Nyheter, arkiv 2010

Är jämställdhetspolitiken tandlös?

2010-12-20 09:44

SKL har fått stora statliga anslag för att under år 2008-2010 stimulera till jämställdhetsintegrering bland kommuner och landsting och ytterligare projektmedel har anslagits för de kommande tre åren. Johanna Lauri har studerat vilken jämställdhet som dominerar de gångna årens beviljade projektansökningar och ser problem med hur begreppet jämställdhet kommer till uttryck.

Läs Är jämställdhetspolitiken tandlös? ›

Jämi vill se jämställdhet som strategiskt forskningsområde

2010-12-17 10:53

Sverige har en unik möjlighet att bli världsledande på forskning om jämställdhet och inte minst jämställdhetsintegrering. Det är en av de saker som lyfts fram när regeringsuppdraget Jämi, jämställdhetsintegrering i staten, slutredovisas nu i december.

Läs Jämi vill se jämställdhet som strategiskt forskningsområde ›

Excellenssatsningarna förödande för jämställdheten i akademin

2010-12-15 14:35

De senaste decenniets forskningspolitiska satsningar på excellens och starka forskningsmiljöer har haft starkt negativa effekter på jämställdheten. Lågt räknat har en miljard kronor omfördelats från kvinnor till män.

Läs Excellenssatsningarna förödande för jämställdheten i akademin ›

Egen bedömningsgrupp i VR ingen självklar lösning

2010-12-15 11:26

Genusforskningen bör få en egen beredningssgrupp inom Vetenskapsrådet. Det anser Lisbeth Larsson, professor i genus och litteratur vid Göteborgs universitet. Men Britta Lundgren, tidigare ordförande för Expertgrupp för genus i VR tycker att fördelarna med en integrerad bedömning överväger.

Läs Egen bedömningsgrupp i VR ingen självklar lösning ›

Dags att tala klartext om vetenskaplig kvalitet

2010-12-14 09:30

Grundprincipen för fördelning av pengar i vetenskapssamhället är att den forskning som har högst kvalitet ska främjas. Men det som låter enkelt i teorin är svårt i praktiken. Ny forskning om bedömningsprocesser visar dels att vad som betraktas som vetenskaplig kvalitet varierar stort mellan olika discipliner och bedömare, dels att bedömare är som mest benägna att se excellens i den forskning som mest liknar deras egen.

Läs Dags att tala klartext om vetenskaplig kvalitet ›

Vetenskapsrådet ger 5,5 miljoner till genusprojekt inom lärarutbildning

2010-12-13 11:03

En forskargrupp vid Högskolan i Gävle med Anita Hussénius, lektor i kemi, Annica Gullberg och Kristina Andersson, lektor respektive adjunkt i biologi, får medel av Vetenskapsrådet för sin forskning om ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap. Forskningsanslaget gäller för perioden 2011-2013.

Läs Vetenskapsrådet ger 5,5 miljoner till genusprojekt inom lärarutbildning ›

Jämis slutrapport presenterades i Stockholm

2010-12-12 19:01

Jämi presenterade sina två slutrapporter på Medelhavsmuseet 6 december. Kanske rent av under beskydd av kung Gustav VI Adolf (tavlan på väggen), som var hängiven arkeolog och gjorde många utgrävningar av den etruskiska kulturen nära Rom. Det hundratal besökare som kom verkade för dagen vara mer intr...

Läs Jämis slutrapport presenterades i Stockholm ›

Forskning saknas? Slutsatser från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten

2010-12-09 14:00

I juli 2008 fick Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, regeringens uppdrag att skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering i staten. Uppdraget, som avslutas vid årsskiftet, har bland annat fokuserat vikten av forskningsanknytning i ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Läs Forskning saknas? Slutsatser från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten ›

Förena tillväxt med hållbarhet och jämlikhet – är det möjligt?

2010-12-09 09:34

Går det att förena tillväxt och hållbarhet med jämlikhet? Kanske om man vrider och vänder på begreppen? Eller som Mieke Verloo sa i sitt anförande; stretching and bending. Mieke Verloo var inledande talare på konferensen Equality, Growth and Sustainability – Do they mix? I Linköping 25-26 november.

Läs Förena tillväxt med hållbarhet och jämlikhet – är det möjligt? ›

Internationell konferens om jämlikhet, tillväxt och hållbarhet

2010-12-07 21:33

Går det att förena tillväxt och hållbarhet med jämlikhet? Kanske om man vrider och vänder på begreppen? Eller som Mieke Verloo sa i sitt anförande; stretching and bending. Mieke Verloo var inledande talare på konferensen Equality, Growth and Sustainability – Do they mix? I Linköping 25-26 november.

Läs Internationell konferens om jämlikhet, tillväxt och hållbarhet ›

Jämi summerar sitt regeringsuppdrag

2010-12-06 16:00

I uppdraget underströks vikten av samråd med berörda parter. Jämi har utvecklat samrådet till att också innefatta konkret samverkan, såväl med andra uppdrag som regeringen gav under samma tid, som med centrala aktörer på området.

Läs Jämi summerar sitt regeringsuppdrag ›

Rapport om jämställd statsförvaltning

2010-12-05 23:14

Nationella sekretariatet för genusforskning fick i juli 2008 regeringens uppdrag att ge stöd till statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs Rapport om jämställd statsförvaltning ›

Traditionens makt härskar inom EU-parlamentet

2010-12-03 16:05

Urtypen för en svensk student som studerar statsvetenskap är väl studier av det svenska statsskicket. Men efter inträdet i EU har intresset för europeiska förhållanden ökat betydligt och dessutom har arbetsmarknaden för statsvetare vuxit något. Maria Skalin har intresserat sig för skillnader och likheter i hur de politiska grupperna och de olika medlemsländerna fördelar representanter i utskotten i EU-parlamentet.

Läs Traditionens makt härskar inom EU-parlamentet ›

Flickkonst provocerade

2010-12-02 13:33

Kajsa Widegren har en längre tid intresserat sig för mötet mellan konstnärlig gestaltning och konstruktioner av "flickan". I sin avhandling i genusvetenskap Ett annat flickrum tar hon sig an tre konstnärer som med sina bilder utmanar traditionella föreställningar om flickor och om sexualitet. Maria Lindberg, Anna Maria Ekstrand och Helene Billgren fick alla gå under beteckningen flickkonstnärer i början av 1990-talet.

Läs Flickkonst provocerade ›

Genusforskningens dag på Malmö högskola

2010-11-30 11:36

Onsdagen den 8 december äger genusforskningens dag på Malmö högskola rum, under rubriken "Makt, kropp & genusfostran".

Läs Genusforskningens dag på Malmö högskola ›

Vetenskapsrådet ger 10 miljoner till genusforskare i Göteborg och Lund

2010-11-30 11:23

En grupp genusforskare från Göteborg och Lund kammade hem det näst största anslaget i Vetenskapsrådets stora utlysning inom Humaniora och samhällskunskap. VR beviljade forskargruppen 10 miljoner för att utforska förhållandet mellan feminismens utopiska visioner och de vardagliga erfarenheterna av kvinnors organisering i Latinamerika, Asien, Europa och Arktis.

Läs Vetenskapsrådet ger 10 miljoner till genusforskare i Göteborg och Lund ›

Jämställdhetsministern svarar på Jämis frågor

2010-11-25 17:52

Frågor till jämställdhetsministern Nyamko Sabuni. Hur har du följt arbetet med Jämi under dessa två år? – Under föregående mandatperiod initierade regeringen en mängd uppdrag och åtgärder inom ramen för den särskilda jämställdhetssatsningen. Det är en utmaning att som minister kunna följa utveckli...

Läs Jämställdhetsministern svarar på Jämis frågor ›

Långt från jämställt i EU:s sjunde ramprogram

2010-11-25 09:27

Glastaket för Europas kvinnliga forskare är intakt. Det konstaterar den expertgrupp som står bakom utvärderingen av EU:s sjunde ramprogram i halvtid. ”EU-kommissonen kan göra mer för att driva på mot ett ökat deltagande av kvinnor i ramprogrammen och bör visa ledarskap i det avseendet”, skriver utvärderarna i sin rapport.

Läs Långt från jämställt i EU:s sjunde ramprogram ›

Med gayradar hittas de lesbiska kodorden

2010-11-24 13:13

Selma Lagerlöf, Agnes von Krusenstjerna och Karin Boye var alla författare som skrev om lesbisk kärlek. Men det krävs en väl utvecklad gayradar för att lära sig tolka budskapet i deras verk. Det konstaterades när fyra av landets främsta forskare inom fältet lesbisk litteraturhistoria möttes i Umeå.

