Nyheter, arkiv 2011

Porträtt: “Det går inte att låtsas att kvinnor alltid är goda”

2011-12-22 14:47

Forskning om krig har ont om människor. Inte minst saknas kvinnor. Men det är kvinnor i krig som intresserar Christine Sylvester, professor i internationella relationer vid universitetet i Lancaster.

Läs Porträtt: “Det går inte att låtsas att kvinnor alltid är goda” ›

Nytt nummer av Genus

2011-12-21 16:54

Vad gör krigets kaos med traditionella könsroller? Vilka föreställningar om kvinnligt och manligt finns inom militärt arbete och i fredsprocesser? Årets sista nummer av Genus har tema krig och fred.

Läs Nytt nummer av Genus ›

Krönika: Sexuellt våld i konflikt inte kulturellt men kriminellt

2011-12-21 14:42

Sexuellt våld i väpnad konflikt är, får jag ofta höra, ofrånkomligt. Att det bör ses som en “oavsiktlig krigsskada”, något som per definition är mindre allvarligt än alla andra krigsbrott. I Foca-rättegången, i Krigstribunalen för forna Jugoslavien i Haag, ställde sig de tre anklagade serberna helt ...

Läs Krönika: Sexuellt våld i konflikt inte kulturellt men kriminellt ›

Genus bortsuddat i lärarutbildning

2011-12-21 13:49

När den nuvarande lärarutbildningen kom till begränsades utrymmet att diskutera genusfrågor. Hur ser det ut i verkligheten vid lärosätena? Studier visar att det är viktigt att lärarutbildarna får utbildning i genus och stöd från ledningen.

Läs Genus bortsuddat i lärarutbildning ›

Enkät: Påverkas försvaret av att fler kvinnor deltar?

2011-12-20 14:52

Dina Avrahami, fil dr i etnicitet, forskar om Israel-Palestinakonflikten Försvarets viktigaste verktyg är militären. Svaret är därför avhängigt politiska åsikter och uppfattningar om krig och fred. Försvaret styrs hierarkiskt. Både kvinnor och män underordnar sig denna struktur. Min erfarenhet från...

Läs Enkät: Påverkas försvaret av att fler kvinnor deltar? ›

Nytt nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv

2011-12-19 13:33

Årets sista nummer av forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv, nr 6/2011, innehåller bland annat följande.

Läs Nytt nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv ›

Kvinnan inte så fredlig som sitt rykte

2011-12-19 10:13

Att kvinnor är fredliga av naturen är en djupt rotad uppfattning i den västerländska kulturen. Men att vad som ses som kvinnligt kan omförhandlas vid behov finns det många exempel på och det gäller även hur en kvinna förväntas bete sig i krig.

Läs Kvinnan inte så fredlig som sitt rykte ›

Misslyckad manlighet bakom våldtäkterna i Kongo

2011-12-18 10:11

Att våldtäkter används som vapen i krig är ingen nyhet. Men vad gör massvåldtäkterna med ett krigsdrabbat samhälle? Och vad är det som driver soldaterna att våldta? Forskningen visar en komplex problematik.

Läs Misslyckad manlighet bakom våldtäkterna i Kongo ›

Hur långt bär resolution 1325?

2011-12-17 10:08

Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men enligt genusforskare lämnar situationen fortfarande mycket att önska.

Läs Hur långt bär resolution 1325? ›

Försvarsmakten en manlighetens bastion

2011-12-16 10:04

Idogt jämställdhetsarbete till trots sitter maskuliniteten i väggarna i det svenska försvaret. Såväl utrustning som träning utgår från en manlig kropp och att lära ut stridsberedskap är att lära ut manlighet, konstaterar forskaren Annica Kronsell.

Läs Försvarsmakten en manlighetens bastion ›

Krig och terroristjakt i feminismens namn

2011-12-15 10:14

Attackerna mot World Trade Center i New York för tio år sedan resulterade i en hetsjakt på påstådda terrorister världen över. I amerikansk krigspropaganda var befrielse av förtryckta kvinnor ett argument för angreppen mot Afghanistan och Irak. Flera forskare menar att kriget mot terrorismen snarare resulterat i ett gigantiskt bakslag för jämställdhetssträvanden.

Läs Krig och terroristjakt i feminismens namn ›

Värnpliktsvägrare misstänktes ha hjärndefekt

2011-12-14 10:15

Det militära maskulina idealet präglar samhället menar forskare. Kan det bero på att vi så länge haft värnplikt i Sverige? Och kommer i så fall detta ideal att försvagas nu när värnplikten avskaffats?

Läs Värnpliktsvägrare misstänktes ha hjärndefekt ›

Soldaten och dödandets etik

2011-12-13 10:17

Hur är det möjligt att döda en annan människa? Hur kan en människa inför sig själv rättfärdiga dödandet? Forskare menar att militär verksamhet kan ses som en praktik där individer, främst män, tränas att underordna sig ett mål som får helga medlen.

Läs Soldaten och dödandets etik ›

Rytmen av algebra

2011-12-13 09:45

Uppfattningen om att pojkar har lättare för matematik präglar fortfarande skolsystemet. Skulle synsättet förändras om eleverna fick dansa eller tonsätta matte? Forskarna tror på mer varierade arbetssätt.

Läs Rytmen av algebra ›

Gymnasievalet ett symptom på könssegregering

2011-12-08 09:21

På landets högstadieskolor grunnar många elever just nu inför valet av gymnasieprogram. Gymnasievalet är kanske ett av de tydligaste symptomen på ett könssegregerat samhälle, menar genusforskaren Mia Heikkilä, som har skrivit en kunskapsöversikt om könsstereotypa val till gymnasiet.

Läs Gymnasievalet ett symptom på könssegregering ›

“Vi behöver hitta ett språk om Gud som överraskar”

2011-12-07 10:21

Det är mannen som dominerar i det kristna språkbruket och det är ett problem för den svenska folkkyrkan. Det menar teologen Agneta Lejdhamre, som har skrivit en avhandling hur kvinnor och män framställs i psalmboken.

Läs “Vi behöver hitta ett språk om Gud som överraskar” ›

Boktips: Rosa – Den farliga färgen

2011-12-05 12:35

På öppna förskolan kopplas den till en förlegad kvinnlighet. På Stureplan signalerar den makt och flärd. Fanny Ambjörnsson har undersökt synen på den laddade färgen rosa.

Läs Boktips: Rosa – Den farliga färgen ›

Genusperspektiv – för kvalitet i forskning och innovation

2011-12-02 08:46

Hösten 2012 lägger regeringen sin forsknings- och innovationsproposition för den kommande fyraårsperioden. Nationella sekretariatet för genusforskning har inför detta skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet vilken framhåller hur forskningens kvalitet förbättras genom integrering av genusperspektiv i såväl forskningsprocesser som forskningens organisering.

Läs Genusperspektiv – för kvalitet i forskning och innovation ›

Horisont 2020 – efterträdaren till EU:s sjunde ramprogram

2011-12-01 09:14

Den 30 november släppte Europeiska kommissionen sitt slutliga förslag till Horisont 2020, EU:s nästa ramprogram för finansiering av forskning och innovation. Med början år 2014 ska det ersätta sjunde ramprogrammet, FP7. 

Läs Horisont 2020 – efterträdaren till EU:s sjunde ramprogram ›

“Arbetarklassens kvinnor ljussätts så att de ser blanka och svettiga ut”

2011-12-01 07:54

I sin avhandling om vithet i svensk spelfilm visar Hynek Pallas att vita duken verkligen är uppseendeväckande vit. - Filmen är lika segregerad som det svenska samhället, säger han.

Läs “Arbetarklassens kvinnor ljussätts så att de ser blanka och svettiga ut” ›

Boktips: Föräldraskapets politik

2011-11-28 08:52

Under de senaste 100 åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap fått stort utrymme i den politiska debatten. Boken Föräldraskapets politik undersöker vem som ses som en bra förälder och vilka strategier som har använts för att skapa dessa goda mammor och pappor.

Läs Boktips: Föräldraskapets politik ›

Så segrade det borgerliga jämställdhetsalternativet

2011-11-21 14:08

Socialdemokraterna har sedan 1970-talet succesivt anpassat sig till de borgerliga partiernas syn på jämställdhet. Jämställdhetspolitiken har utformats så att den är förenlig med nedskärningar i offentlig sektor. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap.

