat i politiken

2009-11-19 12:40

Bevakningen av jämställdhetsfrågorna och trycket från kvinnorörelsen har varit avgörande för kvinnors framgång i politiken i de nordiska länderna de senaste 15 åren. Men i näringslivet dominerar männen fortfarande som förr. Det skriver Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK, i ett pressmeddeland...

Läs Krav på jämställdhet har gett resultat i politiken ›

Socialdemokraterna kräver kvotering

2009-11-19 01:33

Nordiska ministerrådet gav förra året det nordiska samarbetsorganet NIKK i uppdrag att göra en studie om kön och makt inom offentlig sektor och näringsliv. Uppdraget var ettårigt och resultaten presenterades på en konferens i Reykjavik 18-19 november. Inledningstalare var förre jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

Läs Socialdemokraterna kräver kvotering ›

“Myndigheter behandlar män och kvinnor olika”

2009-11-18 15:49

Att ha kunskaper om jämställdhet borde vara ett krav för alla offentliganställda och varje myndighet borde därför ha en utarbetad policy i hur jämställdhetsintegreringen ska genomföras, hävdar miljöpartisten och riksdagsledamoten Esabelle Dingizian.

Läs “Myndigheter behandlar män och kvinnor olika” ›

Kvinnliga uppfinnare en outnyttjad resurs

2009-11-18 14:04

Säg uppfinnare och de flesta tänker på en man. Må vara om det är en kufisk uppfinnar-Jocke eller en geniförklarad forskare av Nobelpristagarkaliber. Kvinnliga uppfinnare är en outnyttjad tillgång. Den enda kvinna som nämns i dessa sammanhang är Marie Curie och kanske krävs det två Nobelpris för att ...

Läs Kvinnliga uppfinnare en outnyttjad resurs ›

Från hantverkskilt till hästföretag

2009-11-12 12:49

"Från hästkilt till hästföretag - Genusperspektiv på innovation och jämställdhet" är titeln på en ny rapport från VINNOVA. I boken beskrivs ett urval av de projekt som finansierades inom FoU-programmet Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet.

Läs Från hantverkskilt till hästföretag ›

Kvinnotidskrifterna firar 150 år

2009-11-10 10:28

2009 är kvinnotidskrifternas år. Sköra och tummade nummer av Hertha och Morgonbris dammas av och bereds plats bredvid dagens blanka fyrfärgspublika-tioner Bang och Ful. – Det går inte att tänka sig en kvinnorörelse utan dessa tidskrifter, säger Anna Nordenstam, genus- och litteraturforskare vid Göteborgs universitet.

Läs Kvinnotidskrifterna firar 150 år ›

Är skattesystemet könsneutralt?

2009-11-06 08:48

En svensk skattebetalare kan vara man eller kvinna, skatten är densamma. Den svenska skattelagstiftningen är könsneutral. Men betyder det att hela skattesystemet i kombination med sociala transfereringar fungerar könsneutralt? Åsa Gunnarsson har ett svar.

Läs Är skattesystemet könsneutralt? ›

25 miljoner kronor för insatser för en jämställd högskola

2009-11-04 13:41

Lunds universitet tilldelas 1 700 000 kronor för att vid tre institutioner testa en modell för genuscertifiering. Växjö universitet får 1 300 000 kronor för att strategiskt främja jämställdhet i samband med Linnéuniversitetets bildande. Och Kungliga tekniska högskolan (KTH) får 1 665 000 kronor för att utveckla en metod för att inventera kopplingen mellan kön och faktisk arbetssituation. Det är några av de projekt som beviljas statsbidrag av Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Läs 25 miljoner kronor för insatser för en jämställd högskola ›

Vetenskapsrådets bidragsbeslut till genusforskning

2009-10-30 10:02

I veckan tillkännagav Vetenskapsrådet vilka projekt som beviljats medel i den stora utlysningen 2009, där genusforskningen har två egna poster. På initiativ av genuskommittén utlyste rådet medel dels till forskning för att förbättra förutsättningarna för en jämställd vård, dels till stöd för interna...

Läs Vetenskapsrådets bidragsbeslut till genusforskning ›

Bättre hjärtvård för kvinnor

2009-10-29 15:16

Det har under lång tid talats om att kvinnor får sämre vård än män när de drabbas av en hjärtinfarkt, men nu kommer en studie som visar de första tecknen på att en ändring är på väg. Det skriver SR Vetenskapsradion och refererar till en amerikansk studie där forskarna under tolv år har analyserat da...

Läs Bättre hjärtvård för kvinnor ›

Förskolebarn utmanar genusmönster

2009-10-29 14:18

Könet avgör hur barnen bemöts i sin lek och i sitt lärande på förskolan. De gånger barnens möjligheter utvidgas sker det på barnens, inte lärarnas initiativ. Det visar forskning vid Göteborgs universitet. I ett forskningsprojekt vid institutionen för pedagogik och didakti har sex olika förskolegr...