Läs Med gayradar hittas de lesbiska kodorden ›

Yvonne Hirdman får Augustpris

2010-11-23 14:44

Professor Yvonne Hirdman får årets Augustpris för Årets svenska fackbok för sin "Den röda grevinnan". Juryns motivering lyder: Genom att använda både traditionella historiska källor och privata brev, intervjuer och personliga minnen förvandlar Yvonne Hirdman sin personliga längtan efter mammas li...

Läs Yvonne Hirdman får Augustpris ›

Genusakademin vid Stockholms universitet – ny akademi inom akademin

2010-11-23 12:40

Genusforskarna vid Stockholms universitet har fått en ny plattform för samverkan och diskussion genom det nybildade nätverket Genusakademin. - Namnet tydliggör att vi ser oss som en akademi inom akademin, säger Genusakademins första ordförande docent Lena Gemzöe.

Läs Genusakademin vid Stockholms universitet – ny akademi inom akademin ›

Konsten att jämföra olika myndigheter

2010-11-22 11:54

Statsvetaren Helena Stensöta har visat att myndigheter bedriver jämställdhetsintegreringsarbete i varierande grad. Utifrån undersökningen har Josefine Carnolf jämfört myndigheter med likartade verksamheter med varandra. Trots likheter i uppdrag visar det sig att arbetet med jämställdhetsintegrering skiljer sig åt.

Läs Konsten att jämföra olika myndigheter ›

“Viktigt att professorer agerar gate openers för unga forskare”

2010-11-18 10:26

Våga stå fast vid det ni brinner för. Den uppmaningen utfärdade flera av föreläsarna som vid sekretariatets konferens för genusdoktorander delade med sig av personliga med- och motgångar från sin karriär.

Läs “Viktigt att professorer agerar gate openers för unga forskare” ›

Uppföljning klar om hur myndigheterna reglerar jämställdhet

2010-11-17 16:15

Sedan 2005 har Statistiska centralbyrån gjort uppföljningar av indikatorer på Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering. Bland annat ingår där en liknande kartläggning av instruktioner och regleringsbrev som Jämi gjort, men med ett annat resultat.

Läs Uppföljning klar om hur myndigheterna reglerar jämställdhet ›

Lisbeth Larsson får litteraturpris

2010-11-17 13:47

Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap, tilldelas tillsammans med Ingemar Nilsson, professor i idé- och lärdomshistoria, John Landquists pris 2010. Priset delas ut av den litterära akademin Samfundet De Nio till en särskilt välförtjänt essäist, idéhistoriker eller kritiker. Prissumman är på 125 000 kronor.

Läs Lisbeth Larsson får litteraturpris ›

Fortsatt stöd för jämställdhet i kommuner och landsting

2010-11-15 11:35

Regeringen har beslutat att bevilja 80 miljoner kronor till Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att fortsätta stödja kommuner, landsting och regionala självstyrelseorgan att kvalitetssäkra sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs Fortsatt stöd för jämställdhet i kommuner och landsting ›

Dags för kvotering av minoriteter?

2010-11-12 15:16

I de flesta nordiska länder finns det politiska partier som frivilligt kvoterar utifrån kön. Kvotering av etniska minoriteter ses som mer problematiskt. Samtidigt menar många kvinnor med minoritetsbakgrund att de är utsatta för en dubbel diskriminering. Om detta handlar följande artikel från Nordiska institutet för kunskap om kön, Nikk.

Läs Dags för kvotering av minoriteter? ›

Slutrapportering från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten

2010-11-12 15:03

Välkommen till slutrapportering från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten (Jämi). Vi inleder med rapportering kring Jämi:s slutsatser och förslag, därefter bjuds på dryck med tilltugg.

Läs Slutrapportering från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten ›

Slutrapport presenteras 6 december

2010-11-09 16:48

Välkommen till slutrapportering från regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i staten (Jämi). Vi inleder med rapportering kring Jämi:s slutsatser och förslag, därefter bjuds på dryck med tilltugg.

Läs Slutrapport presenteras 6 december ›

Beijing +15 – hur jobbar vi vidare?

2010-11-09 10:23

Med anledning av att det är 15 år sedan FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking anordnar ABF och Gadip en konferens för allmänheten i Göteborg helgen den 20-21 november 2010.

Läs Beijing +15 – hur jobbar vi vidare? ›

Lång väg till varannan damernas

2010-11-08 15:41

Även om kvotering fortfarande ses som en kontroversiell metod i Sverige så har inställningen förändrats radikalt sedan frågan väcktes på 1920-talet. Kampen för kvinnors politiska representation har givit resultat, men vägen till varannan damernas har varit lång. Om det handlar följande artikel ur tidningen Genus.

Läs Lång väg till varannan damernas ›

Varför röstade vi så och hur blev det då?

2010-11-08 08:30

Jämställdhet och andra frågor om kön och genus blev aldrig någon het fråga i valrörelsen. Andelen kvinnor i riksdagen gick ner. Kvinnor och män röstar olika och har olika värderingar. För att belysa frågor som dessa kommer Nationella sekretariatet för genusforskning att anordna en eftervalsanalys i Umeå.

Läs Varför röstade vi så och hur blev det då? ›

Kvotering kan reda ut valtekniskt virrvarr

2010-11-07 15:34

Politik är makt och överlämnas sällan frivilligt. Det krävs mycket, inte minst sanktioner, för att könskvotering verkligen ska fungera och leda till ett historiskt språng. Om det handlar följande artikel ur tidningen Genus.

Läs Kvotering kan reda ut valtekniskt virrvarr ›

Klass går före kön bland väljarna

2010-11-06 15:16

Väljarnas intresseområden färgas allt mindre av kön men åsiktsskillnaderna mellan kvinnliga och manliga väljare är större än bland riksdagspolitikerna. Om det handlar följande artikel ur tidningen Genus.

Läs Klass går före kön bland väljarna ›

Utlysning: Forskning om riksdagen

2010-11-04 07:42

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har tidigare i flera omgångar finansierat omfattande och betydelsefull forskning om riksdagen. Svensk forskning med denna inriktning har under senare år minskat i omfattning. Mot denna bakgrund har RJ beslutat att i en ny satsning på forskning om riksdagen avsätta 8 miljoner kronor för treårsperioden 2011-2013.

Läs Utlysning: Forskning om riksdagen ›

Sverigeunik forskning om frivillig barnlöshet i TGV

2010-11-03 11:39

Även om föräldraskap av de allra flesta betraktas som en självklar och naturlig del av livet finns också kvinnor och män som ser det som lika naturligt att inte skaffa barn. Tidskrift för genusvetenskap publicerar i nummer 3 2010 en artikel baserad på de två första vetenskapliga studierna av frivillig barnlöshet som genomförts i Sverige.

Läs Sverigeunik forskning om frivillig barnlöshet i TGV ›

Nätverket Athena läggs ned efter årsskiftet

2010-11-03 08:00

Det europeiska nätverket för genusforskning Athena kommer efter tio års verksamhet att läggas ned. Skälet är att man inte beviljas fortsatt stöd från EU.

Läs Nätverket Athena läggs ned efter årsskiftet ›

“Viktigt att jämställdhet finns med i utvärderingarna”

2010-11-01 14:35

Det är viktigt att ta hänsyn till jämställdheten när kvaliteten på landets universitet och högskolor utvärderas. Det säger Lars Haikola, ny universitetskansler sedan augusti. Men i regeringens direktiv för hur det nya systemet för bedömningen av högskoleutbildningarnas kvalitet ska se ut har jämställdheten utelämnats.

Läs “Viktigt att jämställdhet finns med i utvärderingarna” ›

Specialkurs i jämställdhetsintegrering manar till fortsättning?

2010-10-28 11:06

På uppdrag av Jämi har Forum för genusvetenskap i Linköping under hösten genomfört en kurs i jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv, riktad till anställda i statliga myndigheter. Undervisningen har varit upplagd som en distansutbildning med tre heldagar i Stockholm. 25 oktober var det kursavslutning med avslutande genomgång av arbetsuppgifter.

Läs Specialkurs i jämställdhetsintegrering manar till fortsättning? ›

Genusforskning och mänskliga rättigheter

2010-10-27 14:55

Nationella sekretariatet för genusforskning kommer att finnas med på MR-dagarna, Mänskliga Rättighetsdagarna, vilket är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Besök oss i monter nummer 19, och kom och lyssna på två spännande miniseminarier i Foajén. Gratis entré!

Läs Genusforskning och mänskliga rättigheter ›

Offertförfrågan: Forskningsöversikt på området likabehandling i arbetslivet

2010-10-27 10:01

Tema Likabehandling efterfrågar anbud för genomförande av forskningsöversikt gällande teori och praktik för ett mer inkluderande arbetsliv.

Läs Offertförfrågan: Forskningsöversikt på området likabehandling i arbetslivet ›

Uppdrag om jämställdhet i högskolan

2010-10-25 10:43

Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att följa upp hur jämställdheten vid universitet och högskolor har utvecklats till följd av lärosätenas ökade frihet och självbestämmande i fråga om läraranställningar från och med den 1 januari 2011. Regeringen uppdrar vidare åt Högskoleverket att under perio...