Läs Så segrade det borgerliga jämställdhetsalternativet ›

Förbisedda flickor

2011-11-19 10:23

– Ungdomsforskarna tittar mest på unga män och kvinnoforskare på vuxna kvinnor. Vi var flera som upptäckte detta. Det var dags att uppmärksamma flickorna.

Läs Förbisedda flickor ›

Ett geni är alltid en man

2011-11-18 10:22

Vare sig det handlar om musik, konst eller litteratur finns det manliga geniet där. Den närmast gudomligt inspirerade, kreativa, unika personen. Människan som aldrig är en kvinna.

Läs Ett geni är alltid en man ›

“Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva”

2011-11-17 11:30

Humaniora är starkt missgynnat av regeringens forskningspolitik. Det menar Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. – De två senaste propositionerna har varit förödande för humanistisk forskning. Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva som...

Läs “Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva” ›

Kulturbärarna

2011-11-17 10:20

Kvinnor konsumerar mer kultur än män, samtidigt som de som producerar kulturen ofta ser ner på sin publik just för att de är kvinnor. Hur hänger det egentligen ihop? Genusvetarna Hillevi Ganetz och Vanja Hermele diskuterar begreppen.

Läs Kulturbärarna ›

Kvinnovetenskaplig tidskrift berättar genusforskningens historia på nätet

2011-11-17 07:51

Drygt 100 nummer av Kvinnovetenskaplig tidskrift kommer under 2012 att göras tillgängliga på nätet. - Tidskriften är som en plattform där genusvetenskapens historiska utveckling utspelar sig. Det är väldigt spännande läsning, säger litteraturforskaren och redaktören Amelie Björck.

Läs Kvinnovetenskaplig tidskrift berättar genusforskningens historia på nätet ›

Långt kvar till jämställt kulturutövande

2011-11-16 10:18

Jämställd konst och lika villkor för dem som utövar konstnärlig verksamhet. Finns det? De senaste åren har frågan tagits upp i flera rapporter och jämställdhetsprojekt. Visst rör det på sig, men forskning visar att resurserna fortfarande finns där männen finns.

Läs Långt kvar till jämställt kulturutövande ›

Enkät: Påverkas konstens kvalitet av jämställdhetskrav?

2011-11-16 10:00

Krav på jämställdhet har ofta mött motstånd inom kulturområdet. Många gånger hör det samman med åsikten att konstnärlig frihet inte får begränsas av politiska ambitioner. Så vad är det som hotas? Blir konstnärskap och konstnärliga verk sämre av lika villkor för kvinnor och män som utövare? Konstnärlig kvalitet, påverkas den av jämställdhet?

Läs Enkät: Påverkas konstens kvalitet av jämställdhetskrav? ›

EU-rapport pekar på hinder för jämställdhet i forskning

2011-11-15 16:09

En ny rapport från EU-kommissionens Expertgrupp på strukturell förändring pekar på fem hinder för jämställdhet i forskning.

Läs EU-rapport pekar på hinder för jämställdhet i forskning ›

Boktips: Postkolonial feminism

2011-11-15 12:40

Nyligen släpptes den första av två böcker i en antologi på temat postkolonial feminism. Redaktören Paulina de los Reyes hoppas att böckerna ska bidra till en fördjupad diskussion om kolonialismens betydelse i ett nordiskt sammanhang.

Läs Boktips: Postkolonial feminism ›

Krönika: Kropp och identitet påverkar textens budskap

2011-11-14 14:53

23 oktober på Moderna Museet i Stockholm, en månad efter riksdagsvalet i Sverige 2010. Lee H. Jones står framför oss i auditoriet. Jag, Åsa Elzén och Johanna Gustavsson i Föreningen JA! finns i publiken. Det pågår en ”Heldag om feministiska strategier och metoder”.

Läs Krönika: Kropp och identitet påverkar textens budskap ›

“Innovationsplanen reproducerar traditionella prioriteringsmönster”

2011-11-14 12:46

Det underlag till nationell innovationsstrategi som tagits fram av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, använder ett förment könsneutralt språk vilket verkar gynna mansdominerade näringar. Det menar Malin Lindberg, genusforskare som särskilt intresserat sig för innovationsprocesser

Läs “Innovationsplanen reproducerar traditionella prioriteringsmönster” ›

Trendkänsliga vampyrer

2011-11-14 10:26

Hundra år må vara en petitess i vampyrernas värld, men mycket har hänt under åren mellan Dracula och Edward. Det är inte bara inom populärkulturen som vampyrtemat har blivit en trend. Nu hemsöker blodsugarna även våra universitet.

Läs Trendkänsliga vampyrer ›

Porträtt: Vill öppna konstens stängda rum

2011-11-14 09:34

Hon växte upp på Israels enda kommunistiska kibbutz, men har levt i snart 30 år i Sverige. Forskaren Yael Feiler har granskat bristen på jämställdhet och jämlikhet i kultursektorn. Nu vill hon riva barriären mellan den stängda konstvärlden och resten av samhället.

Läs Porträtt: Vill öppna konstens stängda rum ›

Vem tar plats på scenen?

2011-11-13 10:28

Separatistiska rockföreningar vill underlätta för kvinnor att börja spela rockmusik. Rock domineras av män och maskulinitet. Hur ser kvinnor inom genren på det? Och vad innebär det egentligen att ”ta plats”?

Läs Vem tar plats på scenen? ›

Nytt nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv

2011-11-11 14:03

Genusperspektiv nr 5/2011 innehåller bland annat följande: "Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva" Humaniora är starkt missgynnat av regeringens forskningspolitik. Det menar Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon anser att regerin...

Läs Nytt nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv ›

Symbol för kraft och manlighet

2011-11-11 10:24

Hur används trumpeten för att skapa, befästa och återskapa maktrelationer och värderingar kopplade till kön? Verena Barth, doktor i musikvetenskap, undersöker i sin forskning trumpeten som genussymbol.

Läs Symbol för kraft och manlighet ›

Vården av transsexuellaorsakar onödigt lidande

2011-11-10 14:12

År 1972 blev Sverige först i världen med att lagstifta om statsfinansierad vård av transsexualism. Med en statsfinansierad vård skulle den transsexuella gruppens livssituation förbättras. I avhandlingen Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering beskrivs denna vård istället som ett könskonservativt förtryckande system som vållar transsexuella personer lidande.

Läs Vården av transsexuellaorsakar onödigt lidande ›

Sabuni vill granska hur lärosätena fördelar forskningspengar

2011-11-10 10:44

Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att göra en förstudie för att kartlägga möjligheterna att följa upp anslagen till lärosätena för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv.- Sverige måste ta tillvara kompetensen hos såväl kvinnliga som manliga forskare. Jag hoppas att förstudien ska bidra till enskilda lärosätens arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i fördelningen av anslag, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Läs Sabuni vill granska hur lärosätena fördelar forskningspengar ›

Drag som motstånd

2011-11-10 10:29

Dragqueens, dragshow, dragkings, dragkinging. Utförandet och begreppen är många. Men vad innebär drag?

Läs Drag som motstånd ›

EU-konferens sätter fokus på genus i forskning och innovation

2011-11-08 22:48

I Bryssel pågår den 8-9 november konferensen Gender Summit 2011. Den anordnas av GenSet där de i Sverige verksamma genusforskarna Liisa Husu och Jeff Hearn är bland de drivande.

Läs EU-konferens sätter fokus på genus i forskning och innovation ›

Här deltar barnen i förskolans jämställdhetsarbete

2011-11-08 11:20

Att den vuxna pedagogen inte kommer med enkla svar skapar ett klimat där barnen får vara med och ifrågasätta. Det sa genusforskaren och förskolläraren Klara Dolk under en workshop på Skolforum. Hon undersöker hur pedagoger och barn kan utforska normer tillsammans.

Läs Här deltar barnen i förskolans jämställdhetsarbete ›

Elever utmanar normer för killar

2011-11-07 09:35

Det är hög tid att börja ifrågasätta vad det innebär att vara man. Det tycker samhällseleverna på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. - Synen på hur man ska vara som tjej har förändrats fundamentalt de senaste decennierna, men för killar är ramen fortfarande väldigt smal, säger eleven Sabina Korkmaz.

Läs Elever utmanar normer för killar ›

Konferens om genus och folkhälsa

2011-11-04 15:24

Genus och folkhälsa är ett växande fält inom forskningen. Tillsammans med Umeå centrum för genusstudier i medicin anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning en forskarkonferens på temat. Konferensen vänder sig till genusforskare inom folkhälsa och angränsande discipliner och syftet är att ...