Läs Förskolebarn utmanar genusmönster ›

Miljoner till genusforskare från Riksbankens Jubileumsfond

2009-10-28 14:32

Genusforskaren Kerstin Sandell från Lunds universitet beviljades det enskilt största projektbidraget i årets utdelning från Riksbankens jubileumsfond. Sandell tilldelas närmare 7,5 miljoner för forskningsprojektet ”Efter succén med den nya generationens antidepressiva läkemedel: erfarenheter, prakti...

Läs Miljoner till genusforskare från Riksbankens Jubileumsfond ›

Professor Anne Hammarström tilldelas genusforskarpris

2009-10-28 11:34

Professor Anne Hammarström, forskare i genus och folkhälsa vid Umeå universitet har tilldelats Görel Bolins genusforskarpris 2009. Priset delas ut till forskare som gjort viktiga insatser inom genusforskningen vid Umeå universitet. - Det är ett erkännande av att genusforskning inom medicinen betyde...

Läs Professor Anne Hammarström tilldelas genusforskarpris ›

Staten måste våga utmana männen

2009-10-26 22:21

I femtio år har staten försökt designa den nye mannen. Nu måste vi börja våga prata öppet om, att alla kanske inte tjänar på jämställdhet, menar forskaren Niclas Järvklo.

Läs Staten måste våga utmana männen ›

Ny rapport tar pulsen på den statliga jämställdheten

2009-10-22 14:52

På onsdagen presenterades Helena Stensötas utredning om hur de statliga myndigheterna arbetar med jämställdhet. Särskilt inbjudna var de berörda myndigheterna.

Läs Ny rapport tar pulsen på den statliga jämställdheten ›

Genus och kultur viktiga vid depressionsdiagnos

2009-10-22 09:35

Diagnosen depression baseras på symtom som uttrycks på delvis olika sätt av kvinnor och män, liksom i olika kulturer. Bland annat för att undvika en sjukdomsstämpel på normalt lidande måste symtomen ses i sitt sammanhang. Detta konstaterar distriksläkaren Arja Lehti på Mariehems vårdcentral i sin do...

Läs Genus och kultur viktiga vid depressionsdiagnos ›

Statliga myndigheter olika bra på jämställdhet

2009-10-19 16:10

De jämställdhetspolitiska målen i Sverige idag är att uppnå ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män, att få en jämn fördelning av makt och inflytande samt en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor upphör. Vägarna mot målen kan se olika ut; jämställdhetsintegrering är en strategi, kvotering en annan.

Läs Statliga myndigheter olika bra på jämställdhet ›

Regeringens rekryteringsmål bra för jämställdheten

2009-10-16 14:42

Regeringens strategi att sätta upp mål för hur stor andel av de nyrekryterade professorerna som ska vara kvinnor har haft en positiv effekt på jämställdheten inom akademin. Men strategin kan behöva kompletteras med liknande mål för nydisputerade docenter, då sådana mål skulle synliggöra att många kv...

Läs Regeringens rekryteringsmål bra för jämställdheten ›

Hur går det med jämställdheten i staten?

2009-10-16 13:36

Hur långt har myndigheterna nått? Vad beror det på? Hur kan arbetet utvecklas vidare? På onsdag 21 oktober offentliggöra Jämis undersökning av hur statliga myndigheter arbetar med jämställdhetsintegreringen. Rapporten Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet är författad av H...

Läs Hur går det med jämställdheten i staten? ›

Kvinnors språk förändrar den offentliga debatten

2009-10-16 10:59

Kvinnliga politiker har lättare att få kontakt med människor både genom media och öga mot öga. De talar oftast enkelt, konkret och rakt på sak. Nu tar männen efter kvinnorna. - Fredrik Reinfeldt är ett bra exempel. Han framstår som en god lyssnare och har en lågmäld profil, säger Brigitte Mral, pro...

Läs Kvinnors språk förändrar den offentliga debatten ›

Releaseparty för boken Rundgång: genus och populärmusik

2009-10-15 12:03

Ikväll kl 18-21 är det release-party för boken Rundgång: genus och populärmusik, från Makadam förlag. Arrangemanget äger rum på Högkvarteret, Närkesgatan 8 (Nytorget) i Stockholm. DJ:s Gavana och Hasse Cat Ballou spelar Absolute Jämställt, från dirty blues ladies till Leila K. Bokförlaget Makadam or...

Läs Releaseparty för boken Rundgång: genus och populärmusik ›

Vem är staden till för?

2009-10-14 21:52

Hur bygger vi demokratiskt hållbara samhällen? Den frågan handlar inte bara om ren arkitektur och ett växande sopberg. Demokrati och hållbarhet är begrepp som öppnar för bredare perspektiv än så. På ett seminarium i Göteborg anlades även ett hälsoperspektiv.