Läs Uppdrag om jämställdhet i högskolan ›

Åtgärder för en jämställd akademi

2010-10-25 09:36

Politikerna måste bli avsevärt tydligare i sina krav på jämställdheten vid Sveriges högskolor och universitet och avsevärt bättre på att följa upp det som görs. Det var beskedet när Delegationen för jämställdhet i högskolan höll sin slutkonferens.

Läs Åtgärder för en jämställd akademi ›

Universiteten inget föredöme

2010-10-22 11:17

Politikerna måste bli avsevärt tydligare i sina krav på jämställdheten vid Sveriges högskolor och universitet och avsevärt bättre på att följa upp det som görs. Det var beskedet när Delegationen för jämställdhet i högskolan höll sin slutkonferens.

Läs Universiteten inget föredöme ›

Enkät: Skapar könskvotering i politiken ett “B-lag”?

2010-10-15 13:53

I debatten om könskvotering i politiken hörs argumentet att de inkvoterade, oftast kvinnor, inte kommit in genom sin kompetens utan enbart som representanter för en grupp. Därmed menas att såväl inkvoterade som icke inkvoterade kvinnor kan komma att ses som ett B-lag. Men är kritiken befogad? Genus har ställt frågan till tre genusforskare.

Läs Enkät: Skapar könskvotering i politiken ett “B-lag”? ›

Forskning saknas

2010-10-14 11:33

Kunskapsöversikten består av två delar: Den inledande delen fokuserar på publicerad forskning och är författad av Camilla Norrbin. Därefter följer en del som redogör för pågående forskning och som är författad av Annika Olsson. Rapporten ger en god bild över vad som skrivits om jämställdhetsinteg...

Läs Forskning saknas ›

Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering

2010-10-14 11:21

Denna rapport syftar till att belysa processer i arbetet med jämställdhetsintegrering genom att djupare beskriva detta arbete inom några utvalda myndigheter.

Läs Processer i arbetet med jämställdhetsintegrering ›

Stora luckor i forskningen om jämställdhetsintegrering

2010-10-11 08:49

Jämställdhetsintegrering är regeringens strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Men när det gäller kunskap om hur strategin fungerar finns stora luckor.

Läs Stora luckor i forskningen om jämställdhetsintegrering ›

Den välsituerade flickan

2010-10-08 10:03

Mycket har skrivits om pojkscouterna, men få känner numera ens till att det funnits en separat organiserad flickscoutrörelse. Bodil Formark, som disputerar i morgon, sporrades av detta. Och av att använda Simone de Beauvoir i sitt avhandlingsarbete.

Läs Den välsituerade flickan ›

Har klimatet ett kön?

2010-10-07 14:59

Det är inte självklart att budskapen på stora annonspelare är de som tränger igenom vårt medvetande bäst. Om det finns det olika uppfattningar. Men ibland kan det vara de små sakerna som fångar vår uppmärksamhet. Som på senaste bokmässan i Göteborg, där miljöförbundet Jordens vänner i sin monter exponerade en liten bok med titeln: Har klimatet ett kön?

Läs Har klimatet ett kön? ›

Transpersoners situation i fokus för globalt forskningsprojekt

2010-10-06 09:15

Situationen för transpersoner har under senare år kommit upp på agendan hos flera organisationer och institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter. – Det har skett ett skifte från ett patologiskt perspektiv till ett rättighetsperspektiv, konstaterar Carsten Balzer, under 3rd European Transgender Council i Malmö.

Läs Transpersoners situation i fokus för globalt forskningsprojekt ›

Partitillhörighet viktigare än kön för valda

2010-10-05 15:10

Sysselsättning är den fråga som dagens riksdagsledamöter prioriterar allra högst. På andra plats kommer socialpolitik, det vill säga grunden i en välfärdsstat i form av skydd vid sjukdom, arbetslöshet och åldrande. Rangordningen gäller för både kvinnor och män och just likheten mellan könen är en tydlig trend i riksdagen. Sedan mitten av 90-talet har det skett en ganska dramatisk utjämning av könsskillnader, visar ny forskning av Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Om detta handlar följande artikel ur tidningen Genus.

Läs Partitillhörighet viktigare än kön för valda ›

Porträtt: Rosenberg tror på det queera hoppet

2010-10-05 12:55

Tiina Rosenberg kombinerar professorsrollen med politiskt engagemang och väcker starka känslor såväl utom som inom akademin. Hon är feminist på vänsterkanten, men tycker att den nostalgiska längtan efter enhetlig feminism och vänsterpolitik känns falsk. – Det har alltid funnits olika grupper och det är bra för att hålla frågorna levande.

Läs Porträtt: Rosenberg tror på det queera hoppet ›

Krönika: Demokrati för vita medelålders heteromän

2010-10-05 11:31

"Nå, vad bör då svaret bli på frågan om det behövs några kvinnor i våra beslutande församlingar? Denna genomgång till trots är svaret nej. Det representativa systemet i Sverige bygger på åsiktsrepresentativitet, inte social representativitet, och till det behövs det människor, könet är här ointressa...

Läs Krönika: Demokrati för vita medelålders heteromän ›

Nya Genus nu ute på webben

2010-10-05 11:20

Första numret av nya tidningen Genus finns ute nu. Förutom ett nytt utseende är tidningens största förändring att den fullt ut har ett särskilt tema i fokus. Allt material finns på webben och temat för detta nummer är Väljare och valda.

Läs Nya Genus nu ute på webben ›

Lagen ändrades men makten rubbades inte

2010-10-04 15:47

Hon var jämställdhetsombudsman på 90-talet, samtidigt som frågor om jämställdhet lyftes upp på det politiska planet av de feministiska aktivisterna i Stödstrumporna. Det var läge för ett stärkande av jämställdheten på det formella planet och juridiken blev hennes främsta redskap. Vi har pratat med Lena Svenaeus om den tiden och vad som hänt senare.

Läs Lagen ändrades men makten rubbades inte ›

Mitt och ditt ansvar inför hedersrelaterat våld

2010-10-04 09:11

– Hedersrelaterat våld, kallas det. Och det upprepar vi, utan att ifrågasätta varifrån det kommer och vad det betyder. För vad har våld med heder att göra? Våld är våld. Våld är en kränkning av mänskligt värde. Det har ingenting med heder eller hederlighet att göra.

Läs Mitt och ditt ansvar inför hedersrelaterat våld ›

Skapar könskvotering i politiken ett “b-lag”?

2010-09-28 13:52

I debatten om könskvotering i politiken hörs argumentet att de inkvoterade, oftast kvinnor, inte kommit in genom sin kompetens utan enbart som representanter för en grupp. Därmed kan såväl inkvoterade som icke inkvoterade kvinnor komma att ses som ett b-lag. Men är kritiken befogad?

Läs Skapar könskvotering i politiken ett “b-lag”? ›

Mona och Reinfeldt i det politiska tilltalet

2010-09-27 10:27

Hur framställs de manliga och kvinnliga politikerna i valdebatterna? Går det mediala drevet hårdare åt kvinnliga politiker som gör misstag? Om det och andra frågor om manligt och kvinnligt i valdebatter handlade ett seminarium i kulturtidskrifternas monter på bokmässan.

Läs Mona och Reinfeldt i det politiska tilltalet ›

Självskadebeteende ett samhällsproblem

2010-09-23 11:32

Avhandlingen Självskada: En etnologisk studie av mening och identitet i relation till skärande, handlar om hur unga, främst tjejer, resonerar kring självskadande och att må dåligt. Anna Johansson, Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet utgår från diskussionsforum på internet och intervjuer, samt medierapportering, psykiatrisk litteratur och biografier i ämnet.

Läs Självskadebeteende ett samhällsproblem ›

Annelie Bränström Öhman får forskningspris

2010-09-23 10:39

Görel Bohlins pris för genusforskning går i år till litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman, för hennes värdefulla vetenskapliga insatser. Priset delas ut vid Umeå universitet, under årshögtiden den 23 oktober.

Läs Annelie Bränström Öhman får forskningspris ›

Mona och Reinfeldt – hur framställs politiker i medierna?

2010-09-21 15:52

Medieforskaren Maria Edström analyserar hur medierna har bevakat valrörelsen, på Bokmässan i Göteborg.

Läs Mona och Reinfeldt – hur framställs politiker i medierna? ›

Utställning i Göteborg om hedersrelaterat våld

2010-09-20 14:45

I morgon, tisdagen den 21 september, invigs på Röhsska museet i Göteborg en interaktiv utställning om kopplingen mellan våld, etnicitet, kön, ålder, religion och sexuell läggning. Utställningen pågår till den 24 oktober.

Läs Utställning i Göteborg om hedersrelaterat våld ›

Vem vill bli högerextremist?