Läs Konferens om genus och folkhälsa ›

MVG-killar ger antipluggkulturen ett nytt ansikte

2011-11-04 07:56

Den som är genuint smart presterar MVG rakt igenom - utan att plugga. Så resonerar de killar som ingår i sociologen Anne-Sofie Nyström studie av en naturklass i gymnasiet. - Om det var uppenbart att man pluggande hemma framstod man som lite korkad, även om man skrev spets i allt, säger hon.

Läs MVG-killar ger antipluggkulturen ett nytt ansikte ›

Vad gör man som svensklärare när allt “suger”?

2011-11-01 08:02

Gunilla Molloys bok skulle egentligen ha hetat Om pojkar som inte läser och skriver. Men efter tre år tillsammans med eleverna i en ”omöjlig” högstadieklass blev titeln en annan. Om man kan börja utifrån pojkarnas egen verklighet och berömma dem för vad de gör utifrån den, så går det att få pojkar att både läsa och skriva, menar Molloy.

Läs Vad gör man som svensklärare när allt “suger”? ›

“Jösses flickor fick eget liv”

2011-10-28 14:42

Jösses flickor fick ett eget liv långt efter att ridåerna gått ner. Teaterföreställningen blev ett manifest för den framgångsrika kvinnorörelsen. Det sa genusforskaren Birgitta Johansson under ett panelsamtal om pjäsen som blivit en klassiker.

Läs “Jösses flickor fick eget liv” ›

Genus behövs i EU:s forskningspolitik

2011-10-28 14:30

Det finns ett överväldigande stöd för att inkludera genusdimensionen i EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik. Det är slutsatsen i en ny rapport  som sammanfattar inspel från 300 aktörer i 42 länder om genus och innovation i Europa, Public Consultation on the Future of Gender and Innovatio...

Läs Genus behövs i EU:s forskningspolitik ›

Centrumbildning ska stärka Göteborgsforskares konkurrenskraft

2011-10-28 07:54

En tvärvetenskaplig centrumbildning för genusforskning kommer under nästa år att inrättas vid Göteborgs universitet. Huvudsyftet är förbättra möjligheterna för GU:s genusforskare att dra in forskningsmedel, säger den blivande föreståndaren, professor Eva-Maria Svensson.

Läs Centrumbildning ska stärka Göteborgsforskares konkurrenskraft ›

Föräldraledighet en fråga för facket

2011-10-24 14:44

Att kunna förena arbete och familj är viktigt för många anställda, men i vilken utsträckning arbetar fackföreningarna för att underlätta det? Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska undersöka de svenska fackens vilja och potential att ta strid för fäders rätt till föräldraledighet.

Läs Föräldraledighet en fråga för facket ›

Skilda förutsättningar för landets genusmiljöer

2011-10-24 08:51

Genusvetenskaplig forskning och utbildning bedrivs vid praktiskt taget samtliga svenska lärosäten. Men det finns stora lokala variationer när det gäller såväl villkor som profilering. Till och med mellan tre av de äldsta genusvetenskapliga institutionerna: Göteborg, Lund och Stockholm.

Läs Skilda förutsättningar för landets genusmiljöer ›

Nikk avvecklas som nordisk institution

2011-10-21 15:09

Nordiska ministerrådet för jämställdhet har beslutat att avveckla Nordiskt institut för kunskap om kön, Nikk, som nordisk institution.

Läs Nikk avvecklas som nordisk institution ›

Äktenskapet tar plats i akademin

2011-10-19 09:39

Allt fler svenskar väljer att gifta sig och nu verkar äktenskapsboomen ha spridit sig till universiteten. Det äkta paret står i fokus för flera aktuella forskningsprojekt. Genus.se har pratat med två genusforskare som granskar äktenskapet och bröllopsceremonin.

Läs Äktenskapet tar plats i akademin ›

Sofie Tornhill får pris för forskning om frihandelszoner

2011-10-18 14:23

Statsvetaren Sofie Tornhill får Rudolf Meidner-priset för sin avhandling om globaliseringens effekter för arbetarna i Nicaraguas frihandelszoner.

Läs Sofie Tornhill får pris för forskning om frihandelszoner ›

Forskarnas berättelser ska göra akademin jämställd

2011-10-12 16:10

Trots att studier visar att kvinnor och män inte har samma möjligheter inom akademin beskrivs forskarvärlden gärna som meritbaserad och rättvis. I ett banbrytande projekt vid Umeå universitet berättar kvinnliga forskare själva vilka hinder de har mött under karriären.

Läs Forskarnas berättelser ska göra akademin jämställd ›

Könsskillnader i välmående förbryllar lyckoforskare

2011-10-10 10:56

I nästan alla länder i världen rapporterar kvinnor mer negativa känslor än män, men trots skillnaderna i välmående är kvinnor och män ungefär lika nöjda med livet. Denna paradox förbryllar lyckoforskaren Filip Fors.

Läs Könsskillnader i välmående förbryllar lyckoforskare ›

Jösses flickor – en text i rörelse

2011-10-10 10:31

Pjäsen Jösses flickor var en av den svenska teaterns stora succéer på 1970-talet. I ett europeiskt samarbetsprojekt valdes pjäsen nyligen ut som en av Sveriges mest inflytelserika texter för den andra vågens kvinnorörelse.

Läs Jösses flickor – en text i rörelse ›

“Det går över när de mognar”

2011-10-07 15:04

Sexuella trakasserier normaliseras och osynliggörs i skolan och eleverna saknar ord för att berätta om sin utsatthet. Förändring kräver tydliga signaler från rektor och lärare och ett aktivt jämställdhetsarbete på många nivåer, menar Katja Gillander Gådin, forskare inom folkhälsovetenskap.

Läs “Det går över när de mognar” ›

Granska läromedel kritiskt

2011-10-07 09:51

I många läroböcker är fortfarande mannen norm och homosexualitet främmandegörs. Maria Rosén, som är utbildare i likabehandlingsfrågor, menar att läromedelsförfattarna måste bli medvetna om hur normativitet skapas och inse vilken makt de har i sina pennor.

Läs Granska läromedel kritiskt ›

Utvärderare ger excellenssatsningen högt slutbetyg

2011-10-05 08:33

Vetenskapsrådet har nu utvärderat sin satsning på tre så kallade Centres of Gender Excellence. Professor Dan Brändström har lett utvärderingen. – Om man vill medverka till att etablera ett forskningsområde snabbare, vittnar det här om att det är möjligt. Då krävs det den här typen av storsatsning. ...

Läs Utvärderare ger excellenssatsningen högt slutbetyg ›

Dockorna säger att alla får vara med

2011-10-04 12:47

Med handdockornas hjälp skapade pedagogerna på Hornbore förskola en större handlings- och känslorepertoar för sina barn. Metoden de använde för att utveckla och analysera sin verksamhet heter aktionsforskning.

Läs Dockorna säger att alla får vara med ›

Radikal jämställdhetskritik från feministiska män

2011-10-03 08:38

Pappan som tar ut halva föräldraledigheten och lagar mat varannan dag. I den svenska jämställdhetsdebatten omhuldas han som en idealbild, men de unga feministiska männen i Linn Egeberg Holmgrens avhandling är inte imponerade. De vill avveckla manligheten helt och hållet.

Läs Radikal jämställdhetskritik från feministiska män ›

Genusforskning i framkant beviljas medel från VR

2011-09-29 15:03

Tretton forskningsprojekt fick dela på 67 miljoner kronor i den del i Vetenskapsrådets stora utlysning som var riktad mot genusforskning. Tio av de beviljade projekten är inom begrepps- och teoriutveckling och tre inom genusforskning om hållbar utveckling.

Läs Genusforskning i framkant beviljas medel från VR ›

Nationellt centrum för kvinnofrid knyts närmare Uppsala universtet

2011-09-29 13:00

Som följd av reformen för universitetens ökade autonomi blir nu Nationellt centrum för kvinnofrid en del av Uppsala universitet. Föreståndaren Gun Heimer, överläkare och professor i kvinnomedicin, välkomnar förändringen som hon menar kan stärka organisationen. – Det innebär ingen skillnad för vår verksamhet och budget. Men det finns fördelar med att ha ett insynsråd som utses av Uppsala universitet istället för en styrelse tillsatt av regeringen, säger föreståndaren Gun Heimer.