Läs Vem är staden till för? ›

Det “normala” granskas i ny bok

2009-10-14 14:31

Hur skapas normer och, utifrån dem, en uppfattning om vad som är normalt? Vad händer när man går över gränserna för det normala? I boken "Normality/Normativity" utforskar forskare inom områden som idéhistoria, idrottsvetenskap och mediestudier begreppen normalitet och normativitet. Boken ingår i ser...

Läs Det “normala” granskas i ny bok ›

“Låt RRV granska”

2009-10-13 15:08

Kristdemokraten Désirée Pethrus Engström tillhör de radikala inom sitt parti när det gäller jämställdhet. Hon vill att statliga myndigheter föregår med gott exempel och jobbar med jämställdhet på dubbla fronter: både internt och externt. Hon ser gärna Riksrevisionsverket som utomstående granskare av hur staten sköter jämställdhetsarbetet.

Läs “Låt RRV granska” ›

ROT-avdrag kan främja jämställdhet

2009-10-12 09:52

Alltfler kvinnor har blivit husägare sedan ROT-avdraget infördes. SR Kronoberg intervjuar genusforskaren Eva Schömer om husägande och jämställdhet. "Det är ju väldigt glädjande att kvinnor äntligen får ägande över de fastigheter de är med och betalar till, men det är lite synd att skälet till att...

Läs ROT-avdrag kan främja jämställdhet ›

Case Africa – Sex & Politics i Nordic Journal of Feminist and Gender Studies

2009-10-09 11:00

NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Studies, är nu ute med temanumret 3/2009 Case Africa - Sex & Politics. Onlineversionen hittar du här.

Läs Case Africa – Sex & Politics i Nordic Journal of Feminist and Gender Studies ›

Hedersrelaterat våld – En fråga för de andra?

2009-10-08 10:06

I samband med utställningen "Hedersrelaterat våld - En fråga för de andra?" arrangeras nästa torsdag ett seminarium kring ämnet med följande gäster: Diana Mulinari, forskare, sociologiska institutionen, Lunds universitet Tiina Rosenberg, professor, centrum för genusvetenskap, Lunds universitet...

Läs Hedersrelaterat våld – En fråga för de andra? ›

Han, hon eller hen

2009-10-07 10:45

Karin Milles, språkvetare och lektor vid Södertörns högskola, skriver på Journalisten.se om användningen av bland annat den könsneutrala benämningen ”hen”. Med inspiration från finskans pronomen hän, som betyder både han och hon, bildades det svenska pronomenet hen redan på sjuttiotalet. Ordet fö...

Läs Han, hon eller hen ›

Genusvetenskap och arbetsmarknad i Genus nr 3

2009-10-07 10:05

Höstnumrets tema är genusvetenskap och högskola, med särskilt fokus på studenter. Var befinner sig genusvetenskapen i dag? Varför läser man genusvetenskap och hur ser arbetsmarknaden ut? Numret tar också upp en mängd olika ämnen med historiska och nutida perspektiv på tillvaron. Läs  om samhället...

Läs Genusvetenskap och arbetsmarknad i Genus nr 3 ›

Genusperspektiv nr 4 2009 ute nu

2009-10-06 12:02

I det senaste numret av Genusperspektiv kan du bland annat läsa om Kerstin Alnebratt, ny föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Genusperspektiv är gratis att prenumerera på, i pdf såväl som i pappersform.

Läs Genusperspektiv nr 4 2009 ute nu ›

“An orgasm a day keeps the doctor away”

2009-10-01 16:29

Sedan ett drygt år tillbaka finns sexleksakerna i produktserien ”Trust in lust”, att köpa från Apotekets hyllor. Apoteket ska inte lägga sig i folks sexliv, menar kritikerna, medan försäljningen går över förväntan. Genusforskaren Anna Adeniji undersöker hur Apotekets försäljning av sexleksaker har tagits emot av kunder och debattörer.

Läs “An orgasm a day keeps the doctor away” ›

Seminarium om ojämn chefstillsättning

2009-09-28 10:48

Seminariet kallat Staten leder jämt sökte fånga en resa, från hur det är, till varför och hur man (myndigheter) kan förändra den ojämställda chefssammansättningen på statliga myndigheter.

Läs Seminarium om ojämn chefstillsättning ›

Ideella diskuterar jämställdhet

2009-09-28 10:11

Ungdomsstyrelsens och Unifems dialogdag i Stockholm, den 18 september, hade samlat ideella organisationer från olika delar av Sverige.

Läs Ideella diskuterar jämställdhet ›

Ny organisation för sekretariatet

2009-09-24 16:09

Från och med årsskiftet kommer Nationella sekretariatet för genusforskning att inlemmas helt i Göteborgs universitets organisation istället för att som tidigare vara en särskild inrättning vid universitetet. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen som presenterades i veckan.

Läs Ny organisation för sekretariatet ›

Besök oss på bokmässan i Göteborg

2009-09-24 13:24

Tillsammans med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek har Nationella sekretariatet för genusforskning en monter på årets bokmässa i Göteborg. Vi finns på B04:70 i närheten av Forskartorget. Där kan du träffa genusforskare inom bland annat juridik, ekonomisk historia, litte...