2010-09-20 11:30

Lågutbildad man som bor på landet. Så ser de högerextrema gruppernas typiske sympatisör ut, åtminstone enligt statistiken. Men är det verkligen så enkelt? Finns det ett givet samband mellan livssituation och ideologi?

Läs Vem vill bli högerextremist? ›

Kan Batman vara rosa?

2010-09-16 09:34

Stereotypa uppfattningar om kön, särskilt föreställningen om bråkiga pojkar, tillåts i stor utsträckning styra förskolans vardag. Detta trots att kön har väldigt liten betydelse för barnen själva. Vuxenvärldens markörer för kön är däremot något de ständigt förhåller sig till.

Läs Kan Batman vara rosa? ›

Jämställdhet i fokus när svensk lag krockar med EU:s

2010-09-15 16:18

Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna, alla kategorier. EU däremot, är inte det en samling länder som drivs framåt med minsta gemensamma nämnare som motor, så vad skulle Sverige kunna hämta från EU i jämställdhetsfrågor? En hel del, visar en avhandling från statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Läs Jämställdhet i fokus när svensk lag krockar med EU:s ›

NCK lanserar kunskapsbank om våld i nära relationer

2010-09-15 13:11

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet lanserar onsdagen den 15 september en internetbaserad kunskapsbank. Där kan personal inom exempelvis hälso- och sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten på ett lättillgängligt och överskådligt sätt ta del av bland annat aktuell forskning och rapporter från 16 nationella myndigheter.

Läs NCK lanserar kunskapsbank om våld i nära relationer ›

Inkvoterade kvinnor – gör de skillnad?

2010-09-14 11:02

Få åtgärder är så kontroversiella som könskvotering i politiken. Ändå genomförs det i land efter land. Frivilligt av politiska partier, som i Sverige, eller genom lagstiftning som i Rwanda och Argentina.

Läs Inkvoterade kvinnor – gör de skillnad? ›

“Det är synd att vi inte kunde mötas på en rimlig nivå i debatten”

2010-09-10 14:29

Uppsala och Lunds universitet har mötts av kraftfullt motstånd för förslagen om genusmärkning respektive genuscertifiering. Kritiker har uttryckt starka farhågor för att förslagen skulle innebära en inskränkning av den akademiska friheten, men Göran Bexell, tidigare rektor i Lund, menar att kritiken bottnar i missförstånd.

Läs “Det är synd att vi inte kunde mötas på en rimlig nivå i debatten” ›

Genusflödet fyller ett år

2010-09-10 11:54

För ett år sedan startades Genusflödet, där vi berättar om aktuella händelser, nya rapporter och böcker och notiser med genusperspektiv.

Läs Genusflödet fyller ett år ›

Har du sett en brandman som är en kvinna?

2010-09-09 17:38

Jämställdhet är ett typiskt honnörsord som ständigt upprepas i högtidliga sammanhang, men uppdelningen i typiskt manliga och kvinnliga yrken tillhör inte det förgångna. Brandmannayrket är ett av de mest ojämställda med mindre än 2 procent kvinnor. Snart ska det bli ändring på det, hoppas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs Har du sett en brandman som är en kvinna? ›

Mer pengar till forskning om flickor

2010-09-03 07:45

Nätverket FlickForsk! med hemvist vid Mittuniversitetet får ekonomiskt stöd från Riksbankens jubileumsfond. Pengarna ska användas till att utveckla nätverket och forskning om flickor.

Läs Mer pengar till forskning om flickor ›

Komiker startade hetsjakt på norska genusforskare

2010-09-02 11:05

Vad formar individen – arv eller miljö? Det var frågan som den norska komikern Harald Eia försökte svara på i sin tv-serie Hjernevask i norska NRK i våras. – Resultatet blev det största angreppet på norsk forskning som jag har sett i min tid, säger genusforskaren Jørgen Lorentzen, som själv stod i centrum för den rasande debatt som följde.

Läs Komiker startade hetsjakt på norska genusforskare ›

Vem är familjen?

2010-08-25 07:55

Forum för feministiska föräldrar, Foff, i Stockholm släpper boken "Vem är familjen? Om familjer, föräldrar och normer". Boken är baserad på föreläsningar av bland andra Anna Singer, docent i familjerätt och David Tjeder, genushistoriker, under hösten 2009.

Läs Vem är familjen? ›

Historiepris till Yvonne Hirdman

2010-08-19 15:28

Professor Yvonne Hirdman får Hertig Karls pris. Priset på 50 000 kronor räknas som Sveriges största historiepris. Hon får det för sin forskning och sina böcker "som på olika sätt belyser modern historia, med tonvikt på kvinnohistoria, genushistoria och arbetslivshistoria". Hertig Karls pris delas ut...

Läs Historiepris till Yvonne Hirdman ›

Normkritisk jämställdhetsintegrering på Stockholm Pride

2010-08-02 16:55

Inkluderande normkritisk jämställdhetsintegrering ger hållbara samhällen. Men det gäller att hela tiden hålla arbetet igång. Färdig blir man aldrig. Det var panelen eniga om på det seminarium på Pride House 26/7 som Jämi arrangerade tillsammans med SKL, Tema Likabehandling och Vinnova: organisationerna bakom Kunskapsportalen kring jämställdhetsintegrering Jämställ.nu.

Läs Normkritisk jämställdhetsintegrering på Stockholm Pride ›

Jämställdhetsintegrering debatterades i Almedalen

2010-07-13 09:54

Under Almedalsveckan i Visby hade Jämställ.nu tillsammans med Länsstyrelsen och ESF Jämt samlat några av Sveriges ledande aktörer från olika områden som alla är eniga om att jämställdhet är en förutsättning för tillväxt och välfärd. Hur menar de att arbetet med jämställdhet kan påskynda tillväxttakten och öka välfärden? Och hur långt har vi kommit? Vilka hinder finns på vägen?

Läs Jämställdhetsintegrering debatterades i Almedalen ›

Kvantitativa mål behövs för professorsrekryteringen

2010-07-10 13:31

Om det enades högskoleminister Tobias Krantz och Socialdemokraternas Marie Granlund, när de medverkade i paneldebatt under Almedalsveckan i Visby. Arrangerade det hela gjorde Delegationen för jämställdhet i skolan, Deja, Delegationen för jämställdhet i skola, DJ, och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Kvantitativa mål behövs för professorsrekryteringen ›

Vithet i nya TGV

2010-06-30 13:14

Vithet är temat för det första numret av TGV efter tidskriftens redaktionella flytt till Linköpings universitet. Nya redaktörer är Anna Lundberg och Amelie Björck. Redaktionssekreterare och recensionsredaktör är Emma Strollo.

Läs Vithet i nya TGV ›

NIKK magasin om minoritetsungdom

2010-06-23 14:42

Det finns utan tvekan jämställdhetsproblem som drabbar unga i minoritetsmiljöer. Men det gör det också i majoritetssamhället. Vad händer när forskning och politik fokuserar på minoriteter som problemområde? Det diskuteras i ett nytt temanummer av NIKK magasin. Heder och ära har blivit viktiga beg...

Läs NIKK magasin om minoritetsungdom ›

Finns någon verktygslåda för jämställdhet?

2010-06-21 10:25

Kvalitetssäkring är ett stort och svårt begrepp. Detsamma gäller verksamhetsnytta och sociala hänsyn. Så hur kvalitetssäkrar man verksamhetsnytta och sociala hänsyn? Om vi applicerar det på jämställdhetsintegrering blir det genast mer handgripligt. Det var också temat på en konferens i Stockholm arrangerad av Jämi.

Läs Finns någon verktygslåda för jämställdhet? ›

Forskningsråd deltog på hearing om genusforskning

2010-06-18 11:24

Genusforskning saknas nästan helt inom flera tunga samhällsfrågor. Forskningens synlighet och konkurrenskraft varierar också stort mellan olika forskningsråd. Det var den bild som en framträdde vid hearingen om genusforskning som hölls på KTH i Stockholm i juni.

Läs Forskningsråd deltog på hearing om genusforskning ›

Genusforskarförbundets första lokalavdelning bildad

2010-06-15 15:12

Sveriges genusforskarförbund har fått sin första lokalavdelning i Umeå. - Syftet är att samla de aktiva genusforskarna vid universitetet och främja genusforskningens och genusforskarnas intressen lokalt, säger avdelningens ordförande Kerstin Norlander, forskare vid Umeå centrum för genusstudier.

Läs Genusforskarförbundets första lokalavdelning bildad ›

Rapport om kollegial bedömning

2010-06-10 15:15

Vetenskapsrådets rapport Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet – en forskningsöversikt presenterar aktuell forskning om bedömningsprocesser som använder sig av kollegial bedömning, så kallad peer review. Rapporten, som är skriven av genusforskaren Lena Gemzöe på uppdrag av Vetenskapsrådets ex...