Läs Nationellt centrum för kvinnofrid knyts närmare Uppsala universtet ›

Boktips: Klass – Feministiska och kulturanalytiska perspektiv

2011-09-29 08:16

Efter kommunismens fall och postmodernismens genombrott beskrevs klassbegreppet som omodernt, men nu gör det come back. Genusforskaren Ulrika Holgersson har skrivit den första grundläggande svenska läroboken om de senaste decenniernas klassdebatt.

Läs Boktips: Klass – Feministiska och kulturanalytiska perspektiv ›

Barn förhandlar kring könsmarkörer

2011-09-27 15:46

Flickor och pojkar fäster vikt vid färger och sätt att röra sig i sina förhandlingar kring lekar, snarare än vilket kön någon tillhör. Det sade Anette Hellman, forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet, under en föreläsning på Bokmässan.

Läs Barn förhandlar kring könsmarkörer ›

Lärares förväntningar präglar skolprestationerna

2011-09-26 16:29

Bilden av forskaren i labbrock är svår att förena med identiteten som tonårsflicka. Det sade genusforskaren Kristina Andersson under en föreläsning på Bokmässan om flickors och pojkars skolprestationer. I ett förändringsarbete menade hon att lärare måste bearbeta sina egna föreställningar om ämnena.

Läs Lärares förväntningar präglar skolprestationerna ›

Jämställ.nu ska göra Sverige mer jämställt

2011-09-26 11:44

Portalen Jämställ.nu ska bli den självklara stöttepelaren i arbetet för ett mer jämställt Sverige. Det säger Lillemor Dahlgren, ny projektledare för portalen och sedan september medarbetare på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Jämställ.nu ska göra Sverige mer jämställt ›

Antiplugg-killar och rosa pedagogik

2011-09-23 13:11

Ett ensidigt fokus på att pojkar presterar sämre i skolan än flickor kan göra att vi missar att det också finns pojkar som når målen och flickor som inte gör det. Det sa Ann-Sofie Holm under Nationella sekretariatet för genusforsknings panelsamtal på bokmässan. Fyra forskare diskuterade skolprestationer och "rosa pedagogik".

Läs Antiplugg-killar och rosa pedagogik ›

Pojkar och flickor mobbar olika

2011-09-20 16:09

Skolverket har utvärderat metoder mot mobbning. Utvärderingen visar på omfattande könsskillnader vad gällde både utsatthet och vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga och stoppa mobbning.

Läs Pojkar och flickor mobbar olika ›

Tuffa förväntningar på tjejer

2011-09-20 15:13

Förväntningarna på hur man ska vara som kille eller tjej lämnar tydliga avtryck i ungdomars psykiska hälsa. Och det är tjejerna som har det tuffast, visar ny avhandling från Mittuniversitetet. – Jag är glad att jag inte går i gymnasiet idag, säger forskaren Evelina Landstedt.

Läs Tuffa förväntningar på tjejer ›

Nytt nummer av Genusperspektiv ute nu

2011-09-20 14:53

Genusperspektiv 3-4 2011 innehåller bland annat följande: Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Vetenskapsrådet har nu utvärderat sin satsning på tre så kallade Centres of Gender Excellence. Finansieringen, 27 miljoner vardera på fem år, har möjliggjort en kraftsamling som annars inte k...

Läs Nytt nummer av Genusperspektiv ute nu ›

Genusskolan.se lanseras på Bokmässan

2011-09-20 11:42

Nu öppnas möjligheten för skolpersonal att på ett enkelt sätt ta del av den senaste forskningen om genus och jämställdhet i skolan. På Bokmässan i Göteborg lanseras kunskapsportalen Genusskolan.se samtidigt som tre arrangemang genomförs.

Läs Genusskolan.se lanseras på Bokmässan ›

Studiemotiverade flickor är skolans demokratibärare

2011-09-20 10:19

Att engagera sig i elevrådet har låg status och det är främst flickor som tar på sig formella uppdrag och driver frågor om inflytande. Samtidigt är det pojkar på yrkesförberedande gymnasieprogram som ges störst möjligheter att påverka.

Läs Studiemotiverade flickor är skolans demokratibärare ›

Boktips: Den moderna homofobin

2011-09-19 11:25

Stärkta rättigheter och slopandet av ett flertal diskriminerande lagar har under de senaste decennierna radikalt förbättrat tillvaron för Sveriges homo- bi och transpersoner. Men innebär det att Sverige idag är ett land fritt från homofobi? Knappast, menar skribenterna till den nypublicerade antologin Den moderna homofobin.

Läs Boktips: Den moderna homofobin ›

Enkät: Varför har pojkar högre betyg i idrott och hälsa?

2011-09-16 10:48

Idrott och hälsa är det enda skolämne i dag där pojkar som grupp har bättre betyg än flickor som grupp. Varför är det så? Vad gör pojkar under idrottslektionen som generellt sett värderas högre? Eller kanske är flickorna helt enkelt oengagerade i idrott och hälsa och presterar för dåligt. Vad kan i så fall det bero på?

Läs Enkät: Varför har pojkar högre betyg i idrott och hälsa? ›

Unga kvinnor lika riskbenägna som män

2011-09-14 15:41

Unga kvinnor i Sverige uttrycker större medvetenhet om risker, men tar samtidigt lika mycket risker som unga män. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. Resultatet går emot tidigare forskning som har visat att män är mer benägna att försätta sig i riskfyllda situationer.

Läs Unga kvinnor lika riskbenägna som män ›

Krönika: Utbytta ord kan motverka fördomar

2011-09-12 10:07

Juli-tornseglarungar under tegelpannan, solvarma skogshallon i yoghurten, timmar av P1- lyssnande på rygg under äppelträden eller på knä i rabatterna rensandes ogräs. På Vetenskapsradion rapporteras från en konferens inom socialpsykologi. De redogör bland annat för forskning som studerar hur man kan...

Läs Krönika: Utbytta ord kan motverka fördomar ›

Tema Skola i nya numret av Genus

2011-09-12 08:33

Nu har nummer två av årets tidningen Genus kommit, med tema skola. Lärarrollen och elevernas skolprestationer står i fokus. Läs bland annat om normkritik, antipluggkultur, om individualisering av lärarrollen och om män i förskolan.

Läs Tema Skola i nya numret av Genus ›

“Antiplugg” minskar pojkars chanser till jobb

2011-09-11 14:52

Pojkar har presterat sämre än flickor så länge man gjort mätningar. Ändå är det pojkarna som hittills har varit vinnare på arbetsmarknaden. Så varför pratar vi om pojkars underprestation som ett problem just nu?

Läs “Antiplugg” minskar pojkars chanser till jobb ›

Porträtt: ”Där det finns makt finns det motstånd”

2011-09-11 10:27

Det som är riktigt roligt i forskningen är det oväntade, tycker Elisabet Öhrn, professor i pedagogik, som ägnat stort intresse åt att studera variationer och avvikelser. Trots att hon aldrig velat bli lärare har hon ägnat stor del av sitt yrkesliv åt skolan.

Läs Porträtt: ”Där det finns makt finns det motstånd” ›

Maskulint lärarideal hyllas i Klass 9A

2011-09-09 14:10

Med tv-programmet Klass 9A blev ”krisen i skolan” underhållning på bästa sändningstid. Eva Skåreus har granskat programmet ur ett genusperspektiv och ser ett lärarideal som betonar auktoritet och disciplin, egenskaper som förknippas med maskulinitet.

Läs Maskulint lärarideal hyllas i Klass 9A ›

“Konstiga” lärare kan vidga elevernas vyer

2011-09-09 13:55

På Rytmus musikgymnasium i Nacka är den normkritiska pedagogiken sedan några år en självklarhet. Normkritik innebär att ifrågasätta, omforma och skapa nya normer. Och att som lärare våga se sin egen roll som normbärare, menar Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete.

Läs “Konstiga” lärare kan vidga elevernas vyer ›

Förväntningar tynger manliga förskollärare

2011-09-09 13:00

Manliga förskollärare är både efterfrågade och ifrågasatta. Förväntningarna är många och inte alltid lätta att leva upp till. Den som inte vill spela rollen som den manliga förebilden kan mötas av förvåning eller kanske till och med besvikelse.

Läs Förväntningar tynger manliga förskollärare ›

Homosexuella diskrimineras vid jobbrekrytering

2011-09-08 09:31

Diskriminering på grund av sexuell läggning har varit förbjudet på den svenska arbetsmarknaden i nästan 25 år. Ändå konkurrerar homosexuella arbetssökanden inte om jobben på samma villkor som heterosexuella. Det framgår av ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet.