Läs Besök oss på bokmässan i Göteborg ›

Vinnova kartlägger 50 år av insatser för jämställdhet

2009-09-23 22:30

Jämställdhet var ett av tre fokusområden i VINNOVAs program ”Arbetslivsutveckling för hållbar tillväxt”. För att realisera det givna uppdraget uppmanades erfarna forskare och praktiker som arbetade med jämställdhet att inkomma med förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området under våren 2005.

Läs Vinnova kartlägger 50 år av insatser för jämställdhet ›

Könsneutral anställningsform lyckad

2009-09-23 09:30

När Göteborgssymfonikerna ska anställa en ny musiker får den sökande spela upp bakom en skärm. Följaktligen ser ingen i antagningskommittén om det är en man eller kvinna som provspelar.

Läs Könsneutral anställningsform lyckad ›

Genusflödet på Facebook och Twitter

2009-09-17 09:45

Den 9 september 2009 lanserade Nationella sekretariatet för genusforskning sin nya webbplats. Ett av de nya inslagen är den populärvetenskapliga portalen Mer om genus, där där vi i nyhetsrullen Genusflödet gör nedslag i Genusforskningssverige och berättar kortfattat om bland annat nya avhandlingar, ...

Läs Genusflödet på Facebook och Twitter ›

SKL diskuterar jämställdhetsintegrering

2009-09-15 14:16

SKL:s seminarium om jämställdhetsintegrering (den 10 sep 2009) visade på mångfalden av kompetenser inom området. Föreläsarna gav därmed insikt om jämställdhetsintegreringens olika beståndsdelar.

Läs SKL diskuterar jämställdhetsintegrering ›

Porträtt: Humaniora på gränsen till naturvetenskaperna

2009-09-14 11:45

I en tid när människans förhållande till teknik, maskiner, djur och miljö utmanar den humanistiska vetenskapen bidrar genusforskningen till att bredda humanioras forskningsfält. Cecilia Åsberg är en av dem som tänjer gränserna.

Läs Porträtt: Humaniora på gränsen till naturvetenskaperna ›

Känd sociolog och våldsforskare till Sverige

2009-09-11 13:45

Nu är det klart att Jackson Katz, doktor och forskare i sociologi, kommer till Skandinavien. Jackson Katz är internationellt erkänd för sitt nyskapande våldsförebyggande arbete med män och pojkar inom skola, idrottsrörelse och militären i USA. Han är forskare, utbildare, författare, filmskapare och ...

Läs Känd sociolog och våldsforskare till Sverige ›

Feministisk sommarskola

2009-09-10 15:50

Under sommaren har Athena Farrokhzad, poet och litteraturkritiker och Hanna Hallgren, doktor i genusvetenskap skrivit en serie om företeelser och begrepp inom genusvetenskap och feminism på Aftonbladet Kultur.

Läs Feministisk sommarskola ›

Genus.se – nu med mer genus

2009-09-09 11:11

Nu lanserar Nationella sekretariatet för genusforskning sin nya webbplats, www.genus.se. Nytillskott på webbplatsen är den populärvetenskapliga delen, Mer om genus, där vi i nyhetsrullen Genusflödet gör nedslag i Genusforskningssverige och berättar kortfattat om bland annat nya avhandlingar, rapport...

Läs Genus.se – nu med mer genus ›

Skolverket ger utbildningar i genus

2009-09-02 10:31

Nedan följer information om två högskolekurser som ges på uppdrag av Skolverket på flera lärosäten i landet. Kurserna är webb-baserade distanskurser. Du kan endast anmäla dig från Skolverkets hemsida. Sex- och samlevnadsundervisning - skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5 hp - Teorier och forsk...

Läs Skolverket ger utbildningar i genus ›

Tidigare utredning kommunicerar med ny

2009-08-31 15:00

För det pågående regeringsuppdraget Jämi är det viktigt att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts tidigare. Ett exempel är JämStöd, Stöd för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15), som var en utredning, som pågick under 2005-07. JämStöd erbjöd ett antal olika utbildningar, av vilka Nardin Crisbi har kartlagd de öppna utbildningarna i en promemoria. Promemorian diskuterades i ett rundabordssamtal med dem som varit verksamma i JämStöd.

Läs Tidigare utredning kommunicerar med ny ›

I Försvaret är jämställdhet en strategisk fråga

2009-08-25 10:47

Om man ska ange en särpräglat manlig arbetsmiljö blir Försvarsmakten troligen det vanligaste svaret. I en sådan miljö är det inte givet att jämställdhetsfrågor är ointressanta. Men i takt med att kvinnor på olika nivåer, värnpliktiga eller anställda, blir en del av försvarsmakten ökar behovet av ett medvetet jämställdhetsarbete.