Läs Rapport om kollegial bedömning ›

Sekretariatets evenemang i Almedalen

2010-06-10 10:01

Nationella sekretariatet för genusforskning deltar med två viktiga evenemang under politikerveckan i Almedalen. Du är varmt välkommen att delta! Svensk skola och högskola - jämställdhet i världsklass? På måndagen den 5 juli spenderar vi eftermiddagen i S:ta Carins kyrkoruin (klosterlängan) med att...

Läs Sekretariatets evenemang i Almedalen ›

Platser kvar på konferens om verktyg för jämställdhetsintegrering

2010-06-01 14:18

Jämi inbjuder myndigheter och konsulter till en konferens med syfte att presentera och diskutera verktyg för jämställdhetsintegrering vid upphandling, organisationsutveckling och uppföljning. Det finns ännu platser kvar på konferensen, varför sista anmälningsdatum senarelagts.

Läs Platser kvar på konferens om verktyg för jämställdhetsintegrering ›

Miljoner till jämställdhetsprojekt i högskolan

2010-05-31 13:23

Stockholms universitets satsning ”Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet” beviljades 2,4 miljoner i Delegationen för jämställdhet i högskolans andra ansökningsomgång. - Ledningarna på lärosätena har en nyckelroll för att resultaten av den projektverksamhet som nu initier...

Läs Miljoner till jämställdhetsprojekt i högskolan ›

Föräldraledighet på pappas villkor

2010-05-31 09:38

Försäkringskassans kampanjbild av Hoa-Hoa Dahlgren med ett naket spädbarn i famnen utgör för många sinnebilden av 70-talets pappadebatt. Boken Nya svenska fäder är en studie av 40 års statliga kampanjer för att öka mäns uttag av föräldraledighet.

Läs Föräldraledighet på pappas villkor ›

Mycket snack och lite verkstad?

2010-05-31 08:52

Statens anslag inom politikområdet jämställdhet har totalt sett minskat sedan 1980. Det framgår av en ny rapport från Jämi.

Läs Mycket snack och lite verkstad? ›

Lena Olson har lämnat oss

2010-05-28 14:11

Sekretariatets mångåriga medarbetare, Lena Olson, har efter en tids sjukdom gått bort. Lena arbetade på Nationella sekretariatet för genusforskning från dess start 1998 till långt in på 2000-talet. Med sin ämneskunskap, sitt engagemang och sin stora kreativitet bidrog hon starkt till uppbyggnaden oc...

Läs Lena Olson har lämnat oss ›

Svårt att vara idealelev i förorten

2010-05-19 09:36

Bilden av den goda eleven är nära sammankopplad med föreställningar om svenskhet. Det konstaterar etnologen René León Rosales i sin avhandling. Han ifrågasätter kritiker som skyller pojkars sämre resultat i skolan på en feminisering av svenska skolor. - Skolan är inte anpassad för flickor, däremot ...

Läs Svårt att vara idealelev i förorten ›

Bara den inte blir rosa

2010-05-12 09:23

Magdalena Petersson McIntyre, fil dr i etnologi och verksam vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet, är aktuell med boken Bara den inte blir rosa: Genus, design och konsumtion i ett svenskt industriprojekt.

Läs Bara den inte blir rosa ›

Hearing om forskningspolitik och genusforskning

2010-05-11 09:46

Sveriges genusforskarförbund, SGF, inbjuder tillsammans med Forum för feministisk forskning samt Nationella sekretariatet för genusforskning till en diskussion kring framtiden för vårt forskningsfält.

Läs Hearing om forskningspolitik och genusforskning ›

Brist på jämställdhet i läromedel i samhällskunskap

2010-05-10 10:18

- Större uppmärksamhet ägnas åt män än åt kvinnor i läromedel i samhällskunskap. Det är heller inte självklart att begreppet jämställdhet presenteras och diskuteras i läroböckerna eller att böckernas innehåll problematiseras ur jämställdhetssynpunkt där så är befogat. Så säger Ann-Sofie Ohlander, pr...

Läs Brist på jämställdhet i läromedel i samhällskunskap ›

Jämställdhet i kläm när myndighet talar klarspråk

2010-05-06 10:30

Det ingår i Försäkringskassans politiska uppdrag att främja en jämnare fördelning av uttagna föräldradagar mellan män och kvinnor. Ändå riktar sig deras broschyrer för blivande föräldrar i första hand till mammor.

Läs Jämställdhet i kläm när myndighet talar klarspråk ›

Fokus på åldrande i nya Genus

2010-05-05 15:54

2010 års första nummer av Genus ute nu. Numrets tema är åldrande. Ålder är en viktig del av vår identitet. Den är intressant eftersom den måste omförhandlas hela livet. Genom att studera åldrandeprocessen kan vi lära oss mycket. Inte bara om själva åldrandet utan också om andra identitetsskapande...

Läs Fokus på åldrande i nya Genus ›

Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete ger resultat

2010-05-04 09:37

Jämställdheten är god för majoriteten av det forskningsstöd som Vetenskapsrådet utbetalar, men inom medicinområdet finns fortfarande en skillnad till kvinnors nackdel. Det visar en analys av jämställdheten inom myndighetens forskningsfinansiering.

Läs Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete ger resultat ›

Sekretariatet rättar

2010-05-03 14:54

I artikeln En annan bild av åldrande i senaste numret av Genus skrev vi att Evy Gunnarsson är docent i socialt arbete och lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Det stämmer inte. Sedan 1 februari i år är hon professor vid institutionen...

Läs Sekretariatet rättar ›

Pris till forskning om kvinnors arbete

2010-05-03 13:25

Ekonomihistorikern docent Rodney Edvinsson vid Stockholms universitet har tilldelats Emil Hildebrands pris för bästa uppsats i Historisk tidskrift 2009. Uppsatsen har titeln ”Ekonomisk tillväxt, genusarbetsdelning och obetalt hemarbete i historisk belysning”.

Läs Pris till forskning om kvinnors arbete ›

Skillnader och likheter i jämställdhetsarbetet i Norden

2010-04-28 11:40

Jämställdhetsintegreringen ser lite olika ut i de nordiska länderna. Det finns en hel del likheter men även mycket som skiljer länderna åt. För att få en klarare bild av hur arbetet ser ut i Norden och även som inspiration till jämställdhetsintegreringen i Finland fick Carita Peltonen uppdraget att kartlägga det nordiska arbetet.

Läs Skillnader och likheter i jämställdhetsarbetet i Norden ›

Nytt nummer av Genusperspektiv ute nu

2010-04-27 10:00

Genusperspektiv 2 2010 innehåller bland annat följande: ”De stora vinnarna är universitetens ledningar” Universitetens styrelser och rektorer drar det längsta strået i regeringens autonomiproposition En akademi i tiden- ökad frihet för universitet och högskolor. Det menar Mats Benner, professor i ...

Läs Nytt nummer av Genusperspektiv ute nu ›

Så odlade näringslivets toppmän sina informella nätverk

2010-04-23 09:30

Från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet träffades några av näringslivets toppmän i det slutna sällskapet Kung Orres Jaktklubb. Ekonomhistorikern Therese Nordlund Edvinsson granskar sällskapet i en ny bok och kopplar traditionen med mäns informella nätverk till diskussionen om kvotering till börsstyrelser.

Läs Så odlade näringslivets toppmän sina informella nätverk ›

“Det svarta hålet existerar över huvud taget inte”

2010-04-22 12:52

Kvinnor lämnar inte akademin i högre utsträckning än män, varken direkt efter disputation eller senare. Det visar en ny avhandling från Linneuniversitetet och ställer därmed en etablerad ”sanning” på kant. Skälet till att kvinnor är underrepresenterade i den akademiska toppen handlar istället om att de avancerar långsammare, och det är på orsakerna till det som insatser för ökad jämställdhet bör fokusera, anser statsvetaren Charlotte Silander.

Läs “Det svarta hålet existerar över huvud taget inte” ›

Hyperfemininitet i orientalisk dans

2010-04-21 11:42

De vill vara sexiga, läckra och feminina och samtidigt ha kvar sin kraftfullhet och subjektivitet. Genom den orientaliska dansen hittar kvinnorna i Karin Högströms studie nya sätt att uttrycka femininitet.

Läs Hyperfemininitet i orientalisk dans ›

Insynsråd ersätter sekretariatets styrelse

2010-04-19 13:40

I Nationella sekretariatet för genusforsknings nya organisation under Göteborgs universitet har sekretariatets styrelse ersatts med ett insynsråd. Rådet består av genusforskare från såväl olika områden inom fältet som olika lärosäten. Dess uppgift är bland annat att fungera vägledande och rådgivande...