Läs Homosexuella diskrimineras vid jobbrekrytering ›

Homosexuella diskrimineras vid rekrytering

2011-09-07 12:49

Diskriminering på grund av sexuell läggning har varit förbjudet på den svenska arbetsmarknaden i nästan 25 år. Ändå konkurrerar homosexuella arbetssökanden inte om jobben på samma villkor som heterosexuella. Det framgår av ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet.

Läs Homosexuella diskrimineras vid rekrytering ›

Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären

2011-09-07 11:24

Pam Fredman, ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, vill sätta fokus på vilka som har forskningsledningsfunktionerna och vilka som uppmärksammas som goda forskare. Detta apropå en rapport som Högskoleverket gjort om mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären.

Läs Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären ›

Flickor med dåliga betyg de största förlorarna

2011-09-02 15:00

Relativt sett går det bättre för flickorna än pojkarna i skolan. Tittar vi närmare på flickorna är situationen mer komplicerad. Alla lyckas inte, många mår dåligt och inte ens höga betyg garanterar framgång efter skolans slut.

Läs Flickor med dåliga betyg de största förlorarna ›

Friare sexliv på äldre dagar

2011-09-02 12:44

Problem med erektionen behöver inte vara ett hinder i äldre mäns sexliv. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. I talet om mäns sexualitet ligger fokus ofta på erektion och orgasm, men äldre män hittar nya vägar till njutning.

Läs Friare sexliv på äldre dagar ›

HBT-ungdomar väljer bort idrottsföreningarna

2011-08-29 15:02

HBT-ungdomar idrottar mycket mer sällan inom en idrottsförening jämfört med heterosexuella ungdomar. Det visar ny statistik från Ungdomsstyrelsen. Nu utlyser Centrum för idrottsforskning forskningsmedel för att öka kunskapen om homo- bi och transpersoners villkor inom idrotten.

Läs HBT-ungdomar väljer bort idrottsföreningarna ›

Lambda Nordica sätter fokus på frågor om barn

2011-08-11 09:04

Hur skildras regnbågsfamiljer i litteraturen och hur de bemöts av olika samhällsinstitutioner? Och hur framställs barndom, reproduktion och föräldraskap i reklam, film och pornografi?

Läs Lambda Nordica sätter fokus på frågor om barn ›

Ulf Mellström ny professor vid Karlstads universitet

2011-08-10 15:38

Genus- och maskulinitetsforskaren Ulf Mellström har blivit ny professor vid Centrum för genusvetenskap, Karlstads universitet.

Läs Ulf Mellström ny professor vid Karlstads universitet ›

42 miljoner till ökad kunskap om våld

2011-08-10 08:28

Brottsoffermyndigheten utlyser sammanlagt 42 miljoner kronor för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp.

Läs 42 miljoner till ökad kunskap om våld ›

Jämställdhet med i framtidskommission

2011-07-09 19:54

- Jag är glad över regeringens framtidskommission. I det tidigare Globaliseringsrådet var det framförallt de traditionella områdena som var med, men nu är jämställdhet och integration med. Det sa jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Läs Jämställdhet med i framtidskommission ›

Brandstationen en plats för män

2011-07-04 08:11

Brandmän jobbar ofta hela dygn i sträck och tillbringar mycket tid tillsammans med sina kollegor. På stationen finns ytor som är särkskilt ämnade för umgänge och sociologen Mathias Ericson beskriver tillvaron som en form av familjeliv. I avhandlingen Nära inpå – Maskulinitet, intimitet och gemenska...

Läs Brandstationen en plats för män ›

Genusforskningen står stark i stormen

2011-06-22 15:08

Mindre högskolor och humaniora riskerar att ”svältas ut”, men genusforskningen står fortsatt stark. Det var bilden som framträdde under Genusforskarförbundets hearing, som hölls på KTH i Stockholm den 13 juni.

Läs Genusforskningen står stark i stormen ›

Genusforskaren Gabriele Griffin hedersdoktor vid Umeå universitet

2011-06-17 15:19

Gabriele Griffin har utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska fakultet. Griffin är professor i Women's Studies vid University of York, Storbritannien, och gästprofessor sedan 2009 vid Umeå centrum för genusstudier.

Läs Genusforskaren Gabriele Griffin hedersdoktor vid Umeå universitet ›

Många synpunkter inför EU:s kommande ramprogram

2011-06-16 14:44

EU:s nuvarande ramprogram för finansiering av forskning, sjunde ramprogrammet (FP7), kommer från år 2014 avlösas av ett gemensamt strategiskt ramverk för forskning och innovation. Efter kommissionens grönbok har många synpunkter inkommit.

Läs Många synpunkter inför EU:s kommande ramprogram ›

Så blir forskarutbildningen jämställd

2011-06-16 08:38

År 2009 var det för första gången lika många kvinnor som män som disputerade i Sverige. Men färre kvinnor än män går vidare i en akademisk karriär och kommer därmed sällan till högre positioner på universiteten.

Läs Så blir forskarutbildningen jämställd ›

Evenemang i Almedalen: Jämställdhet som social innovation

2011-06-15 08:14

Välkommen till ett arrangemang om hur jämställdhet bidrar till organisatoriska, ekonomiska och sociala framsteg.

Läs Evenemang i Almedalen: Jämställdhet som social innovation ›

Genusperspektiv på konst, karriär och kvalitet

2011-06-14 15:42

En paneldiskussion på Göteborgs konstmuseum i april lyfte fram att frågor om genus kan vara känsligt. Att ifrågasätta maktordningar inom konstvärlden kan påverka jobbmöjligheter, status och stora pengar.

Läs Genusperspektiv på konst, karriär och kvalitet ›

Nytt nummer av tidskriften NORMA

2011-06-08 13:55

NORMA, Nordisk tidsskrift för maskulinitetsstudier, nummer 1 2011 finns nu ute.

Läs Nytt nummer av tidskriften NORMA ›

Hundra år av tvåsamhet

2011-06-08 08:58

Äktenskapet är inte bara betydelsefullt för dem som står vid altaret. Det tvåsamma kärleksförhållandet ses som en viktig ingrediens i ett stabilt samhälle och framställs genom äktenskapet som en särskilt önskvärd relation. Det konstaterar Catrine Andersson i avhandlingen Hundra år av tvåsamhet.

Läs Hundra år av tvåsamhet ›

Boktips: Att känna sig fram

2011-06-01 10:14

Att forska kring känslor är klart relevant för genusforskare. Det menar litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman, som är en av redaktörerna bakom boken Att känna sig fram. Känslor i humanistisk genusforskning.

Läs Boktips: Att känna sig fram ›

Nytt nummer av Genusperspektiv ute nu

2011-05-30 15:57

Nummer 2 2011 innehåller bland annat följande: Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga Efter tio år med Pär Omling får nu Vetenskapsrådet sin andra generaldirektör sedan myndigheten bildades. För Mille Millnert, tidigare rektor för Linköpings universitet, är forskningens frihet det fr...

Läs Nytt nummer av Genusperspektiv ute nu ›

Jakten på de viktiga generna

2011-05-25 14:05

Spermadonatorer får inte vara anonyma och adopterade uppmuntras att söka sina rötter. Carolina Jonsson Malm har granskat den svenska reproduktionspolitiken och ser en starkare betoning av barns behov av att känna till sitt biologiska ursprung.

Läs Jakten på de viktiga generna ›

Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga

2011-05-25 13:36

Efter tio år med Pär Omling får nu Vetenskapsrådet sin andra generaldirektör sedan myndigheten bildades. För Mille Millnert, tidigare rektor för Linköpings universitet, är forskningens frihet det främsta att värna. – Det finns en fara att man ser väldigt kortsiktig nytta i forskningssatsningarna och inte är beredd att acceptera att grundforskningen är av oerhörd betydelse för samhällsutvecklingen.

Läs Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga ›

Samhällsvetenskap och humaniora riskerar försämrad EU-finansiering

2011-05-23 09:18

Flera av Sveriges stora universitet har i en gemensam skrivelse till EU-kommissionen lyft vikten av att humaniora och samhällsvetenskap får större del i den kommande europeiska forskningssatsningen. – Signalerna vi fått från dem i Bryssel som arbetar med humsam är en stark oro för att finansieringen försämras. Det säger Margaretha Fahlgren, vicerektor vid Uppsala universitet och undertecknare till skrivelsen.