Läs I Försvaret är jämställdhet en strategisk fråga ›

Konsten och prestigen genomskådad

2009-08-18 10:53

Konst kan vara skön att se på och ibland provocerande. Men undrar du någonsin varför du ser så få kvinnliga konstnärer i de offentliga salongerna? Den frågan ställs i boken Konsten – så fungerar det (inte).

Läs Konsten och prestigen genomskådad ›

“Jämställdheten sitter trångt på universiteten”

2009-08-17 10:14

I början på augusti samlades ett par hundra feministiska forskare och aktörer för jämställdhet inom högre utbildning för att delta i konferensen: 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, på Stockholms universitet. De fyra konferensdagarna fylldes av föreläsningar, rundabordssamtal och ett 30-tal seminarier rörande jämställdhet inom högre utbildning och villkoren för studenter och forskare.

Läs “Jämställdheten sitter trångt på universiteten” ›

“Jämställdheten sitter trångt på universiteten”

2009-08-17 08:59

I början på augusti samlades ett par hundra feministiska forskare och aktörer för jämställdhet inom högre utbildning för att delta i konferensen: 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, på Stockholms universitet. De fyra konferen...

Läs “Jämställdheten sitter trångt på universiteten” ›

Många i Almedalen ville veta mer om jämställdhetsarbetet

2009-07-02 16:10

1995 antog Sveriges Riksdag jämställdhetsintegrering som strategi för att åstadkomma ett jämställt och hållbart samhälle. Nu, femton år senare, diskuterade en panel på politikerveckan i Almedalen vilka resultat som uppnåtts, vilka lärande exempel det finns och varför vi inte kommit längre. Seminariet, som arrangerades av Jämi, Vinnova, SKL och Temagrupp Likabehandling, blev snabbt fullsatt.

Läs Många i Almedalen ville veta mer om jämställdhetsarbetet ›

Närmare hälften av myndigheterna jobbar inte med jämställdhetsintegrering

2009-07-01 09:29

En ny rapport från Jämi visar att nästan hälften av de statliga myndigheterna ännu inte har något pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Positivt är däremot att tre av fyra av de som har det menar att arbetet är framgångsrikt. Rapporten redovisar också de viktigaste orsakerna bakom arbetet samt vilket stödbehov myndigheterna efterlyser.

Läs Närmare hälften av myndigheterna jobbar inte med jämställdhetsintegrering ›

Genuslistan fyller 10 år

2009-06-29 11:04

Sekretariatets e-postlista Genuslistan firade i maj 2009 sin tioårsdag. På listan sprids information om aktuella rapporter, utbildningar och evenemang som rör genusforskning ur ett brett perspektiv. Listans framgång beror delvis på att alla medlemmar får delta i kunskapsspridningen.

Läs Genuslistan fyller 10 år ›

Manliga och kvinnliga modeschabloner

2009-06-25 13:07

Jämställdhet låter sig ofta formuleras i det skrivna ordet och i policydokument. Men hur ser det ut i en värld som mer formuleras i känslor och livsstilar? Vi har bett mediekritikern Maria Jacobson granska modemagasinet H&M Magazine.

Läs Manliga och kvinnliga modeschabloner ›

Ny strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

2009-06-25 09:31

Regeringen har beslutat om en ny strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin beskriver hur regeringens samlade politik stärker jämställdheten. Den innehåller dessutom särskilda åtgärder på 235 miljoner kronor som finansieras av jämställdhetsanslaget.

Läs Ny strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet ›

Dubbelt motstånd mot kvinnliga entreprenörer inom offentlig verksamhet

2009-06-24 15:09

Allt fler kvinnor startar företag inom vård, utbildning och omsorg. Ofta är det trögheter inom det offentliga systemet som får dem att ta detta steg. Vad de möter blir istället hinder av annat slag. Företagsekonomen Jaana Kurvinen har undersökt vilka processer som sätts i rörelse. Vi hakar på och undrar om det finns några jämställdhetsaspekter på att vara kvinna och entreprenör inom offentligt finansierad verksamhet?

Läs Dubbelt motstånd mot kvinnliga entreprenörer inom offentlig verksamhet ›

Kerstin Alnebratt ny föreståndare på sekretariatet

2009-06-23 15:00

Genusforskaren Kerstin Alnebratt blir ny föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning från och med hösten 2009. Och sekretariatets roll är väl så viktigt nu som för tio år sedan, anser hon.

Läs Kerstin Alnebratt ny föreståndare på sekretariatet ›

Ny skrift om genus, vård, omsorg och rehabilitering

2009-06-22 01:17

I skriften Genusperspektiv på vårdvetenskap lyfts bland annat frågor om betydelsen av patientens kön, huruvida män och kvinnor får samma bemötande i hälso- och sjukvården samt om vissa hälsoproblem är mer eller mindre förknippade med män respektive kvinnor.