Läs Insynsråd ersätter sekretariatets styrelse ›

Lesbiska romaner om kärlek utan namn

2010-04-15 14:29

Lesbisk litteratur från 30-talet, finns det? Den reaktionen får Liv Saga Bergdahl ofta när hon berättar om sin avhandling. - Många tänker att man inte skrev om sexualitet på 30-talet, men det gjorde man. I studien analyserar hon svenska romaner med lesbiskt tema från 30-talet och in på 2000-tale...

Läs Lesbiska romaner om kärlek utan namn ›

Yvonne Hirdman studerar jämställdhetens organisering

2010-04-13 14:08

Hur gick det till när jämställdhetspolitiken institutionaliserades i Sverige? Den frågan utreds just nu i ett stort forskningsprojekt under ledning av historikern Yvonne Hirdman, som är knuten både till Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Läs Yvonne Hirdman studerar jämställdhetens organisering ›

Kommunikationsteknologi i nya numret av Nora

2010-04-13 11:39

Nu finns ett nytt nummer av Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Nora, ute. I det aktuella numret kan du bland annat läsa om vad ny informations- och kommunikationsteknologi kan få för konsekvenser på arbetsplatsen, sett ur ett genusperspektiv.

Läs Kommunikationsteknologi i nya numret av Nora ›

Queer fashion på frammarsch

2010-04-06 10:57

Det senaste numret av forskningstidskriften Lambda Nordica har temat queer fashion. Dirk Gindt är chefredaktör och jobbar som lektor vid Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet.

Läs Queer fashion på frammarsch ›

Tekniska högskolor enkönade med attitydproblem

2010-03-31 16:33

Vissa jämförelser är kanske orättvisa men slagkraftiga. Som att det är dubbelt så många sökande till Big Brother som till de tekniska högskolorna tillsammans. Men faktum kvarstår att många är oroade över det svaga intresset för teknikstudier. Och var finns tjejerna?

Läs Tekniska högskolor enkönade med attitydproblem ›

Kön och makt i Norden

2010-03-29 14:18

I projektet "Kön och makt i Norden" kartlägger och analyserar en nordisk, tvärvetenskaplig forskargrupp vad som hänt med representationen av kvinnor och män i politik och näringsliv i Norden under de senaste 15 åren. Projektets slutrapport består av två delar. I Del I kartlägger forskargruppen kö...

Läs Kön och makt i Norden ›

Doktorandtjänst i hälso- och sjukvårdsforskning

2010-03-25 11:57

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet utlyser en tjänst i hälso- och sjukvårdsforskning med genusinriktning.Det aktuella projektet är ett samarbetsprojekt mellan enheterna i hälso- och sjukvårdsforskning, bioetik och v&...

Läs Doktorandtjänst i hälso- och sjukvårdsforskning ›

Nytt teknikprogram – gamla normer

2010-03-25 11:36

När gymnasiets teknikprogram gjordes om i slutet av 90-talet var ett av målen att locka fler flickor. Genusnormer skulle brytas, men slogs i stället fast. I morgon disputerar Merith Fröberg vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Läs Nytt teknikprogram – gamla normer ›

Nya professorer i Umeå och på Södertörn

2010-03-25 09:40

Vid Umeå universitet har Eva Magnusson blivit professor i psykologi med inriktning mot genusvetenskap. Magnusson forskar och undervisar bland annat om genus- och jämställdhetsfrågor i familjer, och genus- och intersektionella perspektiv i psykologverksamhet och psykoterapi. Ull...

Läs Nya professorer i Umeå och på Södertörn ›

Fyller jämställdhets-forskningen sitt syfte?

2010-03-24 17:38

Ett öppet seminarium kan locka deltagare av många skäl. Dagens tema om läget inom jämställdhetsforskning lockade uppenbarligen kunniga och engagerade deltagare med insiktsfulla inlägg och frågor till panelen.

Läs Fyller jämställdhets-forskningen sitt syfte? ›

Seminarium: Fyller jämställdhetsforskningen sitt syfte?

2010-03-22 13:08

Välkommen till ett arrangemang i Göteborg den 23 mars där vi belyser kunskapsläget kring arbete med jämställdhet i olika verksamheter. Vad finns det för forskning? Vad forskas det på? Vilken nytta har vi av forskningen?

Läs Seminarium: Fyller jämställdhetsforskningen sitt syfte? ›

Får jämställdhetspolitiken något genomslag i budgeten?

2010-03-19 16:59

I dessa dagar är jämställdhet en politiskt brännande fråga och kan mycket väl få extra fokus i valrörelsen senare i år. Men är jämställdhet bara en retorisk fråga? Ett sätt att undersöka det är att studera jämställdhetens genomslag i statsbudgeten. Anita Nyberg har undersökt statsbudgeten från 1980 till idag ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs Får jämställdhetspolitiken något genomslag i budgeten? ›

Nytt nummer av International Journal of Gender, Science and Technology

2010-03-19 14:12

Nu finns ett nytt nummer av tidskriften International Journal of Gender, Science and Technology. Artiklar i numret Research and theoretical papers: "She Won’t Make Me Feel Dumb”: Identity Threat in a Male-Dominated Discipline, Laura E. Hirshfield. Discover!ng Females in STEM: Girls into Scienc...

Läs Nytt nummer av International Journal of Gender, Science and Technology ›

Porträtt: Den akademiska feminismens grand old lady

2010-03-15 14:13

Den akademiska feminismens grand old lady, Yvonne Hirdman, är aktuell med en biografi om sin minst sagt äventyrliga mamma. Själv jobbar hon på som vanligt, trots att hon egentligen är pensionär.

Läs Porträtt: Den akademiska feminismens grand old lady ›

Kriget mot terrorismen granskas ur genusperspektiv

2010-03-15 13:27

I tider av hot och osäkerhet tenderar människor att söka sig till det som är bekant, tryggt och igenkännbart. Traditionella uppfattningar om genus kan vara en viktig del i en sådan reaktion. I en ny bok visar genusforskaren Anna T. Höglund vid Uppsala universitet att detta var precis vad som hände i USA efter terrorattentaten den 11 september 2001.

Läs Kriget mot terrorismen granskas ur genusperspektiv ›

Dags att försvaret blir jämställt

2010-03-11 16:15

Förra veckan skapade värnpliktiga i nätverket Inte lika med debatt när de kritiserade den bristande jämställdheten inom försvaret. Sophia Ivarsson är projektledare för Programmet för genusstudier vid Försvarshögskolan.

Läs Dags att försvaret blir jämställt ›

Viktigt integrera sig själv i jämställdhetsprojekt

2010-03-08 10:23

Ibland blir avhandlingar omarbetade och utgivna på ett allmänt förlag. Eva Amundsdotter tillhör den gruppen forskare och är aktuell med boken Att framkalla och förändra ordningen. I den beskrivs arbetet att med aktionsforskning som metod skapa genusmedvetenhet i en organisation och att samtidigt förändra den.

Läs Viktigt integrera sig själv i jämställdhetsprojekt ›

Var finns konsultmarknaden?

2010-03-05 13:14

Konsultbranschen har en mycket viktig roll i den nuvarande regeringens vision för jämställdhetsintegreringen i staten. Det är här myndigheterna ska kunna hitta den kompetens de behöver för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Men finns det någon marknad alls och kan den i så fall leva upp till de politiska målsättningarna?

Läs Var finns konsultmarknaden? ›

Vad förenar marknaden, jämställdheten och kvaliteten?

2010-03-02 13:56

Jämis uppdrag innefattar att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Under det första verksamhetsåret har Jämi fokuserat på kartläggningar, erfarenhetsutbyte och information. Under 2010 arbetar Jämi med att skapa förutsättningar för en långsiktig jämställdhetsintegrering genom att vidareutveckla metoder och verktyg.

Läs Vad förenar marknaden, jämställdheten och kvaliteten? ›

Om sexualitet i senaste Tidskrift för genusvetenskap

2010-03-02 13:40

I det senaste numret av Tidskrift för genusvetenskap, tgv är temat sexualitet. Maria Jönsson gör en analys av hur kroppens längtan, skam och exotisering skildras i Kerstin Thorvalls reseromaner, Ulrika Andersson skriver om människohandel och Åsa Andersson ger en bild av vår förändrade syn på äldres sexualitet. I en annan artikel av Angerd Eilard görs en analys av svenska läseböcker och hur dessa skapar köns- och etnicitetsstereotyper, trots författarnas motsatta syfte.

Läs Om sexualitet i senaste Tidskrift för genusvetenskap ›

Kurser i genus för lärare

2010-03-02 13:10

Skolverkets jämställdhetsprojekt har gått in på sitt sista år. Nu kan skolpersonal anmäla sig till kurserna ”Jämställdhet i skolan” och ”Sex- och samlevnadsundervisning”.