Läs Samhällsvetenskap och humaniora riskerar försämrad EU-finansiering ›

Hearing om autonomireformen och genusforskningen

2011-05-20 10:16

Den 13 juni arrangerar Sveriges genusforskarförbund en hearing med representanter från de fem stora forskningsråden. Mot bakgrund av autonomireformen sätts fokus på genusforskningens position och genusforskarnas situation vid enskilda lärosäten.

Läs Hearing om autonomireformen och genusforskningen ›

Homoerotik på bibliskt vis

2011-05-19 10:42

Gamla testamentet är inte precis känt för sin queera potential, men teologen Malin Ekström ser en öppning i Ruts bok. I sin avhandling undersöker hon hur Bibelns normbrytande inslag kan synliggöras med hjälp av queerteori.

Läs Homoerotik på bibliskt vis ›

Genus i fokus för framtidens spårväg

2011-05-16 13:06

Forskare har utvärderat hur genusperspektivet används i planeringen av spårvagnstrafik i Malmö. - Man måste fråga sig vem det är som har makten över transporterna, säger genusforskaren Lena Levin.

Läs Genus i fokus för framtidens spårväg ›

Tuffare villkor för kvinnliga innovatörer

2011-05-15 14:18

Kvinnor och män är inte innovatörer eller entreprenörer på jämställda villkor. Det handlar om tillgång till kapital, stödsystem och en könssegregerad arbetsmarknad. Om de föreställningar om kön vi växer upp med och lever med.

Läs Tuffare villkor för kvinnliga innovatörer ›

“Man uppfinner där man befinner sig”

2011-05-15 14:06

När Ann-Christin Nyberg började studera svenska kvinnors uppfinnande och innovationer var det ett nästan obeforskat område. Hon fick ofta svara på frågor om kvinnor över huvud taget uppfunnit och om det i så fall varit något utanför kvinnors traditionella sfär.

Läs “Man uppfinner där man befinner sig” ›

Genusmedveten design – en balansakt

2011-05-14 14:31

I takt med att genusmedvetenheten ökar i samhället växer kritiken mot könsstereotyp design. Men hur ser alternativen ut? Enligt forskarna kan normkritisk design handla om att skapa osäkerhet, provocera och erbjuda valfrihet.

Läs Genusmedveten design – en balansakt ›

SÖKES: Påklädd hjältinna

2011-05-13 14:44

Dataspelsbranschen är en mansvärld. Kvinnor lyser med sin frånvaro, i såväl själva spelen som på spelutbildningar och arbetsplatser. Fler kvinnor behövs för större mångfald i berättelser och uttryck, menar forskarna. Vinsten är både demokratisk och kommersiell.

Läs SÖKES: Påklädd hjältinna ›

Kreativitet kräver ett mer jämställt genuskontrakt

2011-05-12 14:37

Människors livsvillkor sätter ramarna för arbete och kreativitet. För att möta EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, krävs genusmedveten samhällsplanering med helhetssyn. Det anser genusforskarna Gunnel Forsberg och Anita Larsson.

Läs Kreativitet kräver ett mer jämställt genuskontrakt ›

Feministiska texter samlas i databas

2011-05-12 10:17

Trehundra viktiga texter från andra vågens kvinnorörelse finns nu att läsa i den europeiska databasen Fragen. - Det här är bara början. Målet är att utveckla databasen för framtida forskning, säger Maja Pelling, KvinnSam.

Läs Feministiska texter samlas i databas ›

Idén som gav middagsfrid

2011-05-10 14:23

Innovation har breddats som begrepp. Från att enbart ha omfattat tekniska produkter och processer ryms även tjänster, upplevelser, affärsidéer, organisation och marknadsföring.

Läs Idén som gav middagsfrid ›

Genusperspektiv ger ökad innovationskraft

2011-05-09 14:00

Genus och innovation är ett nytt forskningsområde. Nästan all forskning finns än så länge i Sverige. Kombinationen genusforskning och innovationsforskning är ny. Men forskningsfälten har mycket gemensamt.

Läs Genusperspektiv ger ökad innovationskraft ›

Genusvetenskapens institutionalisering granskas i ny avhandling

2011-05-09 11:50

Den svenska genusvetenskapens etablering inom akademin brukar beskrivas som en framgångssaga, men framgången har också haft ett pris. Det konstaterar Mia Liinason, som disputerade vid Lunds universitet.

Läs Genusvetenskapens institutionalisering granskas i ny avhandling ›

Vägen mot tillförlitlig bedömning stakades ut under panelsamtal

2011-05-09 10:44

Bedömningssystemen fungerar bra för att sortera bort de projekt som inte bör få anslag. När det gäller att identifiera vilken forskningen som är bäst kommer systemet däremot ofta till korta. Det ansåg flera av deltagarna i sekretariatets panelsamtal om bedömning.- I vissa fält är finansieringsnivåerna så låga att det nästan kan bli lite slumpartat vem som får medel, sa Pär Omling, före detta generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Läs Vägen mot tillförlitlig bedömning stakades ut under panelsamtal ›

Boktips: Odd couples. A History of Gay marriage in Scandinavia

2011-05-05 11:03

För bara 30 år sedan var frågan om samkönade pars rätt att ingå äktenskap extremt kontroversiell. I dag har den könsneutrala äktenskapsbalken vunnit ett brett politiskt och folkligt stöd. Detta tvära kast undersöker Jens Rydström i boken Odd couples. A History of Gay marriage in Scandinavia.

Läs Boktips: Odd couples. A History of Gay marriage in Scandinavia ›

Enkät: Vad har genus med tillväxt att göra?

2011-05-04 14:16

En innovation kan beskrivas som något nytt som tas i bruk och skapar värde i samhället. Innovation förväntas ofta leda till ekonomisk tillväxt, men kan också innebära annan form av utveckling och förändring. På vilket sätt kan genusforskning bidra med relevanta perspektiv?

Läs Enkät: Vad har genus med tillväxt att göra? ›

Tema innovation i nya Genus

2011-05-03 16:28

Ny forskning om innovation och genus visar vad en bredare syn på innovation kan innebära, vad genusperspektiv på innovation kan betyda och förutsättningar för innovativa miljöer. Om det handlar årets första nummer av tidningen Genus.

Läs Tema innovation i nya Genus ›

Genusforskarförbundet startar nätverk för postdok-forskare

2011-05-03 15:22

Sveriges genusforskarförbund, SGF, startar upp ett nätverk för postdokforskare.

Läs Genusforskarförbundet startar nätverk för postdok-forskare ›

Krönika: Vem får plats i framtidens kulturhistoria?

2011-05-03 14:25

Kunskap och innovationer bär på framtid. Just runt hörnet ligger forskningsgenombrottet, just bortom krönet det vinstgivande företaget. Men från vilken position är det möjligt att se framtiden an? Vilken är framtidsdrömmens kulturhistoria i kunskaps- och innovationssektorn? År 1910 tog finlandssvens...

Läs Krönika: Vem får plats i framtidens kulturhistoria? ›

Välkommen till panelsamtal om genus och innovation

2011-05-02 07:45

Vad är en innovation? Ofta en teknisk uppfinning vi kan ta på, mäta och helst få patent för. Varför talar vi inte om idéer som skapar välfärd i samhället som innovationer, som föräldraförsäkring eller pension? Välkommen till ett panelsamtal om hur genusperspektivet bidrar till nya sätt att se på innovationer.

Läs Välkommen till panelsamtal om genus och innovation ›

Miljonsatsning på jämställdhet i skogen

2011-04-28 14:09

Uppfattningen att kvinnor inte har i skogen att göra utmanas i en ny jämställdhetssatsning. - Skogsbranschen måste både förändra sig själv och se över vilka bilder av skogsbrukaren man förmedlar till allmänheten, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. ...

Läs Miljonsatsning på jämställdhet i skogen ›

Sekretariatets respons på EU-kommissionens grönbok

2011-04-27 10:32

Nationella sekretariatet för genusforskning har lämnat respons på EU-kommissionens grönbok inför den framtida satsningen på forskning och innovation, det som från år 2014 ska avlösa EU:s sjunde ramprogram (FP7).

Läs Sekretariatets respons på EU-kommissionens grönbok ›

Genusmedvetna NO-lärare nyckeln till förändring

2011-04-21 11:01

Om undervisningen i naturvetenskap ska bli jämställd måste lärarna gå till botten med sina egna föreställningar om genus. Det är en av slutsatserna i en avhandling från Linköpings universitet.