Läs Ny skrift om genus, vård, omsorg och rehabilitering ›

Europeiskt samarbete om genus i undervisning

2009-06-15 16:05

Under sommaren och hösten 2009 kommer Centrum för genusstudier i ett samarbete med det europeiska genusvetenskapliga nätverket Athena och universitetet i Utrecht att ge ut en rad publikationer på temat Teaching with Gender. Serien, som kommer att belysa olika perspektiv på genus i undervisning och ä...

Läs Europeiskt samarbete om genus i undervisning ›

Redaktionen har ordet

2009-06-12 11:51

Våldsforskning är ett brett fält med många inriktningar. Mäns våld mot kvinnor, barn som bevittnar vuxnas våld, våld inom samkönade relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och trafficking, våld mot funktionshindrade, hemlösa, missbrukare, behandling av våldsutövare… Listan kan göras lång. I d...

Läs Redaktionen har ordet ›

Kvantitativa mål kan motverka jämställdhet

2009-06-12 11:44

Jämställdhet handlar inte bara om siffror. Det låter självklart, men när metoder ska utvecklas för att driva jämställdheten framåt, hamnar man lätt i en mätbarhetsfälla. Företagsekonomen Eva Wittbom har studerat hur styrning mot jämställdhetsmål fungerar inom Banverket och Vägverket. Ofta formuleras de med ett teknokratiskt tänkande som hämmar utvecklandet av jämställdhet, blir slutsatserna i hennes avhandling.

Läs Kvantitativa mål kan motverka jämställdhet ›

Jämställdhet riskerar att hamna i mätbarhetsfälla

2009-06-11 12:05

Eva Wittbom har undersökt hur Banverket och Vägverket lever upp till sina välformulerade jämställdhetsmål. När målen reduceras till mätbara resultat, riskerar jämställdheten att tömas på sitt innehåll, är hennes slutsatser i sin avhandling.

Läs Jämställdhet riskerar att hamna i mätbarhetsfälla ›

Manliga och kvinnliga modeschabloner

2009-06-10 22:22

Jämställdheten är många gånger formulerad med det skrivna och talade ordet. Inget fel med det, men det finns samtidigt risker att formuleringarna döljer djupare strukturer. Går man till känslorna kan det vara svårare att lyckas med det.

Läs Manliga och kvinnliga modeschabloner ›

Unik nordisk kartläggning om regnbågsfamiljer

2009-06-05 16:13

Många jämställdhetsåtgärder inriktar sig på familjeliv och arbetsmarknad, med utgångspunkt att familjen består av mamma-pappa-barn. Men så ser inte alla familjer ut. I Nikk-rapporten Regnbågsfamiljer i Norden behandlas politik, rättigheter och villkor sett ur regnbågsfamiljernas perspektiv.

Läs Unik nordisk kartläggning om regnbågsfamiljer ›

Medel för jämställdhet i högskolan

2009-06-05 16:09

Delegationen för jämställdhet i högskolan, DJ, utlyser medel för insatser för jämställdhet inom högskolan. Insatserna ska ha prövats och visat sig framgångsrika och bedömas ha långsiktig verkan. Primär målgrupp är statliga universitet.

Läs Medel för jämställdhet i högskolan ›

Porträtt: Miljöforskaren som lockades av Sverige

2009-05-15 14:20

Män förorsakar klimatförändringar i högre grad än kvinnor och är mindre benägna att förändra sitt beteende för att bli mer miljövänliga. Merritt Polk, universitetslektor i humanekologi vid Göteborgs universitet, är övertygad om att en jämställd värld är lika med en mer hållbar värld.

Läs Porträtt: Miljöforskaren som lockades av Sverige ›

Ny rapport om regleringen av jämställd medborgarservice

2009-04-29 15:15

Kraven på statliga myndigheter att bedriva en jämställd verksamhet är olika från myndighet till myndighet. Det visar första rapporten från Jämi, Att styra jämställt, som presenterar en kartläggning av instruktioner och regleringsbrev för perioden 2007-2009. Rapporten presenteras på ett seminarium den 6 maj.

Läs Ny rapport om regleringen av jämställd medborgarservice ›

Informationsturné om de europeiska FoU-programmen

2009-04-24 11:27

Under sommaren och hösten öppnar utlysningar inom alla tematiska områden inom det sjunde ramprogrammet, FP7. Dessutom finns det möjlighet att söka finansiering via ERC, People, Capacities, COST, EUREKA och Eurostars. Totalt handlar det om cirka 45 miljarder kronor som står till förfogande för europeisk FoU.

Läs Informationsturné om de europeiska FoU-programmen ›

Jämställdhet i fokus i nordiskt samarbete

2009-04-24 09:39

Under år 2009 står Island för ordförandeskapet i det Nordiska Ministerrådet. Island lanserar i samband med detta ett antal projekt som sätter jämställdhet i fokus. Utöver tre stora forskningsprojekt hålls också arrangemang, bland annat deltagande på FN:s klimatkonferens i Köpenhamn december 2009, då kön och klimat skall lyftas.