Läs Kurser i genus för lärare ›

Så ska EU-parlamentet arbeta med jämställdhet

2010-03-01 16:27

Centrum för Europaforskning (CERGU) bjöd den 26 februari in Eva-Britt Svensson (v) till ett välbesökt seminarium om att bedriva jämställdhetsarbete i Europaparlamentet. Som ordförande i Jämställdhetsutskottet och vice ordförande för partigruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster har hon inte bara insyn utan även makt att påverka jämställdhetsarbetet både inom och utanför EU.

Läs Så ska EU-parlamentet arbeta med jämställdhet ›

Stålverket som bröt mönstret

2010-03-01 13:12

På 70-talet rekryterade stålverket i Luleå medvetet kvinnor till den mansdominerade arbetsplatsen. Paavo Bergman, lektor i sociologi vid Södertörns högskola och docent i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är aktuell med boken Kvinna bland stålmän.

Läs Stålverket som bröt mönstret ›

Ny professor vid Stockholms universitet

2010-02-26 09:59

Genusvetenskap vid Stockholms universitet har fått en ny professor i Gunilla Bjerén. Bjerén har arbetat som lektor sedan 1991 och var under åtta år även föreståndare på Centrum för genusstudier. Hon disputerade med en avhandling i sociologi men har bedrivit merparten av sin forskning inom det social...

Läs Ny professor vid Stockholms universitet ›

Visst jobbar kvinnor med IT

2010-02-25 11:17

Uppfattningen om kvinnors låga deltagande i IT-design är onyanserad och i vissa fall rent felaktig. Det visar en ny avhandling från Mittuniversitetet.

Läs Visst jobbar kvinnor med IT ›

Forskning om jämställdhet i akademin kartlagd

2010-02-24 10:26

Det finns ett växande intresse bland forskare att studera akademin ur ett genusperspektiv. Det visar en ny rapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan. 

Läs Forskning om jämställdhet i akademin kartlagd ›

Jämställdheten i Akademin undersökt

2010-02-23 14:54

Drude Dahlerup, genusvetare och professor i statsvetenskap, har på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i högskolan, har skrivit rapporten Jämställdhet i akademin – en forskningsöversikt. Analysen fokuserar på policy- och genusaspekter i forskningen.

Läs Jämställdheten i Akademin undersökt ›

Stor överrepresentation av män i läromedel i historia

2010-02-22 11:31

- Man måste på allvar ställa frågan hur skolelever, flickor som pojkar, påverkas av att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt eller diskuterad manlig angelägenhet med traditionella manliga perspektiv, en historia som inte rymmer kvinnor och som dessutom har sexistiska och förnedrande ins...

Läs Stor överrepresentation av män i läromedel i historia ›

Nytt nummer av Genusperspektiv

2010-02-18 11:55

I årets första nummer av det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv kan du bland annat läsa om: Genusperspektivet saknas i forskning om framtiden I framtidsforskares studier lyser genusperspektivet i det närmaste helt med sin frånvaro. Det visar en rapport från Institutet för framtidsstu...

Läs Nytt nummer av Genusperspektiv ›

Hon flyttar fokus från den store jägaren

2010-02-18 10:34

Tove Hjørungdal, nybliven professor i arkeologi vid Göteborgs universitet, forskar med genusperspektiv.

Läs Hon flyttar fokus från den store jägaren ›

Färre våldtäkter med bättre samhällsplanering

2010-02-16 14:30

Platser som anges i anmälningar om våldtäkt ska kartläggas i nytt forskningsprojekt. – Vi vill teckna en bild av de rumsliga egenskaper som finns på brottsplatsen och hur de kan påverka gärningsmannens beslut att begå sin våldshandling, säger Vania Ceccato i ett pressmeddelande från Kungliga tekniska högskolan.

Läs Färre våldtäkter med bättre samhällsplanering ›

Genusmedveten vård på telefon

2010-02-12 09:30

Anna T Höglund arbetar i en projektgrupp som nyligen har beviljats medel från Vetenskapsrådet för att undersöka och utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens.

Läs Genusmedveten vård på telefon ›

Finns dold kvotering av män i samhället?

2010-02-11 16:48

Kvotering av kvinnor har diskuterats vid olika tillfällen under ganska lång tid. Frågan är kontroversiell, inte minst för att de som inkvoteras kan komma att betraktas som mindre kvalificerade. Men när män fortfarande har en dominerande position i samhället, tyder inte det på en dold kvotering? Hur ser den i så fall ut? Vi frågade statsvetaren Drude Dahlerup.

Läs Finns dold kvotering av män i samhället? ›

Brittisk genusforskare på Kerstin Hesselgrenprofessuren

2010-02-11 15:51

Christine Sylvester professor i genusvetenskap och internationella relationer vid Lancaster University, Storbritannien blir 2010 års innehavare av Kerstin Hesselgrenprofessuren. Sylvester har bland annat forskat om genus i relation till krig och konflikter och kommer vara stationerad vid Insti...

Läs Brittisk genusforskare på Kerstin Hesselgrenprofessuren ›

Genusperspektiv på depression – fråga om liv eller död

2010-02-11 09:49

De medicinska kriterierna för depression stämmer väl överens med hur kvinnor generellt sett beskriver sjukdomen, men sämre vad gäller männens sätt att uttrycka den. - Om man är medveten om att genus präglar beskrivningarna kanske man kan fånga upp fler män, säger Ulla Danielsson.

Läs Genusperspektiv på depression – fråga om liv eller död ›

Maktanalys A och O för stabil jämställdhet

2010-02-09 09:21

För att kunna förändra normer kring genus måste man först få syn på dem. Eva Amundsdotter har i åtta år använt genusteori och gruppreflektion som verktyg för att göra organisationer mer jämställda. Nu sammanställer hon lärdomarna i sin avhandling Att framkalla och förändra ordningen.

Läs Maktanalys A och O för stabil jämställdhet ›

Jämställdhetspris till Stockholms läns landsting

2010-02-05 13:14

Jämställdhetspriset delades ut på WorkingLife, en arbetslivsdag i Globen, och består av ett resestipendium på 10 000 kronor. Ulrika Gellerstedt är jämställdhetsstrateg vid Stockholms läns landsting och var på plats för att ta emot priset.

Läs Jämställdhetspris till Stockholms läns landsting ›

20 års queerteori stäms av i ny bok

2010-02-05 09:33

Martin Berg, fil dr i sociologi, har tillsammans med Jan Wickman, pol dr i sociologi, skrivit en introduktionsbok i samhällsvetenskaplig queerteori. Boken kommer ut nästa vecka på Liber förlag.

Läs 20 års queerteori stäms av i ny bok ›

Räddningstjänsten granskas i nytt projekt

2010-02-04 14:02

Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska undersöka hur kön konstrueras inom räddningstjänsten. Förhoppningen är att projektet ska bidra med redskap till att bygga en mer jämställd organisation som präglas av mångfald.

Läs Räddningstjänsten granskas i nytt projekt ›

Queerpolitisk kamp i Trikster

2010-02-04 10:04

Nu finns fjärde numret av Trikster - Nordic queer journal ute. Numret går under temat "Towards a queer horizon" och fokuserar på queerpolitisk kamp.

Läs Queerpolitisk kamp i Trikster ›

Anne-Marie Morhed lägger fram diskrimineringsutredning

2010-02-04 08:45

På regeringens uppdrag har utredaren Anne-Marie Morhed undersökt om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i de olika diskrimineringslagarna har varit effektiva. Hon har också övervägt hur krav på aktiva åtgärder kan göras mer tydliga och skarpa och om de bör utvidgas till fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden.

Läs Anne-Marie Morhed lägger fram diskrimineringsutredning ›

Ont om genus i framtiden

2010-02-02 09:55

I forskning om framtiden finns genusperspektivet inte med. Det visar en kartläggning av den största internationella tidskriften inom framtidsstudier. - Om vi inte pratar om kön så finns det inte heller någon förändringspotential, säger Livia Johannesson som genomfört studien på Institutet för framtidsstudier.

Läs Ont om genus i framtiden ›

Rivstart för jämställ.nu

2010-01-29 12:04

Det pågår ett viktigt arbete på jämställdhetsintegrering på många håll i landet, i näringsliv, kommuner och stat. Den nya portalen Jämställ.nu, som är ett samarbetsprojekt med fyra stora aktörer, har möjlighet att bli den samlingsplats som man hoppas på. Under en sexveckorsperiod över julen, har portalen haft 50.000 besök. Det är anmärkningsvärt många, inte minst med tanke på att det ofta tar tid att etablera sig på nätet. Men projektledaren Bengt Nilsson tycker att man måste se siffrorna med viss reservation.

Läs Rivstart för jämställ.nu ›

“Vår uppgift är att ställa kritiska frågor”

2010-01-27 10:48

Malin Rönnblom har varit ordförande i Sveriges genusforskarförbund i ett halvår. Hon har också nyligen fått tre miljoner från Delegationen för jämställdhet i högskolan för ett forskningsprojekt om svenska universitets och högskolors jämställdhetsarbete.