Läs Genusmedvetna NO-lärare nyckeln till förändring ›

Seminarium i Malmö: Vem tar plats på scenen?

2011-04-19 15:09

Den 29 april anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning seminariet "Vem tar plats på scenen?" i anslutning till konferensen Musik och Samhälle III i Malmö.

Läs Seminarium i Malmö: Vem tar plats på scenen? ›

Unga män blir oftare professor

2011-04-18 14:22

Det är fortfarande fler män än kvinnor som blir professorer och skillnaden är särskilt tydlig bland forskare som är under 30 år. Yngre män avancerar till professor i betydligt högre grad än kvinnor i samma ålder. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Läs Unga män blir oftare professor ›

Boktips: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar

2011-04-14 09:48

"Det är oerhört viktigt att läkarna vet vad de gör när de är inne och rotar i någons kropp." Det säger Goldina Smirthwaite, en av redaktörerna till en ny antologi om genus och kön inom medicinen.

Läs Boktips: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar ›

“Riktig svetsning ska höras”

2011-04-11 13:59

När den manuella svetsningen på Kirunaföretaget Tuollavaara Transportation ersattes med en svetsrobot valde männen andra arbetsuppgifter. Den nya roboten beskrevs i termer av ett ”tjurigt barn” som krävde en ”mamma” för att fungera. Om detta handlar en ny avhandling från Luleå tekniska universitet.

Läs “Riktig svetsning ska höras” ›

Excellenssatsningarna – en anrikning av män

2011-04-08 11:32

Bristfälliga bedömningsprocesser har gjort att de tunga satsningarna på starka forskningsmiljöer fungerat som en omfördelning av en miljard kronor från kvinnor till män. Den bibliometriska studien Hans Excellens visar att vetenskaplig närhet haft större betydelse än meriter.

Läs Excellenssatsningarna – en anrikning av män ›

Trakasserier och tvång bland blommor och bin

2011-04-07 10:02

Biologins beskrivningar av könskonflikter i naturen bär tydliga spår av forskarnas egna stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Läs Trakasserier och tvång bland blommor och bin ›

Vad händer när trummisen är tjej?

2011-04-04 08:05

Tjejer uppmuntras ständigt, inom såväl media som inom jämställdhetsprojekt, att våga ta plats på pop- och rockscenen. Men att sätta sig bredbent bakom ett trumset eller ta ljudutrymmet i anspråk med ett rejält death growl är fortfarande långt ifrån oproblematiskt om man är tjej.

Läs Vad händer när trummisen är tjej? ›

Kvinnliga chefer åsidosätts vid kommunala katastrofer

2011-03-30 08:59

När en katastrofsituation uppstår tar männen kommandot och få lyssnar på de kvinnliga cheferna. Det visar slutrapporten från forskningsprojektet ”Konstruktioner av kön i krishanteringssystem”.

Läs Kvinnliga chefer åsidosätts vid kommunala katastrofer ›

Strikta regler för kvinnors åldrande

2011-03-25 10:12

Som äldre kvinna är det tabu att försöka se yngre ut genom att ha sexiga kläder. - Men om man ser naturligt yngre ut är det positivt, säger Therése Persson som med sin avhandling Kvinnlig för sin ålder fördjupat sig i de hårda normer som styr kvinnligt åldrande.

Läs Strikta regler för kvinnors åldrande ›

“Sverige är inte ett så feministiskt land som man kan tro”

2011-03-22 08:10

Bilden av Sverige som ett feministiskt välfärdsland är inte alltigenom sann. Som gömd flykting möter man inte sällan ett annat avsevärt mindre humanitär verklighet. Det visar genusforskaren Maja Sager i sin avhandling Everyday Cladestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies.

Läs “Sverige är inte ett så feministiskt land som man kan tro” ›

Boktips: Politik och kritik – En feministisk guide till statsvetenskap

2011-03-17 06:56

Vad har ett badlakan med säkerhetspolitik att göra? Svaret finns i den nya antologin Politik och kritik – En feministisk guide till statsvetenskap.

Läs Boktips: Politik och kritik – En feministisk guide till statsvetenskap ›

Genusforskare i stafett livesänds

2011-03-16 09:26

Under hela dagen pågår forskarstafetten Genusfokus på Kulturhuset i Stockholm. För dig som inte kan vara med på plats sänds hela evenemanget ut live på webben.

Läs Genusforskare i stafett livesänds ›

Konstnärerna som försvann

2011-03-15 10:42

Både kvinnor och män verkade som konstnärer i Sverige fram till senare hälften av 1700-talet. När kvinnor inte längre fick målarutbildning försvann de så småningom från offentligheten. Därmed försvann också kunskapen om att de över huvud taget hade existerat.

Läs Konstnärerna som försvann ›

Så föll det sista manliga yrkesmonopolet

2011-03-11 07:44

1989 föll det sista manliga yrkesmonopolet. Fia Sundevall vid Stockholms universitet har skrivit sin avhandling om hur det gick till när militären öppnade sig för kvinnor.

Läs Så föll det sista manliga yrkesmonopolet ›

Porträtt: Trojer i täten för teknikvetenskapen

2011-03-10 13:30

Teknikvetenskapens sanningar är inte lätta att rubba, men Lena Trojer tar varje tillfälle i akt. Som nydisputerad var hon rejält trött på akademin. Nu är hon professor i IT och genusforskning på det campus som hon själv har varit med och byggt upp.

Läs Porträtt: Trojer i täten för teknikvetenskapen ›

Vem går till konsthistorien?

2011-03-09 14:52

En konstnärs väg till konsthistorien kantas av olika bedömningsinstanser där frågan om kvalitet är central. Men vad innebär kvalitet och vem avgör det? Välkommen till Göteborgs konstmuseum 9 april, att ta del av nya forskningsrön och debatt om genusperspektiv på konst, kvalitet och kvinnors karriärvägar.

Läs Vem går till konsthistorien? ›

Genusforskare i stafett på Kulturhuset

2011-03-08 10:16

Nu börjar det dra ihop sig till forskarstafetten Genusfokus i Stockholm den 16 mars. Stafetten pågår hela dagen på kulturhuset. - Det är väldigt många som vill komma. Man är inte bortskämd med ett så stort intresse för genusvetenskap, säger Elin Andersson, informatör vid Umeå centrum för genusstudier.

Läs Genusforskare i stafett på Kulturhuset ›

Panel sätter bedömningssystemet under lupp

2011-03-03 16:59

Bedömningssystemets funktion är att identifiera och premiera den bästa forskningen, men fyller bedömningsgrunderna sitt syfte? På vilket sätt påverkas forskningens kvalitet, innovationskraft och det framtida vetenskapssamhällets sammansättning? Välkommen till ett panelsamtal där bedömningssystemet sätts under lupp.

Läs Panel sätter bedömningssystemet under lupp ›

Eva Lundgren säger upp sig från Uppsala universitet

2011-03-03 16:29

Genusforskaren Eva Lundgren har sagt upp sig från sin tjänst som professor vid Uppsala universitet. Skälet är enligt Lundgren själv bland annat att universitetet inte gjort tillräckligt för att återupprätta hennes rykte efter att hon friats från anklagelserna för forskningsfusk 2005. - De har inte velat ta i saken. Jag har tänkt att jag får återupprätta mig på mitt eget sätt och det gör jag bäst utanför Uppsala universitet, säger Lundgren.

Läs Eva Lundgren säger upp sig från Uppsala universitet ›

“En mamsell i akademin”- öppen föreläsning i Växjö

2011-02-25 13:56

Den 8 mars håller Anna-Lena Lindberg, docent i Konstvetenskap, en öppen föreläsning om Ulrica Fredrica Pasch och 1700-talets konstvärld. Föreläsningen arrangeras av Forum för genusvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs “En mamsell i akademin”- öppen föreläsning i Växjö ›

Dags att slopa tvåkönsmodellen

2011-02-24 12:06

Tvåkönsmodellen motverkar grundläggande värden som rättvisa och erkännande. Det konstaterar Ulrica Engdahl i sin avhandling Att vara som/den en är. Ett införande av en ospecificerad könskategori vore ett steg i rätt riktning.

Läs Dags att slopa tvåkönsmodellen ›

Dags att ansöka om medel från VR

2011-02-23 15:36

Nu kan genusforskare ansöka om forskningspengar från de omkring 17 miljoner kronor som Vetenskapsrådet avsatt för genusforskning.