Läs Jämställdhet i fokus i nordiskt samarbete ›

Barbro Alvings hundraårsdag firas i Linköping

2009-04-17 10:47

Den 23 april bjuder Nya Forum, Linköpings universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning in till seminarium för att fira Bangs hundraårsdag. Medverkar gör bland andra Kristina Lundgren och Åsne Seierstad.

Läs Barbro Alvings hundraårsdag firas i Linköping ›

Skev arbetsfördelning drabbar kvinnors hälsa

2009-04-16 10:27

Den ojämna fördelningen av hushållsarbete bidrar till att kvinnor har lägre psykiskt välbefinnande än män. Det visar en avhandling från Stockholms universitet och ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Katarina Boye har i sin avhandling i sociologi, Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work, funnit att fördelningen av hushållsarbete är särskilt ojämn i par där kvinnan har en stor total arbetsbelastning från yrkesarbete och hushållsarbete.

Läs Skev arbetsfördelning drabbar kvinnors hälsa ›

Referensgrupp

2009-04-07 09:51

En viktig komponent i Jämis arbete är referensgruppen. Referensgruppen är rådgivande samtidigt som dess organisationer bildar ett spridningsnätverk och kontakter som kommer jämställdhetsintegrering till nytta när exempelvis workshops och konferenser arrangera...

Läs Referensgrupp ›

Nytt i nordiska forskningstidskrifter

2009-04-03 10:29

I Sverige såväl som i våra nordiska grannländer ges forskningstidskrifter ut med fokus på genus, kön och jämställdhet. Läs här en sammanställning om de senaste numren.

Läs Nytt i nordiska forskningstidskrifter ›

Global studie om kvinnor i nyhetsmedia

2009-04-02 10:06

Vilken status har kvinnor i världens nyhetsmedier? Det är den övergripande frågan för en världsomspännande genusstudie som är på väg att startas upp i 66 länder.

Läs Global studie om kvinnor i nyhetsmedia ›

Ojämn könsfördelning i lärarutbildningen kräver nationell satsning

2009-04-01 09:41

Det krävs en ambitiös nationell satsning för att komma åt könsobalansen i skolan. En sådan satsning innebär att resurser måste avsättas för en längre tidsperiod. Det här skriver Högskoleverket i den nya rapporten Man ska bli lärare.

Läs Ojämn könsfördelning i lärarutbildningen kräver nationell satsning ›

Forskning om våld i nya numret av tidningen Genus

2009-03-30 11:28

Årets första Genus berättar om skrattkultur, lesbisk kvinnorörelse, föräldraskydd i svensk arbetsrätt, intersexualitet med mera. Du kan också läsa om våldsforskning i flera artiklar och på debattsidorna.

Läs Forskning om våld i nya numret av tidningen Genus ›

Evidensbaserade modeller och metoder för jämställdhetsintegrering

2009-03-27 11:53

En av Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämis huvuduppgifter är att sprida kunskap om metoder och modeller till stöd för jämställdhetsintegreringen. Därför ska en rapport utarbetas som kartlägger evidensbaserad jämställdhetsintegrering.

Läs Evidensbaserade modeller och metoder för jämställdhetsintegrering ›

NIKK magasin om ledarskap och prostitution

2009-03-26 10:15

I senaste numret av NIKK magasin är temat ledarskap och prostitution. Bland annat lyfts norskan Berit Ås fram, känd för sina teorier om härskartekniker.

Läs NIKK magasin om ledarskap och prostitution ›

Processutvärdering av Jämi

2009-03-24 16:17

Som ett steg i arbetet med att säkra ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering i staten har Jämi valt att engagera en processutvärderare som skall följa programet under den period det löper. Uppdraget har tillfallit Christina Lindegren, Christina Lindegren & Partners AB, som har följt Jä...

Läs Processutvärdering av Jämi ›

Regeringen lanserar styrelseprogram för kvinnor

2009-03-24 10:05

Regeringen lanserar nu ett nationellt styrelseprogram för kvinnor. Programmet heter Styrelsekraft och syftar till att synliggöra och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelser. Det ska även sprida goda exempel och skapa en debatt om vikten av att ha fler kvinnor på styrelseposter utifrån ett tillväxtperspektiv.

Läs Regeringen lanserar styrelseprogram för kvinnor ›

På gång om jämställdhetsintegrering i staten

2009-03-04 15:24

Jämi har ambitionen att skapa kontakter och nätverk mellan myndigheter. Som ett led i detta, har följande lista på utåtriktade aktiviteter med koppling till främst jämställdhetsintegrering men också jämställdhetspolitik tagits fram. Om du saknar en aktivitet är du välkommen att e-posta det till nardin.crisbi@genus.se.