Läs “Vår uppgift är att ställa kritiska frågor” ›

Finns det plats för könsöverskridare inom idrotten?

2010-01-27 09:13

Sydsvenska Dagbladet och Malmö Högskola bjuder in alla intresserade till en diskussionskväll om könsöverskridare inom idrotten. Paneldiskussion: Finns det plats för könsöverskridare inom idrotten? Tid: 2010-01-28 18:30-20:00 Plats: Malmö Högskola, biblioteket på Orkanen (Lärarutbildningen) Bes...

Läs Finns det plats för könsöverskridare inom idrotten? ›

Forskare efterfrågade i utvecklingsarbetet

2010-01-26 08:07

Sveriges tre centrum för excellent genusforskning har, sedan de inrättades för drygt tre år sedan, utvecklat lite olika profiler. De möter all tre ett stort intresse hos statliga och regionala myndigheter. Arbetsplatser och organisationer efterfrågar utbildningar, utredningar och metoder i en omfattning som överskrider tillgången.

Läs Forskare efterfrågade i utvecklingsarbetet ›

Körkort gav frihet till landsbygdskvinnor

2010-01-21 11:25

Beskrivningar av äldre kvinnor kretsar ofta kring en problembild. - Man pratar till exempel gärna om ekonomiska svårigheter. Jag vill lyfta fler erfarenheter av att vara äldre, säger Marie-Louise Snellman, doktorand på Institutionen för socialt arbete på Umeå universitet.

Läs Körkort gav frihet till landsbygdskvinnor ›

Först ut som kvinnlig idrottsprofessor

2010-01-19 15:43

Sverige fick nyligen sin första kvinnliga professor i idrottsvetenskap, genus- och idrottsforskaren Susanna Hedenborg vid Malmö högskola.

Läs Först ut som kvinnlig idrottsprofessor ›

Genusperspektivet starkt vid Centrum för polisforskning

2010-01-18 13:30

Kunskap är en nyckelfråga för brottsbekämpningen i dagens samhälle, och i det sammanhanget har genusforskningen en viktig roll. Det säger professor Bo Wennerström, som lett arbetet med det nystartade Centrum för polisforskning, som sedan årsskiftet finn...

Läs Genusperspektivet starkt vid Centrum för polisforskning ›

Animerad hjälte tar strid för kvinnostatyer

2010-01-18 11:42

Förra veckan släppte Göteborgs filmfestival årets program och för genusintresserade finns en del punkter att hålla extra utkik på. I kortfilmen Utan kön, Inga stön undersöker Anna Sundström, student i genusvetenskap, kvinnliga och manliga statyer i Göteborg.

Läs Animerad hjälte tar strid för kvinnostatyer ›

Genusvetenskapen i Umeå får forskarutbildning

2010-01-15 13:40

Umeå centrum för genusstudier, UCGS, vid Umeå universitet har fått grönt ljus för att bedriva forskarutbildning i genusvetenskap. Arbetet med hur utbildningen kommer att se ut är ännu i sin linda, under våren väntar arbete med kurs- och studieplan och de första doktoranderna kommer enligt planerna a...

Läs Genusvetenskapen i Umeå får forskarutbildning ›

“Ojämställdhet får betydelse för både individ och samhälle”

2010-01-15 12:04

När och hur ska jämställdhetsaspekten integreras i de politiska besluten? Den frågan brottas alla de politiska partierna med. Det räcker inte med att frågan dväljs bland molnen. Den ska ner på marknivå och in i vardagen. Svaret på första frågan är ju ”alltid”.

Läs “Ojämställdhet får betydelse för både individ och samhälle” ›

Med EU-monopol på kvinnors intressen

2010-01-15 11:52

Kvinnoorganisationen European Women’s Lobby, EWL, utgör en unik plattform för att driva kvinnors intressen i EU. - EU-Kommissionen möjliggör kvinnors tillträde och politiska närvaro genom att man finansierar och ger organisationen konsultativ status, men det är också knöligt att bita den hand som föder en, säger genusforskaren Sofia Strid. I dag disputerar hon med avhandlingen Gendered interests in the European union, vid Örebro universitet.

Läs Med EU-monopol på kvinnors intressen ›

Kvinnohistoriska samlingarna blir KvinnSam

2010-01-15 11:46

1 januari 2010 byter Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek namn till KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning. - Vi har länge diskuterat ett namnbyte, eftersom vi vill betona att vår verksamhet består av mycket mer än bara det historiska materialet, berättar M...

Läs Kvinnohistoriska samlingarna blir KvinnSam ›

Expressens sportchef kritiseras av genusforskare

2010-01-14 14:10

Det är tråkigt att behöva konstatera att en sportchef på en av de stora svenska kvällstidningarna år 2010 inte besitter en djupare förmåga till problematisering än så. Det skriver Helena Tolvhed, universitetslektor i historia och forskare på genus och idrott vid Malmö Högskola, i ett inlägg på Se...

Läs Expressens sportchef kritiseras av genusforskare ›

Anna Wahl ordförande i Expertgrupp för genus

2010-01-14 09:52

Genusforskaren Anna Wahl, professor på Kungliga tekniska högskolan är ny ordförande för Expertgrupp för genus vid Vetenskapsrådet. Gruppen arbetar som ett rådgivande organ under styrelsen och ska bidra med kompetens från genusforskningsområdet i Vetenskapsrådets arbete. Nya som ledamöter är Pirjo El...

Läs Anna Wahl ordförande i Expertgrupp för genus ›

Prestigefylld post doc till genus- och teknikforskare

2010-01-13 08:49

Ericka Johnson, forskare i genus och medicinsk teknik, är en av de tre unga forskare som valts ut att delta i post doc-programmet Pro futura scientia. Utnämningen ger de tre forskarna möjlighet att ägna sig åt fri forskning under fem års tid. Pro futura scientia &au...

Läs Prestigefylld post doc till genus- och teknikforskare ›

Positiv särbehandling avskaffas

2010-01-12 11:38

Regeringen skickar inom kort ut ett förslag på remiss om att stryka bestämmelsen som tillåter positiv särbehandling ur högskoleregleringen. Det meddelar i dag forskningsminister Tobias Krantz i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Läs Positiv särbehandling avskaffas ›

Jämställdhetsintegrering i EU kartlagd

2010-01-11 18:18

Program Jämi – Jämställdhetsintegrering i staten (2008-2010), är ett regeringsuppdrag placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, med uppgift att • vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, • skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsin...

Läs Jämställdhetsintegrering i EU kartlagd ›

Jämställdhetskurs ges i Linköping

2010-01-11 17:10

Jämi har gett i uppdrag åt Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, att under 2010 arbeta fram och erbjuda en universitetsbaserad utbildning (7,5 p) med inriktningen jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. De kartläggningar och behovsinventeringar som Jämi genomfört visar att det finns ett tydligt behov av och en stor efterfrågan av denna typ av utbildning.

Läs Jämställdhetskurs ges i Linköping ›

Bokserie om att undervisa i genus färdigställd

2010-01-11 15:44

Nu är sista boken i serien Teaching with gender färdig. De åtta böckerna lyfter fram hur genus kan användas i utbildningar inom en rad olika ämnesområden.

Läs Bokserie om att undervisa i genus färdigställd ›

Könsuppdelad ungdomsvård förstärker stereotyperna

2010-01-11 14:27

Under 2000-talet har allt fler statliga ungdomshem blivit könsuppdelade. Samtidigt betonar personalen fördelarna med blandade avdelningar. - Det finns en risk för att det blir mer könsstereotypt på de uppdelade avdelningarna, säger kriminologen Tove Pettersson som skrivit rapporten Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar.

Läs Könsuppdelad ungdomsvård förstärker stereotyperna ›

Puckade villkor? Jämställdhet i hockeyrinken

2010-01-08 13:04

När idrottsprestationer mellan kvinnor och män jämförs riskerar man att förstärka könsskillnaderna. Det kan i sin tur rättfärdiga en snedfördelning av resurser.

Läs Puckade villkor? Jämställdhet i hockeyrinken ›

Medel för jämställdhet i högskolan

2010-01-07 14:41

Delegationen för jämställdhet i högskolan utlyser medel för 2010. En övergripande prioritering är insatser som syftar till strukturell förändring eller innehåller innovativa element. Vidare kommer tre särskilda områden att främjas:Me...

Läs Medel för jämställdhet i högskolan ›

Politiker får jämställdhetsundervisning

2010-01-01 12:01

Det kan vara lätt eller svårt att i varje politiskt beslut beakta jämställdheten. Kanske kan det bli en god vana? Ida Legnemark är kommunpolitiker i Borås och en av två feministiskt ansvariga i Vänsterpartiets styrelse. Som kommunfullmäktigeledamot är hon också feminist, allt enligt partiprogrammet.

Läs Politiker får jämställdhetsundervisning ›