Läs Dags att ansöka om medel från VR ›

Ju fler killar i klassen desto sämre skoldemokrati

2011-02-18 10:00

Ju fler killar som ingår i undervisningsgrupperna desto sämre blir skoldemokratin. Det visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet.

Läs Ju fler killar i klassen desto sämre skoldemokrati ›

Uppsalahistoriker sätter 1500-talets könsarbetsdelning under lupp

2011-02-16 10:19

En ny databas om genus och arbete som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet ska under de kommande åren byggas upp vid Uppsala universitet. - Fördelen med det långa perspektivet är att det synliggör den föränderlighet som finns i könsarbetsdelningen. Under den period vi studerar förväntar vi oss att hitta kvinnorna på fältet snarare än i hemmet, säger Jonas Lindström, vice koordinator för databasen.

Läs Uppsalahistoriker sätter 1500-talets könsarbetsdelning under lupp ›

Svenskars attityder kring stora livsval ska kartläggas

2011-02-14 11:04

Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond har beviljat sex miljoner vardera till att göra en svensk version av den internationella enkätundersökningen Generation and gender survey, GGS. Enkäten ger detaljerad kunskap bland annat om hur individer från olika länder resonerar i beslut kring äktenskap, familjebildning och arbete.

Läs Svenskars attityder kring stora livsval ska kartläggas ›

Boktips: Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner

2011-02-11 13:57

Eftersom kvinnor saknade förmågan att uppleva ”det sublima”, det vill säga den sortens omvälvande konstnärliga upplevelse som ingjöt moralisk handlingskraft, kunde de heller inte bli fullvärdiga nationsmedborgare. Det menade 1700-talsfilosofen Immanuel Kant. - Kvinnorna var enligt Kant var medfött oförmögna till den sortens nobla reflektioner och de diskvalificerades därigenom från medborgarskap, säger litteraturvetaren Kristina Fjelkestam, författare till boken Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner.

Läs Boktips: Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner ›

Liisa Husu ny professor vid Örebro universitet

2011-02-09 16:23

Den internationellt kända genusforskaren Liisa Husu har blivit professor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Hon har tidigare verksam som gästprofessor i genusvetenskap vid universitetet under 2009 och 2010.

Läs Liisa Husu ny professor vid Örebro universitet ›

Boktips: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar

2011-02-08 16:00

Kvinnor och män är delvis lika, delvis olika. Det innebär att de har behov både av likadan behandling och av behandling som är anpassad till det egna könet. En ny antologi belyser kvinnors och mäns förutsättningar och behov inom en rad olika medicinska områden och tar upp både biologiska och sociala faktorer som påverkar hälsa och behandling. Antologin behandlar även den roll som kön spelar inom vårdens arbetsliv samt hur köns- och genusperspektiv kan integreras inom olika typer av medicin- och vårdutbildningar.

Läs Boktips: Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar ›

Aktionsforskning ska stärka kvinnors företagande

2011-02-04 11:42

Ett utvecklingsprogram för att stärka kvinnors företag har just påbörjats. Bakgrunden till utvecklingsprogrammet är att tillväxten i kvinnors företag är lägre än i mäns företag, och målet är att ge entreprenörer ökad kompetens och drivkraft för fortsatt tillväxt.

Läs Aktionsforskning ska stärka kvinnors företagande ›

VR utvärderar excellenssatsning på genusforskning

2011-02-03 14:17

Utvärderingen av Vetenskapsrådets satsning på excellenta genusforskningsmiljöer är nu påbörjad. - Jag tycker att det blir extra intressant i ljuset av att den rapport som kom nyligen om hur satsningar på excellens påverkar jämställdheten, säger Anette Gröjer, projektledare för utvärderingen på Vete...

Läs VR utvärderar excellenssatsning på genusforskning ›

“Vi måste hela tiden bevisa att vi är bra!”

2011-02-01 09:14

Förväntningarna på hur man ska vara som kille eller tjej lämnar tydliga avtryck i ungdomars psykiska hälsa. Och det är tjejerna som har det tuffast, visar ny avhandling från Mittuniversitetet. - Jag är glad att jag inte går i gymnasiet idag, säger forskaren Evelina Landstedt.

Läs “Vi måste hela tiden bevisa att vi är bra!” ›

Universitetskanslern försvarar nya utvärderingssystemet

2011-01-28 09:00

I december presenterade Högskoleverket, på regeringens uppdrag, ett nytt system för värdering av utbildningars kvalitet. Ett system som gäller sedan årsskiftet och som med början år 2013 kommer att få betydelse för lärosätenas resurstilldelning. Högskoleverkets förslag har mött kritik från Delegationen för jämställdhet i högskolan, bland annat på DN Debatt, för att det ”nästan helt saknar jämställdhetsaspekter”. Delegationen anser att systemet måste revideras.Universitetskansler Lars Haikola, Högskoleverkets chef, menar att man tagit jämställdheten på allvar.

Läs Universitetskanslern försvarar nya utvärderingssystemet ›

Boktips: Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet

2011-01-25 16:13

Hur gammal är du? Vad ska du bli när du blir stor? Lever du fortfarande ensam? När ska du stadga dig och skaffa barn? Är du inte för gammal för att klä dig sådär? Man behöver väl inte se ut som en tant bara för att man fyllt femtio?

Läs Boktips: Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet ›

DJ föreslår satsningar på 65 miljoner

2011-01-21 15:20

Åtgärderna stod i fokus när Delegationen för jämställdhet i högskolan presenterade sitt slutbetänkande. Bland annat föreslogs en jämställdhetsbonus samt en satsning genom Forskningsrådet för arbetsliv och socialt arbete, Fas. Delegationen efterlyste också vassare styrning från regeringens sida och riktade kritik mot Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärdering av utbildningar.

Läs DJ föreslår satsningar på 65 miljoner ›

Boktips: Jämställdhet inifrån – Berättelsen om en metod

2011-01-21 14:07

Boken Jämställdhet inifrån – Berättelsen om en metod handlar om hur en forskargrupp med en statlig, en kommunal och en privat organisation som bas utvecklat en metod för att nå ökad jämställdhet. Boken vänder sig i första hand till personer som är intresserade av att arbeta praktiskt med jämställdhetsfrågor och som vill utveckla handledarkompetens inom området. Birgitta Jordansson, genusforskare vid Institutionen för arbetsvetenskaper vid Göteborgs universitet, är en av författarna.

Läs Boktips: Jämställdhet inifrån – Berättelsen om en metod ›

VR utlyser medel till genusforskning

2011-01-18 15:14

Vetenskapsrådet kommer under våren utlysa medel för långsiktigt stöd till teori- och begreppsutveckling inom svensk genusforskning. - Tidigare har fokus legat på att stärka områden som är svaga inom genusforskningen. Teori- och begreppsutveckling handlar inte om att påbörja helt ny forskning utan om att utveckla den som redan finns, säger Anna Wahl, ordförande i Vetenskapsrådets Expertgrupp för genus.

Läs VR utlyser medel till genusforskning ›

(Själv)biografi, hushållsarbete, män och motstånd

2011-01-17 13:49

2010 års sista nummer av forskningspublikationerna Tidskrift för genusvetenskap, Tidsskrift for kjønnsforskning och Norma erbjuder spännande läsning på temana (Själv)biografi, Hushållsarbete samt Män, motstånd och politisk radikalisering. Tidskrift för genusvetenskap 4 2010 ”Det självbiografiska o...

Läs (Själv)biografi, hushållsarbete, män och motstånd ›

Tema kultur i nya Genus

2011-01-14 15:36

Ett nytt nummer av tidningen Genus är klart, och denna gång är temat kultur – om konstutövning och kulturkonsumtion. Tidningen finns som bläddringsbar pdf och de artiklar som hör till temat finns även att läsa under avdelningen Tema här på vår webbplats. Ur innehållet tema Kultur: • Långt kvar til...

Läs Tema kultur i nya Genus ›

Skolpersonal behöver genuskunskap

2011-01-10 16:37

Skolpersonal behöver lättare få del av den kunskap som finns om genus och jämställdhet i skolan. Skolverket och Nationella sekretariatet för genusforskning borde få regeringens uppdrag att sprida denna kunskap, föreslår Delegationen för jämställdhet i skolan, Deja. Deja har på regeringens uppdrag...

Läs Skolpersonal behöver genuskunskap ›