Läs På gång om jämställdhetsintegrering i staten ›

Myndigheters behov av stöd för arbete med jämställdhet kartläggs

2009-03-04 11:25

En rapport tas fram som skall kartlägga myndigheters behov av stöd för sitt arbete med jämställdhetsintegrering.  Utredare är Helena Olofsdotter Stensöta, forskare och lärare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Läs Myndigheters behov av stöd för arbete med jämställdhet kartläggs ›

Nya former för långsiktigt stöd

2009-03-04 11:24

Nardin Crisbi är utredare inom Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi. Nardin Crisbi har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor på Europaparlamentet och JämO och är nu tjänstledig från Europeiska socialfonden i Sverige.

Läs Nya former för långsiktigt stöd ›

Utblick

2009-03-04 11:01

En del i program Jämi:s uppdrag är att bedriva omvärldsbevakning och informera om aktuella händelser i landet. På denna sida finner du information om jämställdhetsintegrering i andra verksamheter samt information om rapporter, konferenser och dylikt. Om du vill att det arbete kring jämställdhetsintegrering som bedrivs i din verksamhet skall synas här, sänd ett e-post till webbred@genus.se.

Läs Utblick ›

Nya former för långsiktigt stöd i program Jämi

2009-02-27 08:36

Nardin Crisbi blir utredare inom Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi. Nardin Crisbi har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor på Europaparlamentet och JämO och är nu tjänstledig från Europeiska socialfonden i Sverige.

Läs Nya former för långsiktigt stöd i program Jämi ›

Fullsatt när Jämi invigdes

2009-02-25 16:24

Om genusperspektivet inte finns med när ett ärende hanteras, spelar det ingen roll vad som står i lagarna och riktlinjerna. Verksamheten blir i alla fall inte jämställd. Det sade statssekreterare Christer Hallerby, på den konferens som officiellt invigde Jämis verksamhet. Program för jämställdhet...

Läs Fullsatt när Jämi invigdes ›

Ny nordisk förening för forskning om män och maskuliniteter

2009-02-24 11:11

En nystartad nordisk förening ska främja och sprida kunskap om vetenskaplig forskning om män och maskuliniteter, med betoning på forskning som främjar samhällelig och kulturell förändring, jämställdhet och mångfald. Föreningen tar också över ägandet av den nordiska maskulinitetstidskriften Norma.

Läs Ny nordisk förening för forskning om män och maskuliniteter ›

Myndigheters behov av stöd för jämställdhetsarbete kartläggs

2009-02-23 15:26

Nu tas en rapport fram som skall kartlägga myndigheters behov av stöd för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Detta som en del av Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi. Utredare är Helena Olofsdotter Stensöta, forskare och lärare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hel...

Läs Myndigheters behov av stöd för jämställdhetsarbete kartläggs ›

Porträtt: Holmberg valde livet utanför akademin

2009-02-20 13:10

Kärlek börjar alltid med bråk, lyder den gamla lågstadieklyschan. För sociologen och våldsforskaren Carin Holmberg är det tvärtom, åtminstone i teorin.

Läs Porträtt: Holmberg valde livet utanför akademin ›

Finland får informationscentrum

2009-01-21 10:17

Det är nu klart att även Finland får ett informationscentrum för jämställdhet. Riksdagen i Finland beslutade den 19 december att en informationstjänst ska skapas under 2009.

Läs Finland får informationscentrum ›

Tidskrift för genusvetenskap sätter klass på agendan

2009-01-19 12:17

I nummer 3-4 2008 av Tidskrift för genusvetenskap är temat "klass". Tidskrift för genusvetenskap, tgv, är Nordens största tidning för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning.

Läs Tidskrift för genusvetenskap sätter klass på agendan ›

Annika Olsson programansvarig för Jämi

2009-01-14 15:02

Genusforskaren Annika Olsson tillträder tjänsten som programansvarig för sekretariatets uppdrag att ge stöd åt statliga myndigheters arbete att integrera jämställdhet i sin verksamhet - Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi.

Läs Annika Olsson programansvarig för Jämi ›

Portal kan synliggöra kvinnor

2009-01-13 09:24

Genusforskare inom flera discipliner använder sig ofta av arkiv. Ett stort problem är att material om kvinnor ofta ligger dolt i makens arkiv. – Många genusforskare efterlyser hjälpmedel för att lättare kunna söka. Arkiven måste göras mer synliga, säger Anna Nordenstam, lektor i litteraturvetenskap...

Läs Portal kan synliggöra kvinnor ›

Hur skapas innovation genom mångfald?

2009-01-08 11:18

Nationella sekretariatet för genusforskning är en av arrangörerna till workshopen Hvordan skabe innovation via mangfoldighed? Erfaringer fra forskning og praksis om mænd og maskuliniteter. Den äger rum den 29 januari inom ramen för den nordiska maskulinitetskonferensen i Roskilde, Danmark.

Läs Hur skapas innovation genom mångfald? ›

“Åh vad coolt!”

2009-01-05 15:10

Saker kan vara coola, killar kan vara det, tjejer inför varandra men nästan aldrig i killarnas ögon. Vad som är coolt varierar, men hänger ihop med statusfylld manlighet, menar Marie Nordberg, Karlstads universitet.

Läs “Åh vad coolt!” ›